firma Marten de Boer & Zn. te Balk
 
firmanten: Marten de Boer, Tjalke de Boer en Harmen de Boer, autobusondernemers te Balk
 
 
Marten de Boer kwam in 1904 naar Balk, waar hij kapitein werd op een 25 ton vrachtzeilschip. In oktober 1907 startte hij een bootdienst met "de Volharding II", een nieuwe motorboot, waarmee hij later samen met Jan de Groot een eigen vervoersbedrijf begon. Dhr. de Groot en de Boer hadden een beurtvaart voor passagiers en goederen van Balk naar Sneek.Het passagiersvervoer was zo belangrijk dat zij plannen maakten om snelle motorboten in de vaart te brengen. Dit plan haalde het niet, omdat Rijks en Provinciale waterstaat vanwege oeverafslag, geen vergunning wilden verlenen.
 
bron: Balkster Courant van 5 september 1925
 
In 1921 was er een zeer droge zomer, waardoor de waterstand zo laag was dat de passagiersschepen geen vlotte verbinding met Sneek en Leeuwarden konden onderhouden. Er zijn verschillende plannen geweest om dit probleem op te lossen en uiteindelijk viel de keus op vervoer over de weg. Zo werd door De Groot en De Boer op 27 september 1921 met een busbedrijf gestart. Zij begonnen met één gebruikte bus, een Spijker uit het jaar 1904 en reden daarmee twee keer per dag op en neer van Balk naar Sneek. Het bedrijf starte aan de Meerweg en naarmate het bedrijf uitbreidde kwam er nog een stallingsruimte bij op het Westeind. In 1927 ging Jan de Groot verder met de beurtvaart en Marten de Boer ging met zijn zoons Tjalke en Harmen verder met het busbedrijf dat zou uitgroeien tot busonderneming de ZUIDWESTHOEK
bron: De ZWH bus een hele onderneming, door Melle C. van der Goot
 
Meerweg 11
 
Meerweg
 
De eerste autobus van de firma Marten de Boer & Zn voor hun garage aan de Oostzijde van de Harichsterzijde, nu Meerweg.
klik op bovenstaande afbeelding voor de beschrijving van de garage.
 
Wilhelminastraat 44
 
Wilhelminastraat
foto 116-003 beschikbaar gesteld door Melle van der Goot
In 1932 verhuisde het bedrijf naar de Harichsterweg 139 nu Wilhelminastraat 44.
klik op bovenstaande afbeelding voor de beschrijving van de garage.
 
autobusbedrijf "De Zuidwesthoek".
 
Met ingang van januari 1941 heet het bedrijf van de firma de Boer autobusbedrijf "De Zuidwesthoek"
 
bron: Heenveense Koerier van 6 februari 1947
Dit artikel dat verscheen in verschillende Friese kranten was aanleiding tot een uitgebreide openbare discussie in diverse edities van de Balkster Courant in maart 1947 tussen Tjalke de Boer (directeur ZWH), Arend Pieters de Vries en Insider (= Roelof Peter Luyckx).
bron: Balkster Courant van 15 februari 1947
Is reactie van de redactie van de Balkster Courant denk ik. Staat geen naam bij. Staan wel interessante details in over de bodediensten in de Zuidwesthoek..
reactie van Arend Pieters de Vries:
bron: Balkster Courant van 1 maart 1947
reactie van Tjalke Martens de Boer:
bron: Balkster Courant van 8 maart 1947
reacties van Tjalke Martens de Boer en Insider:
bron: Balkster Courant van 15 maart 1947
reacties van Tjalke Martens de Boer, Insider en Arend Pieters de Vries::
bron: Balkster Courant van 22 maart 1947
 
 
Wilhelminastraat 47
 
Wilhelminastraat
prentbriefkaart 500-018 eigen collectie
Bijna 20 jaar later groeit het bedrijf uit zijn jas. Aan de overzijde van de in 1932 gebouwde garage komt een voor die tijd hypermodern gebouw.
klik op bovenstaande afbeelding voor de beschrijving van de garage.
 
eigendommen van firma Marten de Boer & Zn
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
946 ged
 
vennootschap
29 mrt 1927
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1134, folio 129, nummer 308
 

 

laatste wijziging: 23 oktober 2016