gegevens van de Instelling van Weldadigheid bedoeld in artikel 2 letter a van de Armenwet in de gemeente Gaasterland

 

eigendommen van de Instelling van Weldadigheid
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
806
 
koopacte
3500,-
25 juni 1926
       
Balk
A
185
 
koopacte
900,-
2 dec 1926
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1133, folio 128, nummer 647

 

laatste wijziging: 2 oktober 2009