toneelclub "Vriendenkring"
 
toneelclub Vriendenkring
foto 372-001 beschikbaar gesteld door Alie Sijtsma-de Winter
1. Jan Fopma (*1912), 2. ?, 3. ? 4. ? 5. ?
6. ? , 7. Aukje Fopma (*1914), 8. ?, 9. ? 10. ?
11. ?, 12. ?, 13. Ids Fopma (*1880), 14. ?
 
toneelclub Vriendenkring
bron: Heerenveensche Koerier van 3 januari 1948
 
  toneelclub Vriendenkring
 
toneelclub Vriendenclub
bron: Heerenveensche Koerier van 16 mei 1949
 
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 27 mei 1949 >>>
 
toneelclub Vriendenkring toneelclub Vriendenkring
bron: Nieuwsblad van Friesland van 28 december 1949 bron: Nieuwsblad van Friesland van 29 december 1950
 
toneelclib Vriendenkring  
Afscheid van toneelleider Jan de Vries (* 21 april 1896 te Oudkerk). In het dagelijks leven kaasmaker op de zuivelfabriek Harich te Balk. Het gezin de Vries woonde in de oude hoefijzerfabriek / kaaspakhuis aan de Gaaikemastraat in Balk.
 
 
 
<<< bron: Nieuwsblad van Friesland van 17 januari 1951
 
toneelclub Vriendenkring toneelcub Vriendenkring
bron: Heerneveensche Koerier van 4 januari 1952 bron: Leeuwarder Courant van 3 januari 1953
 
toneelclub Vriendenkring
bron: Friese Koerier van 4 januari 1954
 
toneelclub Vriendenkring toneelclub Vriendenkring
bron: Friese Koerier van 27 februari 1954 bron: Leeuwarder Courant van 27 decmber 1954
 
toneelclub Vriendenkring
bron: Friese Koerier van 10 januari 1955
 
toneelclub Vriendenkring toneelclub Vriendenkring
bron: Leeuwarder Courant van 5 januari 1957 bron: Leeuwarder Courant van 3 januari 1959
 
Vriendenkring
bron: Friese Koerier van 5 maart 1964
Na 1964 kom ik toneelclub Vriendenkring uit Balk niet meer tegen in de culturele agenda. Wat is er gebeurd?
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 september 2019 laatste wijziging: 6-11-2019