Cooperatie tot aan- en verkoop en bereiding van veevoeder "de Volharding" te Balk register hypotheken 69: 115 / 498
 
Volharding
bron: Leeuwarder Courant van 29 november 1911
 
Opgericht op 22 november 1911 met als oprichters:
Brant Hylkes van der Goot (*1872), veehouder en rentmeester wonende te Harich
Brant Martens van der Goot (*1869), veehouder en lid van de gemeenteraad van Gaasterland wonende te Sondel
Wieger Jurjens Draayer (*1883), landbouwer en veehouder wonende te Hemelum in de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
Luitjen Hendriks Mulder (*1868), veehouder wonende te Wijckel
Douwe Hylarides (*1858), veehouder wonende te Harich / Tjebbe Hepkema (*1882), veehouder wonende te Wijckel
Wiebren Sybrens de Boer (*1863), koopman en veehouder wonende te Wijckel
Meye Smink (*1839), veehouder wonende te Harich
Johan Nauta (*1854), veehouder wonende te Ruigahuizen / Hendrik Prins (*1891), veehouder wonende te Wijckel
 
Volharding Volharding
bron: Algemeen Handelsblad van 11 december 1911 bron: Leeuwarder Courant van 11 december 1911
 
Volharding
statuten: blad 1 / blad 2 / blad 3 / blad 4 / blad 5 / blad 6 / blad 7 / blad 8 /
bron: Nederlandsche Staatscourant van 9 december 2019
 
Volharding
bron: Leeuwarder Courant van 16 maart 1912
 
bestuursleden in 1912:
Brant Hijlkes van der Goot (*1872), veehouder en rentmeester, wonende te Harich
Brant Martens van der Goot (*1869), landbouwer en lid van de gemeenteraad van Gaasterland, wonende te Wijckel
?? Feite Siebolts Hofman (*1861 Workum), veehouder te Oudega HO,
C. Mulder, ???
Wieger Jurjens Draaijer (*1883), landbouwer en veehouder wonende te Hemelum
Wiebe Luinenburg (*1862), veehouder, wonende te Molkwerum
Douwe Hijlarides (*1858) , veehouder wonende te Harich
 
bestuursleden op 30 maart 1921:
Brant Hijlkes van der Goot (*1872), veehouder en rentmeester, wonende te Harich
Brant Martens van der Goot (*1869), landbouwer en lid van de gemeenteraad van Gaasterland, wonende te Wijckel
Wieger Jurjens Draayer (*1883), landbouwer en veehouder wonende te Hemelum in de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
Luitjen Hendriks Mulder, veehouder wonende te Wijckel
Douwe Hijlarides (*1858) , veehouder wonende te Harich
Ekke Atsma, veehouder wonende te Oudega in de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde
Wiebe Luinenburg (*1862), veehouder, wonende te Molkwerum
 
Volharding
wijziging statuten: blad 1 / blad 2 / blad 3 / blad 4
bron: Nederlandsche Staatscourant van 25 mei 1921
 
bestuursleden circa 1924:
Brant Hijlkes van der Goot (*1872), veehouder en rentmeester, wonende te Harich (voorzitter),
Wieger Jurjens Draayer (*1883), landbouwer en veehouder wonende te Hemelum in de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, (secretaris)
Brant Martens van der Goot (*1869), landbouwer , wonende te Wijckel
L. Mulder,
Jan Harmens Klijnstra (*1873), veehouder wonende te Hemelum
W. Luinenburg, F. Semplonius,
S.H. Woudstra directeur
 
Volharding Jan Klijnstra Volharding Brant van der Goot
bron: Leeuwarder Courant van 28 mei 1924 bron: Leeuwarder Courant van 26 maart 1926
 
pagina in bewerking
 
eigendommen van de Cooperatie tot aan- en verkoop en bereiding van veevoeder "de Volharding" te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 750   koopacte 16.000,- 4 april 1912        
Balk A 751          
Balk A 752          
Balk A 753          
Balk A 656          
Balk A 966ged   koopacte 153,- 7 okt 1920        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1120, folio 115, nummer 498
notariële acten
 
1911 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Stichting van ???
- Brant Hylkes van der Goot wonende te Harich, oprichter
- Brant Martens van der Goot wonende te Sondel, oprichter
- Anne Meinesz wonende te Balk, oprichter
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088, aktenr 11 Repertoirenr.: 7093 d.d. 8 februari 1911
 
1911 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos
Oprichting van De Coöperatie tot aan- en verkoop en bereiding van veevoeder "de Volharding" te Balk.
- Brant Hylkes van der Goot wonende te Harich, oprichter
- Brant Martens van der Goot wonende te Sondel, oprichter
- Wieger Jurjens Draayer wonende te Hemelum, oprichter
- Luitjen Hendriks Mulder wonende te Wijckel, oprichter
- Douwe Hylarides wonende te Harich, oprichter
- Tjebbe Hepkema wonende te Wijckel, oprichter
- Wiebren Sybrens de Boer wonende te Wijckel, oprichter
- Meye Smink wonende te Harich, oprichter
- Johan Nauta wonende te Ruigahuizen, oprichter
- Hendrik Prins wonende te Wijckel, oprichter
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7088, aktenr 119 Repertoirenr.: 7093 d.d. 22 november 1911
 
1912 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte van een stoomolieslagerij te Balk. Koopsom fl. 16.000,-
- Gebr. Meinesz, verkoper
- De Volharding, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7089, aktenr 25 Repertoirenr.: 7093 d.d. 20 maart 1912
 
1913 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Obligatie
- Coöp. Vereniging de Volharding, schuldenaar
- Jkvr. Albertina Constantia van Swinderen weduwe van Jacob van der Feltz, wonende te Twello, schuldeiser
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7090, aktenr 4 Repertoirenr.: 7093 d.d. 13 januari 1913
 
1917 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Aanstelling
- Het Bestuur Vereeniging "Coöp. Vereeniging tot aan- en verkoop en bereiding van veevoeder de Volharding", schuldenaar van een obligatielening, trustee
- De Coöp. Zuivelbank, vermeld
- De Coöp. Zuivelbank, trustee
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7095, aktenr 22 Repertoirenr.: 7093 d.d. 14 februari 1917
 
1921 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Wijziging statuten
- De Coöp. Vereniging de Volharding, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7101, aktenr 50 Repertoirenr.: 7101 d.d. 30 maart 1921
 
1922 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Wijziging statuten
- De Coöp. Vereniging de Volharding, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7103, aktenr 141 Repertoirenr.: 7107 d.d. 30 maart 1921
 
1926 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Koopcontract.
- de Coöp. Vereeniging tot aan- en verkoop en bereiding van veevoeder en den handel in landbouwbenodigdigsheden "de Volharding" wonende te Balk, verkoper
- Gerrit Foekes van der Wal wonende te Sloten, directuer van de Vereeniging en koper
- Siebren Hendriks Woudstra wonende te Balk, directuer van de Vereeniging en koper

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7111, aktenr 445 Repertoirenr.: 7121 d.d. 18 augustus 1926

 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 september 2019 laatste wijziging: 13-10-2019