zangvereniging Us Sjongen
 
Us Sjongen
foto 200-359 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
DE foto van zangvereniging "Us Sjongen" zal gemaakt zijn rond 1912.
staand op de achterste rij v.l.n.r.:
Johannes Bleeker (*1881), Sijtse Sijtsma, Gerrit Klein (*1894), Hielke Landstra en Simon Mons
staand op de derde rij v.l.n.r.:
dirigent Cornelis Cannegieter (*1878), dames M. Dijkstra, Antje Bosma, Hielkje Bleeker (*1893), Antje van der Gaast (Buur) (*1892), Itte Bleeker (*1891), Ida Boeijenga, Grietje Kanninga (*1892), Janke (Gerrits) van der Horst (*1896), Jurjen ten Brink, voorzitter (*1878)
zittend op de 2e rij
Kaatje of Elisabeth Gramsma, Aafje Overdiep, Martha Dijkstra, E. Dijkstra, F. van der Goot, Berendje Kouwenhoven (*1895), Jetske Ennema (*1890), Dutje van Dijk
voorste rij zittend v.l.n.r.:
onbekend, Hielke Bleeker (*1886), Lieuwe Brameijer (*1885), Johannes Visser, Jacob Hoekstra (*1892), Hendrik van der Goot, Bauke Hoekstra (*1895), Lolke Mons.
 
Veel is er over deze zanggroep niet bekend. Ze traden vaak samen op met muziekkorps de "Harmonie" uit Balk onder leiding van Cornelis Cannegieter. De eerste vermelding van een gemeenschappelijk optreden vinden we terug in Het Nieuwsblad van Friesland in 1910. Het repertoire bestond veelal uit populaire liederen, een groot deel daarvan Fries. In Friesland waren in die tijd meerdere zanggroepen met dezelfde naam, zoals in Joure, lyts kritekoar te Heerenveen, Langweer, Marssum, Ureterp, Bontebok, enz.
Jannie Bloemsma-de Jong stuurde onlangs een aantal van deze programma's met optredens bij Kippenburg en in hotel "Gaasterland' in Balk. De zang werd afgewisseld met Friese blijspelen en voordrachten.
 
Us Sjongen
programma beschikbaar gesteld door Jannie Bloemsma - de Jong
klik op de afbeelding voor het volledige programma
In het programma staat geen jaartal. Hoogstwaarschijnlijk is dit 1909. Hotel "Gaasterland' is rond 1916 afgebroken.
 
Us Sjongen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 14 mei 1910
 
Us Sjongen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 3 juni 1911
 
Us Sjongen
programma beschikbaar gesteld door Jannie Bloemsma - de Jong
klik op de afbeelding voor het volledige programma
 
Het gemengd koor is in het voorjaar van 1915 opgeheven. "Tengevolge van vertrek, militieplichtigen enz. enz " aldus een bedankbriefje dat het bestuur stuurde naar de burgemeester en wethouders van de gemeente Gaasterland op 20 maart 1915. Het koor repeteerde altijd in een lokaal van de Openebare Lagere School in Balk.
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat ingekomen stukken 1816-1936 161/128
 

 

laatste wijziging: 18 september 2015