Tuinbouwvereniging "Balk en Omstreken"
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 21 maart 1916
 
voorzitter: Brant Hylkes van der Goot rentmeester te Harich (1872-1958)
secretaris: Pieter Harmens Wignand, melkontvanger te Harich (1870-1937)
penningmeester: Jacob Durks Mous, groenteverkoper te Balk (1859-1944) ????
 
bron: Nederlandsche Staatscourant van 30 oktober 1917
 
bron: Balkster Courant van 13 december 1919
 
jaarvergaderingen:
 
Nieuwsblad van Friesland van 14 maart 1932
 
Leeuwarder Courant van 13 maart 1933
 
Nieuwsblad van Friesland van 9 maart 1934
 
Nieuwsblad van Friesland van 11 maart 1936
 
Nieuwsblad van Friesland van 10 maart 1937
 
Nieuwsblad van Friesland van 9 maart 1938
 
Nieuwsblad van Friesland van 4 maart 1939
 
Nieuwsblad van Friesland van 13 maart 1940
 
Leeuwarder Courant van 19 maart 1941
bron: Nieuwsblad van Friesland 8 april 1942 >>>
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 19 maart 1941
 
Heerenveensche Koerier van 5 april 1947
 
Friesch Dagblad van 12 maart 1948 bron: Heerenveensche Koerier van 25 juli 1952
   
Heerenveensche Koerier van 9 maart 1949 Heerenveensche Koerier van 31 januari 1951
   
Friesche Koerier van 4 februari 1953 Friesche Koerier van 18 februari 1954
 
foto 223-027 beschikbaar gesteld door Lieneke de Vries
Luitzen de Vries (1877-1950) bij zijn kippen op de tuinbouw. Al heb ik twijfels of dit wel het tuinbouwcomplex is.
 
foto 115-001 beschikbaar gesteld door de familie Tromp
Tjitte Tromp was in zijn vrije tijd altijd te vinden op het volkstuinencomplex aan de Houtdijk even buiten Balk. Deze foto's zijn genomen door zoon Hielke Tromp rond 1965. Op de achtergrond de woningen van de Julianastraat en de gebouwen van de zuivelfabriek.
 
foto 115-002 beschikbaar gesteld door de familie Tromp
Tjitte Tromp bezig met het opzetten van de bonestokken. Links op de achtergrond de telefooncentrale aan de Wilhelminastraat.
 
bron: Balkster Courant van 30 september 1967 bron: Balkster Courant van 10 februari 1968
 
bron: Balkster Courant van 19 april 2012
 
bron: Balkster Courant van 29 oktober 2013
Tijdens de najaarsstorm afgelopen weekend zijn op het tuinbouwcomplex onder Harich 5 eiken geveld. Twee daarvan brachten schade toe aan een hok. foto: Bram van Dijk
 
bron: Balkster Courant van 9 februari 2017
het bestuur v.l.n.r.: Bram van Dijk, Wopke Haantjes, Tjeerd Hofstra, Wim Hospes en
 
bron: Friesch Dagblad van 14 februari 2017
Voorzitter Tjeerd Hofstra bij het complex van de Balkster tuinbouwvereniging, foto: Simon Bleeker
 
Het tuinbouwcomplex aan de Houtdyk bij Balk op 13 april 2017. Op de achtergrond de kerktoren van Harich.
 
vestiging
periode adres bron
1917 - heden Houtdyk  
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 22 april 2017 laatste wijziging: 19-01-2023