Rooms Katholieke Parochie te Balk
 
9 december 1756 wordt als de officiële stichtingsdatum van de statie Balk aangehouden. Deze datum wordt in de oude parochieregisters en die van het Aartsbisdom Utrecht als zodanig vermeld.
 
in bewerking
 
pastoors
periode:   <<< Balk Balk >>>
       
1696 - 1698 Joannes Christosthomus Suurhuis    
1705 - 17?? Joannes Ruygeduits    
  Jacobus van Dam    
17?? - 1726 Hermanus Daaldrup    
  N. Meyer    
1729 - 1770 Vissing    
1770 - 1776 Lambertus Ignatius van der Pluym (17??-1800)   Bolsward
1776 - 1791 Johannes Gerardus ten Morsel Denekamp Enter
1791 - 1794 Joannes Noury. 1818 in Ruurlo ?    
1794 - 1797 Alardus Schouten (1753-1819) ??? Harlingen
1798 - 1802 (Antonius Everts?) Cardinaal (1773 - 1831) Sneek ???
1802 - 1825 Petrus Paulus van der Maessen (1760-1825) Sneek overleden
1825 - 1842 AEgidius (Gilles) Schouterden ( 1764-1850) Steggerden Balk 177
1842 - 1856 Gerardus Ignatius Heuveldop (1814-1876) Steggerda Bolsward
1856 - 1867 Theodorus Ludovicus (Louis)Ferdinand Houtman (1820-18??) Zevenaar? Delden
1867 - 1870 Gerardus Johannes Harmsen (1825-1896) Eibergen Bornerbroek
1870 - 1912 Johannes Gerryts Postma (1833-1912) Leeuwarden Groenlo
1912 - 1935 Henricus Matheus Hermanus Terwindt (1863-1935) Munsterscheveld overleden
1935 - 1947 Hermanus Antonius Wieggers (1893-1947)   overleden
1947 Johannes Seijger    
     
  in bewerking  
     
kerkgebouw en pastorie
 
Balk heeft een kerkje gehad, dat voor de Hervorming van 1580 in bezit en gebruik was door de katholieken in Balk. Het kerkje had als patroonheilige St. Johannes de Doper. De kerk heeft gestaan op of bij het huidige Haskeplein aan de Dubbelstraat.
In de tuin van de huidige pastorie (2016) stond de tot Rooms Katholieke kerk verbouwde bierbrouwerij en jeneverstokerij. In 1845 is dit gebouw grondig verbouwd in uitgebreid. In 1882 bouwt de parochie in Balk een nieuwe kerk aan de Raadhuisstraat..
Het woonhuis bij de oorspronkelijke brouwerij is tot 1880 in gebruik geweest als pastorie. Van 1880 tot de sloop in 1912 werd het als woonhuis verhuurd. De pastorie stond iets verderop aan de Wijckelerzijde. Eerst van 1880 - 1900 op het huidige adres Raadhuisstraat 40 en van 1900 - 1912 op het huidige adres Raadhuisstraat 39. Dit laatste adres is van 1912 - de sloop in 1958 o.a. in gebruik geweest als onderwijzerswoning voor de hoofdonderwijzer van de Rooms Katholieke Lagere School.
In 1913 wordt de oude kerk, voorheen brouwerij en het bijbehorende woonhuis, afgebroken ten behoeve van een nieuwe pastorie aan de Raadhuisstraat.
In 1916 werd er Rooms Katholieke begraafplaats achter de kerk aangelegd. In 1929 volgde de Katholieke Lagere School ook aan de Raadhuisstraat in Balk
 
 
 
foto 345-005 beschikbaar gesteld door de familie Lüken
De parochiële toneelvereniging "Oefening baart kunst" circa 1932 op de gevoelige plaat vastgelegd naast de Rooms Katholieke Lagere school aan de Raadhuisstraat in Balk. De foto is gemaakt door fotograaf Mandemaker uit Balk.
bron: Echo van het verleden
1. S. van der Werf, 2. Fimke? Mous (*1913), 3. Hein Knück (*1913), 4. O. Dooper, 5. ?, 6. Hendrik? Wortman (*1906), 7. S. Jansma, 8. Paul Dölle (*1915), 9. Johannes Hoekstra, 10. ?, 11. ? 12. ?, 13. Johannes Kramer
14. ?, 15. Jacob Mous (*1903), 16. Anne Dölle (*1911), 17. S. de Lange, 18. ?, 19. Meester Gerard (*1900), 20. S ijke of Susanna? Wortman, 21. Hessel Dölle (*1905), 22. Johannes Kramer jr.
22. J. de Vries, 23. A. Hettinga
Deze foto is gepubliceerd geweest in de Balkster Courant van 10 juni 1972 met onderstaande namen:
 
bron: Balkster Courant van 29 december 1983
De Rooms Katholieke dansclub "Nocht en Wille" onder leiding van dansleraar P. de Boer uit Joure
Wie staan er op de foto? Ik ben ook op zoek naar een originele foto om te scannen.
1. ? , 2. ?, 3. ?, 4. ?, 5. ?, 6. ?, 7. Piet Veldman, Harich; 8. Wiebren Thibaudier, Harich; 9. ?; 10. ?;
11. ?; 12. Durk Wortman,? Balk; 13. Vroni Agricola-van der Wey, Oudemirdum; 14. ?; 15. ? ; 16. ?; 17. ?; 18. ? ; 19. ?

21. ?; 22. Herman (Manus)Mous, Balk

foto 095-029 beschikbaar gesteld door de familie Siemonsma
De eerste communie op 31 mei 1945

1. Durk Wortman, 2. Sjoukje Mous, 3. juffrouw M. Bijlholt,  4.  meester  Gerard  5. pastoor  H. Wieggers, 6. pater van Kessel,  7.  Douwe  Veldman,  8.  Anno  Gersjes

9.  Jurjen Teernstra, 10  Agatha  Siemonsma,  11. Tiny  Dölle, 12. Geeske Hoekstra,
13. Geertje Siemonsma, 14. Jacob Mous   15. Rika  Bosman, 16.  Bobbie  Kramer, 17. Jo Bonekamp, 18. Jan Dölle
 
eigendommen van de Roomse Katholieke parochie te Balk
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
161
00 02 90
huis en erf
A 5
Balk
A
169
00 01 65
begraafplaats
A 5
Balk
A
167
00 02 60
huis en erf
A 5
Balk
A
176
00 02 40
huis en erf
A 5
Balk
A
168
00 05 10
pastorij
A 5
Balk
A
193
00 02 30
huis en erf
A 5
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 87 Roomsche Gemeente te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 166   publ. verkoop 3135,- 10 feb 1874        
Balk A 549   koopbrief 2500,-          
Balk A 550   15 jun 1882        
Balk B 933            
Balk A 644   koopacte 1536,- 26 jun 1894        
Balk A 611   toewijzing 1480,- 20 feb 1906        
Balk B 1657   toewijzing 6505,- 31 dec 1915        
Balk B 1482   schenking   8 dec 1923        
Balk B 1483          
Balk B 1484          
Balk B 1485          
Balk B 635          
Balk B 1854          
Balk B 1214          
Balk A 50          
Balk I 494   schenking   8 dec 1923        
Balk I 886          
Balk B 1868          
Balk B 1895          
Balk A 660   toewijzing 4037,- 27 dec 1923        
Balk B 1667          
Balk B 489   toewijzing 738,50 24 apr 1928        
Balk B 683          
                     
Rooms Katholieke Kerk der parochie van den Heiligen Ludgerus te Balk
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1086, folio 81, nummer 125

 

laatste wijziging: 12 augustus 2017