IJsclub Balk
 
IJsclub Balk
bron: Leeuwarder Courant van 27 januari 1879
nr. 1 Hendrik Johannes Huisman (1863-1921), nr. 2 Hendrik Bontes de Jager (1850-1921), nr. 3 Bonte Jurjens de Jager (1822-1907)
 
  hardrijderij
hardrijderij voor vrouwen
bron: Leeuwarder Courant van 3 februari 1879
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 19 december 1879 >>>
 
  hardrijderij
hardrijderij
bron: Leeuwarder Courant van 31 januari 1880
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 2 februari 1880 >>>
 
IJsclub Balk
bron: archief gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 128 ingekomen stukken 1899
 
hardrijderij te Balk Jan van der Feer
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 1899
 
De wedstrijd werd gewonnen door de in Wijckel geboren (1879) hardrijder en in Flansum (ligt tussen Rauwerd en Irnsum) woonachtige Jan van der Feer. Jan had die winter al heel veel prijzen gewonnen met hardrijden. Zijn eerste prijs won hij op 14-jarige leeftijd in Oldeboorn. Naast schaatser was hij ook een getalenteerd wielrijder.
<<< bron: Leeuwarder Courant van 20 december 1899
 
IJsclub Balk
 
reglement ijsclub Balk
reglement IJsclub Balk beschikbaar gesteld door de familie van der Heide
Het reglement van de IJsclub te Balk opgesteld in november 1903. Met aanpassingen van 1921.
pagina 1, pagina 2 en 3, pagina 4 en 5, pagina 6 en 7
reglement ijsclub Balk
 
25-jarig jubileum ijsclub Balk
bron: Balkster Courant van 23 januari 1904
 
bestuur in 1929
foto 027-005 beschikbaar gesteld door Gerard Tijsma
bestuur en oud bestuurders van de vereniging in 1929
v.l.n.r.:
Harmen Bijl (*1876), Lieuwe Venema (*1880) oud-voorzitter, Hijlke Sjoerds Tijsma (*1902)
Lykle Haarsma, Anthoon Bijlhout (*1868), Johannes Hettinga (*1872), Wiebren van der Heide (*1893),
Kleis Gerrits de Lange (*1872), Johannes Jacobs Bakker (*1890)
Minze Jans Wagenaar (*1870), Siemen Jacobs de Jong (*1898), Sijtze Douwes Sijtsma (*1895)
 
baanvegers
foto 003-292 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
baanvegers op de ijsbaan
bovenste rij v.l.n.r
Piet Wagenaar, Foeke Wagenaar, Jacob Kuperus, Alberts Louwsma, Jan Kuperus, ? , Anne Vos, Johannes Wagenaar, ?, Stoffel Wagenaar, Andries Hettinga, Willem Schaper, Durk Josefs Mous, Marten Lijcklema, Kramer, ? , Lammert de Graaf, ?, Albert Weerman, Dijkstra ?, Pieter Weerman, Johannes Hettinga, Hijlke Tijsma, Lijckle Haagsma, Harmen Grouwstra, Keimpe Vos
onderste rij v.l.n.r.
?, ?, ?, Jan Overdiep, Gabe Grouwstra ?, Manus Mous, Lucas Grouwstra
foto beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
50-jarig jubileum ijsclub Balk
bron: Leeuwarder Courant van 30 januari 1929
 
ijsclub Balk
foto 027-019 beschikbaar gesteld door Gerard Tijsma
De ijsbaan bij Balk tijdens het 50-jarig jubileum in 1929
 
ijsbaan Balk
foto 148-009 beschikbaar gesteld door Frans van der Heide
Deze foto is waarschiijnlijk ook genomen tijdens het 50-jarig jubileum van de ijsclub.
 
ijsbaan Balk
foto 195-007 beschikbaar gesteld door Uilke Smink
De ijsbaan even buiten Balk waarschijnlijk in de winter van 1956

ijsclub Balk

ijsclub Balk ijsclub Balk
foto 195-003 foto 195-004 foto 195-005
ijsclub Balk

foto's beschikbaar gesteld door

Uilke Smink

ijsclub Balk
foto 195-012   foto 195-009
ijsclub Balk ijsclub Balk ijsclub Balk
foto 195-006 foto 195-008 foto 195-010
 
IJsclub Balk
bron: Balkster Courant van 26 oktober 1963
klil op bovenstaande afbeelding voor het (niet) complete artikel
 
hardrijderij IJsclub Balk langebaan wedstrijden
bron: Balkster Courant van 21 december 1963 bron: Balkster Courant van 22 juni 1968
 
jubileum ijsclub Balk
bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1978
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
bestuur ijsclub Balk
 
achterste rij v.l.n.r.
Marten Wagenaar, Meinze Kuiper, Lex Buwalda, Karst Zuiderbaan, Douwe Sijtsma
voorste rij zittend v.l.n.r.
Sietse Nijboer, Johannes van der Werf, Hoite Detmar en voorzitter Auke Volbeda
 
Dries van Wijhe
bron: Leeuwarder Courant van 30 januari 1979
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
 
ijsclub Balk
bron: Leeuwarder Courant van 14 januari 2010; Leeuwarder Courant van 16 januari 2010
 
125-jarig bestaan
bron: Balkster Courant van 11 november 2004
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
125-jarig jubileum
bron: Balkster Courant van 30 december 2004
 
ijsbaan Balk
de ijsbaan bij Balk op zaterdag 3 maart 2018
ijsbaan Balk ijsbaan Balk
 
website IJsclub Balk
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 14 augustus 2016 laatste wijziging: 10-10-2019