drukkerij Hoekstra
 
drukkerij Hoekstra
bron: Leeuwarder Courant van 24 maart 1882
 
van Swinderenstraat te Balk "1882 - 1893"
 
In 1882 zette Feike Dooijtze Hoekstra een drukkerij en streekblad op in Balk. Hij bekwaamde zich in deze voor hem nieuwe tak van bedrijvigheid eerst als leerling-boekhandelaar te Harlingen en daarna als drukkersgezel te Leeuwarden. Vervolgens betrok hij dit pand tegenover de Raadhuisbrug. Nu van Swinderenstraat 1. Behalve een wekelijks nieuwsblad voor Balk, de Balkster Courant, startte hij ook een boekwinkel en sigarenmagazijn. De zware persen werden op zolder geïnstalleerd, de winkel werd beneden gehuisvest. Na verloop van tijd bleken de muren niet bestand tegen het gewicht van de persen en zetblokken. Het pand werd verkocht.
 
drukkerij Hoekstra  
drukkerij Hoekstra
bron: Het Nieuws van de dag van 16 september 1885
 
bron: Een eetlepel Hoekstra's geschreven door Hendrik Willem Hoekstra te Emmeloord
 
Meerweg te Balk "1893 - 1898"
 
De familie en het bedrijf verhuisden in 1893 naar het enkele percelen verderop gelegen huis naast Hotel de Zwaan, toen eigendom van Hylke Brants van der Goot te Harich. De drukkerij werd ondergebracht in één van de achterkamers. De boekhandel werd overgedragen aan Minne Overdiep van de Balkster bierhandel aan de Wijckelerzijde.
Lykele Siemens Wierstra ( * 4 april 1871 - 5 april 1898) als boekdrukker in dienst bij drukkerij Hoekstra. In 1895 koopt hij een deel van de onderneming. Na het overlijden van Lykele Wierstra moest zijn aandeel terug worden betaald door Feike Dooijtze Hoekstra. De boekdrukkerij kwam te koop te staan.
 
drukkerij Hoekstra
bron: Het Nieuws van de Dag van 5 december 1898
 
Wykelerweg te Wijckel "1898 - 1913"
 
drukkerij Hoekstra
foto 200-107 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Op initiatief van Meine Meinesz te Harich werd besloten tot de oprichting van een naamloze Vennootschap onder de naam Balkster Courant en handelsdrukkerij Balk te Balk. Feike Dooijtze Hoekstra werd benoemd tot "beheerder". Secretaris-boekhouder waren achtereenvolgens Adolphus van Kleffens, gemeente-ontvanger van de gemeente Gaasterland, Johann Herman von Santen, directeur van de gasfabriek te Balk, Durk Wijma, gemeentesecretaris van Gaasterland.
De drukkerij en het gezin Hoekstra verhuizen naar de voormalige goud- en zilversmederij van Drijfhout aan de weg van Balk naar Wijckel, even buiten de bebouwde kom van Balk. De jongste telg uit het gezin Hoekstra is dan ook in Wijckel geboren.
 
drukkerij Hoekstra
bron: Balkster Courant 6 augustus 1904
 
Raadhuisstraat te Balk "1913-1967"
 
Raadhuisstraat  
In het jaar 1909 had de oprichter van de zaak de financiëm dusdanig op orde dat hij er in slaagde alle aandelen van de vennootschap per 1 januari 1910 terug te kopen. het bedrijf werd omgezet in een vennootschap onder firma.
 
Toen in 1913 in het centrum van Balk tegenover de zogenaamde Ossenbrug het voormalig café "De Rustende Jager" ter beschikking kwam werd dit pand gekocht. Hier werd de drukkerij ondergebracht en de familie Hoekstra betrok tijdelijk een huis enige panden verderop, voorbij de Rooms Katholieke Kerk.
 
Vrij spoedig daarop werd "De Rustende Jager" omgebouwd tot woonhuis. In de tuin werd een nieuwe drukkerij gebouwd en daar bleef drukkerij Hoekstra gedurende een lange reeks van jaren gehuisvest.
 
 
 
 
 
 
 
bron: Doordrukken. Het verhaal van een familiebedrijf. 118 jaar Hoekstra
 
 
 
 
drukkerij Hoekstra
foto 508-005 Doordrukken. Het verhaal van een familiebedrijf. 118 jaar Hoekstra
De drukkerij rond 1920 in de achtertuin van de familie Hoekstra. Rechts de diakoniewoningen van de Rooms Katholieke Kerk. Kort daarna koopt Bauke Hoekstra deze woningen en laat ze slopen. De drukkerij wordt diverse keren verbouwd en uitgebreid.
 
Raadhuisstraat 31-34
In 1967 verhuist de drukkerij uit Balk naar hun vestiging in Emmeloord. De redactie van de Balkster Courant blijft in Balk. Hiervoor wordt het pand van de buren aangekocht, links op de foto, en gesloopt. Ook het woonhuis. met wit gepleisterde voorgevel, van de familie Hoekstra en het pand rechts daarvan vallen onder de slopershamer.
Ervoor in de plaats komt een modern woonhuis met kantoor.
 
kantoor Balkster Courant
foto 200-238 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
vestiging Emmeloord "1967-heden"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kantoor Haskestaete te Balk "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

laatste wijziging: 6 december 2013