Begrafenisvereniging "De Laatste Eer"
 
De Laatste Eer
bron: Leeuwarder Courant van 29 april 1909
Oprichting op 26 april 1909
B(okke?) van der Wal, Siebe Machiels Visser, Hendrik Koelstra, J (ohannes?) Kampen en Wiebe Harmens de Jong
 
 
De Laatste Eer
bron: Leeuwarder Courant van 4 november 1919
 
De Laatste eer Balk
bron: archief gemeente Gaasterland ingekomen stukken 1816-1936 toegang 168-135
brief d.d. 9 oktober 1919, memorie van toelichting deel 1 / deel 2 / ontwerp plattegrond
 
De Laatste Eer De Laatste Eer
 
 
Het bestuur in 1925:
Siebe Machiels Visser (1854-1938), voorzitter / Hendrik Koelstra, secretaris / Bokke van der Wal (1851-1931), penningmeester / P(iet) Weerman, Johannes Wagenmakers
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 04.06.2019