CAF
 
pagina in bewerking
 
CAF = Coöperatieve Vereniging tot Aankoop en bewerking van Landbouwbenodigdheden voor Friesland.
Opgericht in 1896 te Leeuwarden.
 
bron: Balkster Courant van 17 mei 1930
De depôthouder is waarschijnlijk Ate Lyklema (1908-1934) uit Woudsend geboren op 5 april 1908 te Woudsend.
Zoon van Hisse Lyklema, stoombootkapitein, en Aafke de Boer. Onduidelijk is nog waar het depôt in Balk was in de periode van 1930 tot 1934.
 
bron: Friesch Dagblad van 23 oktober 1934
veehouder Pieter Postma ( * 3 april 1889 te Wijckel) woonde Mirns en Bakhuizen 1 = Leise Leane 17
veehouder Wieger Draaijer ( * 24 februari 1883 te Nijemirdum) woonde Mirns en Bakhuizen 61 = Murnserdyk 48
veehouder Johannes Draaijer ( * 13 november 1886 te Nijemirdum) woonde Nijemirdum 51 = Heaburgen 8
 
bron: Leeuwarder Nieuwsblad van 26 oktober 1934
Uit het verslag van de ledenraad van de CAF te Leeuwarden.
 
bron: Balkster Courant van 10 augustus 1935
depôthouder Ruurd Eling Koopmans (1907-1972)
Het gezin Koopmans woonde vanaf 10 februari 1934 aan de huidige Meerweg 16 in Balk. Volgens het register van huisnummering gebruikte hij een pakhuis aan de Lytse Side in Balk met het nieuwe huisnummer Balk 406a. In potlood aan de lijst toegevoegd.
 
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
register van huisnummering 1931 - 1939 Balk
 
Balk 406 was het pakhuis in gebruik bij brandstoffenhandelaar Harmen Harmens Piersma, sr. of jr., nu Lytse Side 9
Balk 407 was de machinefabriek van de gebroeders Harmen en Hans Hoogeveen, in 1953 het adres Lytse Side 11, nu snackbar 't Straatje, en de gehele smederij met in 1953 en anno 2022 het huisnummer Lytse Side 10.
In augustus 1934 verkopen Harmen en Hans Hoogeveen in ieder geval het voorste deel van de smederij aan de CAF in Leeuwarden.
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 18 november 1936
Uit het verslag van de ledenraad van de 40-jarige CAF te Leeuwarden.
 
bron: programmaboekje Oranjefeesten te Balk in september 1938
de complete envelope de complete nota
alle drie stukken beschikbaar gesteld door Dick de Jong
 
Jan Jurjens Reinstra (1914-1999), sinds 1935 depôthouder te Koudum, werd in 1943 filiaalhouder van Balk en Koudum. In 1946 waagde hij de stap naar het hoofdkantoor waar hij assistent-directeur en later directeur werd.
In 10 jaar tijd was het ledental voor Balk en Koudum gegroeid naar 155 leden.
bron: boek " Sa buorke de C.A.F. " geschreven door Jan de Vries
 
bron: Balkster Courant van 28 april 1945 bron: Balkster Courant van 17 november 1945
Uit de bevrijdingskrant.  
 
bron: Balkster Courant van 8 maart 1947
Depothouder in Oudemirdum was Louw Roelevink (1912-1996) aan de huidige Star Numanwei 1 (huisnummer Oudemirdum 52 in de periode 1931-1953). Louw was bij zijn huwelijk met Tjaltje Keulen in 1938 melkrijder van beroep.
Het depot van de CAF in Koudum was gevestigd aan de huidige Stationsweg 8.
 
bron: telefoongids Nederland in 1950, BALK
 
bron: Balkster Courant van 6 mei 1950
 
bron: programmaboekje fokveekeuring Gaasterland op 4 oktober 1952
 
 
bron: Friese Koerier van 26 mei 1959
Klaas Visser was voorzitter van de afdeling Gaasterland van de CAF aldus bovenstaand artikel
 
 
 
 
bron: Balkster Courant van 28 augustus 1960
 
De locatie van de CAF in Balk moet dan ook aan de Lytse Side geweest zijn. Maar op geen enkel tot nu toe (september 2022) bekend stuk staat het adres.
 
 
Factuur over de maand oktober van het jaar 1961 voor de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Balk
bron: archief "De Bolster" >>>
 
 
tekening gemaakt en beschikbaar gesteld door Uilke Smink
De familie Smink woonde op het adres Lytse Side 8
Deze tekening heeft Uilke Smink gemaakt op de Lagere school in Balk
Hieronder zijn uitleg bij de tekening geschreven in 2011:
Dit was omstreeks  1952 en betreft de Lytse Side. Uiteraard kon  het niet in 1 keer, dus heb ik het in gedeelten  gemaakt.  Dit deed ik uit het hoofd
Bovenste rij van links naar rechts; ons huis no 8, familie Doele, Groene Kruisgebouw waar achter de familie Harmen Hoogeveen woonde,  dan de muur met hekwerk van de Groene Kruis tuinen Hoogeveen, PEB  hokje, dan het huis waar later mevrouw Bokma woonde , naar achteren muur en woonhuis  met 2 oudere mensen de namen weet ik niet meer en dan stukje postkantoor.
Boven mijn naam  links naar rechts hekwerk  huis  Hans  Hoogeveen  naar achteren de werkplaats  en dan pakuis van de CAF .Helaas heb ik het pakhuis wat tussen  CAF  en ons huis stond niet getekend  geen ruimte.  Dat was van Harmen Piersma. "Harmen tiger" zeiden wij altijd.
  Links  onder de Volharding  met pijp linkse gedeelte  had de  Vries en van der Wal  het laatst in gebruik en het rechtse was van Tamminga.   Ook zie je nog enkele dingen van Dolle staan  verder het kantoor toendertijd  van B. H. der Goot en later  woningstichting en het huis  waar Johannes van der Werf in woonde.  Ook een stukje bij ons achter en de groenekruistuin  waar wij altijd speelden.  Het zwarte gedeelte was een lage heg waar we veel “hutten”in bouwden.  Dan in de groene kruistuin  zie je het oude huis  waar vroeger Schilstra in woonde  stuk tuin  en achter kant van huis Groenhof in de Dubbelstraat.  Het hek was altijd afgesloten.
Als het goed overkomt  dan staat het pakhuis van Harmen Piersma er wel op maar in 2 gedeelten. Dit is nu (in 2011) een woonhuis, wat geloof ik te koop staat. Vroeger was het een vrij donker hok met 2 zolders  waar je zo door de vloer kon vallen.
 
foto 218-039 beschikbaar gesteld door de familie Mulder
Het personeel van de CAF aan de Lytse Side in Balk en de vrachtwagenchauffeur van de CBO kijken toe hoe bij de concurrent "Handelscentrum Gaasterland" aan de Meerweg een vrachtauto over de kade van de Luts hangt.
 
bron: Balkster Courant van 2 december 1972
 
depôthouder Jouke Smink (1916-1997)
Jouke Smink, geboren 01‑03‑1916 te Koudum, overleden 29‑03‑1997 te Bolsward op 81-jarige leeftijd. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11‑11‑1937 te Gem. Hemelumer Oldeferd met Sietske DIJKSTRA, 22 jaar oud, geboren op 07‑07‑1915 te it Heidenskip, overleden op 14‑11‑1996 te Ruigahuizen op 81-jarige leeftijd, dochter van Uilke DIJKSTRA en Feikje NAUTA. Jouke Smink is later beheerder geweest van de Kuilart.
 
eigendommen van de CAF
1934 - 19?? Lytse Side 10 te Balk
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 september 2022 laatste wijziging: 26-09-2022