vrijwillige brandweer Balk (Gaasterland)
 
brandspuithuisje in Balk
 
brandspuithuisje
Tegen de rechter zijgevel van de Hervormde Kerk aan de Harichsterzijde in Balk, nu It Breahûs in de Van Swinderenstraat, stond jarenlang het brandspuithuisje. Voor het eerst als zodanig genoemd in het woningregister van de gemeente Gaasterland 1859-1869 met huisnummer Balk 37. Te zien links van het midden op bovenstaande foto. Klik op de afbeelding voor de complete prentbriefkaart gemaakt in 1905.
 
1926 aankoop automobielbrandspuit nr. 169
 
automobielbrandspuit automobielbrandspuit
bron: Nieuwsblad van Friesland van 23 november 1925 bron: Nieuwsblad van Friesland van 4 mei 1926
 
't Sael aan het Westeinde
Het Westeinde in 1916, met de 12 rug aan rug woningen, 't Sael genoemd. Een aantal geïnterneerde Belgische militairen staan te vissen in de Luts. De rechter woningen zijn in 1925 omgebouwd tot stalling. Ze stonden al een aantal jaren leeg en in gebruik als opslag bij de gemeente.
 
't Sael
bron: Nieuwsblad van Friesland van 6 juli 1926
Om de nieuwe brandspuit te stallen werden twee woningen van 't Sael aan het Westein samengevoegd tot één brandspuitbewaarplaats, zoals de stalling genoemd wordt in het huisnummerregister..
 
stalling aan t Sael
Op bovenstaande foto van 't Sael uit 1964 is duidelijk de garagedeur herkenbaar. Toen al niet meer in gebruik als brandweerkazerne. Kerst Visser had er zijn opslag in voor vodden.
 
uitruk brandweer
Dit is de Ford TT autospuit met opbouw gemaakt in de machinefabriek "Concordia" van de firma gebr. Van Bergen te Midwolda en aangekocht in 1926 door gemeente Gaasterland voor het brandweerkorps van Balk. Deze brandspuit bleef tot 1948 in gebruik. Waarschijnlijk is Wieberen van der Heide de chauffeur. Op de achtergrond de Raadhuisbrug met postkantoor.
bron: Tresoar kentekens B-10779, foto: collectie Durk Wortman
 
garantiebewijs
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Aankoopbevestiging van de automobielbrandspuit nr 169 en van een mondstuk voor hooiblussing
gebruikers - handleiding 1, handleiding 2, handleiding 3, handleiding 4
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
         
    De klokkengieterij, fabriek van brandspuiten en torenuurwerken van de Gebroeders van Bergen aan de Hoofdweg 126 in Midwolda.    
    klokkengieterij te Midwolda    
         
    brandweerauto klokkengieterij  
    bron: www.midwolda.nl    
         
 
uitruk brandweer
Gekoppeld aan de foto van de brandweerspuit in de van Swinderenstraat, bovenstaande foto op dezelfde dag gemaakt in waarschijnlijk de Wilhelminastraat in Balk.
foto: collectie Durk Wortman
 
brandweerkazerne Meerweg 11 te Balk
 
vergoedingen
bron: Nieuwsblad van Friesland van 2 maart 1931
Nadat de busonderneming van de firma Marten de Boer & Zn. hun nieuwe garage aan de Harichsterstikke, nu Wilhelminastraat, in gebruik hadden genomen kwam de garage aan het Oosteinde, nu Meerweg, leeg te staan. De gemeente Gaasterland kocht het pand aan en stalde er de Ford TT automobielbrandspuit.
 
Chevrolet brandweerwagen 1949 - 1969
 
Chevrolet rukt uit
Afbeelding uit een film gemaakt in 1965 door Lubertus van Beek van een in scene gezette uitruk van de brandweer van Balk
 
 
jubilarissen brandweer
bron: Balkster Courant van ?? 1969
Vijf eremedaille's en één oorkonde werden maandagavond uitgereikt aan de scheidende leden van het Gaasterlandse brandweerkorps. Dit ter ere van hun trouwe en langdurige dienst. Uitgereikt door de burgemeester van Gaasterland H.L. Sixma baron van Heemstra.
v.l.n.r. 17 jaar in dienst Jan Hoekema (Balk), 7 jaar in dienst A. de Graaf (Balk), 17 jaar in dienst J. ten Boom (Balk) en L. van der Hof (Bakhuizen), 30 jaar in dienst A. Konst en J. Bult (Bakhuizen)
 
Chevrolet te koop
bron: Leeuwarder Courant van 4 juli 1969
 
COMMER brandweerwagen 1969 - 1981
 
Commer
bron: www.kazernesnederland.nl
 
Tot 1979 respectievelijk 1983 waren twee brandweerauto’s in gebruik, te weten een Commer P2500 (klein voertuig, verdere gegevens niet bekend) en een Commer KCL4023 (Walk Thru) in gebruik als GM6 (gereedschaps- en materiaalwagen)- bouwjaar 1969 - met carrosserie van de Fa. Bikkers. Deze laatste werd in 1983 verkocht aan de Brandweer Ten Boer (Gron). Ook was een hogedruk-aanhanger beschikbaar.
 
brandweerkorps Balk en Bakhuizen in 1974
foto 176-012 beschikbaar gesteld door het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân
 
De foto is genomen in 1974 op het terrein van Rijkswaterstaat aan de Tjalke de Boerstrjitte in Balk.
De brandweerauto's van links naar recht: Commer tankautospuit van Balk, Commer hulpverleningsauto van Balk, motorspuitaanhanger van Balk, VW-bus met handbare LD spuit van Bakhuizen.
Brandweermensen van links naar rechts post Balk:
A. Koopmans (commandant), Albert Hiemstra (ondercommandant), Jacob van der Heide, Douwe Sijtsma, Piet Boersma, Yke Haantjes, Nico de Jong, Gerrit Haantjes, Johan Franzen, S. Holkema, Sjoerd Riemersma ( in het witte pak), Johannes Smid, Johannes Sijtsma, Hielke Tromp, Jan Leendert van der Veen
Brandweermensen van links naar rechts post Bakhuizen:
B. Postma, E. Rypkema, Johannes Melchers, H. Visser (commandant)
 
kazerne aan de Meerweg
foto 115-074 gemaakt door Hielke Tromp
De brandweerkazerne aan de Meerweg vlak voor de sloop in 1979.
 
brandweerkazerne aan de Herman Gorterstraat in Balk
 
Herman Gorterstraat Balk
De nieuwe brandweerkazerne aan de Herman Gorterstraat in Balk is op 9 december 1978 officiëel in gebruik genomen.
 
opening brandweerkkazerne Balk
bron: Balkster Courant van ???? 1978
 
opening brandweerkazerne
bron: Leeuwarder Courant van ????
 
opening brandweerkazerne Balk
bron: Sneeker Nieuwsblad van ???? 1978
krantenknipsels beschikbaar gesteld door Sjoerd Riemersma
 
bron: www.kazernesnederland.nl
 
Mercedes 646 brandweerwagen 1981 - 1998
 
brandweerwagen
bron: www.kazernesnederland.nl

De carosserieopbouw van de Mercedessen werd geleverd door de Fa. Ajax-de Boer/Ziegler uit Winschoten.

 
commer 646
bron: Sneeker Nieuwsblad van ?? 1981
 
Commer 646
bron: Leeuwarder Courant? van ?? 1981
krantenknipsels beschikbaar gesteld door Sjoerd Riemersma
 
Herman Gorterstraat
foto 200-256 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Deze foto is genomen in 1987 voor de kazerne in Balk.
De carosserieopbouw van de Mercedessen werd geleverd door de Fa. Ajax-de Boer/Ziegler uit Winschoten.
 
DENNIS brandweerwagen 1998 - 2013
 
Dennis brandweerwagen
bron: www.kazernesnederland.nl
 
Herman Gorterstraat
foto genomen op 27 juni 2009
 
MAN brandweerwagen 2013 - heden
 
Man brandweerwagen
bron: Balkster Courant van 6 december 2012
 
MAN brandweerwagen
bron: Balkster Courant van 21 maart 2013
 
brandweerwagens
bron: www.kazernesnederland.nl, foto: Anne Drent
De nieuwe en de oude brandweerwagen.
brandweerwagen naar Tsjechië
bron: Balkster Courant van 28 februari 2013
 
Overdracht nieuwe TS Balk maart 2013
 
brandweerkazerne aan de Teeuwes de Boerstrjitte in Bakhuizen
 
brandweerkazerne Bakhuizen
 
brandweerkazerne Bakhuizen
bron: Leeuwarder Courant van 21 april 2000
 

 

laatste wijziging: 31 januari 2015