gegevens van de Algemene Armvoogdij te Balk
Ook het burgerlijk Armbestuur van de gemeente Gaasterland gevestigd te Balk

 

eigendommen van de Algemene Armvoogdij
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
115
00 01 05
huis en erf
A 5
Balk
E
351
00 96 00
weiland
E 4
Balk
A
228
00 01 12
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 6 Algemeene Armvoogdij te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
184
 
erfdienstbaarheid
9 feb 1906
       
Balk
A
211
 
toewijzing
163,-
30 dec 1927
       
Balk
A
713
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1116, folio 111, nummer 454
'
laatste wijziging: 17 augustus 2008