AMRO-bank
 
AMRO Bank ontstond in 1964 uit de fusie van de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank. In eerste instantie werd de AMRO Bank als holding opgericht, en bleven beide fusiepartners zelfstandig opereren, maar de formele integratie van de activiteiten vond al per 1 januari 1965 plaats. Medio jaren zeventig werd het bankgebouw aan de Coolsingel in Rotterdam de hoofdvestiging van de AMRO Bank.
Toen de Nederlandse regering ontspanning aankondigde op het gebied van fusiemogelijkheden voor financiële instellingen, grepen ABN Bank en AMRO Bank de kans. De fusie kwam op 24 augustus 1990 tot stand door omwisseling van de aandelen van beide banken in aandelen van de inmiddels opgerichte ABN AMRO Holding N.V. Het nieuwe bedrijf ging opereren onder de naam ABN AMRO Bank N.V
bron: www.wikipedia.org
De vestiging Sneek van de Amsterdam-Rotterdam Bank hield vanaf 1945 wekelijks zitting in Balk. Vanaf 1945 verzorgd door Wybren Ykema (1913-1975). In 1972 kreeg de bank een eigen kantoor aan het Westein in Balk. Wybren Ykema kreeg de leiding over de Balkster vestiging. Dhr. W van der Meer uit werd assistent in Balk. De familie Ykema ging wonen op Tjerk Hiddesstraat 6 in Balk.
Deze vestiging deed in 2011 de deuren dicht.
 
vestiging
periode adres bron
1945 - 1968 van Swinderenstraat 26  
1968 - 1972 van Swinderenstraat 29  
1972 - 2011 Westein 1  
     

 

laatste wijziging: 31 januari 2015