Door middel van korte beschrijvingen willen wij je kennis laten maken met de historie van de panden langs de Luts in Balk.
 
van Swinderenstraat 8
Bij de nazaten van de familie Poppes werd dit wel het " kleine Poppes huis" genoemd. Het fraaie naastgelegen pand op nummer 7 het grote Poppes huis. Gebouwd in 1633 met renaissancegevel. Vergelijk hierbij het in 1615 gebouwde raadhuis. De trapgevel is in de loop van de tijd vervangen door de huidige. In de gevelsteen zien we het wapen van de familie Poppes. Hun rijkdom verdiende de familie Poppes met de handel in boter. Wiepkje Jans Poppes (1816-1894), winkelierster in galanterieen, was de laatste Poppes telg die op dit adres woonde. Daarna waren in het pand een goudsmid, een winkel in melkprodukten / comestibles en een kruidenier gevestigd. Vanaf 1984 was er een amusementshal. Na veel geharrewar kwam hier in 2006 een vestiging van Jack's Casino. Het waren roerige tijden voor het casino, dat sloot in 2009. Na 7 jaar leegstand is het pand van de ondergang gered door de familie Bouma uit Balk. De naam 'It Bûterhûs', is een verwijzing naar de oorspronkelijke bewoners van het pand. 
 
Meer informatie over dit pand is de vinden onder
deze link
Meer weten over de ontstaansgeschiedenis van Balk klik op
deze link.
 
laatste wijziging: 5 augustus 2016