van Swinderenstraat 7
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 31, huis Rijksmonument 15915
1812 / taxatie gebouwen, Balk 32  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 280, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 7  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 7 hisgiscode: 1069
eigenaren
eigenaar in 1715: Susanne (van de) Berck
eigenaar in 1721: Poppe Jans
eigenaar in 1766 Gooytske en Idske Poppes
eigenaar in 1782: Bijzitter Jan Poppes en Idske Poppes
eigenaar in 1788: Idske Poppes
eigenaar in 1832 OAT: Poppe Idskes Poppes, koopman te Balk
eigenaar in 1887: Jan Poppes cons.
verkoop in 1924 aan: dr. Jan Westra, dierenarts te Balk
verkoop in 1927 aan: Bauke van der Wal?
verkoop in 1958 aan: Wigle Annes van der Zijpp, boer te Harich
verkoop in 1968 aan: P. Thibaudier, uit Sloten
verkoop in 1971 aan: Stichting Hendrik de Keyser
   
   
van swinderenstraat 7
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

280 vernummerd in 1867 naar nummer 460
280 vernummerd in 1867 naar nummer 464 (is het perceel onder bomen bij de Luts)
460 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 

voorgevel

bron: gids voor Gaasterland en het aansluitende merengebied uitgegeven door VVV Gaasterland
de woning in 1926

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 2 juli 1927 bron: Leeuwarder Courant van 21 augustus 1967
 
Hendrick de Keyser In 1976 is de restauratie bijna voltooid.
bron: Leeuwarder Courant van 12 juni 1976
te huur
bron: Leeuwarder Courant van 19 augustus 1970 bron: Leeuwarder Courant van 29 april 1977
 
 
 
 
foto: archief gemeente Gaasterland-Sleat
Het pand was wel toe aan een grondige restauratie. Ook het intereur was behoorlijk uitgeleefd.
De gemeente Gaasterland heeft bijgedragen in de restauratie van het pand.
 
gemeente Gaasterland Gedeputeerde Staten
bron: Leeuwarder Courant van 6 februari 1974 bron: Leeuwarder Courant van 29 maart 1974
 
restauratie in 1984
 
In 1984 krijgt de voorgevel van het pand een grondige opknapbeurt uitgevoerd door schildersbedrijf Klijnsma uit Balk restauratie
 
restauratie
 
Balk A 280 geveltop
foto's van de voorgevel gemaakt in 1984 door Johan Groenewoud
anno levensboom
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 32; 1859 - 1910 Balk 38; 1911 - 1920 Balk 45; 1921 - 1930 Balk 43; 1931 - 1953 Balk 45, 1953 - heden van Swinderenstraat 7
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / huurder
1715 Susanne (van de) Berck / zelfs; blad ?; nummer 31
1716 - 1718 Susanne (van de) Berck / zelfs; blad 74; nummer 31
  % Susanne Berck getrouwd met Gerrijt Schellinger, 2 dochters geboren te Koudum (1677,1678)
1721 - 1750 Poppe Jans / zelfs; blad 103, nummer 31
1758 - 1765 Poppe Jans weduwe en erven / zelfs; blad 103, nummer 31
1766 - 1774 Idske Poppes en Gooytske Poppes / Gooytske Poppes; blad 103 nummer 31
1775 - 1780 Gooytske en Idske Poppes / Gooytske Poppes; blad 156, nummer 31
1782 - 1784 Bijztter Jan en Idske Poppes / apotheker Jan Heins; blad 156, nummer 31
1785 Bijztter Jan en Idske Poppes / Eise Faber; blad 156, nummer 31
1786 - 1787 Bijztter Jan en Idske Poppes / Geert Jacobs; blad 157, nummer 31
1788 Idske Poppes / Geert Jacobs; blad 157, nummer 31
1789 Idske Poppes / huysinge afgebroken; blad 157, nummer 31
1790 - 1804 Idske Poppes / Poppe Idskes Poppes; blad 157, nummer 31
speciekohieren 1748 - 1806
1770 - 1779 Gooytske Poppes, blad 46 / volgnummer 24
1780 - 1781 Gooitske Poppes, overleden, apotheker Heins, blad 46 / volgnummer 24
1782 apotheker Heins, blad 46 / volgnummer 24
1783 apotheker Heins, vrouw overleden, blad 46 / volgnummer 24
1784 apotheker Heins, vrouw overleden, naar Stavoren vertrokken, blad 46 / volgnummer 24
1785 apotheker Heins naar Stavoren vertrokken, blad 46 / volgnummer 24
1785 Eise Faber van Leeuwarden, vertrokken naar nummer 119 pagina 59 alhier; blad 46 / volgnummer 24
1785 Geert Jacobs van nummer 31 pagina 47 alhier; blad 46 / volgnummer 24
1786  
1787 Geert Jacobs; blad 46 / volgnummer 24
1788 Geert Jacobs, op nr 51 pagina 50 alhier, het huis afgebroken; blad 46 / volgnummer 24
1789 Geert Jacobs, het huis afgebroken / Poppe Idskes van 114 pag 59 alhier; blad 46 / volgnummer 24
1790 - 1805 Poppe Idskes; blad 46 / volgnummer 24
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 32
1812 Poppe Itskes Poppes, volgnummer 163
volkstelling 1829; huisnummer Balk 32
1829 Poppe Idskes Poppes, landbouwer
volkstelling 1840; huisnummer Balk 32
1840 Trijntje Cornelis Sleeswijk, weduwe van Poppe Idskes Poppes ( * 4 december 1767 te Lemmer )
1840 Rigtje Reins Bosma, dienstmeid ( * 14 oktober 1820 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 41; huisnummer Balk 32 / 38
1849 - 185? Jan Poppes, rentenier ( * 16 oktober 1802 te Balk); hoofd
1849 - 1859 Fettje Poppes, renteniersche ( * 17 november 1795 te Balk); hoofd
1849 - 1859 Frederica Poppes, renteniersche ( * 27 augustus 1810 te Balk)
1851 - 1855 Trijntje Gosses van der Werf, dienstmeid ( * 1833 Woudsend)
185? - 1857 Intk Johannes Huisman, dienstmeid ( * 30 mei 1830 te Balk)
1859 - 1859 Jeltje Wagenaar, dienstmeid ( * 6 mei 1837 te Joure)
woningregister 1859 - 1869 blad 12; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 280; huisnummer Balk 38
1859 - 1869 Fettje Poppes, renteniersche ( * 17 november 1795 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Frederica Poppes, renteniersche ( * 27 augustus 1810 te Balk)
1859 - 1860 Jeltje Rinzes Wagenaar, dienstmeid ( * 6 mei 1837 te Joure)
1860 - 1861 Tietje Hogstra, dienstmeid ( * 1 september 1842 te Holwerd)
1861 - 1866 Grietje Jelles Sipma, dienstmeid ( * 12 december 1841 te Woudsend)
woningregister 1869 - 1879 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 460, volgnummer 253
1869 - 1879 Fettje Poppes, renteniersche ( * 17 november 1795 te Balk); hoofd
1869 - 1879 Frederica Poppes, renteniersche ( * 27 augustus 1810 te Balk)
1869 - 1874 Petronella Doorenspleet, dienstmeid ( * 15 november 1841 te Balk)
1869 - 1879 Trijntje Dooitje Schram, dienstmeid ( * 28 november 1847 te Balk)
1873 - 1879 Jente Pieters de Haan, dienstmeid ( * 22 maart 1848 te Joure)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 112; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 460
1879 - 1882 Fettje Poppes, renteniersche ( * 17 november 1795 te Balk)
1879 - 188? Jente Pieters de Haan, dienstbode ( * 22 maart 1848 te Joure)
1879 - 1881 Harmke Bosma, dienstbode ( * 29 november 1859 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 378; huisnummer Balk 38
1890 - 1894  
1894 - 1900 Grietje Keizer, ( * 14 april 1834 te Sondel)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 37; huisnummer Balk 38 / 45
1900 - 1908 Cornelis Jan Tromp, candidaat notaris ( * 21 november 1858 te Balk); hoofd
190? - 190? Antje Lijklema, dienstbode ( * 11 januari 1874 te Balk)
190? - 190? Pietertje Lijklema, dienstbode ( * 29 augustus 1875 te Balk)
190? - 190? Geertje Tromp, dienstbode ( * 20 novemebr 1886 te Balk)
190? - 1910 Jakob Timmer , hoofdonderwijzer ( * 24 mei 1858 te Leek); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 45
1910 - 1920 Jakob Timmer
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 6; huisnummer Balk 45
1911 - 1920 Jakob Timmer, hoofd MULO school ( * 24 mei 1858 te Leek); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 38; huisnummer Balk 43
1920 - 1923 Jakob Timmer, hoofd MULO school ( * 24 mei 1858 te Leek); hoofd
1921 - 1923 Janke van Strien, dienstbode ( * 14 maart 1899 te Oudega HON)
1923 - 1927 Jan Westra, dierenarts ( * 14 juli 1890 te Witmarsum)
1923 - 1924 Johanna de Jong, dienstbode ( * 14 mei 1904 te Balk); hoofd
1924 - 1926 Sietske Meinesz, schoonzuster, zonder beroep ( * 3 mei 1898 te Nijega HON)
1924 - 1925 Neeltje Bouma, dienstbode ( * 15 maart 1903 te Balk)
1925 - 1927 Klaaske Koopmans, dienstbode ( * 7 juni 1906 te Follega)
1927 - 1927 Geziena Maria Feenstra, dienstbode ( * 22 mei 1905 te Wijckel)
1928 - 1928 Jan Pier van Riezen, kommies der belastingen ( * 10 juli 1883 te Wolvega); hoofd
1928 - 1929 Jan Klaas Molewijk, kommies RDB ( * 22 mei 1895 te Weststellingwerf); hoofd
1929 - 1930 Bauke van der Wal, grossier in kruidenierswaren ( * 12 maart 1902 te IJlst); hoofd
1930 - 1930 Immetje de Goede, schoonzuster, naaister ( * 29 mei 1908 te Hemelum)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 37; huisnummer Balk 45
1931 - 1939 Bauke van der Wal, grossier in kruidenierswaren ( * 12 maart 1902 te IJlst); hoofd
1931 - 1931 Immetje de Goede, schoonzuster, naaister ( * 29 mei 1908 te Hemelum)
1932 - 1933 Immetje de Goede, schoonzuster, naaister ( * 29 mei 1908 te Hemelum)
1935 - 1937 Marijke de Goede, schoonzuster, dienstbode ( * 4 oktober 1916 te Hemelum)
1937 - 1938 Marijke de Goede, schoonzuster, dienstbode ( * 4 oktober 1916 te Hemelum)
 
  familie van der Zijpp
   
     

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3-07-2024