van Swinderenstraat 63
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 70, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 72  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 236, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 63  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 63 hisgiscode: 1023
eigenaren
eigenaar in 1715: Anne Lykles
eigenaar in 1721: IJsbrant Freerks
eigenaar in 1725: Feike Thees
eigenaar in 1729: Doijtze Martens
eigenaar in 1745: executeur Clunder
eigenaar in 1758: Trui Rutgers
eigenaar in 1790: Ruurd Symens
eigenaar in 1832 OAT: Grietje Klazes Visser, winkeliersche te Balk
bij boedelscheiding in 1867 aan: Duttje Hinnes Visser echtgenote van Sigefridus Wybrens IJlstra, uurwerkmaker
verkoop in 1916 aan: Hendrik Baukes de Roest, schoenmaker te Hemelum
verkoop in 1929 aan: Aise Feenstra, NV Albino
verkoop in 1959 aan: Simon Tamminga, groenteboer te Balk
  Bauke Tamminga, groenteboer te balk
verkoop in 1987 aan: De Boer Schoenhandel te Koudum
   
van Swinderenstraat 63
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

236 hernummerd in 1918 naar nummer 968
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
Aise Feenstra
De kruidenierswinkel van Aise Feenstra. Rechts was de winkel die hoofdzakelijk door mevrouw Feenstra werd gerund. En links een kamertje waar zoon Hendrik een "dubbeltjeswinkel" had in de jaren dertig.

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 22 januari 1916
 
bewoners
voorste deel
huisnummers: 1811 - 1859 Balk 72; 1859 - 1911 Balk 82; 1911 - 1930 Balk 104; 1930 - 1953 Balk 107; 1953-heden van Swinderenstraat 63
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Anne Lykles / Claes Verlagen; blad 79, nummer 70
1716 Anne Lykles / Sjoerd Gerbens; blad 79, nummer 70
1717 Anne Lykles / Sjoerd Gerbens nu Jan Hendriks; blad 81, nummer 70
1718 Anne Lykles / Jan Hendriks; blad 81, nummer 70
1721 - 1722 IJsbrant Freerks / zelfs; blad 110, nummer 70
1725 Feike Thees / zelfs; blad 110, nummer 70
1729 - 1742 Doijtze Martens / zelfs; blad 110, nummer 70
1745 - 1750 executeur Clunder / Tomas Rentzes; blad 110, nummer 70
  % Tomas Rintjes (bakker 1749), overleden in 1759 te Balk
1758 Trui Rutgers / Age IJtjes; blad 110, nummer 70
  % Geertruydt Rutgers Poortmans uit Steenwijk trouwde 16 juni 1709 te Harich met Atte Doornstra
  % Trui Rutgers begraven op 2 mei 1760 te Balk
1762 - 1771 Trui Rutgers erven / Age IJtjes; blad 110, nummer 70
1772 - 1774 Trui Rutgers erven / Age IJtjes weduwe; blad 110, nummer 70
1775 - 1785 Trui Rutgers erven / Age IJtjes weduwe; blad 163, nummer 70
1786 - 1788 Trui Rutgers erven / Age IJtjes weduwe; blad 164, nummer 70
  % Age IJtjes begraven op 29 april 1772 te Balk
  % de weduwe van Age IJtjes (Mari Willems) op 29 mei 1789 begraven te Balk
1790 - 1804 Ruurd Symens / Klaas Haitjes; blad 164, nummer 70
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Klaas Haitjes Visser, visser te Balk; blad 52 / volgnummer 61
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 72
1812 Klaas Haaitjes, volgnummer 65
periode 1811 - 1829
1816 Antje Ruurds Symensma overleden op dit adres
  % 1822 trouwt Ruurd Klazes Visser met Aafke Johannes Smid
1822 Antje Ruurds Visser geboren op dit adres
1824 Johannes Ruurds Visser geboren op dit adres
1826 Jitske Ruurds Visser geboren op dit adres
1826 Klaas Haitjes Visser overleden op dit adres
volkstelling 1829 blad 78; huisnummer Balk 72
1829 Grietje Klazes Visser, winkeliersche ( * 3 april 1802 te Balk)
volkstelling 1829 blad 79; huisnummer Balk 72
1829 Rein Lykles Bosma, arbeider
1829 Rigtje Annes Hoekstra, weduwe Theunis Ydes Beekhof
volkstelling 1829 blad 80; huisnummer Balk 72
1829 Jelle Klazes Hornstra,
periode 1830 - 1840
1830 Rigtje Annes Hoekstra, weduwe Theunis Ydes Beekhof, overleden op dit adres
  Grietje Klazes Visser, winkeliersche ( * 3 april 1802 te Balk)
1832 Maria Elisabeth Stroband, overleden op dit adres
volkstelling 1840; huisnummer Balk 72
1840 Haitje Hantjes Visser, ( * circa 1787 te Tacozijl)
woningregister 1849 - 1859 blad 96; huisnummer Balk 72 / 82
1849 - 1859 Haitje Hantjes Visser, winkelier ( * circa 1787 te Tacozijl)
1849 - 1850 Akke de Jong, dienstbode ( * 1822 te Sondel)
woningregister 1859 - 1869 blad 31; huisnummer Balk 82
1859 - 1867 Haitje Hantjes Visser ( * circa 1787 te Tacozijl)
1867 - 1869 Sigefridus IJlstra, winkelier ( * 27 augustus 1840 te Sneek); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 45; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 236, volgnummer 204 /191
1869 - 1879 Sigefridus IJlstra, winkelier ( * 27 augustus 1840 te Sneek); hoofd
1871 - 187? Taeke Frederiks Hogendorff, ( * 18 augustus 1847 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 69; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 236, volgnummer --- /191
1873 - 1874 Johannes Johannes Abelsma, zilversmidsknecht ( * 16 juli 1826 te Leeuwarden)
1876 - 187? Johannes Bonnes Dijkstra, ( * 7 december 1828 te Rotsterhaule)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 48; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 236
1880 - 1890 Sigefridus IJlstra, winkelier ( * 27 augustus 1840 te Sneek)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 86; huisnummer Balk 82
1890 - 1900 Sigefridus IJlstra, goud- en zilversmid ( * 27 augustus 1840 te Sneek)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 96; huisnummer Balk 82 / 104
1900 - 1910 Sigefridus IJlstra, goud- en zilversmid ( * 27 augustus 1840 te Sneek)
1901 - 1902 Eise Eisma, onderwijzer ( * 6 augustus 1880 te Bozum)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 7, huisnummer Balk 104
1910 - 1916 Sigefridus IJlstra
1916 - 1920 Hendrik de Roest
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 130; huisnummer Balk 104
1910 - 1916 Sigefridus IJlstra, goud- en zilversmid ( * 27 augustus 1840 te Sneek); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 190; huisnummer Balk 104
1916 - 1920 Hendrik de Roest, schoenmaker ( * 27 september 1854 te Koudum); hoofd
1916 - 1917 Cornelis Jacobus Braber, ambtenaar ter secretarie ( * 7 augustus 1895 te Stad aan 't Haringvliet); kostganger
1917 - 1917 Martin Scheer, ambtenaar directe belasting ( * 22 maart 1888 te Ter Apel); kostganger
1917 - 1919 Pieter Hendrik Pijning, ambtenaar directe belasting ( * 22 oktober 1882 te Blesdijke); kostganger
1918 - 1918 Martin Scheer, ambtenaar directe belasting ( * 22 maart 1888 te Ter Apel); kostganger
1919 - 1920 Willem Pieter Nijdam, ambtenaar ter secretarie ( * 24 mei 1892 te Oldeboorn); kostganger
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 100, huisnummer Balk 104
1921 - 1921 Hendrik de Roest, schoenmaker ( * 27 september 1854 te Koudum); hoofd
1921 - 1921 Willem Pieter Nijdam, ?? commies ( * 24 mei 1892 te Oldeboorn)
1923 - 1924 Klaas Daverschot, onderwijzer bijzonde school te Balk ( * 3 oktober 1903 te Zwolle)
1924 - 1926 Alle Ybema, assistent directeur zuivelfabriek ( * 13 november 1899 te Hemelum)
1926 - 1927 Jan Martens, assistent directeur zuivelfabriek (* 10 september 1902 te Oudega HON)
1921 - 1929 Jetske Kuiper, weduwe Hendrik de Roest ( * 12 juli 1861 te Mirns en Bakhuizen); hoofd vanaf 1921
1929 - 1930 Aise Feenstra, kruidenier ( * 19 december 1874 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 95, huisnummer Balk 107
1931 - 1939 Aise Feenstra, kruidenier ( * 19 december 1874 te Oudemirdum); hoofd
 
1939 - 1959 Aise Feenstra, kruidenier
1959 - 1987 familie Tamminga
1987 - heden familie de Boer
bewoners
achterste deel
huisnummers: 1869 - 1869 Balk 82; 1890 - 1910 Balk 82a; 1911 - 1930 Balk 104; 1930 - 1953 Balk 107; 1953-heden van Swinderenstraat 63
   
woningregister 1859 - 1869 blad 31; huisnummer Balk 82
1869 - 1869 Jan Annekes Doorenspleet, bosarbeider ( * 1 oktober 1835 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 45; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 236, volgnummer 203 /190
1869 - 1879 Jan Annekes Doorenspleet, bosarbeider ( * 1 oktober 1835 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 49; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 236
1880 - 1888 Watze Philippes de Wolf, kleermaker ( * 25 september 1850 te Sneek); hoofd
1880 - 1884 Jantje Koenderts Gouma, dienstbode ( * 2 maart 1860 te Nijega)
1881 - 1882 Rients Reinders Yntema, dienstbode ( * 2 augustus 1864 te Pingjum)
1881 - 1890 Pier Boorsma, onderwijzer CLS ( * 21 september 1859 te Franeker); commencaal
1883 - 1884 Johannes van der Brug, dienstbode ( * 17 februari 1865 te Woudsend)
1889 - 1889 Jantje Gouma, dienstbode ( * 2 maart 1860 te Nijega)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 87; huisnummer Balk 82a
1890 - 1900 Harmen Wignand, werkman ( * 24 januari 1835 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 97; huisnummer Balk 82a / vervallen
1900 - 1906 Harmen Wignand, arbeider ( * 24 januari 1835 te Balk); hoofd
1900 - 1907 Rinske Hoekstra, weduwe Harmen Wignand ( * 1 april 1831 te Gauw); hoofd
  Teade Feenstra, ( * 2 september 1856 te Nijhuizum); hoofd
  Simkje Visser, ( * 25 april 1837 te Follega); hoofd
uurwerkmaker Sigefridus IJlstra
 
goud- en zilversmid IJlstra
bron: Balkster Courant van 6 augustus 1904
 
juwelendoosje juwelendoosje
bron: juwelendoosje beschikbaar gesteld door Joke van Dijk
 
schoenmaker Hendrik de Roest
 
schoenmaker hendrik de Roest
bron: Balkster Courant van 26 augustus 1916
 
H de Roest
bron: Gids voor de ZW-Hoek van Friesland uitgegeven door de VVV in 1917
 
Aise Feenstra NV Albino
 
Aise Feenstra
bron: programmaboekje voor de volksfeesten op 2 september 1930 te Balk
 
advertentie 1931 Balk A 236 Albino
bron: Balkster Courant van 25 juli 1931 mevrouw Feenstra in de deuropening van haar winkel onder de vlag van NV Albino
 
Albino
bron: programmaboekje classicale zendingsdag op 26 juli 1933 te Rijs
 
Jan Feenstra met ijscokar
foto 003-102 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Zoon Jan Feenstra voor de winkel van zijn ouders.
 
 
NV Albino
Margarineproducent Van den Bergh, een voorloper van Unilever, kocht in 1912 enkele winkels in Rotterdam die verder gingen onder de naam ‘Uniewinkels’. In 1918 breidde Van den Bergh zijn winkelbezit uit met de Albino-winkels. In 1948
deed Unilever zijn inmiddels meer dan tweehonderd Unie- en Albinozaken van de hand.
bron: NEHA jaarboek 1996 blz. 300
 
NV Albino
Albino  Mij., Naamloze Vennootschap in koloniale en grutterswaren, koffiebranderij, v/h. fa. F.P. v. Klooster,
 Winschoterdiep O. Z. 18--19--20--21 te Groningen
bron: telefoonboek van 1915
 
NV Albino

Een groot bedrijf aan het Winschoterdiep was de Albino Maatschappij, een van de belangrijkste bedrijven die de Oosterpoortwijk heeft gekend. Het bedrijf werd in 1900 opgericht en in 1906 verrijst het eerste gebouw aan het Winschoterdiep Oz. Gestart als een bedrijf in koloniale - en grutterswaren groeit het bedrijf uit met een eigen likeurstokerij, een koffiebranderij, stallingen en garages, een drukkerij, een smederij en een glasblazerij met de achterliggende gedachte om inkoop, productie en distributie in eigen beheer te houden en daardoor goedkoop kan leveren, daar de tussenhandel wordt vermeden. In 1918 komt het Albinoconcern in handen van de margarinefabrikant Van den Berg.
In 1927 belevert Albino ongeveer 300 Albinowinkels en is het bedrijf verder uitgebreid met een vetsmelterij, verfmalerij, puddingfabriek, drogisterij, een kruidenierswarenbedrijf en veevoerfabriek.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden alle winkels opgeheven, doch het ‘moedergebouw’ is in tact gebleven en verbouwd met wooneenheden, waardoor de herinnering aan dit bedrijf is behouden.

bron: gevelreclame Groningen
 
 
familie Tamminga
 
Bauke Tamminga sr. startte in de crisisjaren van 1931 zijn groentehandel in het pand links naast de Gereformeerde Kerk (nu de dubbele garagedeur naast de String) In 1948 nam zoon Simon Tamminga de zaak over. In 1959 verhuisde de zaak naar de van Swinderenstraat. Vanaf maart 1978 tot in de jaren negentig zwaaide Bauke Tamminga jr de scepter in de groentezaak, aangesloten bij inkooporganisatie BRUG
 
Tamminga
foto 003-106 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De groentenwinkel van Tamminga rond 1963.
 
Tamminga
bron: foto 96.458 uit beeldbank cultureelerfgoed
Deze foto is gemaakt in 1965. Op de etalageruiten staat: FRUIT GROENTEN S Tamminga. Door te klikken op bovenstaande foto komt alleen de winkelpui te voorschijn. De twee kinderen bij de autoped zijn ondergetekende en mijn zus Martha Groenewoud.
 

Simon Tamminga

Simon Tamminga met twee klanten waaronder mevr. Gretha Grouwstra- Duijf

advertentie
bron: Balkster Courant van 14 maart 1953
 
advertentie
bron: Balkster Courant van 3 april 1953
foto 133-001 beschikbaar gesteld door de familie Tamminga
 
tentoonstelling geörganiseerd door de WHI
foto 133-002 beschikbaar gesteld door de familie Tamminga
WHI-tentoonstelling?? in de oude ZWH-garage in 1957
 
over reclame gesproken
foto 067-007 beschikbaar gesteld door Piet Leijenaar
Optocht ter gelegenheid van ???? in de jaren vijftig of zestig van de vorige eeuw.
 
 
Tamminga
bron: Balkster Courant van 18 maart 1967
Tijdens de bouw van het winkelpand was de winkel tijdelijk ondergebracht verderop in de van Swinderenstraat 24
van Swinderstraat 63 gevelsteen
Tamminga's groentenhandel in gloednieuw pand
 
Woensdag j.l opende Tamminga's Fruithandel de poorten van zijn gloednieuw en modern opgezette groentenwinkel. Het is niet alleen meer een groentewinkel, doch ook alle kruidenierswaren zijn er nu verkrijgbaar. De zaak werd opgericht door de vader van de huidige exploitant S. Tamminga, de heer B. Tamminga, in oktober 1931. Velen zullen ongetwijfeld zich herinneren kunnen het kleine winkeltje aan de Gaaikemastraat naast de Geref.kerk. Toen men uit dit kleine winkeltje was gegroeid werd het pand van A. Feenstra, waar destijds ook een kruideniersbedrijf was gevestigd, betrokken. Dit pand is nu geheel afgebroken en er is een moderne en ruime winkel met boven de woning verrezen. Woensdag j.l werd de opening verricht door de weduwe van B. Tamminga en medeoprichtster. Groot was de belangstelling en vele bloemstukken sierden het geheel.
Deze zeker voor Balk groots opgezette zaak mag een fraaie aanwinst worden genoemd. De heer van Dijk van Balk, was architect. Bouwbedrijf Dijkstra verzorgde de bouw, schilder K. van der Werf, Balk en elektriciteit de fa. W. van der Heide, Balk. Rest ons nog te vermelden dat de heer B. Buwalda (een oud Balkster), die tot op heden als chef werkzaam was in een supermarkt te Amsterdam van Simon de Wit de scepter zal zwaaien in Tamminga's winkel zal zwaaien.
bron: Balkster Courant van zaterdag 1 juli 1967
 
Balk A 236 rond 1974
bron: Balkster Courant van zaterdag 30 maart 1974
Op 6 april 1974 herdacht de heer S. Tamminga het feit dat hij veertig jaar geleden als groenteboer van start ging in Balk. Tevens werd het 25 jarig huwelijksfeest gevierd.
En dan mogen natuurlijk de jubileumaanbiedingen niet ontbreken
 
Tamminga
bron: Balkster Courant van 5 april 1978
Tamminga
 
Tamminga
bron: Leeuwarder Courant van 3 januari 1987
 
schoenhandel de Boer
 
voorgevel schoenhandel de Boer
De winkelpui in maart 1987
 
Op woensdagavond 11 maart 1987 wordt het filiaal in Balk van de schoenhandel Ruurd de Boer uit Koudum officieel geopend. De kroppen sla maken plaats voor schoenen, aldus de Balkster Courant van 19 maart 1987.
 
interieur winkel interieur winkel
de damesafdeling in 1987 de herenafdeling in 1987
foto's beschikbaar gesteld door de familie de Boer
 
 
Familie de Boer: "Al meer dan honderd jaar schoenmakers".
 
Op 25 mei 1905 trouwt de 23 jarige in Koudum geboren Ruurd de Boer met de 22 jarige Fokeltje Visser uit Warns op het gemeentehuis in Stavoren. Ruurd de Boer was schoenmaker in Stavoren.
Ruurd (1882-?) was de jongste uit een gezin van 13 kinderen. Zes broertjes en zusjes van hem stierven in het 1e levensjaar. Broer Fedde (1879-1931) en zus Pietje (1876-1920) bleven vrijgezel. Zus Oentje (1867-?) en broer Jottje (1872-?) trouwden. Van de zussen Grietje (1863-?) en Elisabeth (1881-?) is niet bekend hoe hun leven verlopen is. Vader Yke Jottjes de Boer (1840-1892) was schipper van beroep. Hij stierf op 51 jarige leeftijd in Stavoren. Ruurds moeder was timmermandochter Geeske Veersma (1841-1911) uit Warns.
 
wordt vervolgd
 
schoenhandel de Boer schoenhandel de Boer
bron: Balkster Courant van 11 januari 1969
 
logo van plastic tas rond 1980 met vestiging in Koudum en Staveren
logo papieren tas rond 1987 met vestiging in Koudum en Balk
 
 
schoenhandel de Boer
bron: Balkster Courant van 19 november 1987
 
opening
 
winkel tijdelijk gesloten wegens verbouwing  
Op 1 oktober 2010 is het dan zover. Na een periode van verbouwen en wachten op het nieuwe interieur kan de winkel weer open. De binnenplaats tussen de winkel en het pakhuis is in mei 2010 dichtgebouwd door bouwbedrijf Oenema uit Harich. Op deze plek is nu het kantoor en een deel van de opslag. De ruimte vlak achter de winkel is aan het winkeloppervlak toegevoegd.
 
"We kunnen alles nu beter presenteren, de winkel is weer up to date" aldus Joukje de Boer.
bron: Balkster Courant 14 oktober 2010
 
 
schoenhandel de Boer
22 april 2011
 
30 jaar De Bioer schoenen
 
De Boer schoenen
bron: Balkster Courant van 30 maart 2017
De Boer schoenen
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 8-09-2022