van Swinderenstraat 60 en 61
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 68, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 70  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 238, pakhuis  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 60 en 61  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 61 hisgiscode: 1025
eigenaren
eigenaar in 1715: Jan Jansen
eigenaar in 1716: Pier Agis
eigenaar in 1717: Jan Jansen
eigenaar in 1745: Doytje Jans
eigenaar in 1748: Jan Os
eigenaar in 1762: Wybren, Hendrik en Johannes Os erven
eigenaar in 1768: Wybren Os
eigenaar in 1780: Doede Johannes
eigenaar in 1798: Wybren Doedes
eigenaar in 1832 OAT: Wiebren Doedes van Os, winkelier te Balk
verkoop in 1834 aan: Sjoerd Sybrens de Jong, koopman te Balk
verkoop in 1860 aan: Cornelis Poppes koopman te Balk (26 / 6)
bij boedelscheiding in 1895 aan: mr. Cornelis Jan Tromp advocaat te Balk
verkoop in 19?? aan: Teake Steenbergen, te Balk
verkoop in 1957 aan: Age Groenhof, te Balk
verkoop in 1970 aan: familie Schraa
verkoop in 1976 aan: familie van Velzen
verkoop in 1998 aan: familie Busquet
verkoop in 2001 aan: familie Herkemij
verkoop in 2003 aan: familie Mink
   
van Swinderenstraat 61
2006

 

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

238 hernummerd in 1913 naar nummer 888
888 hernummerd in 1913 naar 894 en 895
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel
voorgevel volgens een tekening gemaakt door Douwe van der Meer voor de wederopbouw van de woning na de brand in 1911
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 27 september 1911
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 20 december 1859
 
verkoop van Swinderenstraat 61 van Swinderenstraat 61
bron: Leeuwarder Courant van 7 november 1970
 
<<< bron: Balkster Courant van 4 juni 1957
 
verbouwingen

brand hotel Teernstra

 
 
 
In de nacht van 2 september 1911 is het logement van buurman Jurjen Teernstra door brand verwoest. De woningen van Betzema en Wieringa worden ook door de brand beschadigd. Eigenaar mr. Cornelis Jan Tromp krijgt op 27 september 1911, 4 weken na de brand, vergunning voor de herbouw van het pand.
 
 
Bouwvergunning voor de herbouw verstrekt door de gemeente Gaasterland op 27 september 1911
tekeningen : voorgevel, zijgevel, begane grond
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 5 september 1911
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 70; 1859 - 1910 Balk 80a; 1910 - 1930 Balk 102; 1930 - 1953 Balk 104; 1953 - heden van Swinderenstraat 60
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Jan Jansen / Schelte Wijpkes; blad - , nummer 68
1716 Pier Agis / Claes Caspers; blad 78, nummer 68
1717 - 1718 Jan Jansen / Murk Rijckholts; blad 80, nummer 68
1721 - 1722 Jan Jansen / Murk Rijckholts; blad 110, nummer 68
1725 Jan Jansen weduwe / Murk Rijckholts; blad 110, nummer 68, huisinge waar of den eigenaar in staat is om deselve te kunnen onderhouden
1729 - 1742 Jan Jansen weduwe / zelfs; blad 110, nummer 68, huisinge, den eigenaar arm
1745 Doytje Jans / Rintze Jans; blad 110, nummer 68, huisinge
1746 Doytje Jans / Michiel Hendriks; blad 110, nummer 68, huisinge
1747 Doytje Jans / Jan Os; blad 110, nummer 68, een schuur
1748 - 1750 Jan Os / zelfs; blad 110, nummer 68, een schuur
1758 Jan Os weduwe / zelfs; blad 110, nummer 68, een schuur
1762 Wybren, Hendrik en Johannes Os erven / zelfs, Johannes Os weduwe; blad 110, nummer 68, een schuur
1764 - 1765 Wybren, Hendrik en Johannes Os erven / zelfs; blad 110, nummer 68, een schuur
1766 - 1767 Wybren, Hendrik en Johannes Os erven / Wybren zelf; blad 110, nummer 68, een schuur
1768 - 1774 Wybren Os / zelfs; blad 110, nummer 68, een schuur
1775 - 1779 Wybren Os / zelfs; blad 163, nummer 68, schuur en land te Harich
1780 - 1785 Doede Johannes / zelfs; blad 163, nummer 68, schuur en land te Harich
1786 - 1794 Doede Johannes / zelfs; blad 164, nummer 68, schuur en land te Harich
1795 - 1797 Doede Johannes erven / zelfs; blad 164, nummer 68
1798 - 1804 Wybren Doedes / zelfs; blad 164, nummer 68
  schuur en landen van nummer 5 te Harich
speciekohieren 1748 - 1806
1805 niet genoemd
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 70
1812 Wijbren Doedes van Os, pakhuis, volgnummer 147
volkstelling 1829
1829 geen vermelding
volkstelling 1840; huisnummer Balk 70
1840 geen bewoners
woningregister 1849 - 1859 blad 94; huisnummer Balk 70 / 80
1849 - 1853 Liesbert Donker, zonder beroep ( * 21 juni 1788 te Wijckel)
1853 - 1859 Sipke Sytzes Hofstra, wagenmaker ( * 7 mei 1829 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 238; huisnummer Balk 80
1859 - 1863 Sipke Sytzes Hofstra, ( * 7 mei 1829 te Balk); hoofd
1863 - 1869 Meintje Ages de Vries, weduwe Sipke Hofstra ( * 10 april 1833 te Ruigahuizen); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 46; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 238, volgnummer 206 / 193
1869 - 1880 Meintje Ages de Vries, weduwe Sipke Hofstra ( * 10 april 1833 te Ruigahuizen); hoofd
1869 - 1870 Johannes Aplonius van der Meer, schippersknecht ( * 1 juli 1816 te Gorredijk); inwonend
1871 - 1871 Ike Gerrits de Jong, ? ( * 25 mei 1846 te Sondel); inwonend
1871 - 1880 Gerrit Ates Wieringa, zilversmidsknecht ( * 10 januari 1842 te Leeuwarden); hoofd vanaf 1872
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 50; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 238
1880 - 1890 Gerrit Ate Wieringa, goudsmidsknecht ( * 10 januari 1842 te Leeuwarden); hoofd
1889 - 1890 Sipke Sipkes Hofstra, zoon ( * 8 juni 1863 te Balk); naar Nederlands Indië
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 84; huisnummer Balk 80a
1890 - 1900 Gerrit Ate Wieringa, werkman ( * 10 januari 1842 te Leeuwarden); hoofd
1896 - 1900 Dooitje Koorenstra, schoonzoon ( * 26 oktober 1869 te Balk) 1896 naar Amerika
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 94; huisnummer Balk 80a / 102
1900 - 1910 Gerrit Ate Wieringa, werkman ( * 10 januari 1842 te Leeuwarden); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 102
1910 - 1918 Gerrit Ate Wieringa
1919 - 1920 Marten van Dijk
bevolkingsregister 1911- 1920 W-Z blad 48; huisnummer Balk 102
1911 - 1918 Gerrit Ate Wieringa, zonder beroep ( * 10 januari 1842 te Leeuwarden); hoofd
1914 - 1914 Harmen Feddes van der Pol, ? ( * 10 oktober 1820 te Utingeradeel
bevolkingsregister C-G 1911- 1920 blad 59; huisnummer Balk 102
1919 - 1920 Marten van Dijk, kaasmaker ( * 26 mei 1866 te Workum); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 98; huisnummer Balk 102
1921 - 1922 Marten van Dijk, weitapper zuivelfabriek ( * 26 mei 1866 te Workum); hoofd
1922 - 1930 Lijsbeth Wijngaarden, weduwe Marten van Dijk, baker ( * 21 oktober 1870 te Parrega); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 92; huisnummer Balk 104
1931 - 1939 Lijsbeth Wijngaarden, weduwe Marten van Dijk, vroedvrouw ( * 21 oktober 1870 te Parrega); hoofd
 
1939 - 19?? familie van Dijk (achter huisnummer 60?)
19?? - 1970 familie Bosma (achter)
1970 - 1976 familie Schraa (hele woning)
1976 - 1998 familie van Velzen (hele woning)
1998 - 2001 familie Busquet (hele woning)
2001 - 2003 familie Herkemij
2003 - heden familie Mink (hele woning)
   
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 70; 1859 - 1890 Balk 80; 1890 - 1910 Balk 80; 1910 - 1930 Balk 101; 1930 - 1953 Balk 105; 1953 - heden van Swinderenstraat 61
   
woningregister 1849 - 1859 blad 93; huisnummer Balk 70 / 80
1849 - 1859 schuur
woningregister 1859 - 1869 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 238; huisnummer Balk 80
1859 - 1869 schuur
woningregister 1859 - 1869 blad 30; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 238; huisnummer Balk 80
1859 - 1869 Klaas Baukes Betzema, kuiper ( * 23 januari 1790 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 46; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 238; volgnummer 207 / 194
1869 - 1880 schuur
woningregister 1869 - 1879 blad 46 kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 238; volgnummer 208 / 195
1869 - 1873 Klaas Baukes Betzema, kuiper ( * 23 januari 1790 te Balk); hoofd
1873 - 1880 Bauke Klazes Betzema, kuiper ( * 12 februari 1841 te Balk); hoofd
187? - 187? Eelkjen Willems Wierda, dienstbode? ( * 2 maart 1848 te Sloten)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 50; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 238
1880 - 1890 Bauke Klazes Betzema, kuiper ( * 12 februari 1841 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 83; huisnummer Balk 80
1890 - 1900 Bauke Betzema, kuiper ( * 12 februari 1841 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 93; huisnummer Balk 80 / 101
1900 - 1910 Bauke Betzema, kuiper ( * 12 februari 1841 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 101
1910 - 1920 Bauke Betzema
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 97; huisnummer Balk 101
1921 -,1922 Bauke Betzema, kuiper ( * 12 februari 1841 te Balk); hoofd
1921 - 1922 Trijntje Hofstra, huishoudster ( * 21 februari 1870 te Balk)
1922 - 1929 Sjoukje Betzema. weduwe Johannes Lukas, zonder beroep ( * 20 april 1860 te Balk); hoofd
1929 - 1930 Kerst Huisman, zonder beroep ( * 18 juni 1869 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 93; huisnummer Balk 105
1931 - 1939 Kerst Huisman, zonder beroep ( * 18 juni 1869 te Balk); hoofd
 
1939 - 19?? familie Huisman (Kerst Huisman is overleden in 1941 te Balk)
19?? - 1957 familie Teake Steenbergen (voor nr 61)
1957 - 1970 familie Groenhof (voor nr. 61?)
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 8-09-2022