van Swinderenstraat 57
 
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 65, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 67  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 241, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 57  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 55 hisgiscode: 1028
eigenaren
eigenaar in 1715: Jacob Lieuwes
eigenaar in 1721: Jacob Fransen
eigenaar in 1748: Andries Laurens
eigenaar in 1786: Andries Laurentius erven
eigenaar in 1798: Baukje Andries en Ieke Andries
eigenaar in 1804: Jan Stoffels
eigenaar in 1832 OAT: Jan Stoffels Doornspleet, landbouwer te Balk
eigenaar in 1833: Hendrik Jans Doorenspleet, kruidenier te Balk
eigenaar in 1886 Pieter Doornspleet, landbouwer te Harich, Sybrig en Antje Doornspleet te Balk
1927 - 1935 Antje Doorenspleet, winkeliersche
1935 - 1949 Neeltje Wiebes Hettinga, snoep?
   
   
Balk A 241
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

241 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Harichsterzijde
het ^ ^ ^ pand rond 1920
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 67; 1859 - 1910 Balk 77; 1910 - 1920 Balk 97; 1920 - 1930 Balk 98; 1930 - 1953 Balk 100; 1953 - heden van Swinderenstraat 57
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Jacob Lieuwes / Jeltie Freerks; blad ??, nummer 65
1716 Jacob Lieuwes / Symmen Boues; blad 78, nummer 65
1717 - 1718 Jacob Lieuwes / Symmen Boues; blad 80, nummer 65
1721 - 1722 Jacob Fransen / zelfs; blad 109, nummer 65
1725 Jacob Fransen / Trijn Andries; blad 109, nummer 65
1729 Jacob Fransen / Jaan Berends, nu Luitzen Jelles (Jeltes); blad 109, nummer 65
1730 Jacob Fransen / Luitzen Jelles (Jeltes); blad 109, nummer 65
1733 Jacob Fransen / Beernt Gerrits; blad 109, nummer 65
1739 Jacob Fransen / Sibbel Sjoerds; blad 109, nummer 65
1742 - 1747 Jacob Fransen / Hendrik Dames de Jonge; blad 109, nummer 65
  % Hendrik Dames de Jonge, smidsknecht, quotisatiecohieren 1749
1748 Andries Laurens / Hendrik Dames; blad 109, nummer 65
1750 - 1758 Andries Laurens / zelfs; blad 109, nummer 65
1762 - 1774 Andries Laurentius / zelfs; blad 109, nummer 65
1775 - 1785 Andries Laurentius / zelfs; blad 162, nummer 65
1786 - 1795 Andries Laurentius erven / zelfs; blad 163, nummer 65
1797 - 1798 Andries Laurentius erven / zelfs; blad 163, nummer 65
1798 Baukje Andries en Ieke Andries; blad 163, nummer 65
  Baukje Andries (overleden op 20 april 1810 te Balk 74 jaar oud)
1800 Baukje en Ieke Andries; blad 163, nummer 65
1801 Baukje Andries en Jetske Andries; blad 163, nummer 65
  Jetske Andries (overleden op 16 januari 1805 te Balk)
1802 - 1804 Jan Stoffels / zelfs; blad 163, nummer 65
speciekohieren 1748 - 1806
1799 - 1801 erven Andries Laurentius; blad 51 / volgnummer 58
1802 - 1804 erven Andries Laurentius, Jan Stoffels; blad 51 / volgnummer 58
1805 Jan Stoffels, Kerst Jacobs (2de post) en Mattius Tiggelaar; blad 51 / volgnummer 58
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 67
1812 Jan Stoffels, volgnummer 193
   
volkstelling 1829; blad 74 huisnummer Balk 67
1829 Jan Stoffels Dorenspleet,
periode 1830 - 1840
1831 Jan Stoffels Dorenspleet overleden op huisnummer Balk 67
1833 Sibrig Antkes Schots overleden op huisnummer Balk 67
1835 Jan, zoon van Antke Jans Doornspleet en Aaltje Gooitzens Bijlsma geboren op huisnummer Balk 67
1837 Antje, dochter van Antke Jans Doornspleet en Aaltje Gooitzens Bijlsma geboren op huisnummer Balk 67
1839 Sybrig, dochter van Antke Jans Doornspleet en Aaltje Gooitzens Bijlsma geboren op huisnummer Balk 67
volkstelling 1840; huisnummer Balk 67
1840 Hendrik Jans Doorenspleet, koopman ( * 1806 te Balk)
1840 Kornelis van Fortuin, schippersknecht
volkstelling 1840; huisnummer Balk 67a
1840 Antke Jans Doorenspleet, werkman ( * 1802 te Balk)
periode 1841- 1849
1841 Gooitje, zoon van Antke Jans Doornspleet en Aaltje Gooitzens Bijlsma geboren op huisnummer Balk 67
1843 Gooitsen, zoon van Antke Jans Doornspleet en Aaltje Gooitzens Bijlsma geboren op huisnummer Balk 67
1849 Antke Jans Doornspleet overleden op huisnummer Balk 67
woningregister 1849 - 1859 blad 89; huisnummer Balk 67 / 77
1849 - 1859 Hendrik Jans Doorenspleet, koopman ( * 1806 te Balk)
1849 - 1853 Antje Visser, dienstbode ( * 1824 te Balk)
1852 - 1859 ? dienstbode
woningregister 1849 - 1859 blad 90; huisnummer Balk 67 / 77
1849 - 1859 Aaltje Bijlsma, weduwe Antke Jans Doorenspleet ( * 1798 te Harlingen)
  Jan Doorenspleet ( * 1835 te Balk)
  Jelle Hornstra, ( * 1777 te Wijckel)
  Geeske Pelsma, werkster ( * 1815 te Stavoren)
woningregister 1859 - 1869 blad 29; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 241, huisnummer Balk 77
1859 - 1869 Hendrik Jans Doorenspleet, koopman
woningregister 1869 - 1879 blad 47; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 241, volgnummer 213 / 200
1869 - 1880 Hendrik Jans Doorenspleet, koopman
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 52; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 241
1880 - 1883 Hendrik Jans Doorenspleet, kruidenier
1880 - 1890 Sybrig Hendriks Doorenspleet
1880 - 1890 Antje Hendriks Doorenspleet
1880 - 1890 Neeltje Wiebes Hettinga ( *4 augustus 1876)
1880 - 1890 Pieter Hendriks Doorenspleet, wagenaar
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 77; huisnummer Balk 77
1890 - 1900 Antje Doorenspleet, kruidenier ( * 14 juni 1847 te Balk); hoofd
1890 - 1892 Sybrichje Doorenspleet ( * 4 november 1844 te Balk); inwonend
1890 - 1900 Neeltje Wiebes Hettinga, nicht ( * 4 augustus 1876 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 78; huisnummer Balk 77a
1890 - 1900 Pieter Doorenspleet, koemelker ( * 22 juni 1842 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 87; huisnummer Balk 77 / 97
1900 - 1910 Antje Doorenspleet, winkeliersche ( * 14 juni 1847 te Balk); hoofd
1900 - 1910 Pieter Doorenspleet, koemelker ( * 22 juni 1842 te Balk)
1900 - 1903 Marijke Haarsma, weduwe Pieter Doorenspleet, schoonzuster ( * 29 oktober 1847 te Hemelum)
1900 - 1910 Neeltje Wiebes Hettinga, nicht ( * 4 augustus 1876 te Balk)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6, huisnummer Balk 97
1910 - 1920 Antje Doorenspleet
bevolkingsregister C-G 1911 - 1920 blad 40; huisnummer Balk 97
1911 - 1920 Antje Doorenspleet, winkelierster ( * 14 juni 1847 te Balk); hoofd
1911 - 1920 Pieter Doorenspleet, broer, zonder beroep ( * 22 juni 1842 te Balk); inwonend
1911 - 1920 Neeltje Wiebes Hettinga, nicht ( * 4 augustus 1876 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 94; huisnummer Balk 98
1921 - 1930 Antje Doorenspleet, winkelierster ( * 14 juni 1847 te Balk); hoofd
1921 - 1927 Pieter Doorenspleet, broer, zonder beroep ( * 22 juni 1842 te Balk); inwonend
1921 - 1930 Neeltje Wiebes Hettinga, nicht ( * 4 augustus 1876 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 88; huisnummer Balk 100
1931 - 1935 Antje Doorenspleet, winkelierster ( * 14 juni 1847 te Balk); hoofd
1935 - 1939 Neeltje Wiebes Hettinga, nicht ( * 4 augustus 1876 te Balk); inwonend
 
1939 - 1949 Neeltje Wiebes Hettinga
1955 sloop
     
Doornspleet
 
Van Swinderentraat 57
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
register drankwet 1882
bron: archief gemeente Gaasterlan-Sleat 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
 
 
Bergsma Vakman
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 8-09-2022