van Swinderenstraat 55
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 63, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 65  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 243, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 55  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 55 hisgiscode: 1030
eigenaren
eigenaar in 1715: Carst Sjoerds
eigenaar in 1730: bijzitter Nop
eigenaar in 1733: Hendrik Smit
eigenaar in 1762: Hendrik Hendriks Damhuis, smid te Balk
eigenaar in 1788: Harmen Hendriks Damhuis, ijzersmid
verkoop in 1820 aan: Meine Obes Smit, grofsmid te Langweer
eigenaar in 1832 OAT: Meine Obes Smit, grofsmid te Balk
verkoop in 1844 aan: Sjoerd Durks Pelsma grofsmid te Balk en Jetske Joostes Olderdorp echtelieden
verkoop in 1855 aan: Durk Sjoerds Pelsma, smid te Balk
verkoop in 1896 aan: Jurjen Durks Pelsma, grofsmid te Balk
verkoop in 1904 aan: Wyberen Jouke Pelsma, smid te Balk
bij legaat in 1924 aan: Sjoerd Wiebrens Pelsma, smid te Balk
verkoop in 1936 aan: Anne de Jong, smid te Balk
verkoop in 1963 aan: Frans van der Heide,
verkoop in 2004 aan: Bergsma Vakman
   
van swinderenstraat 55
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

243 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 243 van der Heide
foto gemaakt door Johan Groenewoud
Het pand op 23 maart 1983

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkooping 1855
bron: Leeuwarder Courant van 10 augustus 1855
 
verkoop smederij
bron: Leeuwarder Courant van 25 september 1903
 
verbouwingen
 
bouwvergunning
In 1936 heeft smid Anne de Jong grote plannen met zijn pas aangekochte smederij. Hij dient hiervoor een bouwaanvraag in bij de gemeente Gaasterland. De provinciale Welstandscommissie heeft echter een ander idee en tekent een alternatief. Voor dit voorstel wordt op 29 december 1936 vergunning verleend.
tekening: bestaande voorgevel, gewenste voorgevel, alternatief Welstandscommissie
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Balk A 243 gevelsteen
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 65; 1859 - 1910 Balk 75; 1910 - 1920 Balk 94; 1920 - 1930 Balk 95; 1930 - 1953 Balk 98; 1953 - heden van Swinderenstraat 55
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Carst Sjoerds / Koop Willems; blad 78, nummer 63
1717 Carst Sjoerds / Koop Willems; blad 80, nummer 63
1718 Carst Sjoerds / Hendrik Smit; blad 80, nummer 63
1721 - 1729 Carst Sjoerds / Hendrik Smit; blad 109, nummer 63
1730 bijzitter Nop / Hendrik Smit; blad 109, nummer 63
1733 - 1750 Hendrik Smit / zelfs; blad 109, nummer 63
1758 Hendrik Smit (pater) / Hendrik Smit (filius); blad 109, nummer 63
1762 - 1774 Hendrik Damhuis / zelfs; blad 109, nummer 63
1775 - 1785 Hendrik Damhuis / zelfs; blad 162, nummer 63
1786 - 1787 Hendrik Damhuis / zelfs; blad 163, nummer 63
1788 - 1804 Harmen Hendriks Damhuis / zelfs; blad 163, nummer 63
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Harmen Damhuis; blad 51 / volgnummer 56
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 65
1812 Meine Obes, volgnummer 143
   
volkstelling 1829; blad 72, huisnummer Balk 65
1829 Meine Obes Smid, smid
 
1834 Antje Samplonius, dochter van Tiede Johannes Samplonius geboren op dit adres
volkstelling 1840; huisnummer Balk 65
1840 Sjoerd Durks Pelsma, smid ( * 20 oktober 1789 te Balk);
woningregister 1849 - 1859 blad 86; huisnummer Balk 65 / 75
1849 - 1859 Durk Sjoerds Pelsma, grofsmid ( * 1819 te Balk); hoofd
1849 - 1852 Willemina ( * 1818 te Leeuwarden)
  Pietje Nota ( * 1812 te Bolsward)
  Elsje Tammes, dienstmeid ( * 4 februari 1827 te Lemmer)
  Bauke Johannes Straatsma, verver ( * 23 juni 1806 te Sloten)
woningregister 1859 - 1869 blad 28; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 243, huisnummer Balk 75
1859 - 1869 Durk Sjoerds Pelsma, grofsmid ( * 26 maart 1819 te Balk); hoofd
  Jacob Douwes Reekers ( * 29 augustus 1833 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 47; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 243, volgnummer 217 / 204
1869 - 1880 Durk Sjoerds Pelsma, grofsmid ( * 26 maart 1819 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 53; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 243
1880 - 1890 Durk Sjoerds Pelsma, grofsmid ( * 26 maart 1819 te Balk); hoofd
1886 - 1890 Suzanna Maria Tammes, tante ( * 26 augustus 1802 te Lemmer)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 74; huisnummer Balk 75
1890 - 1891 Durk Sjoerds Pelsma, grofsmid ( * 26 maart 1819 te Balk); hoofd
1890 - 1892 Suzanna Maria Tammes, tante ( * 26 augustus 1802 te Lemmer)
1890 - 1891 Jan Romke Kooistra, smidsknecht ( * 22 oktober 1866 te Nijkerk)
1891 - 189? Gerrit van der Horst, smidsknecht ( * 28 december 1861 te Sneek)
1891 - 1900 Jurjen Pelsma, grofsmid ( * 25 mei 1869 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 84; huisnummer Balk 75 / 94
1900 - 190? Jurjen Pelsma, grofsmid ( * 25 mei 1869 te Balk); hoofd
190? - 1910 Wijbren Jouke Pelsma, grofsmid ( * 10 september 1836 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 94
1910 - 1918 Wijberen Jouke Pelsma
1918 - 1920 Sjoerd Pelsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R, blad 69; huisnummer Balk 94
1910 - 1918 Wijberen Jouke Pelsma, smid ( * 10 september 1836 te Balk); hoofd
1918 - 1920 Sjoerd Pelsma, smid ( * 27 januari 1881 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 91; huisnummer Balk 95
1921 - 1930 Sjoerd Pelsma, hoefsmid ( * 27 januari 1881 te Balk); hoofd
1921 - 1923 Antje Mous, moeder, weduwe van Wijbren Joukes Pelsma ( * 23 januari 1839 te Balk)
1926 - 1929 Anne van der Meulen, hoefsmid ( * 13 maart 1910 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 86; huisnummer Balk 98
1931 - 1937 Sjoerd Pelsma, smid ( * 27 januari 1881 te Balk); hoofd
1936 - 1939 Anne de Jong, smid ( * 18 jnauari 1907 te Hoornsterzwaag); hoofd
1937 - 1938 Jouke Koning, schoonvader ( * 21 maart 1875 te Terhorne); inwonend
1937 - 1938 Geeske Koning, schoonzuster ( * 17 december 1918 te Beets); inwonend
1938 - 1938 Jan Berghuis, smidsknecht ( * 4 juni 1921 te Hislum); inwonend
1939 - 1939 Albert van der Vaart, smidsknecht ( * 9 augustus 1921 te Joure); inwonend
 
1939 - 1963 familie de Jong
1963 - 2004 familie van der Heide
2004 - heden Bergsma Vakman
     
bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 65; 1859 - 1890 Balk 75; 1890 - 1910 Balk 75a; 1910 - 1920 Balk 95; 1920 - 1930 Balk 96;
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 65a
1840 Jakob Lubberts Hofstra, werkman
woningregister 1849 - 1859 blad 87; huisnummer Balk 65 / 75
1849 - 1852 Hidde Nota, kuipersknecht ( * 1810 te Oosthem)
1852 - 1853 Sjoerd Gerrits Ligthart, ? ( * april 1815 te Tjalhuizum)
1853 - 185? Arjen Pieters Bijlsma, smidsknecht ( * 1816 te Berlicum)
  Jeltje Pieters Jongstra, weduwe Sjouke Hanzes Bergsma ( * 1812 te Wijckel)
  Sipke Hofstra, wagenmaker ( * 1829 te Balk)
  Karel Gerrits van Maanenberg, werkman ( * 12 mei 1824 te Haarlem); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 28; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 243, huisnummer Balk 75
1859 - 1860 Karel Gerrits van Maanenberg, ( * 12 mei 1824 te Haarlem); hoofd
1859 - 1869 Wybren Joukes Pelsma, smidsknecht ( * 10 september 1836 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 47; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 243, volgnummer 216 / 203
1869 - 1880 Wybren Joukes Pelsma, smidsknecht ( * 10 september 1836 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 54; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 243
1880 - 1890 Anne Gijsberts Roskam, arbeider ( * 3 oktober 1845 te Harich); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 75; huisnummer Balk 75a
1890 - 1891 Tjibbe Bandstra, werkman ( * 7 mei 1840 te Stavoren); hoofd
1892 - 1897 Stoffel Schram, werkman ( * 24 september 1841 te Balk); hoofd
1897 - 1900 Andreas Paulus Hoekema, stalknecht ( * 7 januari 1836 te Tirns); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 85; huisnummer Balk 75a / 95
1900 - 190? Andreas Hoekema, stalknecht ( * 7 januari 1836 te Tirns); hoofd
190? - 190? Gerrit Draaier, arbeider ( * 25 september 1878 te Harich); hoofd
190? - 1910 Wilhelmina Kooiker, naaister ( * 3 maart 1879 te Woudsend); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 95
1910 - 191? in gebruik bij Pelsma
191? - 191? Marijke Reekers (wed. P. de Winter)
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z, blad 69; huisnummer Balk 95
191? - 191? Marijke Reekers, weduwe Pieter de Winter ( * 29 oktober 1845 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1920 - 1930 blad 9; huisnummer Balk 96
1920 - 1930 in gebruik bij Sjoerd Pelsma (pakhuis?)
 
     
smederij Pelsma
 
Durk Pelsma
bron: Leeuwarder Courant van 30 maart 1877
 
Durk Sjoerds Pelsma Durk Pelsma
bron: Leeuwarder Courant van 10 mei 1878 bron: Leeuwarder Courant van 13 februari 1891
 
Sjoerd Pelsma
bron: Leeuwarder Courant van 29 oktober 1906
 
smederij Pelsma sr.
foto beschikbaar gesteld door de familie Pelsma
Een foto van rond 1910 met v.l.n.r. Wiebren Joukes Pelsma, Jurjen Pelsma, Sjoerd Wiebrens Pelsma, de eigenaar van het paard, Anna Hilberts de Vries
 
smederij Pelsma
foto: collectie Durk Wortman
Nog een prachtige foto van rond 1925 v.l.n.r. smid Sjoerd Wiebrens Pelsma, de eigenaar van paard, Hendrik Wortman, Meinze Kuiper, onder het paard ?, Anne van Luitzen de Vries.
 
smederij de Jong
 
logo smederij de Jong
 
advertentie 1939
advertentie in het ARP verkiezingsblad van de afdeling Gaasterland van 1939
 
nota uit 1954 van smederij A. de Jong
bron: archief De Bolster
 
Balk A 243 smederij de Jong voorgevel Balk A 243
links smid Anne de Jong en rechts de knecht, naam onbekend
 
Balk A 243 smederij de Jong interieur
Versierde voorgevel ter gelegenheid van het 40-jarig ambtsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938. Tentoonstelling georganiseerd door de WHI in de ZWH -busgarage aan de Wilhelminastraat in 1952 of 1957
 
logo smederij de Jong
 

vakantieregeling

bron: Leeuwarder Courant van 26 juli 1946

Albert Koopman
Melkrijder Albert Koopman met zijn paard. Op het paard Jelle de Jong en in de deuropening van de smederij Geke de Jong
Albert Koopman
Het paard van melkrijder Albert Koopman krijgt nieuwe hoefijzers van smid Anne de Jong. De toekijkende kinderen zijn Auke en Joukje de Jong van de oudste zoon Tjeerd de Jong.
 
heropening vernieuwde winkel
bron: Balkster Courant van 6 april 1957
 
nota uit 1962 van smederij A de Jong
bron: archief De Bolster
 
Peerless fiets
bron: Leeuwarder Courant van 4 mei 1962
 
foto's beschikbaar gesteld door Nely Hoekstra-de Jong, Froukje van Soesbergen-de Jong, Geertje Koopmans-de Jong
 
van der Heide
 
voorgevel
foto 148-001 genomen in 1963 door Frans van der Heide
 
Van der Heide
van der Heide
bron: Balkster Courant van 28 september 1963
bron: Balkster Courant van 21 december 1963
 
van der Heide
bron: Balkster Courant van 12 oktober 1963
 
van der Hiede
bron: Balkster Courant van 7 juli 1964
 
van der Heide kachelshow
bron: Balkster Courant van 8 augustus 1964
 
van der Heide kachelshow
bron: Balkster Courant van 5 september 1964
 
van der Heide aardgas
bron: Balkster Courant van 16 juli 1966
 
nota W van der Heide
 
van der Heide
 
Rechts op de foto de winkel van van der Heide in 1983
 
Bergsma Vakman
 
Bergsma vakman
bron: Balkster Courant van 16 december 2004
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 8-09-2022