van Swinderenstraat 54
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 62, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 64  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 244, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 54  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 50-52? hisgiscode: 1031
eigenaren
eigenaar in 1715: Rintie Sipkes
eigenaar in 1729: Douwe Annes & Renze Sipkes
eigenaar in 1733: Aant Loukes en Douwe Annes
eigenaar in 1758: Cornelis Jans weduwe en Aant Loukes erven
eigenaar in 1782: Hendrik Michiels (Knyssen)
verkoop in 1814 aan: Symon Franken, koopman te Grouw
verkoop in 1820 aan: Jan Johannes Westendorp, grutter en bakker te Balk
verkoop in 1827 aan: Gooitzen Harmens Meiboom, bakker te Lemmer
eigenaar in 1832 OAT: Gooitzen Harmens Meiboom, bakker te Balk
verkoop in 1867 aan: Sybrandus van der Feer, bakker te Sneek
verkoop in 1870 aan: Age Jans Brandsma te Balk
verkoop in 1881 aan: Wiebe Jans Brouwer te Lemmer
bij boedelscheiding in 1888 aan: Sijbrigje Meiboom weduwe van W.J. Brouwer te Lemmer
verkoop in 1910 aan: Karst Keuning, bakker te Nijemirdum
verkoop in 1919 aan: Jacob Hettinga fabrikant te Balk en Johannes Hettinga, fabrikant te Balk
verkoop in 1919 aan: Hendrik Tuyninga, bakker te Joure
verkoop in 1925 aan: Meindert Kuipers, bakkersgezel te Bakhuizen
verkoop in 1929 aan: Mientje Keuning
verkoop in 1936 aan: Jentje Sietsma
verkoop in ???? aan: Emilius Piersma, koopman
verkoop in 1963 aan: Pieter, Sjoerd en Yke Haantjes te Balk
huidige eigenaren: Peter Haantjes en Jannie Haantjes - Westra
   
van Swinderenstraat 54
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

244 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
Balk A 244 voorgevel
foto beschikbaar gesteld door de familie Haantjes
Buurman Piet Haantjes heeft zijn brommers onder de bomen langs de Luts staan. Op de achtergrond de voorgevel van de bakkerij van Sietsma in oorspronkelijke vorm.
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
Balk A 244 advertentie
bron: Leeuwarder Courant van 12 april 1881
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 17 maart 1919
 
verbouwingen
 
vloer
van de vloer in de bakkerswinkel is nog een deel bewaard gebleven, datering onbekend
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 64; 1859 - 1910 Balk 74; 1910 - 1920 Balk 93; 1920 - 1930 Balk 94; 1930 - 1953 Balk 97; 1953 - heden van Swinderenstraat 54
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Rintie Sipkes / Pieter Boockes? weduwe; blad 78, nummer 62
1717 - 1718 Rintie Sipkes erven / Pieter Boockes? weduwe; blad 80, nummer 62
1721 - 1722 Rintie Sipkes erven / Yble Hiddes; blad 109, nummer 62
1725 Renze Sipkes / Yble Hiddes; blad 109, nummer 62
1729 - 1730 Douwe Annes & Renze Sipkes / zelfs; blad 109, nummer 62, elk voor de helft
1733 - 1750 Aant Loukes en Douwe Annes / zelfs; blad 109, nummer 62
1758 - 1774 Cornelis Jans weduwe en Aant Loukes erven / Aant Loukes; blad 109, nummer 62
1775 - 1777 Cornelis Jans weduwe en Aant Loukes erven / Aant Loukes erven en Frederik Hendriks; blad 162, nummer 62
1779 Cornelis Jans weduwe en Aant Loukes erven / Sybren Piiters en Hendrik de Boer; blad 162, nummer 62
1780 Cornelis Jans weduwe en Aant Loukes / zelfs en Hendrik de Boer; blad 162, nummer 62
1782 - 1783 Hendrik Mighiels (Knuyssen) / zelfs en Hendrik de Boer; blad 162, nummer 62
1784 - 1785 Hendrik Mighiels (Knuyssen) / zelfs en Douwe Tjepkes; blad 162, nummer 62
1786 - 1789 Hendrik Mighiels (Knuyssen) / zelfs, een kamer ledigh; blad 163, nummer 62
1790 - 1804 Hendrik Mighiels (Knuyssen) / zelfs; blad 163, nummer 62
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Hendrik Michiels; blad 51 / volgnummer 55
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 64
1812 Johannes Hijlckes de Boer, Cordonnier = schoenmaker, volgnummer 23
  % 1811 naamsaanneming getrouwd met Marijke Gerardus, zoon van 8 Gerardus
  % overleden op 21 januari 1842 te Bolsward; schoenmaker
1812 Jarig Betzes Schram, volgnummer 23
1812 Hendrik Knuize, Chaudronnier = koperslager, volgnummer 122
periode 1811 - 1829; huisnummer Balk 64
1819 Klaas Attes Kleiboer overleden op nummer 64
1819 Grietje, dochter van Klaas Attes Kleiboer en Antje Hendriks Kleiboer overleden op nummer 64
1823 Hendrikje, dochter van Hendrik Klazes Kleiboer en Evertje Josephs Gersjes geboren op nummer 64
volkstelling 1829 blad 70 huisnummer Balk 64
1829 Gooitzen Harmens Meiboom, bakker
periode 1830 - 1840; huisnummer Balk 64
  Gooitzen Harmens Meiboom, bakker
volkstelling 1840; huisnummer Balk 64
1840 Gooijtje Harmens Meiboom, brood- en beschuitbakker; hoofd
1840 Johannes F.J. van der Velde, bakkersknecht
woningregister 1849 - 1859 blad 85; huisnummer Balk 64 / 74
1849 - 1859 Antje Scholtes Sietsma, weduwe Gooitzen Meiboom ( * 16 september 1804 te Wijckel); hoofd
  Harmen Landman, bakkersknecht ( * 31 januari 1812 te Sloten)
1852 - 1856 Johannes Jacobs van der Pol, bakkersknecht ( * 1827 te Workum)
woningregister 1859 - 1869 blad 27; kadastrale gemeente Gaasterland sectie A nummer 244, huisnummer Balk 74
1859 - 1867 Antje Scholtes Sietsma, weduwe Gooitzen Meiboom ( * 16 september 1804 te Wijckel); hoofd
1859 - 1868 Martha Gooitzen Meiboom,
  Harmen Landman, bakkersknecht ( * 31 januari 1812 te Sloten)
  Gorrit Faber ( *17 september 1839 te Hindeloopen)
  Antje Eizes Hornstra ( *8 februari 1850 te Oosterzee)
1861 - 1862 Sybrand Hanzes van der Veer
1862 - 186? Tjitte Sytzes Bruinsma, bakkersknecht ( * 30 maart 1845 te Hemelum)
1864 - 1868 Tjeerd Sjoerds Gaastra, bakkersknecht ( * 14 maart 1844 te Workum)
1867 - 1869 Sybrand Hanzes van der Veer, bakker ( * 3 januari 1844 te Balk); hoofd
1867 - 1868 Johannes Eits, bakkerknecht ( * 22 oktober 1844 te Noordwolde)
1868 - 1874 Anne Feddes Veersma, bakkersknecht ( * 26 juli 1850 te Warns)
woningregister 1869 - 1879 blad 47; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 244, volgnummer 205
1869 - 1871 Sybrand Hanzes van der Veer, bakker ( * 3 januari 1844 te Balk); hoofd, in 1871 naar Amerika
1869 - 1870 Johannes Eits, bakkersknecht ( * 22 oktober 1844 te Noordwolde)
1869 - 1870 Symentje Durks Mous, dienstmeid ( * 20 juni 1849 te Wijckel)
1870 - 1873 Kornelis Jurjens Stuurman, bakkersknecht ( * 2 oktober 1853 te Balk)
1870 - 1880 Theodorus Egberds de Vries, bakkersknecht? ( * 28 juli 1846 te Nijega)
woningregister 1869 - 1879 blad 67; volgnummer 205
1871 - 1880 Age Jans Brandsma, bakker ( * 20 oktober 1846 te Lemmer); hoofd
1870 - 187? Wisse Piekes van der Meulen, bakkerknecht ( *25 augustus 1843 te Sloten)
1877 - 187? Pieter Pieters Thibaudier, bakkersknecht ( * 29 maart 1850 te Balk)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 54; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 244
1880 - 1883 Age Jans Brandsma, bakker ( * 20 oktober 1846 te Lemmer); hoofd
1880 - 1880 Pieter Pieters Thibaudier, bakkersknecht ( * 29 maart 1850 te Balk)
1880 - 1880 Harmke Johannes Brouwer, dienstbode ( * 3 maart 1860 te
1880 - 1881 Arend A Veldstra, bakkersknecht ( * 9 maart 1858 te Stavoren)
1881 - 1881 Jan Jans Dijkstra, bakkersknecht ( * 16 juli 1860 te Anjum)
1883 - 1890 Siemon Franken, bakker ( * 17 februari 1850 te Grouw); hoofd
1883 - 1883 Rink Hendriks Struikmans, bakkersknecht ( * 20 februari 1867 te Hommerts)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 73; huisnummer Balk 74
1890 - 1900 Sijmon Franken, bakker ( * 17 februari 1850 te Grouw); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 83; huisnummer Balk 74 / 93
1900 - 1910 Sijmon Franken, bakker ( * 17 februari 1850 te Grouw); hoofd
register van huisnummering 1910-1920 blad 6, huisnummer Balk 93
1910 - 1910 Sijmon Franken
1910 - 1917 Karst Keuning
1917 - 1919 Sjoerd de Vries
1919 - 1920 Hendrik Sjoerds Tuyninga
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 148; huisnummer Balk 93
1910 - 1910 Sijmon Franken, bakker ( * 17 februari 1850 te Grouw); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 99; huisnummer Balk 93
1910 - 1917 Karst Keuning, bakker ( * 12 juli 1883 te Sint Annaparochie); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 205; huisnummer Balk 93
1917 - 1919 Sjoerd de Vries, bakker ( * 4 januari 1886 te Warga); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 ??? blad ??? ; huisnummer Balk 93
1919 - 1920 Hendrik Sjoerds Tuijninga, bakker ( * 16 december 1873 te Joure); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 90; huisnummer Balk 94
1921 - 1925 Hendrik Sjoerds Tuijninga, bakker ( * 16 december 1873 te Joure); hoofd
1924 - 1924 Sijbren Brouwer, notaris klerk ( * 8 mei 1904 te Nijland); kostganger
1925 - 1929 Meindert Kuipers, bakker ( * 13 juni 1897 te Westhem); hoofd
1925 - 1926 Paulus Sikkes, bakkersknecht ( * 13 september 1908 te Mirns en Bakhuizen)
1926 - 1926 Catharinus van der Meer, bakkersknecht ( * 24 maart 1904 te Workum)
1926 - 1927 Eelke Leo Laagland, bakkersknecht ( * 21 mei 1911 te Woudsend)
1927 - 1928 Jacobus ??? ten Berge, bakkersknecht ( * 8 februari 1908 te Steggerda)
1928 - 1929 Johannes Kuipers, bakkerknecht ( * 6 december 1913 te Mirns en Bakhuizen)
1929 - 1930 Mijntje Keuning, bakker ( * 22 november 1904 te Heerenveen); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 85; huisnummer Balk 97
1931 - 1936 Mijntje Keuning, bakker ( * 22 november 1904 te Heerenveen); hoofd
1935 - 1936 Metske Steffen Kramer, onderwijzer ( * 21 februari 1908 te Hempens)
1936 - 1939 Jentje Sietsma, bakker ( * 12 maart 1912 te Offingawier); hoofd
1936 - 1938 Sijtze Visser, bakkersknecht ( * 30 september 1916 te Warns)
19 38 - 1939 Jan Veenstra, bakkerskencht ( * 25 mei 1921 te Sneek)
   
 
1939 - 1963 familie Sietsma
1963 - heden familie Haantjes
     
koperslager Hendrik Machiels Kneuzen
 
koperslager Kneuzen
bron: Leeuwarder Courant van 27 mei 1814
Boelgoed bij koopman en koperslager Hendrik Machiels Kneuisen
 
bakkerij Brandsma
 
Age Jans Brandsma Age Jans Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 5 augustus 1870 bron: Leeuwarder Courant van 4 maart 1881
 
Age Jans Brandsma
bron: Leeuwarder Courant van 6 mei 1881
 
bakkerij Siemen Franken
 
Siemon Franken Franken
bron: Balkster Courant van 20 augustus 1898 bron: Leeuwarder Courant van 12 oktober 1901
 
Symon Franken
bron: Leeuwarder Courant van 8 november 1901
 
bakkerij Karst Keuning
 
Karst Keuning Karst Keuning
bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 juli 1910 bron: Nieuwsblad van Friesland van 20 augustus 1910
 
bakkerij Sjoerd de Vries
 
Sjoerd de Vries
bron: VVV-gids voor de Zuidwesthoek van Friesland 1917
 
bakkerij Meindert Kuipers
 
foto 328-001 beschikbaar gesteld door Carin Kuipers-van Erp
Meindert Kuipers en zijn vrouw Nelly Konst staan in de deuropening van hun bakkerij aan de Harichsterzijde in Balk.
 
bron: VVV-gids 1926
 
bron: Balkster Courant van 20 november 1926
 
In 1929 nemen ze de bakkerij over van de weduwe Wijngaard aan de Nieuweburen 127 te Leeuwarden. Op 11 mei 1929 was de officiele opening. Uit zijn verhalen en zoals ook in de krantenberichtjes te zien is, had hij als een der eersten een z.g. slapende bakker aangeschaft, een machine, die zo begreep ik, 's nachts alvast begon met kneden etc. en konden de broodventers eerder op stap gaan. Na de tweede wereldoorlog verkoopt hij de bakkerij en heeft daarna met veel plezier gewerkt aan de bakkersvakschool.
met dank aan: Carin Kuipers-van Erp
 
bakkerij Mientje Keuning
 
bakkerij Keuning
bron: programmaboekje classicale zendingsdag te Rijs op 17 juli 1929
 
bakker Keuning
bron: Balkster Courant van 23 november 1929
 
bakkerij Sietsma
 
Jentje Sietsma  
bakker Sietsma
bron: Balkster Courant van 15 juni 1963
 
 
<<< bakker Sietsma in kamp Wyldemerck
 
firma P. Haantjes & Zonen
 
opening Haantjes
bron: Balkster Courant van 20 juli 1963
 
Haantjes
bron: Balkster Courant van 3 augustus 1963
klik op bovenstaande afbeelding voor het hele artikel
 
Haantjes
Haantjes
bron: Balkster Courant van 25 april 1964 bron: Balkster Courant van 29 mei 1965
 
Haantjes
bron: Balkster Courant van 5 juni 1965
 
Haantjes  
Haantjes
bron: Balkster Courant van 11 maart 1967
 
<<< bron: Balkster Courant van 24 september 1966
 
Yke Haantjes
Yke Haantjes in de oude werkplaats en magazijn (van Swinderenstraat 53) achter van Swinderenstraat 52
 
Yke Haantjes
De nieuwe werkplaats gemaakt bij de samenvoeging van de drie panden Van Swinderenstraat 51 - 54 in 1979
 
rijwielen
De rijwielafdeling van Yke Haantjes na de samenvoeging van de twee panden in 1975
foto's beschikbaar gesteld door de familie Haantjes
 
De rijwiel afdeling is in 2008 opgeheven. Voortaan kan men terecht bij Mous tweewielers voor de aankoop, reparatie en het huren van fietsen en aanverwante artikelen.
zie verder van Swinderenstraat 52
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 20-07-2023