van Swinderenstraat 51
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 60, huis Rijksmonument
1812 / taxatie gebouwen, Balk 62 nummer 15921
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 246, huis en erf  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 247, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 51  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 50-52? hisgiscode: 1033 en 1034
eigenaren
eigenaar in 1715: Bouwe Douwes
eigenaar in 1717: Ids Rients
eigenaar in 1729: Symen Boues
eigenaar in 1730: Executeur Walle Clases
eigenaar in 1739: Meine Pieters
eigenaar in 1758: bijzitter Nop
eigenaar in 1765: Hendrik Jans
eigenaar in 1769: Wijtse Wijtses
eigenaar in 1772: Wybren Gerrits Kingma
eigenaar in 1773: mr. Abe Harmens
eigenaar in 1802: Rinske Durks (van der Woude)
verkoop in 1819 aan: Jouke Huberts de Boer (Boertje)
eigenaar in 1832 OAT: Jouke Huberts Boertje, koopman te Balk
verkoop in 1843 aan: Hans Jacobs Dijkstra, verver te Balk
verkoop in 1856 aan: Reinold Wenzel ten Brink, apotheker te Balk
verkoop in 1888 aan: Pier Sybrens de Jong, postbode te Balk
verkoop in 1920 aan: Roelof Piersma, veehouder te Balk
verkoop in 1929 aan: Jacob Kuiper melkman te Balk
verkoop in 1969 aan: Klaas Bijlsma, bakker te Balk
verkoop in ???? aan: Johannes Wagenaar te Nijbeets
verkoop in 1978 aan: Sjoerd en Yke Haantjes te Balk
huidige eigenaren: Peter Haantjes en Jannie Haantjes - Westra
   
van Swinderenstraat 51
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

246 en 247 samengevoegd in 1832 naar nummer 330
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel in 1924
foto 059-001 beschikbaar gesteld door Toby (Jacoba) Stijl - Piersma
Een foto uit 1924 met op de stoep de 3-jarige Douwe Piersma
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
gevelsteen
 
verkoping in 1842
bron: Leeuwarder Courant van 21 oktober 1842
 
verkoping in 1857
bron: Leeuwarder Courant van 25 november 1856
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 27 januari 1888
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 62; 1859 - 1910 Balk 72; 1910 - 1920 Balk 86; 1921 -1930 Balk 87; 1931 - 1953 Balk 90; 1953 - heden van Swinderenstraat 51
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 Bouwe Douwes weduwe nu getrouwr aan Ids / zelfs; blad ??, nummer 60
1716 Bouwe Douwes, huis van Ids / zelfs; blad 77, nummer 60
1717 - 1718 Ids Rients / zelfs; blad 79, nummer 60
1721 - 1722 Ids Rients zijn vrouw en kinderen / Symmen Boues; blad 108, nummer 60
1725 Jets Rienks weduwe / Symen Boues; blad 108, nummer 60
1729 Symen Boues / zelfs; blad 108, nummer 60
1730 - 1733 De Executeur Walle Clases / zelfs; blad 108, nummer 60
  % Walle Klases trouwde 3 december 1730 te Balk met Antje Markus
1739 - 1750 Meine Pieters / zelfs; blad 108, nummer 60
  % Meine Pieters trouwde 18 juni 1735 te Balk met Antje Markus
1758 - 1764 bijzitter Nop / Jacob Martens; blad 108, nummer 60
1765 - 1768 Hendrik Jans / zelfs; blad 108, nummer 60
1769 - 1770 Wijtse Wijtses / Bauke Durks; blad 108, nummer 60
1771 Wijtse Wijtses / Symen Passchier; blad 108, nummer 60
1772 Wybren Gerrits Kingma / Symen Passchier; blad 108, nummer 60
1773 mr. Abe Harmens / Symen Passchier; blad 108, nummer 60
1774 mr. Abe Harmens / Douwe Tjepkes; blad 108, nummer 60
1775 - 1779 mr. Abe Harmens / Douwe Tjepkes; blad 161, nummer 60
1780 - 1785 mr. Abe Harmens / zelfs; blad 161, nummer 60 ( = Abe Harmens Geldersma)
1786 - 1795 mr. Abe Harmens / zelfs; blad 162, nummer 60
1797 mr. Abe Harmens weduwe / zelfs; blad 162, nummer 60 ( = Beitske Tjepkes Tjepkema)
1798 - 1799 mr. Abe Harmens weduwe / Rinske Durks, Frederik Dilling, Antje Jelles; blad 162, nummer 60
1800 - 1801 mr. Abe Harmens weduwe / Rinske Durks, wed. Frederik Dilling, Tidse Martens Wijngaarden; blad 162, nummer 60
1802 Rinske Durksz / zelfs en weduwe Frederik Dilling; blad 162, nummer 60
1803 - 1804 Rinske Durksz / zelfs en weduwe Jacob Obbes; blad 162, nummer 60
  Rinske Durksz (van der Woude) was gehuwd met Jan Aukes Hollander
speciekohieren 1748 - 1806
1792 Abe Geldersma; blad 50, volgnummer 53
1805 Jan Hollander, vrouw van; blad 50, volgnummer 53
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 62
1812 Rinske Dirks, Boutiquiere = Winkelierse, volgnummer 37
1812 weduwe Murk Jans, pauvre = arm, volgnummer 100
1812 Jets Reintjes, volgnummer 173
1812 Noortje Rients, volgnummer 173
1812 Thee Thees, volgnummer 173
periode 1811 - 1829
1816 Mijntje, dochter van Hendrik Huberts Boertje en Trijntje Nannes de Vries geboren op nummer 62
1817 Nanne, zoon van Hendrik Huberts Boertje en Trijntje Nannes de Vries geboren op nummer 62
1819 Mijntje, dochter van Hendrik Huberts Boertje en Trijntje Nannes de Vries geboren op nummer 62
1821 Wilhelmina, dochter van Jouke Huberts Boertje en Anna Johannes Marijnen geboren op nummer 62
1822 Klaaske, dochter van Hendrik Huberts Boertje en Trijntje Nannes de Vries geboren op nummer 62
1822 Baukje, dochter van Jouke Huberts Boertje en Anna Johannes Marijnen geboren op nummer 62
1823 Douwe, zoon van Hendrik Huberts Boertje en Trijntje Nannes de Vries geboren op nummer 62
1823 Hylkje, dochter van Jouke Huberts Boertje en Anna Johannes Marijnen geboren op nummer 62
1823 Jan, zoon van Pier Jans Piersma en Maaike Harmens Groninger geboren op nummer 62
1824

Harmen, zoon van Pier Jans Piersma en Maaike Harmens Groninger geboren op nummer 62

  het gezin Piersma woonde waarschijnlijk in de kleine woningen tegen achtergevel
1825 Hubert, zoon van Jouke Huberts Boertje en Anna Johannes Marijnen geboren op nummer 62
1827 Hubert, zoon van Jouke Huberts Boertje en Anna Johannes Marijnen geboren op nummer 62
1829 Johanna, dochter van Jouke Huberts Boertje en Anna Johannes Marijnen geboren op nummer 62
   
volkstelling 1829 blad 67 huisnummer Balk 62
1829 Jouke Huberts Boertje, koopman ( * 26 augustus 1788 te Balk)
volkstelling 1829 blad 68 huisnummer Balk 62
1829 Josephus Hermanus Marks, kleermaker
periode 1831 - 1839
1830 Johannes, zoon van Jouke Huberts Boertje en Anna Johannes Marijnen geboren op nummer 62
1831 Josephus Hermanus Marks overleden op nummer 62
1833 Hendrikus, zoon van Jouke Huberts Boertje en Anna Johannes Marijnen geboren op nummer 62
1835 Johanna, dochter van Jouke Huberts Boertje en Anna Johannes Marijnen geboren op nummer 62
1837 Anna Johannes Marijnen overleden op nummer 62
volkstelling 1840; huisnummer Balk 62
1840 Jouke Huberts Boertje (de Boer), koopman en winkelier ( * 26 augustus 1788 te Balk)
periode 1841 - 1849
   
woningregister 1849 - 1859 blad 81; huisnummer Balk 62 / 72
1849 - 1855 Hans Jacobs Dijkstra, huisschilder ( * 1 november 1815 Balk)
1849 - 1859 Wiepkjen Jans Poppes, weduwe van Hans Jacobs Dijkstra ( * 9 maart 1816 te Balk)
1849 - 1853 Franke Vermeulen, verwersknecht ( * 1825 Balk)
1850 - 1850 Harmen Schaap, verversknecht ( * Joure)
  Bauke (Bonifatius) Johannes Straatsma, verversknecht ( * 23 juni 1806 te Sloten)
  Geertje Klazes van Hout, zonder beroep ( * 9 december 1833 te Workum)
  Trijntje Haringsma, dienstmeid ( * 1834 te Balk)
1856 - 1859 Reinold Wenzel ten Brink, apotheker ( * 7 januari 1818 te Sloten); hoofd
185? - 1858 Lemke Douwes Hollander, dienstmeid ( * 5 februari 1837 te Bolsward)
185? - 1859 Hittje Damstra, dienstmeid ( * 1834 Balk)
1859 - 1859 Martje Haga, dienstmeid ( * 28 mei 1841 te Woudsend)
woningregister 1849 - 1859 blad 82; huisnummer Balk 62 / 72
1849 - 1851 Jan Willem Warnsinck, veearts ( * 1828 te Amsterdam)
  Jacob Cransberg, veearts ( * 8 februari 1827 te Schoondijke)
  Jacob Dirks Dirks, hulponderwijzer ( * 1 juli 1819 te Franeker)
  Jan Jan de Vries, koopman ( * 1833 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 26; huisnummer Balk 72
1859 - 1869 Reinold Wenzel ten Brink, apotheker ( * 7 januari 1818 te Sloten)
1859 - 1861 Martzen Haga, dienstmeid ( * 28 mei 1841 te Woudsend)
1861 - 1862 Antje D van der Werf ( * 1839 te Bolsward)
1862 - 1863 Hester Martens Kokje ( * 5 oktober 1840 te Lemmer)
1863 - 1865 Jantje Dirks Korf, ( * 7 april 1846 te Joure)
woningregister 1869 - 1879 blad 48; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 330; volgnummer 208
1869 - 1880 Reinold Wenzel ten Brink, apotheker ( * 7 januari 1818 te Sloten)
1869 - 1870 Teatske Petrus Eylers, dienstmeid ( * 29 augustus 1849 te Irnsum)
1870 - 187? Johanna Eelkes de Winter, dienstmeid ( * 21 oktober 1851 te Balk)
1870 - 187? Jantje Pieters Pelsma, dientsmeid ( * 18 januari 1851 te Avereest)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 71; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 330
1880 - 1883 Reinold Wenzel ten Brink, apotheker ( * 7 januari 1818 te Sloten)
1880 - 1888 Geertje Willems Bakker, weduwe Reinold Wezel ten Brink ( * 10 januari 1828 te Woudsend)
1880 -1889 Willem te Brink, ( * 22 november 1863 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 69; huisnummer Balk 72
1890 - 1900 Pier Sybrens de Jong, postbode ( * 29 mei 1846 te Balk); hoofd
1890 - 1890 Jantje Klein, schoonzuster, naaister ( * 4 maart 1856 te Makkum)
1890 - ???? Jurrien Gales Beerda, commies ( * 21 april 1856 te Dokkum)
1891 - ???? Elisabeth Klein, nicht, ( * 3 november 1869 te Makkum)
1897 - 1897 Pieter Baltjes, koperslagersknecht ( * 6 oktober 1877 te Wolvega)
1899 - 1900 Jan Kleefstra, koperslagersknecht ( * 25 januari 1879 te Oldeboorn)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 79; huisnummer Balk 72 / 86
1900 - 1910 Pier Sybrens de Jong, postbode ( * 29 mei 1846 te Balk)
1900 - 1901 Jan Kleefstra, koperslagersknecht ( * 25 januari 1879 te Oldeboorn)
1901 - 1910 Pieter Beekman, commies ( * 30 oktober 1871 te Leeuwarden)
1902 - 1903 Sake de Vries, postiljon ( * 20 maart 1882 te Finkum)
  Oege van der Weij, postiljon ( * 19 december 1875 te Stiens)
1904 - 1905 Stoffer Aller Spanninga, goud-en zilversmidsknecht ( * 11 juli 1887 te Joure)
1906 - 19?? Christoffel Kok, smidsknecht ( * 10 juli 1883 te Eesterga)
  Jouke Haarsma, smidsknecht ( * 6 november 1884 Bolsward)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 86
1910 - 1920 Pier de Jong
1920 - 1920 Roelof Piersma,
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J, blad 219, huisnummer Balk 86
1911 - 1920 Pier Sybrens de Jong, postbode ( * 29 mei 1846 te Balk); hoofd
1911 - 1916 Sybren Piers de Jong, ambtenaar ter secretarie ( * 20 november 1885 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R , blad 77, huisnummer Balk 86
1920 - 1920 Roelof Piersma, arbeider ( * 29 december 1892 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 83; huisnummer Balk 87
1921 - 1929 Roelof Piersma, veehouder ( * 29 december 1892 te Balk); hoofd
1926 - 1926 Willem Hollander, boekhouder ( * 13 augustus 1901 te Franeker); kostganger
1929 - 1930 Jakob Tijsses Kuiper, timmerman ( * 16 juni 1908 te Balk); hoofd
1929 - 1930 Hans Koelstra, machine bankwerker ( * 25 januari 1907 te Terwispel); kostganger
  begint in 1934 met de fabricage van kinderwagens in Gorredijk
  is verre familie van de Koelstra's uit Balk
1930 - 1930 Geert Postma , machine bankwerker ( * 1 augustus 1911 te Woudsend); kostganger
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 79; huisnummer Balk 90
1931 - 1939 Jakob Tijsses Kuiper, timmerman ( * 16 juni 1908 te Balk); hoofd
 
1939 - 1969 familie Kuiper
1969 - ???? familie Bijlsma
???? - 1978 De Kashba spijkerboeken van Jan Herder
1978 - heden familie Haantjes
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 72a; 1910 - 1920 Balk 87; 1920 - 1930 Balk 88; 1930 - 1953 Balk 91; 1953 - heden van Swinderenstraat 51
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 70; huisnummer Balk 72a
1890 - 1890 Sijbe Lieuwes Bouma, postbode ( * 27 februari 1862 te Hemelum)
1890 - 1898 Gerrit Alberts de Vos, werkman ( * 9 oktober 1860 te Balk)
1892 - 1893 Roelofke Schram, huishoudster ( * 15 maart 1869 te Balk)
1899 - 1900 Oene Hendriks Bremer, werkman ( * 2 augustus 1874 te Koudum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 80; huisnummer Balk 72a / 87
1900 - 1902 Oene Hendriks Bremer, werkman ( * 2 augustus 1874 te Koudum)
1902 - 1908 Auke van Dijk, arbeider ( * 31 augustus 1878 te Harich)
1908 - 1908 Johannes Harmens Vogelzang, ( * 19 juli 1884 te Mirns en Bakhuizen)
1908 - 1908 Jouke Haarsma, ( * 6 november 1884 te Bolsward)
1908 - 1910 Aaltje Visser, weduwe Jacob Blom ( * 18 december 1842 te Mirns en Bakhuizen)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 87
1910 - 1912 Aaltje Visser
1912 - 1920 Jantje Kornelis Kuperus,
1920 - 1920 Pier de Jong
bevolkingsregister 1911- 1920 T-V blad 79; huisnummer Balk 87
1910 - 1912 Aaltje Hendriks Visser, weduwe Jacob Blom ( * 18 december 1842 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1911- 1920 K-M blad 105; huisnummer Balk 87
1912 - 1920 Jantje Kornelis Kuperus, weduwe Anne Meines Bosma ( * 17 december 1837 te Idskenhuizen)
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J, blad 219, huisnummer Balk 87
1920 - 1920 Pier Sybrens de Jong, zonder beroep ( * 29 mei 1846 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 84; huisnummer Balk 88
1921 - 1921 Pier Sybrens de Jong, zonder beroep ( * 29 mei 1846 te Balk); hoofd
1921 - 1922 Joukje van der Sluis, huishoudster ( * 9 februari 1872 te Uitwellingerga)
1921 - 1930 Martje Piersma, huishoudster ( * 15 januari 1854 te Balk)
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 8; huisnummer Balk 91
1931 vervallen
     
bewoners
huisnummers: 1890 - 1910 Balk 72b; 1910 - 1920 Balk 88; 1920 - 1930 Balk 89; 1930 - 1953 Balk 92; 1953 - heden van Swinderenstraat 51
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 71; huisnummer Balk 72b
1890 - 1890 Jan Douwes Lam, schipper ( * 12 augustus 1853 te Balk); hoofd
1890 - 1893 Jelle de Boer, schoenmaker ( * 14 mei 1849 te Oudemirdum); hoofd
1894 - 1896 Theunis Kraak, smidsknecht ( * 21 augustus 1868 te Sloten); hoofd
1896 - 1900 Ulbe Fokkes van der Weij, onderwijzer ( * 14 september 1869 te Tzum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 80; huisnummer Balk 72b / 88
1900 - 1908 Ulbe Fokkes van der Weij, onderwijzer ( * 14 september 1869 te Tzum); hoofd
1908 - 1909 Willem Dölle, brievenbesteller ( * 4 mei 1883 te Balk); hoofd
1909 - 1910 Siebe Stellingwerf, veekoopman ( * 6 december 1881 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 88
1910 - 1920 Siebe Stellingwerf
bevolkingsregister 1911 - 1920 S, blad 145, huisnummer Balk 88
1911 - 1920 Siebe Stellingwerf, veekoopman ( * 6 december 1881 te Balk)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 85; huisnummer Balk 89
1921 - 1927 Siebe Stellingwerf, veekoopman ( * 6 december 1881 te Balk); hoofd
1927 - 1929 Willem Piers Bonte, slagersknecht ( * 27 juli 1895 te Ruigahuizen); hoofd
1930 - 1930 Hans Hoekstra, arbeider ( * 6 juni 1880 te Jorwerd); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 81; huisnummer Balk 92
1931 - 1933 Hans Hoekstra, arbeider ( * 6 juni 1880 te Jorwerd)
1933 -1933 Minze van der Vliet, koopman in manufacturen ( * 9 juni 1878 te Beets)
1933 - 1939 Johannes Jongstra, machinist ( * 20 mei 1905 te Balk)
   
huisschilder en glazenmaker Hans Jacobs Dijkstra
 
Hans Jacobs Dijkstra
bron Leeuwarder Courant van 25 augustus 1854
 
apotheker ten Brink
 
documensis
bron Leeuwarder Courant van 16 november 1877
 
wasmiddel
bron Leeuwarder Courant van 9 juni 1884
 
Roelof Piersma, tabak
 
Roelof Piersma
bron: Balkster Courant van 24 november 1928
 
Jacob Kuiper, sigarenhandel
 
Jacob Kuiper
bron: programmaboekje muziek- en zangconcours te Rijs 16 augustus 1950
 
Balk A 246 Kuiper
foto 003-110 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
het pand rond 1960
 
straatbeeld van Swinderenstraat
bron: foto 96.457 uit de beeldbank cultureelerfgoed
 
voorgevel 1967
foto 059-003 beschikbaar gesteld door Toby (Jacoba) Stijl - Piersma
De familie Stijl voor het pand in 1967
 
bakkerij Bijlsma
 
opening bakkerij Klaas Bijlsma
bron: Balkster Courant van 6 december 1969
 
Klaas Bijlsma
bron: Balkster Courant van 13 december 1969
 
interieur winkel
 
interieur winkel
foto's beschikbaar gesteld door de familie Bijlsma
de winkel na de verbouwing in 1969
 
firma P. Haantjes & Zonen
 
samenvoeging
De steeg tussen nummer 51 en 52 wordt dichtgemaakt in het voorjaar van 1979
achtergevel
foto's beschikbaar gesteld door de familie Haantjes
De achtergevel en achtertuin vlak voor de grote verbouwing in 1979
 
voorgevel 1989
foto 059-002 beschikbaar gesteld door Toby (Jacoba) Stijl - Piersma
Het pand op 25 juli 1989
 
van swinderenstraat zie verder van Swinderenstraat 52
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-11-2023