van Swinderenstraat 49 en 50 (1953)
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 59, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 61  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 248, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 49 en 50  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 50A? hisgiscode: 1035
eigenaren
eigenaar in 1715: Anne Lijckles weduwe
eigenaar in 1729: Jan Barents (Berents)
eigenaar in 1745: Doey Sibles, winkelierse te Balk (1749)
eigenaar in 1762: Aemilius Alles, schoenmaker te Balk
verkoop in 1807 aan:

Bokke Pieters (de Jong /de Vries)?

eigenaar in 1832 OAT: Rintje Hendriks van der Goot te Nijemirdum
verkoop in 1835 aan: Hermanus Fokkes Steggerda, verver, Balk
verkoop in 1836 aan: Jouke Sipkes Sloterdijk bakker, Balk
  Tjibbe Joukes Sloterdijk, bakker, Balk
  Jouke Tjibbes Sloterdijk, bakker, Balk
  Tjibbe Sloterdijk, bakker, Balk
verkoop in 1969 aan: Hendrik Veldman woninginrichting, Balk
verkoop in 1984 aan: Johan Huisman, bloemisterij, Balk
verkoop in 2006 aan: de Jong, opticien, Balk
   
voorgevel
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

Balk A 248 vernummerd rond 1833 naar A 342
Balk A 342 vernummerd in 1853 naar A 393
Balk A 393 vernummerd in 1869 naar A 477, 478
Balk A 477, 478 verenigd in 1915 naar A 927
 
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 248 Sloterdijk
de bakkerswinkel van Sloterdijk

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
kadastrale legger: eigenaar, beroep, woonplaats veranderingen / dj = dienstjaar
perceel Balk A 248    
-    
perceel Balk A 342    
463 Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker, Balk  
perceel Balk A 393    
463 Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker, Balk  
perceel Balk A 477    
463 Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker, Balk  
1262 Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker, Balk  
1683 Tjebbe Joukes Sloterdijk, bakker, Balk  
perceel Balk A 478    
463    
1262    
1683    
perceel Balk A 927 = winkel, bovenwoning, erf  
1683    
4407 Jouke Sloterdijk, bakker, Balk  
3171 Jouke Sloterdijk, bakker, Balk  
6400 / 1 Hendrik Veltman, stoffeerder, Balk dj 1970 dj 1970 sloping
6400 / 2 Hendrik Veltman, stoffeerder, Balk dj 1970 dj 1977 vernieuwing
7869 / 1 Hendrik Veltman, stoffeerder, Balk dj. 1977 dj 1983 verkoop
9857 / 2 Johan Huisman, bloemenhandelaar, Balk 1983
     
 
verkopen
 
Aemilius Alles
bron: Leeuwarder Courant van 18 februari 1807
 
verkoop van Swinderenstraat 50
bron: Leeuwarder Courant van 1 maart 1836
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 61; 1859 - 1910 Balk 71; 1910 - 1920 Balk 85; 1920 - 1930 Balk 86; 1930 - 1953 Balk 89; 1953-heden van Swinderenstraat 50
     
reëelkohieren 1715 - 1805
1715 - 1716 Anne Lijckles weduwe / Hendrik Ketelaar; blad 77, nummer 59
1717 - 1718 Anne Lijckles weduwe / Hendrik Ketelaar; blad 79, nummer 59
1721 Anne Lijckles weduwe en erven / zelfs, nu Jan Berents; blad 108, nummer 59
1722 - 1725 Anne Lijckles weduwe en erven / Jan Berents; blad 108, nummer 59
1729 - 1733 Jan Barents / zelfs; blad 108, nummer 59
1739 - 1742 Jan Beerents weduwe / zelfs; blad 108, nummer 59
1745 - 1746 Doey & Griet Sibles / zelfs; blad 108, nummer 59
1747 - 1758 Doey Sibles / zelfs; blad 108, nummer 59
  % Doeij Sijbles winkelierse, quotisatiecohieren 1749
  % Doeij Sijbles begraven op 23 oktober 1761 te Balk
1762 - 1774 Aemilius Alles; blad 108, nummer 59
  % Aemelius Alles trouwde 16 maart 1755 te Balk met Grietje Innes
1775 - 1785 Aemilius Alles; blad 161, nummer 59
1786 - 1804 Aemilius Alles, weduwe, schoenmaker; blad 162, nummer 59
speciekohieren 1748 - 1806
1770 - 1805 Aemilius Alles, Lijsbert Hoytes (2e post); blad 50 / volgnummer 52
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 61
1812 Bokke Pieters (de Jong / de Vries), volgnummer 159
periode 1811 - 1829 huisnummer Balk 61
1811 Pieter, zoon van Bokke Pieters de Vries/de Jong en Siementje Douwes Woudstra geboren op nummer 61
1812 Douwe, zoon van Bokke Pieters de Vries/de Jong en Siementje Douwes Woudstra geboren op nummer 61
1814 Siementje Douwes Woudstra overleden op nummer 61
1819 - 1829 Jolle Wijbrens Landman, landbouwer
volkstelling 1829 blad 66 huisnummer Balk 61
1829 Jolle Wijbrens Landman, landbouwer
periode 1830 - 1840 huisnummer Balk 61
1831 Hiltje, dochter van Jolle Landman en Meintje Meines geboren in overleden op Balk 61
1835 Hermanus Fokkes Steggerda, huisschilder
1836 Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker ( * 3 juli 1812 te Balk)
volkstelling 1840; huisnummer Balk 61
1840 Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker ( * 3 juli 1812 te Balk); hoofd
1840 Boukjen Fokkes de Boer, dienstmeid
periode 1841 - 1849 huisnummer Balk 61
   
woningregister 1849 -1859 blad 80; huisnummer Balk 61 / 71
1849 - 1859 Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker ( * 3 juli 1812 te Balk); hoofd
1849 - 1858 Dieuwke Johannes Modderman, schoonmoeder, renteniersche ( * 1782 te Akkrum)
woningregister 1859 - 1869 blad 26; huisnummer Balk 71
1859 - 1869 Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker ( * 3 juli 1812 te Balk); hoofd
1860 - 1862 Taco (Taca) Klazes Walstra, bakkersknecht ( * 17 november 1843 te Sneek)
1862 - 1863 Folkert Ypes Schaaf, bakkersknecht ( * 25 september 1834 te Oostermeer)
1863 - 1867 Sibbele Jans Meijer, bakkersknecht ( * Heerenveen?)
woningregister 1869 - 1879 blad 48; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 478, volgnummer 209
1869 - 1880 Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker ( * 3 juli 1812 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 48; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 477, volgnummer 210
1869 - 1877 Jantje Geerts van der Meer, zonder beroep ( * 11 februari 1799 te Leeuwarden)
1869 - 1870 Jantje Pieters Pelsma, arbeidster ( * 18 januari 1851 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 48; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 477, volgnummer ???
1869 - 1880 bergplaats
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 118; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 478
1880 - 1884 Jouke Sipkes Sloterdijk, bakker ( * 3 juli 1812 te Balk); hoofd
1880 - 1890 Dieuwke Sloterdijk, dochter ( * 13 december 1838 te Balk)
1880 - 1890 Jantje Sloterdijk, dochter ( * 2 september 1852 te Balk)
1882 - 1887 Catrinus Pieters, dienstbode ( * 26 oktober 1853 te Oosthem)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 68; huisnummer Balk 71
1890 - 1900 Tjibbe Joukes Sloterdijk, bakker ( * 18 november 1850 te Balk); hoofd
1890 - 1890 Tjitte Volbeda, bakkersknecht ( * 22 juli 1867 te
1890 - 1891 Durk Gerrit Smink, bakkersknecht ( * 25 mei 1870 te Harich)
1890 - 1900 Hiltje Piersma, werkmeid ( * 22 juni 1858 te Balk)
1890 - 1891 ? Jan Winter, bakkersknecht ( * 6 september 1871 te Heeg)
1891 - 1891 Gerben Westerdijk, bakkersknecht ( * 15 december 1874 te Huizum)
1891 - 1891 Klaas Bakker, bakkersknecht ( * 20 april 1867 te Hindeloopen)
1891 - 1892 Johannes Blessinga, bakkersknecht ( * 4 juli 1869 te Oosterzee)
1892 - 1893 Eelke Wignand, bakkersknecht ( * 18 auguatus 1872 te Balk)
1893 - 1895 Douwe K. de Groot, bakkersknecht ( * 16 maart 1877 te Wijckel)
1895 - 1896 Martinus Westerdijk, bakkerknecht ( * 14 mei 1878 te Huizum)
1896 - 1898 Wiebren Landman, bakkersknecht ( * 31 december 1878 te Doniaga)
1898 - 1899 Jan Hiemstra, bakkersknecht ( * 21 januari 1874 te Oosterlittens)
1899 - 1900 Johan Herman Daan, bakkersknecht ( * 12 juni 1879 te Ureterp)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 78; huisnummer Balk 71 / 85
1900 - 190? Tjibbe Joukes Sloterdijk, bakker ( * 18 november 1850 te Balk); hoofd
190? - 1910 Jouke Sloterdijk, bakker ( * 1 maart 1884 te Balk); hoofd
1900 - 1901 Johan Herman Daan, bakkersknecht ( * 12 juni 1879 te Ureterp)
1901 - 1902 Jelle Hepkema, bakkersknecht ( * 19 jukli 1884 te Sint Nicolaasga)
1902 - 190? Epke Teppema, bakkersknecht ( * 3 januari 1884 te Workum)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 6; huisnummer Balk 85
1910 - 1920 Jouke Tjibbes Sloterdijk
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 99; huisnummer Balk 85
1911 - 1920 Jouke Tjibbes Sloterdijk, bakker ( * 1 maart 1884 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 82; huisnummer Balk 86
1921 - 1930 Jouke Tjibbes Sloterdijk, bakker ( * 1 maart 1884 te Balk)
1921 - 1923 ??? van Seijen, bakkersknecht ( * 7 april 1885 te ??)
1923 - 1926 Louw Wildschut, bakkerknecht ( * 7 januari 1906 te Oudega HON)
1926 - 1927 Hielke Schotanus, bakkersknecht ( * 24 november 1908 te Witmarsum)
1926 - 1927 Engelina Jordans, dienstbode ( * 25 juli 1910 te Bettenhoven, Duitsland)
1926 - 1928 Louw Wildschut, bakkerknecht ( * 7 januari 1906 te Oudega HON)
1928 - 1928 Jan Henstra, bakkerknecht ( * 13 september 1908 te Terhorne)
1928 - 1930 Jelle Zuidstra, bakkersknecht ( * 15 juli 1909 te Terzool)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 78; huisnummer Balk 89
1931 - 1939 Jouke Tjibbes Sloterdijk, bakker ( * 1 maart 1884 te Balk)
1931 - 1933 Jelle Zuidstra, bakkersknecht ( * 15 juli 1909 te Terzool)
1933 - 1935 Harmen Breemer, bakkerknecht ( * 6 maart 1913 te Exmorra)
1935 - 1939 Tjerk Kuipers, bakkerknecht ( * 1 augustus 1913 te Mirns en Bakhuizen)
 
1938 - 1969 familie Tjibbe Sloterdijk
1969 - 1984 familie Veldman
1984 - 2006 familie Huisman
2003 - 2007 bloembinderij flowerpower
2007 - heden opticien de Jong
     
bewoners
huisnummers: 1921 - 1930 Balk 85; 1930 - 1953 Balk 88; 1953 - ???? van Swinderenstraat 49
     
register van huisnummering 1921 - 1930 blad 9; huisnummer Balk 85
1921 - 1930 bergplaats J Sloterdijk
register van huisnummering 1931 - 1939 blad 8; huisnummer Balk 88
1931 - 1939 stal (J Sloterdijk)
 
     
bakker Sloterdijk
 
Jouke Sloterdijk
bron: Balkster Courant 7 augustus 2003
Bovenstaande foto is omstreeks 1925 gemaakt. Wekelijks ging bakker Jouke Tjibbes Sloterdijk (1884 - 1959) met zijn paard en broodkar, op dinsdag en zaterdag, vanuit Balk venten in Elahuizen, Oudega, Nijega en Harich. Meinze Kuiper ging met hem mee als ventershulp op de fiets met broodmand.
 
bakker Sloterdijk
bron: programmaboekje Oranjefeesten in Balk in 1938
 
Jouke Tjibbes Sloterdijk
briefkaart 063-002 beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
voor achterzijde briefkaart klik op deze link
 
bakker Sloterdijk
bron: Balkster Courant van 12 februari 1949
 
bakker Sloterdijk
bron: Balkster Courant van 1 augustus 1964
 
straatbeeld van Swinderenstraat
bron: foto 96.457 uit de beeldbank cultureelerfgoed
Door te klikken op de foto is alleen de winkelpui te zien. De foto is gemaakt in 1965
 
Hendrik Veltman woninginrichting
 
Hendrik Veltman
bron: Balkster Courant van 1 november 1969
 
Hendrik Veltman
bron: Balkster Courant van 8 november 1969
 
Hendrik Veltman
 
bloembinderij Johan Huisman
 
opening Johan Huisman bloemen in 1984
bron: Balkster Courant van 19 april 1984
 
In oktober 1980 begint Johan Huisman een bloemenzaak aan de Raadhuisstraat in Balk. Na een kleine vier jaar wordt deze locatie te klein en verhuist de zaak naar de van Swinderenstraat. Op donderdag 12 april 1984 is de officiële opening van de nieuwe bloembinderij.
 
Johan Huisman personeel gevraagd
bron: Leeuwarder Courant van 25 juni 1985 bron: Leeuwarder Courant van 24 september 1994
   
Op 5 juli keert Johan Huisman terug uit Nieuw Zeeland. Meer over de wedstrijd is te lezen in de LC 6 juli 1985
 
Japanse vrouwen lren bloemschikken
bron: Leeuwarder Courant van 2 juli 1999
 
Floriade Floriade
bron: Leeuwarder Courant van 10 oktober 2002
 
 
Johan Huisman wereldreiziger
bron: Leeuwarder Courant van 11 juni 2003
 
bloembinderij Flowerpower
Flowerpower

Flowerpower

In 2003 heeft Lydia Steneker de bloembinderij overgenomen van Johan Huisman. Door de verkoop van het pand aan opticien De Jong heeft zij de winkel per eind mei 2007 moeten sluiten.

 

 

bloembinderij flowerpower

 
de Jong opticien
 

logo

Op vrijdag 17 augustus 2007 is de winkel officieel geopend.

De klanten kunnen kiezen uit een nieuwe collectie monturen met nieuwe merken in een grotere winkel. Nieuwe oogmeetruimten en een speciale ruimte voor contactlensaanpassing zijn gemaakt.

Balk A 249 opticien

Interieur van de nieuwe winkel.

www.dejongoptieciens.nl foto Frans Mulder
   

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 28-06-2024