van Swinderenstraat 43
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 56, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 58  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 251, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 43  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 43 hisgiscode: 1040
eigenaren
eigenaar in 1715: Sible Sybolts, wagenmaker te Balk (1685)
eigenaar in 1729: Tjeerd Sibles, wagenmaker te Balk (1749)
eigenaar in 1762: Ate Eppes (Ippes), wagenmaker te Balk
eigenaar in 1792: Meine Ates, wagenmaker te Balk
eigenaar in 1800: Jan Willems (Kuiper)
eigenaar in 1832 OAT: erven Jan Willems Kuiper wagenmaker te Balk
verkoop in 1836 aan: Jan Meinderts koopman te Balk
bij boedelscheiding in 1843 aan: Harmen Baukes Poppes, koopman te Balk
verkoop in 1852 aan: Bauke Jans van der Goot te Balk
verkoop in 1860 aan: Johan Fredrik Christoffel Sluyter, zadelmaker te Balk
verkoop in 1883 aan: Tijs Sjoerds Tijsma, schipper te Balk
verkoop in 1929 aan: Hans Willems van der Veer, winkelier te Balk
overname in ???? door: Willem van der Veer, winkelier te Balk
overname in ???? door: Hans van der Veer, winkelier te Balk
overname in ???? door: Willem van der Veer, winkelier te Balk
   
van Swinderenstraat 43
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

251 hernummerd in 1890 naar nummer 693
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 251 rond 1910
rond 1920

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Meine Ates
bron: Binnenlansche Bataafsche Courant van 6 mei 1800
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1851
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 31 januari 1860
Verkoop uit de nalatenschap van Bauke Jans ver der Goot, te weten:;
1. Balk A 257 = van Swinderenstraat 32 ; 2. Balk A 251 = van Swinderenstraat 43 3. Balk A 158 = Raadhuisstraat 30
 
verbouwingen
 
Balk A 251 gevelsteen
In 1967 is de karakteristieke trapgevel vervangen door de huidige gevel. Hiervan is de gevelsteen bewaard gebleven
 
bewoners
huisnummers: 1811 - 1859 Balk 58; 1859 - 1910 Balk 66; 1910 - 1920 Balk 79; 1920 - 1930 Balk 78; 1930 - 1953 Balk 82; 1953-heden van Swinderenstraat 43
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
 

% Balk 13 maart 1683 Sibbele Sijbolts wonende te Balk trouwde met Sijdts Tiardts wonende te Balk

  % Balk 1685 Sijdts Tiaerdts gedoopt op belijdenis; De dopeling is gehuwd met Sibbele Sijbolts, hij is wagenmaker
1715 - 1716 Sible Sybolts / zelfs; blad 77, nummer 56
1717 - 1718 Sible Sybolts / zelfs; blad 79, nummer 56
1721 - 1725 Sible Sybolts / zelfs; blad 108, nummer 56
1729 - 1758 Tjeerd Sibles / zelfs; blad 108, nummer 56
  % Tjeerd Sibles Balk op 7 april 1714 getrouwd (ondertrouw) met Rink Tjeerds
  % Tjeerd Sibles wagenmaker, quotisatiecohieren 1749
1762 - 1774 Ate Yppes (Eppes) / zelfs; blad 108, nummer 56
1775 - 1785 Ate Yppes (Eppes) / zelfs; blad 161, nummer 56
1786 Ate Yppes / zelfs; blad 162, nummer 56
1788 - 1791 Ate Yppes erven / zelfs; blad 162, nummer 56
  % Wijlen Ate Ippes mr. wagenmaker, woonachtig te Balk vader, overleden op 21 maart 1790
1792 - 1795 Meine Ates / zelfs; blad 162, nummer 56
1797 - 1799 Meyne Ates weduwe / zelfs; blad 162, nummer 56
1800 - 1804 Jan Willems; blad 162, nummer 56
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Jan Willems; blad 50 / volgnummer 48
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 58
1812 Jan Willems, volgnummer 233
 
1837 Hendrik Jans Kuiper, werkman ( * 3 juli 1805 te Balk)
1839 Hans Jakobs Dijkstra, huisschilder ( * 1 november 1815 Balk)
   
1838 Sietze Eiling geboren op nummer 58 te Balk
1839 Margaretha Eiling, geboren op nummer 58 te Balk
volkstelling 1840; huisnummer Balk 58
1840 Hans Jakobs Dijkstra, huisschilder ( * 1 november 1815 Balk)
1840 Hortske Jurjens de Jager, dienstmeid ( * )
1840 Bernardus Eiling, schoenmaker ( * 10 maart 1803 te Leer, Duitsland)
1840 Hans Barteles van der Molen, schoenmakersknecht ( * )
 
1841 Benedictus Laurentius Eiling geboren op nummer 58 te Balk
1843 Uilkjen Eiling geboren op nummer 58 te Balk
woningregister 1849 - 1859 blad 75; huisnummer Balk 58 / 66
1849 - 1859 Johan Frederik Christoffel Sluijter, zadelmaker ( * 26 november 1798 te Joure); hoofd
185? - 1858 Johannes Martinus Sluijter, zadelmakersleerling ( * 1837 te Joure)
woningregister 1859 - 1869 blad 24; huisnummer 66
1859 - 1869 Johan Frederik Christoffel Sluijter, zadelmaker ( * 26 november 1798 te Joure); hoofd
   
woningregister 1869 - 1879 blad 49; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 251
1869 - 1879 Johan Frederik Christoffel Sluijter, zadelmaker ( * 26 november 1798 te Joure); hoofd
1869 - 1879 Johan Frederik Schaafsma, slagersknecht ( * 24 januari 1835 te Balk)
1879 - 1879 Uilke de Haan, zadelmaker ( * 21 juni 1855 te Dokkum)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 55; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 251
1880 - 1889 Johan Frederik Christoffel Sluijter, zadelmaker ( * 26 november 1798 te Joure); hoofd
1889 - 1890 Grietje de Zwart, weduwe Johan Fredrik Christoffel Sluijter ( * 16 mei 1823 te Hindeloopen)
1880 - 1889 Uilke de Haan, zadelmakersknecht ( * 21 juni 1855 te Dokkum); inwonend
1884 - 1890 Johannes Lukas, zadelmakersknecht ( * circa 1856 te Leens ); inwonend, van Kollum
1889 - 1890 Uilke de Haan, zadelmaker( * 21 juni 1855 te Dokkum) ; hoofd
1889 - 1890 Anna Maria Boerboom, huishoudster ( * 17 oktober 1867 te Arnhem)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 65; huisnummer 66
1890 - 1900 Tijs Sjoerds Tijsma, winkel in galanteriën ( * 26 januari 1839 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 73; huisnummer 66 / 79
1900 - 1910 Tijs Sjoerds Tijsma, houtkoopman ( * 26 januari 1839 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 5; huisnummer 79
1910 - 1920 Tijs Sjoerds Tijsma
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 31; huisnummer 79
1911 - 1920 Tijs Sjoerds Tijsma, houtkoopman ( * 26 januari 1839 te Balk); hoofd
1911 - 191? Tiede Tijsses Tijsma, timmerman ( * 11 januari 1874 te Balk); inwonend
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 76; huisnummer 78
1920 - 1929 Tijs Sjoerds Tijsma, koopman ( * 26 januari 1839 te Balk); hoofd
1929 - 1929 Froukje Tijsma, winkelierster ( * 20 april 1879 te Balk)
1929 - 1930 Hans van der Veer, koopman ( * 28 maart 1872 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 73; huisnummer 82
1931 - 1939 Hans van der Veer, winkelier en agent levensverzekeringsmij. ( * 28 maart 1872 te Balk); hoofd
1938 - 1939 Hendrika Anna de Vries, dienstbode ( * 4 maart 1910 te Warns)
 
1939 - heden familie van der Veer
     
wagenmaker Meine Ates
 
 
 
wagenmaker Kuiper
 
wagenmaker Kuiper
 
van der Veer's verkoophuis
 
voorgevel rond 1939 De familie van der Veer woonde rond 1900 aan wat nu de Gaaikemastraat heet. Op 12 november 1896 vertrekt Willem Hanzes van der Veer (1848-????) met zijn vrouw Margaretha Martena (1847-????) en kinderen naar Amsterdam. Hun oudste zoon Hans blijft in Balk en trouwt in 1897 met Hendrikje Roorda. Ze wonen in het voorste deel van de woning waar nu (2011) Impuls is gevestigd. De in 1892 opgerichte Gereformeerde Gemeente gebruikt vanaf 1896 het achterste deel van deze woning als kerkzaal.
Hans van der Veer koopt in 1906 het naastgelegen pakhuis. Hij laat het slopen om er een nieuw pakhuis op te laten bouwen door timmerman Halbe Doele.
Vanaf 1910 woont het gezin in het onlangs gemaakte pakhuis. Het oorspronkelijke woonhuis voor de kerkzaal wordt winkel. De Gereformeerde gemeente laat in 1919 een nieuw kerkgebouw bouwen op deze plek. De benedenverdieping van het pakhuis wordt winkel. Het gezin van der Veer woonde er boven.
In 1929 wordt dit pand aan de Harichsterzijde gekocht waar anno nu (2011) de familie van der Veer nog steeds huishoudelijke artikelen verkoopt. Inmiddels alweer de 4e generatie.
 
<<< het pand aan de Harichsterzijde rond 1940
 
 
van der Veer's Verkoophuis
bron: Balkster Courant van 29 juni 1929
 
van der Veers verkoophuis
bron: Balkster Courant van 25 november 1933
 
Balk A 251 advertentie
bron: Balkster Courant van zaterdag 31 augustus 1945
 
van der Veer
bron: Balkster Courant van 20 november 1948
 
van der Veer Balk van der Veer
bron: Balkster Courant van 26 maart 1949
 
van der Veer Balk
bron: Balkster Courant van 25 mei 1963
 
van der Veer Balk
bron: Balkster Courant van 16 november 1963 bron: Balkster Courant van 28 november 1959
 
Van der Veer Balk
bron: Balkster Courant van 24 december 1965
 
van der Veer Balk
bron: Balkster Courant van 24 december 1965
 
van der Veer Balk
bron: Balkster Courant van 15 april 1967
 
Van der Veer Balk
bron: Balkster Courant van 15 april 1967
 
van der Veer
bron: Balkster Courant van 10 november 1973
 
van der Veer Balk
bron: Balkster Courant van 1 mei 1980, deel 1 / deel 2 / deel 3
 
van Swinderenstraat
De van Swinderenstraat op 11 mei 1984
 
Novalux
voorgevel
bron: Balkster Courant 28 augustus 1997
 
Novalux Balk
foto 513-014 archief Balkster Courant
De van Swinderenstraat in 1996 / 1997
 
Blokker
bron: Balkster Courant 18 maart 2004
 
Blokker Balk
bron: Balkster Courant van 23 februari 2017
Blokker Balk
 
Blokker Balk
bron: Balkster Courant van 23 februari 2017
 
Blokker Balk
bron: Leeuwarder Courant van 17 mei 2017
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 8-09-2022