van Swinderenstraat 42
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 55, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 57  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 252, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 42  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 42 hisgiscode: 1041
eigenaren
eigenaar in 1715: Minne Rinties
eigenaar in 1718: Rintie Binties
eigenaar in 1775: Ink Rintjes
eigenaar in 1802: Otte Jans
eigenaar in 1832 OAT: Otte Jans de Jong, koopman te Balk
verkoop in 1855 aan: Jan de Vries gehuwd met Trijntje Ottes de Jong
verkoop in 1866 aan: Hermanus Salomon de Vries te Sneek
verkoop in 1867 aan: Sybren Thomas Teppema, timmerman te Workum
verkoop in 1908 aan: Minne Jeltes Overdiep, notarisklerk, koopman te Balk
overname in ???? door: Gijs Overdiep, boekhandel te Balk
verkoop in 1975 aan: Jan Steenbeek, bakker te Balk
verkoop in 1980 aan: Jaap en John Buter
verkoop in 1985 aan: familie Vaartjes
verkoop in ???? aan: familie van der Molen
verkoop in 2010 aan: Harcos Watersport
   
   
   
voorgevel
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

252 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 252 Overdiep
 
de boekhandel en drogisterij van Minne Overdiep

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verbouwingen
 
gevelsteen Tekeningen voor het vernieuwen van de voorgevel in opdracht van Minne Overdiep gemaakt door architect J. Dijkstra uit Bolsward met een uitvoerige werkomschrijving gemaakt door architect Douwe van der Meer. Ten tijde van de aanvraag werd het pand nog bewoond door Sybren Teppema. Ook de topgevel is bij deze verbouwing geheel vernieuwd en is nagenoeg niet gewijzigd in de afgelopen 100 jaar.
tekeningen: topgevel, winkelpui
De bouwvergunning is afgegeven op 7 april 1909 door de gemeente Gaasterland.
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
<<< tekst gevelsteen "VERBOUWD 1900 ????"
 
onbekend onbekend 2
Bij de recente verbouwing van het pand zijn op zolder 2 identieke in spiegelbeeld gemaakte voorwerpen gevonden. Waarvoor ze gebruikt konden worden is niet bekend. De eiken- of beukenlatten van 22 mm dik en 82mm hoog schuiven inelkaar met een rechte "zwaluwstaartverbinding" Uitgetrokken is het geheel ongeveer 6m lang. De beide buitenste latten kunnen op een ondergrond vastgemaakt worden.
Waar werden deze uitschuiflatten voor gebruikt???
email
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 57; 1859 - 1910 Balk 65; 1911 - 1920 Balk 78, 1920 - 1930 Balk 77, 1930 - 1953 Balk 81, 1953 - heden van Swinderenstraat 42
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Minne Rinties / zelfs; blad 76, nummer 55
1717 Minne Rinties, Rintie Binties / zelfs; blad 78, nummer 55
1718 Rintie Binties / zelfs; blad 78, nummer 55
1721 Rintie Binties / zelfs; blad 107, nummer 55
1722 - 1745 Rintze Bintzes / zelfs; blad 108, nummer 55
1746 - 1750 Rintze Bintzes weduwe / zelfs; blad 108, nummer 55
1758 Rintze Bintzes erven / Pieter Kalff; blad 108, nummer 55
1762 Rintze Bintzes erven / Henk Rinties, Jolties; blad 108, nummer 55
1764 - 1773 Rintje Bintjes erven / Ink Rintjes; blad 108, nummer 55
1774 Ink Rintjes / zelfs; blad 108, nummer 55
1775 - 1785 Ink Rintjes / zelfs; blad 161, nummer 55
1786 - 1795 Ink Rintjes / zelfs; blad 162, nummer 55
1797 - 1798 Ink Rintjes erven / Jacob Metskes; blad 162, nummer 55
1798 - 1801 Rintje Binkes en Popke Ages / Jacob Metskes; blad 162, nummer 55
1802 - 1804 Otte Jans / zelf; blad 162, nummer 55
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Otte Jans; blad 50/ volgnummer 49
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 57
1812 Otte Jans de Jong, volgnummer 109
volkstelling 1829 blad 61; huisnummer Balk 57
1829 Otte Jans de Jong, koopman en winkelier ( * 24 juni 1767 te Hemelum); hoofd
volkstelling 1840; huisnummer Balk 57
1840 Otte Jans de Jong, koopman en winkelier ( * 24 juni 1767 te Hemelum); hoofd
1840 Corneliske Ottes de Jong, gehuwd met Franke van Elselo ( *
woningregister 1849 - 1859 blad 74; huisnummer Balk 57 / 65
1849 - 1859 Jan J de Vries, ( * 1808 te Joure)
1849 - 1852 Grietje Swart, dienstmeid ( * 1822 te Hindeloopen)
1853 - 1853 Sjoukje Cusviller, dienstmeid ( * 25 oktober 1835 te Stavoren)
1854 - 1854 Jetske Martinus Sluiter, dienstmeid ( * 6 februari 1836 te Joure)
woningregister 1859 - 1869 blad 24; huisnummer Balk 65
1859 - 1868 Jan J de Vries ( * december 1808 te Joure)
1859 - 1867 Harmke Tjeerds Visser, dienstmeid?, ( * 3 april 1817 te Balk)
1868 - 1869 Sybren Thomas Teppema, timmerman ( * 22 september 1845 te Tirns)
woningregister 1869 - 1879 blad 50; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 252; volgnummer 230 / 217
1869 - 187? Hendrik Sietzes Ahrends, bosarbeider ( * 4 oktober 1841 te Balk); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 50; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 252; volgnummer 231 / 218
1869 - 1879 Sybren Thomas Teppema, winkelier ( * 22 september 1845 te Tirns); hoofd
187? - 187? Johannes Bosma, ( * 23 april 1845 te Balk)
187? - 1875 Jentje Johannes Kemker, ( * 10 november 1848 te Workum)
woningregister 1869 - 1879 blad 68; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 252; volgnummer 218
1874 - 187? Sjoerd de Boer, ( * 27 maart 1851 te Gaastmeer)
187? - 187? Durk Pieters (Koopmans) de Jong, ( * 17 februari 1843 te Sondel)
woningregister 1880 - 1890 blad 56; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 252
1880 - 1890 Sybren Thomas Teppema, winkelier ( * 22 september 1845 te Tirns); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 64; huisnummer 65
1890 - 1900 Sybren Thomas Teppema, koopman en winkelier ( * 22 september 1845 te Tirns); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 72; huisnummer 65 / 78
1900 - 1909 Sybren Thomas Teppema, winkelier in kruidenierswaren ( * 22 september 1845 te Tirns); hoofd
1909 - 1910 Minne Jeltes Overdiep, winkelier ( * 19 augustus 1868 te Oosterend)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 5; huisnummer 78
1910 - 1920 Minne Jeltes Overdiep
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 52; huisnummer 78
1911 - 1920 Minne Jeltes Overdiep, boekhandelaar ( * 19 augustus 1858 te Oosterend); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 75; huisnummer 77
1921 - 1930 Minne Jeltes Overdiep, boekhandelaar ( * 19 augustus 1858 te Oosterend); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 72; huisnummer 81
1931 - 1939 Minne Jeltes Overdiep, boekhandelaar ( * 19 augustus 1858 te Oosterend); hoofd
 
19?? - Gijs Overdiep
   
2011 - heden Harcos
     
koopman Sybren Thomas Teppema
 
Teppema Teppema
bron: Leeuwarder Courant van 11 juli 1875 bron Leeuwarder Courant van 14 januari 1876
 
weegbriefje boterwaag te Balk
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
Weegbriefje voor Sybren Teppema afgegeven door de boterwaag aan de Lytse Side in Balk
 
Teppema Teppema
bron: Leeuwarder Courant van 28 april 1878 bron: Leeuwarder Courant van 5 januari 1885
Sybren Thomas Teppema is waarschijnlijk koopman geweest in agrarische artikelen zoals blijkt uit bovenstaande advertenties die regelmatig in de Leeuwarder Courant zijn te vinden.
 
boekhandel Overdiep
 

Minne Jeltes Overdiep (de Minne Jeltesstrjitte is naar hem vernoemd) vestigt zich rond 1890 in Balk als notarisklerk. In 1896 begint hij de Balkster bierhandel aan de Wijckelerzijde, nu (2015) het XXXL winkeltje aan de Raadhuisstraat. Er wordt niet alleen bier verkocht, ook boeken, papier, prentbriefkaarten enz. Voor het invullen van belastingpapieren, brieven onder nummer, toegangskaarten voor concerten en voetbalwedstrijden van Heerenveen, drogisterijartikelen, enz. kon je ook terecht bij Overdiep. Dochter Aafje Margriet komt in de zaak. Later zoon Gijs. In 1975 is het bedrijf beeindigd.

 
Minne Overdiep
bron: VVV-gids voor de Zuidwesthoek van Friesland 1917
 
Minne Overdiep Minne Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 11 april 1916 bron: Leeuwarder Courant van 23 oktober 1919
 
Minne Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 3 juni 1922
 
Overdiep
winkelzakje beschikbaar gesteld door de familie Overdiep
Klik op de afbeelding voor de achterzijde van het winkelzakje. Hierop is een soort van rebus? te zien.
 
Minne Overdiep Minne Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 20 januari 1923 bron: Leeuwarder Courant van 8 september 1933
 
Minne Overdiep
bron: Balkster Courant van 9 mei 1925
 
Minne Overdiep Minne Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 11 mei 1935 bron: Leeuwarder Courant van 18 mei 1948
 
agentschap Leeuwardr Courant
bron: Leeuwarder Courant van 30 september 1950
 
Overdiep advertentie Balkster Courant
bron: Balkster Courant van 14 februari 1953
 
WHI tentoonstelling
bron: Balkster Courant van 7 september 1957
De WHI organiseerde in de oude ZWH garage een tentoonstelling. Hieronder de avertentie en de stand van de firma Overdiep.
klik op bovenstaande afbeelding voor meer informatie over de WHI en de tentoonstellingskrant!!!
Overdiep
bron: Balkster Courant van 7 september 1957
 
1957 WHI tentoonstelling
foto 205-005 beschikbaar gesteld door de familie Overdiep
 
Boekhandel Overdiep
bron: Balkster Courant van 22 augustus 1959
 
van swinderenstraat
foto: collectie Johan Groenewoud
Links de winkel van de familie van der Veer, in het midden de drogisterij en boekhandel van Overdiep en rechts de kapsalon van Reekers. De foto zal rond 1960 gemaakt zijn.
 
Overdiep
bron: Balkster Courant van 12 november 1960
 
etalage Halitran
foto 205-003 beschikbaar gesteld door de familie Overdiep
De etalage van de firma Overdiep in de jaren zestig met Halitran capsules. Dit voedingssupplement bestaat nog steeds (2011) en wordt vervaardigd door Bayer.
 
Overdiep
Overdiep
bron: Balkster Courant van 5 maart 1960
bron: Balkster Courant van 9 april 1960
 
firma Overdiep
rekening beschikbaar gesteld door de familie Overdiep
 
Overdiep
Overdiep
bron: Balkster Courant van 23 december 1961
 
 
<<< bron: Balkster Courant van 26 maart 1960
 
logo Overdiep
 
interieur winkel
foto 205-001 beschikbaar gesteld door de familie Overdiep
De rechterzijde van de winkel met de boeken en schrijfwarenafdeling in de jaren zestig.
 
interieur winkel
foto 205-002 beschikbaar gesteld door de familie Overdiep
De drogisterij aan de linkerzijde van de winkel in de jaren zestig.
 
Boekhandel Overdiep    
Boekhandel Overdiep
bron: Leeuwarder Courant van 20 februari 1970
 
 
 
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 9 juni 1969
 
 
petit restaurant Steenbeek
 
petit restaurant Steenbeek
bron: Leeuwarder Courant van 12 december 1975
 
restaurant September
 
September
bron: Leeuwarder Courant van 24 januari 1980
 
restaurant September
bron: Leeuwarder Courant van 1 augustus 1980
 
restaurant "Aan de Luts"
 
voorgevel Aan de Luts  
restaurant Aan de Luts
bron: Leeuwarder Courant van 14 december 1985
 
 
 
 
restaurant aan de Luts
foto 513-014 beschikbaar gesteld door de Balkster Courant
Het restaurant "Aan de Luts" van de familie Vaartjes met links daarvan de Novalux van de familie van der Veer in 1996
 
restaurant "De vier Jaargetijden"
 
van Swinderenstraat 42 uithangbord
 
De vier jaargetijden
 
interieur interieur
 
Harcos Watersport
 
opening Harcos
bron: Balkster Courant van 14 april 2011
 
Harcos interieur Harcos
 
www.harcos.nl
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-09-2022