van Swinderenstraat 41
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 54, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 56  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 253, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 41  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 41, 41A hisgiscode: 1042
eigenaren
eigenaar in 1715: Sjoerd Sjoerds
eigenaar in 1729: Gerryt Freerks, smid te Balk (1749)
eigenaar in 1758: Jan Symens
eigenaar in 1775: Bauke Rinkes
eigenaar in 1802: Wijbren Doedes
eigenaar in 1832 OAT: Wijbren Doedes van Os winkelier te Balk
verkoop in 1858 aan: Hendrik Johannes Trinks te Balk
verkoop in 1877 aan: Pieter Pieters ten Woude koopman te Oudemirdum
verkoop in 1918 aan: Jan de Vries omnibusrijder te Balk
verkoop in 1920 aan: Jacob Durks Mous koopman te Balk
verkoop in 1932 aan: A. Scholten te Velp
verkoop in 1934 aan: Jan Sibbeles Reekers, kapper te Balk
  kapsalon Sibbele Reekers
verkoop in ???? aan: familie de Vries
verkoop in 2021 aan: Martin & Sjoukje Hogeveen
   
van Swinderenstraat 41
2007
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

253 hernummerd in 1862 naar nummer 435
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 
 
voorgevel in 1933
1933
 
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 15 oktober 1858
 
verkoop  
verkoop
bron: Nieuwsblad van Friesland; Hepkema's van 5 september 1931
bron: Leeuwarder Courant van 31 december 1917
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 56; 1859 - 1910 Balk 64; 1910 - 1920 Balk 77, 1920 - 1930 Balk 76; 1930 - 1953 Balk 80, 1953 - heden van Swinderenstraat 41
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Sjoerd Sjoerds / zelfs; blad 76, nummer 54
1717 - 1718 Sjoerd Sjoerds / zelfs; blad 78, nummer 54
1721 - 1725 Sjoerd Sjoerds / zelfs; blad 107, nummer 54
1729 - 1748 Gerryt Freerks / zelfs; blad 107, nummer 54
1750 Gerryt Freerks / Atte Nicolai; blad 107, nummer 54
1758 - 1774 Jan Symens / zelfs; blad 107, nummer 54
1775 Bauke Rinkes / Haitje Hantjes; blad 160, nummer 54
1777 - 1779 Bauke Rinkes / Johannes Harkes; blad 160, nummer 54
1780 Bauke Rinkes / Johannes Faber en Fonger Jentjes; blad 160, nummer 54
1782 - 1785 Bauke Rinkes / Fonger Jentjes; blad 160, nummer 54
1786 - 1794 Bauke Rinkes / Fonger Jentjes; blad 161, nummer 54
1795 - 1801 Bauke Rinkes / Kerst Jacobs; blad 161, nummer 54
1802 - 1804 Wybren Doedes / Roelof Pieters; blad 161, nummer 54
   
speciekohieren 1748 - 1806
1780 - 1781 Johannis Faber op nummer 65 alhier; blad 50 / volgnummer 47
1780 Johannis Harkes op nummer 147 alhier; blad 50 / volgnummer 47
1780 Douwe Tjepkes; blad 50 / volgnummer 47
1781 - 1782 Douwe Tjepkes op nummer 145 alhier; blad 50 / volgnummer 47
1780 Fonger Jentjes; blad 50 / volgnummer 47
1781 - 1786 Fonger Jentjes en Coenraad Harings; blad 50 / volgnummer 47
1787 - 1788 Coenraad Harings naar nr 50 op pagina 50; blad 50 / volgnummer 47
1787 - 1789 Fonger Jentjes en weduwe Auke Rinkes gealimenteerd tevooren; blad 50 / volgnummer 47
   
1805 Johannes Hylkes; blad 50 / volgnummer 47
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 56
1812 Theodorus Neits, Chaudronnier = koperslager, volgnummer 142
1812 Jarig Betzes Schram, volgnummer 185
1812 de vrouw van Sijmen Sijmens, volgnummer 185
periode 1811 - 1829
1811 Joanna Catharina, dochter van Theodorus Neijts en Trijntje Alts Jouwstra geboren op huisnummer 56
1813 Katarina Elisabeth, dochter van Theodorus Neijts en Trijntje Alts Jouwstra geboren op huisnummer 56
volkstelling 1829, blad 60; huisnummer Balk 56
1829 Pieter Johannes de Winter, slachter
periode 1830 - 1840
   
volkstelling 1840; huisnummer Balk 56
1840 Jouke Wybrens van Os, kastelein ( * 1802 te Balk)
1840 Wybren Doedes van Os, zonder beroep ( * 1776 te Balk)
1840 Hendrikje Jans Overmeer, dienstmeid
volkstelling 1840; huisnummer Balk 56a
1840 Jotje Piers Bosman, werkman
1840 Jan Baukes Betzema, werkman
1840 Mijntje Lykeles Bosma, inlandsch kramer,
periode 1841 - 1849
1846 Wybren Doedes van Os overleden op Balk 56
woningregister 1849 - 1859 blad 72; huisnummer Balk 56 / 64
1849 - 1858 Jouke Wybrens van Os, tapper ( * 1802 te Balk)
1849 - 1858 Hittje Willems Damstra, ( * 31 maart 1834 te Balk)
woningregister 1849 - 1859 blad 73; huisnummer Balk 56 / 64
1849 - 185? Joltje Bosman, turfdrager ( * 1790 te Harich)
185? - 185? Wouter Jonkman, werkman ( * 1817 te Wolvega)
  Seth Henneman, kleermaker ( * 19 februari 1813 te Leeuwarden)
1854 - 1855 Fimke Lammerts Bouma, ( *
1855 - 185? Ruurd Jentjes Bekema, kuipersknecht ( * 7 september 1806 te Woudsend); hoofd
1855 - 185? Antje Eelkes de Boer, weduwe Pieter Johannes de Winter, schoonmoeder ( * 1780 te Indijk); inwonend
woningregister 1859 - 1869 blad 23; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 253, huisnummer Balk 64
1859 - 1869 Hendrik Johannes Trinks, tapper ( * 31 oktober 1832 te Balk); hoofd
woningregister 1859 - 1869 blad 23; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 253, huisnummer Balk 64
1859 - 186? Tjipkjen Wybrens van Os, weduwe Pieter Thibaudier ( * 27 februari 1812 te Balk); hoofd
1859 - 1867 Lammert Durks Leentjes, timmerman ( * 1 september 1841 te Sloten); 28 aug 1867 naar Indiana, N. Amerika
1868 - 1869 Antje Scholtes Sietsma, zonder beroep ( * 23 augustus 1804 te Wijckel)
woningregister 1869 - 1879 blad 50; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 435, volgnummer 233 / 220
1869 - 1875 Hendrik Johannes Trinks, tapper ( * 31 oktober 1832 te Balk); hoofd
1875 - 1877 Siebrigjen Gooitzens Meiboom, weduwe Hendrik Johannes Trinks ( * 24 september 1830 te Balk); hoofd
1877 - 1879 Pieter Pieters ten Woude, kastelein ( * augustus 1838 te Oudemirdum); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 50; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 435, volgnummer 232 / 219
1869 - 1877 Antje Scholtes Sietsma, ( * 23 augustus 1804 te Wijckel); hoofd, naar Lemmer
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 103; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 435
1880 - 1890 Pieter Pieters ten Woude, kastelein ( * augustus 1838 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 63; huisnummer Balk 64
1890 - 1900 Pieter ten Woude, niet leesbaar ( * 4 augustus 1838 te Oudemirdum); hoofd
1893 - 1893 Jeltje ?, dienstbode ( * 25 juni 1865 te Oudega)
1893 - 1894 Antje Wiarda, dienstbode ( * 20 februari 1870 te Workum)
189? - 189? Foppe Otter, stalknecht ( * 23 januari 1877 te Sondel)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 71; huisnummer Balk 64 / 77
1900 - 1910 Pieter ten Woude, kastelein ( * 4 augustus 1838 te Oudemirdum); hoofd
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 5; huisnummer Balk 77
1910 - 1918 Pieter ten Woude
1918 - 1920 Jan de Vries
1920 - 1920 Jacob Durks Mous
bevolkingsregister 1911 - 1920 W-Z blad 76; huisnummer Balk 77
1911 - 1918 Pieter ten Woude, kastelein ( * 4 augustus 1838 te Oudemirdum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 195; huisnummer Balk 77
1918 - 1920 Jan de Vries, voerman ( * 25 juli 1873 te Surhuisterveen); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 K-M blad 216; huisnummer Balk 77
1920 - 1920 Jacob Durks Mous, koopman in groenten / ? ( * 5 augustus 1859 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 73; huisnummer Balk 76
1921 - 1930 Jacob Durks Mous, caféhouder ( * 5 augustus 1859 te Balk); hoofd
1927 - 1929 Akke Melcherts, dienstbode ( * 28 mei 1908 te Hemelum); inwonend
1929 - 1930 Korneliske de Vries, dienstbode ( * 22 december 1913 te Ruigahuizen); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 71; huisnummer Balk 80
1931 - 1932 Jacob Durks Mous, caféhouder ( * 5 augustus 1859 te Balk); hoofd
1931 - 1931 Korneliske de Vries, dienstbode ( * 22 december 1913 te Ruigahuizen); inwonend
1932 - 1933 Jan Hottinga, caféhouder ( * 22 februari 1889 te Sneek); hoofd
1934 - 1939 Jan Reekers, coiffeur ( * 12 juli 1901 te Balk); hoofd
1934 - 1934 Epke Bleeker, kapper in opleiding ( * 9 maart 1917 te Mirns en Bakhuizen); inwonend
1934 - 1939 Petrus Ydema, kapper in opleiding ( * 7 december 1915 te Workum); inwonend
1934 - 1939 Sjoerdtje Reekers, zuster, coifeuse in opleiding ( * 19 mei 1910 te Bolsward); inwonend
1934 - 1935 Gerrit Antonius Bovenga, kapper in opleiding ( * 3 september 1909 te Warga); inwonend
1935 - 1939 Yke Hoekstra, kapper in opleiding ( * 4 juni 1919 te Heidenschap); inwonend
 
1939 - 1995 familie Reekers
     
bewoners
huisnummers: 1910 - 1920 Balk 77a, 1920 - 1930 Balk 76a; 1930 - 1953 Balk 80, 1953 - heden van Swinderenstraat 41
register van huisnummering 1911-1920 blad 5; nummer 77a
1911 - 1920 Douwe Melcherts
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 74; huisnummer 76a
1921 - 1922 Douwe Melcherts, fabrieksarbeider ( * 12 mei 1895 te Hemelum)
1923 - 1923 Johannes Gorter, machinst ( * 17 februari 1855 te Sint Nicolaasga)
1924 - 1925 Sjouke Mous, melkmeter ( * 19 augustus 1893 te Balk)
     
kastelein ten Woude
 
Pieter Pieters ten Woude
bron: Leeuwarder Courant van 20 augustus 1878
 
Van swinderenstraat 41
bron: archief grietenij en gemeente Gaasterland 1816-1936 toegang 1048
Lijst van localilteiten waar op 1 mei 1881 en op 1 november 1881 sterke drank in het klein verkocht werd in de gemeente Gaasterland.
 
register drankwet 1882
bron: archief gemeente Gaasterlan-Sleat 1816-1936 toegang 1049
Register der vergunningen tot verkoop sterke drank in het klein in de gemeente Gaasterland 1882 - 19??
De Drankwet 1881
In 1881 werd uiteindelijk de eerste Drankwet aangenomen, de wet tot beteugeling van het misbruik van sterke drank. In deze wet werd openbare dronkenschap en de verkoop van sterke drank aan kinderen onder 16 jaar strafbaar gesteld. Ook werd bepaald dat uitspanningen waar sterke drank verkocht werd een vergunning moesten vragen bij de gemeente. Aan het aantal te verlenen vergunningen werd een maximum verbonden, afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Over de verkoop en de consumptie van bier en wijn werd in de wet niet gesproken.
bron: www.isgeschiedenis.nl
 
Pieter Pieters ten Woude  
Pieter Pieters ten Woude
bron: Leeuwarder Courant van 21 augustus 1884
 
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 26 januari 1884
 
omnibusdienst Sjoerd Kortekamp
bron: Leeuwarder Courant van 2 oktober 1897
Veehouder Sjoerd Willems Kortekamp uit Wijckel (1835-1911) begint in 1897 een omnibusdienst vanuit Balk naar Workum.
 
Pieter ten Woude
bron: programmaboekje ter gelegenheid van de kroningsfeesten van Wilhelmina in 1898
boekje beschikbaar gesteld door Durk Wortman
 
Ijsclub
bron: Leeuwarder Courant van 16 januari 1901
 
Pieter ten Woude
bron: feestgids zang- en muziekconcours te Balk op 15 en 16 augustus 1906
gids beschikbaar gesteld door Jannie Bloemsma-de Jong
 
café Jacob Mous
 
  cafe Mous
cafe Mous
bron: Nieuwsblad van Friesland van 20 december 1921
 
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 1 mei 1923 >>>
 
cafe Mous
bron: Leeuwarder Courant van 16 januari 1924
 
cafe Mous  
Geert Poepjes bij Kippenburg
bron: Leeuwarder Courant van 11 november 1925
 
café Jan Hottinga
 
brand in cafe
 
aanbesteding
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 1 augustus 1933
bron: Leeuwarder Courant van 4 september 1933
   

Op 11 september 1933 is er bouwvergunning verstrekt aan A. Scholten te Velp voor de herbouw van het grotendeels door brand verwoeste pand. In het nieuwe pand vestigde zich een heren- en dameskapsalon. De tekeningen zijn gemaakt door Bauke Piet Boersma timmerman te Balk en de verbouwing is ook uitgevoerd door Boersma.

 
titel
tekeningen: voorgevel, plattegrond, doorsnede
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 11 september 1933
 
kapsalon Reekers
 
kapper Jan Reekers
bron: programmaboekje muziek- en zangconcours te Wijckel op 2 september 1936
 
kapper Jan Reekers
bron: programmaboekje Oranjefeesten te Balk op 6 september 1938
 
Zo rond 1935 was het dat de kapsalon van Jan Reekers één van de eerste electrische tondeuzes gebruikte. De ervaring met deze apparaten was niet zo prettig. In plaats dat ze knipten, trokken ze de haren van je hoofd.
 
Reekers
bron: Balkster Courant van 27 november 1948
 
kapper Reekers kapper Reekers
bron: Balkster Courant van 28 septemeber 1963 bron: Balkster Courant van 21 augustus 1965
 
kapper Reekers
bron: Balkster Courant van 25 januari 1964
 
kapper an Reekers  
kapsalon Sibbele Reekers
bron: Leeuwarder Courant van 18 maart 1968
 
kapsalon Reekers
bron: Leeuwarder Courant van 15 november 1969
 
<<< bron: jaarprogramma OOC parochie Balk 1949
 
kapsalon Reekers
foto 233-003 beschikbaar gesteld door Gerrie Bergsma-Wagenaar
v.l.n.r. (1964)
?, Jan Reekers, Jentje Schilstra, Gerrie Wagenaar, huishoudster ?
 
kapsalon Reekers kapsalona Reekers
foto 233-001 beschikbaar gesteld door Gerrie Bergsma-Wagenaar foto 233-002 beschikbaar gesteld door Gerrie Bergsma-Wagenaar
Gerrie Wagenaar was rond 1970 werkzaam als kapster bij Reekers
 
Cocoon
 
verhuizing Cocoon
bron: Balkster Courant van 13 juni 1996
 
verhuizing Cocoon
bron: Balkster Courant van 20 juni 1996
opening Cocoon
 
't Woonhuys "De Luts"
 
 
 
 
 
Cocoon
 
Cocoon
bron: Balkster Courant van 28 september 2006
In augustus 2006 opende Wypkje de Vries haar winkel "Cocoon" aan de van Swinderenstraat. Bij Cocoon kun je terecht voor exclusieve kleding, schoenen en landelijke woonaccesoires.
interieur Cocoon
bron: website cocoon
 
ecomode
bron: Leeuwarder Courant van 16 september 2010
 
Cocoon tweede hands
bron: Balkster Courant van 10 november 2011
 
marktwinkel Balk
 
marktwinkel Balk
bron: Balkster Courant van 15 mei 2014
De winkel is na een aantal maanden weer gesloten.
 
By Lina
 
by lina
bron: www.bylina.nl
 
zaterdag 20 september 2014 opening van By Lina
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 1-11-2023