van Swinderenstraat 40
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 53, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 55  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 254, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 40  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 40, 40A hisgiscode: 1043
eigenaren
eigenaar in 1715: Foeke Jans weduwe
eigenaar in 1742: De Apotheker Morsland
eigenaar in 1745: Wybren Os
eigenaar in 1780: Doede Johannes
eigenaar in 1798: Wijbren Doedes
eigenaar in 1832 OAT: Wijbren Doedes van Os winkelier te Balk
verkoop in 1834 aan: Hans Ages van der Feer, winkelier te Balk
bij boedelscheiding in 1850 aan: Yda Sybrands de Vries, weduwe Hans Ages van der Veer, winkeliersche
verkoop in 1903 aan: Tobias Jellema handelaar te Leeuwarden
bij boedelscheiding in 1916 aan: Gerardus Tobiaszoon Jellema koopman te Leeuwarden
verkoop in 1920 aan: Gooitzen van der Bijl, kruidenier te Balk
verkoop in 1927 aan: Marten Reen, veekoopman
verkoop in 1937 aan: Sijtse Jacobs Koopmans, kruidenier te Balk
verkoop in ???? aan: Jacob Koopmans, kruidenier te Balk
verkoop in 1982 aan: Louw Akkerman
verkoop in 1984 aan: firma S.H. de Jong
verkoop in 2017 aan: Martin en Sjoukje Hogeveen
   
van Swinderenstraat 40
2006

 

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

254 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
voorgevel winkel Marten Reen
foto van rond 1930: collectie Berend Bakker
boven de voordeur staat
M. REEN
v/h G van der BIJL
op het uithangbord staat
KRUIDENIERS EN GRUTTERSWAREN
CHOCOLADE EN SUIKERWERKEN

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop van swinderenstraat 40  
verkoop
bron Leeuwarder Courant van 2 september 1920
 
<<< bron Leeuwarder Courant van 27 februari 1903
perceel 1 = van Swinderenstraat 40
perceel 2 = ?? Wikelerdyk 40
perceel 3 = ??
perceel 4 = Wijckel 216, achter Lynbaen 24
 
 
verbouwingen
 
verbouw harrichsterzijde
bron Leeuwarder Courant van 29 maart 1878
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 55; 1859 - 1910 Balk 63; 1910 - 1920 Balk 76; 1920 - 1930 Balk 75; 1930 - 1953 Balk 78; 1953 - heden van Swinderenstraat 40
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Foeke Jans weduwe / zelfs; blad 76, nummer 53
1717 - 1718 Foeke Jans weduwe / zelfs; blad 78, nummer 53
1721 - 1739 Foeke Jans weduwe / zelfs; blad 107, nummer 53
1742 De Apotheker Morsland / Wybren Os; blad 107, nummer 53
1745 - 1774 Wybren Os / zelfs; blad 107, nummer 53
1775 - 1779 Wybren Os / zelfs; blad 160, nummer 53
1780 - 1785 Doede Johannes / zelfs; blad 160, nummer 53
1786 - 1794 Doede Johannes / zelfs; blad 161, nummer 53
1795 - 1797 Doede Johannes weduwe erven / zelfs; blad 161, nummer 53
1798 - 1804 Wybren Doedes / zelfs; blad 161, nummer 53
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Wybren Doedes; blad 50 / volgnummer 46
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 55
1812 Wijbren Doedes de Os, volgnummer 146
 
1836 Sybrand Hanzes van der Veer geboren op dit adres
volkstelling 1840; huisnummer Balk 55
1840 Hans Ages van der Veer, koopman ( * 8 maart 1812 te Balk)
1840 Antje Raukes Bakker, dienstmeid
woningregister Balk 1849 - 1859 blad 71; huisnummer Balk 55 / 63
1849 - 1850 Hans Ages van der Veer, winkelier ( * 8 maart 1812 te Balk)
1849 - 1859 Ida Sybrands de Vries, weduwe Hans Ages van der Veer ( * 27 april 1814 te Woudsend)
1852 - Antje Tiedes Samplonius, dienstbode ( * 2 augustus 1834 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 23; huisnummer Balk 63
1859 - 1869 Ida Sybrands de Vries, weduwe Hans Ages van der Veer ( * 27 april 1814 te Woudsend); hoofd
woningregister 1869 - 1879 blad 50; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 254; volgnummer 234 /221
1869 - 1879 Ida Sybrands de Vries, winkeliersche ( * 27 april 1814 te Woudsend); hoofd
1869 - 1879 Durk Wijma, klerk ( * 18 december 1841 te Oudwoude)
1879 - 1880 Hans Wiersma, ( * 29 december 1862 te Echten)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 56; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 254
1880 - 1890 Yda Sybrands de Vries, winkeliersche ( * 27 april 1814 te Woudsend); hoofd
1880 - 1890 Durk Wijma, gemeentesecretaris ( * 18 december 1841 te Oudwoude)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 62; huisnummer Balk 63
1890 - 1900 Ida de Vries, winkeliersche ( * 27 april 1814 te Woudsend); hoofd
1890 - 189? Durk Wijma, gemeentesecretaris ( * 18 december 1841 te Oudwoude)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 70; huisnummer Balk 63 / 76
1900 - 1902 Ida de Vries, winkeliersche ( * 27 april 1814 te Woudsend); hoofd
1900 - 1900 Akke Haringsma, dienstmeid ( * 12 december 1880 te Harich)
1903 - 1906 Pieter Pieters van der Mei, winkelier ( * 10 september 1872 te Hindeloopen); hoofd
1903 - 1910 Harmen van der Werf, winkelbediende ( * 23 januari 1890 te Joure)
1906 - 1910 Rinze Wybes Seinstra, winkelier ( * 12 april 1880 te Roordahuizum); hoofd
register van huisnummers 1910 - 1920 blad 5; huisnummer Balk 76
1910 - 1910 Rinze Wybes Seinstra
1910 - 1920 Gooitzen van der Bijl
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 77; huisnummer Balk 76
1910 - 1910 Rinze Wybes Seinstra, winkelier ( * 12 april 1880 te Roordahuizum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 215; huisnummer Balk 76
1910 - 1920 Gooitzen van der Bijl, winkelier ( * 24 september 1868 te Goënga); hoofd
1910 - 1915 Richtje Aukema, ?? ( * 11 juni 1900 te Sneek); kostganger van Amsterdam, naar Amsterdam
1916 - 1917 Willem Alberda, bouwkundig opzichter ( * 25 januari 1887 te Goënga) kostganger; van Goënga, naar Lwd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 71; huisnummer Balk 75
1921 - 1927 Gooitzen van der Bijl, kruidenier ( * 24 september 1868 te Goënga); hoofd
1927 - 1927 Dieuwke van der Tempel, weduwe Gooitzen van der Bijl ( * 21 mei 1872 te Goënga); hoofd
1927 - 1930 Marten Reen, winkelier ( * 24 december 1895 te Sneek); hoofd
1927 - 1930 Aaltje de Jong, dienstbode ( * 4 novemebr 1907 te Isselhorst, Westfalen)
1929 - 1930 Jetske te Kate, huishoudster ( * 27 april 1899 te IJlst)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 69; huisnummer Balk 78
1931 - 1937 Marten Reen, winkelier ( * 24 december 1895 te Sneek); hoofd
1931 - 1937 Jetske ten Kate, huishoudster / zonder beroep (H 1931) ( * 27 april 1899 te IJlst)
1931 - 1931 Aaltje de Jong, winkeljuffrouw ( * 5 november 1907 te Isselhorts, Duitsland)
1931 - 1931 Hilda Petronella Kuperus, dienstbode ( * 17 februari 1912 te Rüttenscheid; Essen, Duitsland)
1931 - 1932 Tjitske Bakker, dienstbode ( * 21 juli 1913 Steenwijkerwold)
1932 - 1933 Antje Stegenga, dienstbode ( * 6 augustus 1909 te Wijckel)
1933 - 1934 Jantje Put, dienstbode ( * 21 juni 191 te St. Nicolaasga)
1934 - 1935 Ruttje de Boer, dienstbode ( * 7 februari 1914 te Dijken)
1937 - 1939 Sijtze Koopman, winkelier ( * 12 mei 1893 Oosterlittens); hoofd
 
1939 - 1982 familie Koopmans
     
bewoners
huisnummering: 1813 - 1859 Balk 55; 1859 - 1920 Balk 63; 1920 - 1920 Balk 76a; 1920 - 1930 Balk 75a; 1930 - 1953 Balk 79; 1953 - heden van Swinderenstraat 40
register van huisnummers 1910 - 1920 blad 5; huisnummer Balk 76a
1920 - 1920 Sjoukje Betzema, weduwe Johannes Lukas
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 72; huisnummer Balk 75a
1920 - 1922 Sjoukje Betzema, weduwe Johannes Lukas, zonder beroep ( * 20 april 1860 te Balk)
1922 - 1923 Hendrikus Johannes Storm, monteur ( * 11 okotber 1887 te Deventer)
1923 - 1924 Sake Bosma, betonwerker / stucadoor ( * 18 november 1899 te Tjalleberd)
1924 - 1927 Idskjen Hulscher, naaister ( * 11 juni 1871 te Balk)
1927 - 1929 Otto de Goede, manufacturier ( * 2 november 1903 te Hemelum)
1929 - 1930 Roelof de Vries, reiziger ( * 12 juli 1904 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 70; huisnummer Balk 79
1931 - 1939 geen bewoners
     
T. Jellema Gz
 
Jellema Leeuwarden
bron: Leeuwarder Courant van 31 mei 1888
 
twee vestigingen in Leeuwarden
rond 1900 opening van een derde vestiging in Joure
Jellema Leeuwarden
Jellema Joure
bron Leeuwarder Courant 20 november 1893
 
in 1903 opening van een vierde vestiging in Balk
filiaalhouders: Pieter Pieters van der Mei, Rinze Wybes Seinstra en Gooitzen van der Bijl
Jellema Balk
bron: Leeuwarder Courant van 4 juli 1904
bron: Leeuwarder Courant 4 juni 1900
 
Jellema heropening
Jellema's winkels
bron: Leeuwarder Courant van 16 maart 1912
bron: Leeuwarder Courant van 26 juni 1916
 
Jellema's koekblik Jellema's lucifers
 
Jellema faillisement
bron: Leeuwarder Courant van 16 juli 1920
In 1920 wordt het faillisement uitgesproken en alle vestigingen worden gesloten. Het pand in Balk wordt verkocht aan Gooitzen van der Bijl tot die tijd huurder en waarschijnlijk ook filiaalhouder in Balk.
 
Gooitzen van der Bijl, kruideniers en grutterswaren
 
open G van der Bijl
bron: Balkster Courant van 11 september 1920
 
van der Bijl
foto 533-001 FSM001009660 archief Fries Scheepvaartmuseum
Gooitzen van der Bijl en Dieuwke van der Tempel voor hun eigen winkel. Gooitzen was eerst filiaalhouder voor de firma Jellema in Balk. Nadat Jellema failliet ging kon hij de zaak overnemen.
 
Marten Reen, kruideniers en grutterswaren
 
Marten Reen was veekoopman. Zijn vrouw verzorgde de winkel. Het vee stond in een boerderij naast de openbare school aan de Dubbelstraat.
 
Marten Reen
bron: programmaboekje voor school- en volksfeesten op 2 en 3 september 1930 te Balk
 
Marten Reen Marten Reen
bron: Balkster Courant 17 augustus 1935
 
 
<<< bron: Balkster Courant 2 november 1929
 
 
 
 
 
fa S. Koopmans & Zn
 
Sytse Koopmans startte in 1937 de winkel met een oppervlakte van 24 m2 onder de vlag van de NGV (Naar Goede Voeding). In 1958 werd de zaak uitgebreid tot 30 m2 en in 1963 tot 50 m2. In 1967 werd de winkel weer verbouwd tot een oppervlakte van 90 m2. In 1981 is de winkel verplaatst naar het F.D. Hoekstraplein eerst onder de vlag van A & O en in april 1985 onder de naam "Golff".
 
Koopmans
bron: programmaboekje Oranjefeesten op 6, 7 en 8 september 1938 te Balk
 
advertentie advertentie
bron: Balkster Courant 12 mei 1945 bron: Balkster Courant 6 november 1948
 
Hette de Graaf
 
Koopmans
bron: Balkster Courant 2 juli 1955
 

<< foto 163-012 beschikbaar gesteld door Hette de Graaf

Hette de Graaf bezorgde vlak na de tweede wereldoorlog de boodschappen voor Sytse Koopmans

 
Koopmans
Koopmans
bron: Balkster Courant 8 juni 1957
bron: Balkster Courant 15 juni 1957
 
naar Goede Voeding
bron: Balkster Courant 20 juli 1957
 
heropening Koopmans
klik op bovenstaande afbeelding voor de volledige advertentie uit de Balkster Courant van 22 maart 1958
 
Koopmans
 
Koopmans
bron: Balkster Courant 28 november 1959
 
Koopmans
bron: Balkster Courant 12 november 1960
 
Koopmans
Koopmans
bron: Balkster Courant 15 juni 1963
bron: Balkster Courant 19 juni 1965
 
voorgevel kruidenierswinkel Koopmans
foto 200-018 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
de voorgevel van het pand begin jaren zestig
 
Koopmans
Koopmans
bron: Balkster Courant 13 november 1965
bron: Balkster Courant 3 december 1966
 
Koopmans
bron: Balkster Courant 22 april 1967
 
Balk A 254 A en O
Koopmans
de gevel van de winkel na de verbouwing in 1967
bron: Balkster Courant 13 mei 1967
 
Koopmans
bron: Balkster Courant 27 mei 1972
 
verhuizing naar F.D. Hokestraplein
bron: Balkster Courant van 26 november 1981
 
Commander Sport Shop
 
Commander surfshop
bron: Leeuwarder Courant van 25 maart 1982
 
Commander surfshop Wayler
bron: Leeuwarder Courant van 6 mei 1982 foto: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
Commander surfshop  
Commander surfshop
bron: Leeuwarder Courant van 6 mei 1983
 
<<< bron: Balkster Courant van 11 november 1982
 
Commander surfshop
bron: Leeuwarder Courant van 10 februari 1984
 
S.H. de Jong, textiel
 
voorgevel de Jong
foto 200-018 archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 12-01-2024