van Swinderenstraat 39
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 52, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 54  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 255, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 39  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 39, 39A hisgiscode: 1044
eigenaren
eigenaar in 1715: de ontfanger Wybren Tijsses weduwe en erfgenamen
eigenaar in 1730: Aaltie Tijs Harmens weduwe
eigenaar in 1745: Dirk Tyssens, bakker te Balk (1749)
eigenaar in 1768: Paulus Symens
eigenaar in 1769: Ytte Annee
eigenaar in 1777: Jan Hollander
eigenaar in 1798: Tjeerd Lolkes Postmus, bakker te Balk
verkoop in 1809 aan: Tjeerd Harmens Visser, bakker te Lemmer
eigenaar in 1832 OAT: Tjeerd Harmens Visser, bakker te Balk
verkoop in 1865 aan: Cornelis Willems de Jong, bakker te Midlum
bij boedelscheiding in 1908 aan: Hidde Cornelis de Jong, bakker te Balk
verkoop in 1915 aan: Johannes Steenbeek, bakker te Balk
overname in 1960 door: Jan Wieger Steenbeek, bakker te Balk
verkoop in 1992 aan: Douwe en Ansje de Vreeze
overname in 2000 door: bakkersguod Sun en Femmy
overname in 2005 door: bakkerij van der Werf
verkoop in 2012 aan: Kruidvat
   
voorgevel
2011
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

255 hernummerd in 1885 naar nummer 626
 
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 

voorgevel in 1910

Balk A 255 rond 1960
rond 1920 rond 1960
 
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
van swinderenstraat 39
bron: Leeuwarder Courant van 24 februari 1809
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 6 januari 1865
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 54; 1859 - 1910 Balk 62; 1910 - 1920 Balk 75; 1920 - 1930 Balk 74; 1930 - 1953 Balk 77; 1953 - heden van Swinderenstraat 39
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 de ontfanger Wybren Tijsses weduwe en erfgenamen / Tijs Harmens; blad 76, nummer 52
1717 - 1718 de ontfanger Wybren Tijsses weduwe en erfgenamen / Tijs Harmens; blad 78, nummer 52
1721 - 1725 de ontfanger Wybren Tijsses weduwe en erfgenamen / Tijs Harmens; blad 107, nummer 52
1729 Wybren Tijsses / Tijs Harmens; blad 107, nummer 52
1730 - 1742 Aaltie Tijs Harmens weduwe / zelfs; blad 107, nummer 52
1745 - 1748 Dirk Tyssens / zelfs; blad 107, nummer 52
1750 - 1767 Dirk Tyssens weduwe / zelfs; blad 107, nummer 52
1768 Paulus Symens noc uxons / leedigh; blad 107, nummer 52
1769 - 1771 Ytte Annee / zelfs; blad 107, nummer 52
1772 - 1773 Ytte Annee weduwe / zelfs; blad 107, nummer 52
1774 Jan Hollander nox Uxonis??? / zelfs; blad 107, nummer 52
1775 Ytte Annee erven / Jan Hollander; blad 160, nummer 52
  % weduwe van Ytte Anee bakker, woonachtig te Balk vader, eerste man Hertrouwd met Jan Aukes Hollander genoemd, knecht
1777 - 1785 Jan Hollander / zelfs; blad 160, nummer 52
1786 - 1797 Jan Hollander / zelfs; blad 161, nummer 52
1798 - 1804 Tjeerd Lolkes / zelfs; blad 161, nummer 52
  % mr. bakker Tjeerd Lolkes Postmus
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Tjeerd Lolkes; blad 49 / volgnummer 45
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 54
1812 Tjeerd Harmens, boulanger = bakker, volgnummer 73
volkstelling 1829; blad 58, huisnummer Balk 54
1829 Tjeerd Harmens Visser, bakker
volkstelling 1840; huisnummer Balk 54
1840 Tjeerd Harmens Visser, bakker ( * 8 mei 1785 te Langweer); hoofd
bevolkingsregister 1849-1859 blad 70; huisnummer Balk 54 / 62
1849 - 1859 Tjeerd Harmens Visser, bakker ( * 8 mei 1785 te Langweer); hoofd
1859 - 1859 Pieter Wisses van der Meulen, bakkersknecht ( * 30 juli 1839 te Legemeer)
woningregister 1859 - 1869 blad 22; huisnummer Balk 62
1859 - 1864 Tjeerd Harmens Visser , bakker ( * 8 mei 1785 te Langweer); hoofd
1859 - 1861 Pieter Wisses van der Meulen, bakkerknecht ( * 30 juli 1839 te Legemeer)
1859 - 1869 Hanna Rinzes Overzee, dienstmeid ( * 29 mei 1840 te Balk)
1861 - 1865 Geert Johannes Trinks, bakkersknecht ( *22 oktober 1830 te Balk)
1863 - 187? Ieke Pieters de Haan, bakkersknecht (*4 januari 1845 te Joure)
1865 - 1869 Cornelis Willems de Jong, bakker ( * 14 november 1830 te Balk); hoofd
1865 - 1866 Folkert Bakker,
1865 - 1866 Durk Willems Vermeulen, bakkersknecht ( *17 april 1844 te Koudum)
1866 - 1869 Jacob Jans Hoeksma, bakkersknecht (* 27 december 1849 te Joure)
1869 - 1869 Hylke Jans Hoeksma, bakkersknecht (* 9 juli 1853 te Joure)
woningregister 1869 - 1879 blad 50; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 255; volgnummer 235 /222
1869 - 1879 Cornelis Willems de Jong, bakker ( * 14 november 1830 te Balk); hoofd
1869 - 1871 Neeltje Hendriks Kuiper, dienstmeid ( * 1 september 1843 te Balk)
1869 - 1871 Hylke Jans Hoeksma, bakkersknecht (* 9 juli 1853 te Joure)
1873 - 1874 Symon Theodorus Franken, bakkersknecht ( * 17 februari 1850 te Grouw)
1875 - 1877 Jacobus Leendert Cransberg, bakkersknecht ( * 4 juni 1855 te Dokkum)
1877 - 1879 Jan Floris Visser, bakkersknecht ( * 16 april 1862 te Jubbega)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 57; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 255
1880 - 1890 Cornelis Willems de Jong, bakker ( * 14 november 1830 te Balk); hoofd
  Hans ?, ( * 29 december 1862 te Lemmer)
1880 - 1880 Symon Jacobs Terpstra, bakkersknecht ( * 20 maart 1863 te Bozum)
1881 - 1882 Anne Pieters van der Ploeg, bakkersknecht ( * 12 juli 1865 te Molkwerum)
1882 - 18?? Jentje Theunis van der Werf, bakkersknecht ( * 4 november 1854 te Wijnjeterp)
1885 - 1886 Douwe Andries Bakker, bakkersknecht ( * 10 juli 1865 te Hindeloopen)
1887 - 18?? Johannes Stoffels Blessinga, bakkersknecht ( * 4 juli 1869 te Oosterzee)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 61; huisnummer Balk 62
1890 - 1900 Cornelis Willems de Jong, bakker ( * 14 november 1830 te Balk); hoofd
1890 - 1891 Gosse Koopmans, bakkersknecht ( * 27 juli 1871 te Oosterzee)
1891 - 1893 Jacob Mulder, bakkersknecht ( * 24 november 1872 te Sneek)
1892 - 1894 Leendert Moedt, bakkersknecht ( * 15 oktober 1874 te Haskerdijken)
1894 - 1895 Johannes Blessinga, bakkersknecht ( * 4 juli 1869 te Oosterzee)
1895 - 189? Durk de Boer, bakkersknecht ( * 27 oktober 1877 te Koudum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 69; huisnummer Balk 62 / 75
1900 - 1907 Cornelis Willems de Jong, bakker ( * 14 november 1830 te Balk); hoofd
1900 - 1910 Hidde Cornelis de Jong, zoon ( * 22 februari 1860 te Midlum)
1900 - 1910 Wilhelmina Cornelis de Jong, dochter ( * 24 december 1871 te Balk)
1900 - 1900 Gerrit de Jong, bakkersknecht ( * 7 juni 1880 te Beets)
1900 - 1902 Johannes T.W. Zeinstra, bakkersknecht ( * 5 maart 1882 te Franeker)
1902 - 190? Sietze Ykema, bakkersknecht ( * 15 juli 1883 te Abbega)
190? - 190? Jacob Pieter Een(s)huistra, bakkersknecht ( * 15 maart 1884 te Oldeboorn)
register van huisnummers 1910 - 1920 blad 5; huisnummer Balk 75
1910 - 1915 Hidde Cornelis de Jong
1915 - 1916 Wilhelmina Cornelis de Jong
1916 - 1920 Johannes Steenbeek
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 200; huisnummer Balk 75
1911 - 1915 Hidde Cornelis de Jong, bakker ( * 22 februari 1860 te Midlum); hoofd
1911 - 1916 Wilhelmina Cornelis de Jong, ( * 24 december 1871 te Balk); hoofd vanaf 1915
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 180; huisnummer Balk 75
1916 - 1920 Johannes Steenbeek, bakker ( * 7 november 1890 te Woudsend)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 70; huisnummer Balk 74
1921 - 1930 Johannes Steenbeek, bakker ( * 7 november 1890 te Woudsend)
1921 - 1921 Jan Stoelinga, bakkersknecht ( * 15 maart 1904 te Oudemirdum)
1921 - 1921 Elisabeth Groenendal, dienstbode ( * 20 mei 1900 te Sint Nicolaasga)
1921 - 1923 Louw Wildschut, bakkersknecht ( * 7 januari 1906 te Hemelum)
1921 - 1923 Dieuwke Brouwer, dienstbode ( * 22 april 1899 te Sondel)
1921 - 1924 Jan Stoelinga, bakkersknecht ( * 15 maart 1904 te Oudemirdum)
1923 - 1924 Adrina Henderika Steenbeek, dienstbode ( * 21 november 1902 te Sloten)
1923 - 1924 Arnold van der Molen, bakkersknecht ( * 24 december 1907 te Oggenheim, Duitsland)
1923 - 1924 Aukjen van der Zee, dienstbode ( * 26 december 1904 te Sneek)
1923 - 1924 Dieuwke Brouwer, dienstbode ( * 22 april 1899 te Sondel)
1924 - 1925 Jeltje Schaper, dienstbode ( * 17 augustus 1905 te Essen, Duitsland)
1925 - 1925 Pieter Kouwenhoven, bakkersknecht ( * 26 april 1901 te Echten)
1927 - 1929 Corneliske Hoekstra, dienstbode ( * 14 februari 1910 te Idskenhuizen)
1928 - 1929 Eelke Simons Wouters, bakkersknecht ( * 10 december 1909 te Bolsward)
1928 - 1930 Jacob Wietsma, bakkersknecht ( * 26 augustus 1902 te Kubaard)
1930 - 1930 Uilke Hoekema, bakkersknecht ( * 17 januari 1907 te Balk)
register van huisnummers 1931 - 1939 blad 68; huisnummer Balk 77
1931 - 1939 Johannes Steenbeek, bakker ( * 7 november 1890 te Woudsend)
1931 - 1932 Uilke Hoekema, bakkersknecht ( * 17 januari 1907 te Balk)
1932 - 1933 Sjoerd Stienstra, bakkerknecht ( * 3 augustus 1911 te Utrecht)
1939 - 1939 Anne Bauke Bruinasma, bakkersknecht ( * 16 juni 1902 te Nes)
1939 - 1939 Klaas Groenhof, bakkersknecht ( * 11 februari 1921 te Wirdum)
 
1939 - 1992 familie Steenbeek
1992 - 2000 Douwe en Antje de Vreeze
2000 - 2005 bakkersguod Sun en Femmy
2005 - 2012 bakkerij van der Werf
2012 - heden Kruidvat
     
bakkerij de Jong
 
bakkersknecht Midlum
bron: Leeuwarder Courant van 19 juni 1863
 
bakkerij de Jong Midlum
bron: Leeuwarder Courant van 31 januari 1865
 
bakkersknecht CW de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 7 juli 1865
 
bakkersknecht CW de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 16 februari 1900
 
bakkerij Steenbeek
 
Johannes Steenbeek
bron: Balkster Courant van 1 mei 1915
 
Ondanks alle succes en vakmanschap is het de familie Steenbeek in de loop van de jaren niet altijd voor de wind gegaan. In 1915 werd de bakkerszaak overgenomen van de familie de Jong voor f 8500,-. Voor die tijd een enorm bedrag. De arbeids- en leefomstandigheden waren zwaar; lange werkdagen, weinig nachtrust. De oven werd met takkebossen gestookt, het hele produktieproces verliep handmatig. Het brood werd ter plaatse en in heel Gaasterland uitgevent - lopend met een korf of juk dragend, met de broodmand op de fiets of met de handkar - door onder meer Jan en Hielk Draayer, hun zoon en Willem Asma.
Steenbeek
bron: Nieuwsblad van Friesland, Hepkema's van 20 maart 1915
Na het vroegtijdig overlijden van mevrouw Gatske Steenbeek in 1925 hertrouwde Johannes Steenbeek met Jetske Hettema, die toen reeds de huishouding van het bakkersgezin verzorgde. Na het overlijden van Johannes Steenbeek in 1948 kwam zijn vrouw er moeilijk voor te staan. Naast de zorg voor het gezin moest ook de zaak draaiend worden gehouden. Bakker de Boer, met wie in de oorlogsjaren goed kon worden samengewerkt, hielp haar vooruit totdat Sietze Visser in dienst trad. Gezamenlijk lukte het om met succes het bedrijf voort te zetten en uit te breiden. Na een opleiding op de banketbakkersschool te Amsterdam nam Jan Wieger Steenbeek de zaak over in 1960.
In 1978 sloeg het noodlot toe en brandde de bakkerij geheel uit. Echter binnen een half jaar kon een geheel nieuwe zaak worden heropend. In 1984 werd er een groots opzette vernieuwing en uitbreiding uitgevoerd.
bron: jubileumboek WHI 1986 geschreven door M. Hendriks
 
Steenbeek
bron: Balkster Courant van 23 november 1929
 
bakkerswedstrijd koekzakje
zakje 121-002 beschikbaar gesteld door Hendrik Spoelstra
bron: Leeuwarder Courant van 14 september 1933 bakkersknecht Steenbeek
bron: Leeuwarder Courant van 22 februari 1930 >>>
 
Steenbeek
bron: Balkster Courant van 27 november 1948
 
bakkerij Steenbeek
bron: Balkster Courant van 28 november 1959
 
opening lunchroom
bron: Balkster Courant van 11 juni 1960
 
van Swinderenstraat
De ver Swinderenstraat rond 1961 met rechts de bakkerij en lunchroom van Steenbeek.
 
lunchroom Steenbeek  
 
luchroom Steenbeek
bron: Leeuwarder Courant van 11 augustus 1960
 
 
 
Steenbeek
Steenbeek
bron: Balkster Courant van 23 mei 1961
bron: Balkster Courant van 13 april 1963
 
Steenbeek
Steenbeek
bron: Balkster Courant van 19 oktober 1963
bron: Balkster Courant van 14 maart 1964
 
Steenbeek
bron: Balkster Courant van 24 december 1965
 
bakkerij Steenbeek
bron: nota van 31 december 1966 beschikbaar gesteld door Dick de Jong
 
Steenbeek
bron: Balkster Courant van 24 december 1966
 
Steenbeek
bron: Balkster Courant van 9 november 1968
 
bakkersknecht Steenbeek
bron: Leeuwarder Courant van 24 juli 1969
 
Steenbeek Steenbeek
bron: Leeuwarder Courant van 7 februari 1970 bron: Leeuwarder Courant van 10 oktober 1970
 
brand Steenbeek brand
bron: Leeuwarder Courant van 3 juni 1978 foto beschikbaar gesteld door de familie de Vries
 
De ravage na de brand aan de achterzijde. De bakkerij met winkel is grotendeels verloren gegaan. Links het pand van de firma Jongsma en rechts is nog net een deel van het beschadigde dak te zien van de A&O winkel van de familie Koopmans.
brand
bron: Friesch Dagblad 5 juni 1978?
kranteknipsel beschikbaar gesteld door de familie de Vries
 
de Steenbeekpartij
 
Steenbeekpartij
foto archief Balkster Courant
Leden van kaatsvereniging Cannegieter uit Balk met sponsor Jan Steenbeek rond 1983.
staand v.l.n.r.
Hessel Miedema, Hessel Dolle, Sipke Miedema, Pieter Mollema, Jan Minkema, Douwe Wijnia, Jan Steenbeek
zittend v.l.n.r.
Durk Penninga, Luutsen Louwsma, Jakob Mollema
 


bakkerij Steenbeek
bron: Balkster Courant van 24 februari 1983
 
buegemeester van Heemstra
bron: Leeuwarder Courant van 7 december 1983
v.l.n.r. bakker Jan Wieger Steenbeek, wethouder Job Postma, wethouder Haarsma, burgemeester Haco Sixma baron van Heemstra, secretaris Klaas de Groot, wethouder Jelle Bangma
 
Steenbeek 70 jaar  
bakker Steenbeek
bron: Leeuwarder Courant van 8 augustus 1992
 
 
<<< bron: Balkster Courant van 27 februari 1986
 
 
bakkerij de Vreeze
 
Douwe de Vreeze
bron: Balkster Courant van 26 maart 1998
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete artikel
 
bakkersguod Sun en Femmy
 
Sun en Femmy
bron: Balkster Courant van 23 maart 2000
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete advertentie
 
Sun en Femmy bakkersguos Sun en femmy
bron: Balkster Courant van 23 maart 2000 bron: Balkster Courant van 18 september 2003
 
bakkerij van der Werf
 
voorgevel voorgevel
voorgevel in 2006 na de metamorfose in 2011
 
van der Werf Courant
bron: van der Werf Courant van februari 2011
 
voorgevel
 
bakkerij van der Werf bakkerij van der Werf bakkerij van der Werf
bakkerij van der Werf bakkerij van der Werf
Op 21 april 2012 sluit bakker van der Werf uit Workum zijn vestiging in Balk. Zeker meer dan 200 jaar was er een bakkerij gevestigd op dit adres.
 
videotheek
 
Vanaf 2000 wordt er niet meer brood gebakken in dit pand aan de van Swinderenstraat. Bakkerij van der Werf uit Workum leverde dagelijks vers brood. Eerst aan "bakkersguod" van Femmy en vanaf 2005 opende van der Werf een eigen vestiging op deze locatie. Daardoor is er aan de achterzijde van het pand ruimte vrijgekomen voor andere activiteiten.
Videotheek ??? begint met de verhuur.
 
 
 
Malle Pietje
 
Malle Pietje
bron: Balkster Courant van 2 februari 2012
klik op bovenstaande afbeelding voor het complete artikel
Malle Pietje
foto: Simon Bleeker; Balkster Courant
Malle Pietje's handel in tweedehands goederen start in augustus van 2010. Op de foto Johan Stegenga en Wietze de Jong. Door de komst van het Kruidvat moest hij het pand eind 2012 verlaten.
 
Kruidvat
 
Kruidvat personeel gevraagd Kruidvat Kruidvat verbouwing
 
opening Kruidvat
Op zaterdag 22 december 2012 opent de nieuwe Kruidvat zijn deuren.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 5-09-2022