van Swinderenstraat 31
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 49, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 51  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 258, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 31  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 30 hisgiscode: 1047
eigenaren
eigenaar in 1715: Jan Hendriks (Os)
eigenaar in 1762: Hendrik Jans Os
eigenaar in 1803: Hendrik Hendriks Os en Frederik Hendriks Os
eigenaar in 1832 OAT: Frederik Hendriks Os, verver te Balk
verkoop in 1834 aan: Sybrandus van Kessel koperslager te Balk
verkoop in 1859 aan: Hylke Fokkes Brouwer koperslager te Workum
bij boedelscheiding in 1860 aan: Akke Folkerts Wagenaar weduwe van Hielke Fokkes Brouwer.
verkoop in 1917 aan: Jacob Hettinga fabrikant te Balk en Johannes Hettinga fabrikant te Balk
   
verkoop in 1966 aan: Johannes Jongsma
   
van swinderenstraat 31
2015
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

258 vernummerd in 1833 naar nummer 331
331 vernummerd in 1867 naar nummer 457
331 vernummerd in 1867 naar nummer 464 (is het perceel onder bomen bij de Luts)
457 vernummerd in 1874 naar nummer 519
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
Balk A 258 rond 1920 Balk A 258 rond 1950
rond 1920 rond 1950
   
   

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 51; 1859 - 1910 Balk 59; 1910 - 1920 Balk 66; 1921 - 1930 Balk 65; 1931 - 1953 Balk 67; 1953 - heden van Swinderenstraat 31
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Jan Hendriks / zelfs; blad 75, nummer 49
1717 - 1718 Jan Hendriks / zelfs; blad 77, nummer 49
1721 - 1729 Jan Hendriks / zelfs; blad 106, nummer 49
1730 Jan Hendriks Os / zelfs; blad 106, nummer 49
1733 - 1747 Jan Os / zelfs; blad 106, nummer 49
1748 - 1758 Jan Os weduwe / zelfs; blad 106, nummer 49
1762 - 1774 Hendrik Os / zelfs; blad 106, nummer 49
1775 Hendrik Os / zelfs; blad 159, nummer 49
1777 - 1785 Hendrik Os / zelfs; blad 160, nummer 49
1786 - 1790 Hendrik Os / zelfs; blad 161, nummer 49
1791 - 1797 Hendrik Os weduwe / zelfs; blad 161, nummer 49
1798 - 1799 Hendrik Os weduwe erven / zelfs; blad 161, nummer 49
1800 - 1802 Hendrik en Jan Os / zelfs; blad 161, nummer 49
1803 - 1804 Hendrik en Frederik Os / zelfs; blad 161, nummer 49
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Frederik Os; blad 49 / volgnummer 42
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 51
1812 Frededrik Os en Hendrik Os, Barboullieur = ?? , volgummer 145
1812 H.H. Os, 34 Ans
volkstelling 1829; blad 55, huisnummer Balk 51
1812 Grietje, dochter van Fredrik Hendriks Os en Rinske van der Meulen geboren op dit adres
1813 Antje, dochter van Fredrik Hendriks Os en Rinske van der Meulen geboren op dit adres
1814 Antje, dochter van Fredrik Hendriks Os en Rinske van der Meulen overleden op dit adres
volkstelling 1829; blad 55, huisnummer 51
1829 Fredrik Hendriks Os, verver
volkstelling 1840; huisnummer Balk 51
1840 Sybrandus van Kessel, koperslager
1840 Froukje Hielkes Wierda, diensmeid
woningregister 1849 - 1859 blad 66; huisnummer Balk 51 / 59
1849 - 1859 Sybrandus van Kessel, koperslager ( * 1799 te Dokkum)
1849 - 1850 Antonie Teunis Noorbruis, koperslagerskencht ( * 1798 te Harlingen)
1853 - 185? Jantje Petrus Pelsma, zonder beroep ( * 18 januari 1851 te Balk)
1857 - 1858 Bartele Hanzes Reitsma, koperslagersknecht ( * 5 oktober 1838 te Heerenveen)
1859 - 1859 Hielke Fokkes Brouwer, koperslager ( * 17 juni 1822 te Workum)
woningregister 1859 - 1869 blad 21; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 331, huisnummer Balk 59
1859 - 1860 Hylke Fokkes Brouwer, koperslager ( * 17 juni 1822 te Workum)
1860 - 1869 Akke Wagenaar, weduwe Hylke Brouwer ( * 30 augustus 1829 te Workum )
1861 - 1869 Gerben Jacobs Hettinga, koperslager ( * 27 augustus 1837 te Makkum )
1859 - 1869 Johannes Herius, koperslagersknecht ( * 1 januari 1816 te Leeuwarden)
1859 - 1860 Marijke Voets, ( * 21 augustus 1837 te Workum)
1859 - 1860 Petrus Smidt, koperslagersknecht? ( * 20 juni 1842 te Workum)
1864 - 1867 Jan Jans Franken, koperslagersknecht? ( * 1 november 1844 te Dronrijp)
woningregister 1869 - 1879 blad 51; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 457, volgnummer 238 / 225
1869 - 1880 Gerben Jacobs Hettinga, koperslager ( * 27 augustus 1837 te Makkum )
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 134; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 519
1880 - 1890 Gerben Jacobs Hettinga, koperslager ( * 27 augustus 1837 te Makkum )
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 58; huisnummer Balk 59
1890 - 1900 Gerben Jacobs Hettinga, koperslager ( * 27 augustus 1837 te Makkum )
1895 - 1896 Sibbele Reekers, koperslagersknecht ( * 13 april 1871 te Sloten)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 61; huisnummer Balk 59 / 66
1900 - 1910 Jacobus Hettinga, koperslager ( * 8 mei 1866 te Balk); hoofd
1900 - 190? Berendina de Winter, dienstbode ( * 27 juni 1880 te Balk); inwonend
1901 - 1901 Harmen Schaap, koperslagerknecht ( * 25 maart 1880 te Balk); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 66
1910 - 1920 Jacobus Hettinga
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 45; huisnummer Balk 66
1911 - 1920 Jacobus Hettinga, koperslager ( * 8 mei 1866 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 60; huisnummer Balk 65
1921 - 1930 Jacobus Hettinga, koperslager ( * 8 mei 1866 te Balk)
1928 - 1928 Rinkje Mous, dienstbode ( * 21 september 1905 te Mirns en Bakhuizen)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 58; huisnummer Balk 67
1931 - 1931 Jacobus Hettinga, koperslager ( * 8 mei 1866 te Balk)
1931 - 1939 Durkjen Konst, weduwe Jacobus Hettinga ( * 1 juli 1865 te Mirns en Bakhuizen)
1939 - 1939 Andreas Hettinga, koperslager ( * 12 mei 1904 te Balk)
 
1939 - 19?? familie Andries Hettinga
19?? - 1966 familie Jaap Hettinga
1966 - 1980 familie Jongsma
1980 - heden familie de Vries
     
meester koperslager Sybrandus van Kessel
 
Sybrandus van Kessel
bron: Leeuwarder Courant van 7 december 1827
 
Sybrandus van Kessel
bron: Leeuwarder Courant van 31 december 1850
 
Sybrandus van Kessel
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1858
 
gebroeders Hettinga
 
advertentie Hettinga
bron: Leeuwarder Courant van 18 november 1864
 
advertentie Hettinga advertentie Hettinga
bron: Leeuwarder Courant van 1 februari 1887
 
advertentie Hettinga
bron: Leeuwarder Courant van 4 mei 1888 bron: Leeuwarder Courant van 24 mei 1892
 
Gerben Hettinga
bron: programmaboekje ter gelegenheid van de kroningsfeesten van Wilhelmina in 1898
boekje beschikbaar gesteld door Durk Wortman
 
  advertentie Hettinga
advertentie Hettinga
bron: Leeuwarder Courant van 9 augustus 1901
 
 
 
bron: Leeuwarder Courant van 22 augustus 1907 >>>
 
 
advertentie Hettinga
bron: Leeuwarder Courant van 5 januari 1918
 
Hettinga op de stoep
In 1927 één van de Hettinga's, waarschijnlijk Jacob Gerbens Hettinga, op de stoep voor zijn winkel.
bron: beeldarchief Tresoar R Gorter
 
Hettinga
bron: Balkster Courant van 24 november 1927
 
boelgoed Hettinga erkende installateurs
bron: Leeuwarder Courant van 7 februari 1935
 
faillisement Hettinga
 
bron: Leeuwarder Courant van 13 mei 1935 bron: Leeuwarder Courant van 1 april 1936
 
Harichsterzijde
 
Hettinga
bron: Balkster Courant van 17 augustus 1935
 
faillisement Hettinga
bron: Leeuwarder Courant van 21 april 1936
 
advetentie Hettinga
bron: Leeuwarder Courant van 15 september 1950
 
Hettinga
bron: Balkster Courant van 8 juni 1957
 
Van Swinderenstraat
 
Hettinga
bron: Balkster Courant van 21 april 1962
 
advertentie Hettinga
bron: Leeuwarder Courant van 25 september 1965
 
Zoppas
Zoppas
bron: Leeuwarder Courant van 18 juni 1965
 
Jongsma's Geschenkenhuis
zie: van Swinderenstraat 30
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-09-2022