van Swinderenstraat 3
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 29, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 29  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 283, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 3  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 3 hisgiscode: 1072
eigenaren
eigenaar in 1715: de heer Grietman Wyckel
eigenaar in 1758: Yge Lykles
eigenaar in 1782: Syger Yges
eigenaar in 1797: Oeds Egberts (Wouwenaar), bakker
verkoop in 1824 aan: Willem Ottes de Jong, bakker te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Willem Ottes de Jong, bakker te Balk
bij boedelscheiding in 1876 aan: Jans Hermans Steinhorst, bakker te Balk
eigenaar in 1887: Jans Hermans Steinhorst te Balk
verkoop in 1902 aan: Durk de Boer, bakker te Balk
verkoop in ???? aan: Piet de Boer, bakker te Balk
verkoop in 1956 aan: Fetje en Piertje Steegenga te Balk
verkoop in 1984 aan: Steegenga BV te Balk
 
van swinderenstraat 3
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

283 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
 
 
Balk A 283 rond 1900 Balk A 283 rond 1970
rond 1900 rond 1970
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
Oeds Egberts Wouwenaar
bron: Leeuwarder Courant van 3 december 1824
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 29; 1859 - 1910 Balk 35; 1910 - 1920 Balk 41; 1920 - 1930 Balk 39; 1930 -1953 Balk 41; 1953 - heden van Swinderenstraat 3
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 de heer Grietman Wyckel / Luitzen Emilius; blad ?, nummer 29
1716 - 1718 de heer Grietman Wyckel / Luitzen Emilius; blad 74, nummer 29
1721 - 1722 de heer Grietman Wyckel / Luitzen Emilius; blad 103, nummer 29
  % Hendrik van Wyckel (1649-1719) Grietman van Gaasterland
1725 - 1730 de heer Wyckel / Durk Syggers; blad 103, nummer 29
1733 - 1750 de heer Wyckel / Hendrina Banning; blad 103, nummer 29
  % Regnerus Annaeus Lycklama van Wyckel (1689-1756) Grietman van Gaasterland
1758 Yge Lykles / zelfs; blad 103, nummer 29
1762 - 1774 Yge Lykles weduwe / zelfs; blad 103, nummer 29
1775 - 1779 Yge Lykles weduwe / zelfs; blad 156, nummer 29
1780 Yge Lykles weduwe, Syger Yges / zelfs; blad 156, nummer 29
1782 - 1785 Syger Yges / zelfs; blad 156, nummer 29
1786 - 1796 Syger Yges / zelfs; blad 157, nummer 29
1797 - 1804 Oeds Egberts; blad 157, nummer 29
   
speciekohieren 1748 - 1806
1784 - 1796 Syger Yges; blad 46 / volgnummer 22. In 1796 naar Harich blad 43/ volgnummer 7
1797 - 1805 Oedse Egberts; blad 46 / volgnummer 22
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 29
1812 Oeds Egberts, volgnummer 42
 
1813 Egbert Oedzes Wouwenaar op dit adres overleden
1814 Egbert Oedzes Wouwenaar op dit adres geboren
1818 Maaike Oedzes Wouwenaar op dit adres geboren
volkstelling 1829 blad 29; huisnummer Balk 29
1829 Willem Ottes de Jong, bakker ( * 23 maart 1795 te Bakhuizen); hoofd
1829 Jan Hielkes Hoeksma, bakkerknecht ( * 5 mei 189 te Lemmer); inwonend
volkstelling 1840; huisnummer Balk 29
1840 Willem Ottes de Jong, bakker ( * 23 maart 1795 te Bakhuizen); hoofd
woningregister 1849 - 1859 blad 37; huisnummer Balk 29 / 35
1849 - 1859 Willem Ottes de Jong, bakker ( * 23 maart 1795 te Bakhuizen); hoofd
1859 - 1859 Tjebbe Karel de Vries, bakkersknecht ( * 1837 Beetsterzwaag); inwonend
woningregister 1859 - 1869 blad 11; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 283, huisnummer Balk 35
1859 - 1869 Willem Ottes de Jong, bakker ( * 23 maart 1795 te Bakhuizen); hoofd
1859 - 1859 Tjebbe Karel de Vries, bakkersknecht ( * 1837 Beetsterzwaag); inwonend
1859 - 1860 Jan Willem Kuitert, bakkersknecht ( * 15 februari 1838 te Benningbroek); inwonend
1861 - 1862 Atte Jans Knol, bakkersknecht ( * 23 september 1841 te Lemmer); inwonend
1862 - 1863 Eeltje Jeltema, bakkersknecht ( * 21 oktober 1839 te IJlst); inwonend
1863 - 1866 Sible Jeltes Ages, bakkersknecht ( * 14 november 1834 te Lemmer); inwonend
1868 - 1869 Melle Peekes van der Meulen, bakkersknecht ( * 14 mei 1846 te Sloten); inwonend
1867 - 1868 Hessel Hendriks Hendriksma, bakkersknecht ( * 2 februari 1842 te Hindeloopen); inwonend
1868 - 1869 Anthoon Jacobs Dragt, bakkersknecht ( * 24 maart 1848 te Oudeschoot); inwonend
1869 - 1869 Wisse Piekes van der Meulen, bakkersknecht ( * 25 augustus 1843 te Sloten); inwonend
woningregister 1869 - 1879 blad 56; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 283, volgnummer 257
1869 - 1875 Willem Ottes de Jong, bakker ( * 23 maart 1795 te Bakhuizen); hoofd
1869 - 1870 Wisse Piekes van der Meulen, bakkersknecht ( * 25 augustus 1843 te Sloten)
1871 - 1872 Anne Lazes Gosliga, bakkersknecht ( * 7 april 1841 te Weidum); inwonend
1872 - 1879 Jan Hermans Steinhorst, bakkersknecht ( * 11 november 1842 te Haren); hoofd vanaf 1875
1877 - 1879 Froukje Langeraap, ( * 20 september 1845 te Sloten); inwonend
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 65; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 283
1879 - 1890 Jans Hermans Steinfort, bakker ( * 11 november 1842 te Haren); hoofd
1879 - 1883 Hielkjen Willems de Jong, zuster van Wiepkje Willems de Jong ( * 5 maart 1825 te Gaasterland); inwonend
1879 - 1884 Akke van der Goot, dienstbode ( * 30 augustus 1862 te Gaasterland); inwonend
1879 - 1880 Janneke Vlieg, dienstbode ( * 26 december 1862 te Gaasterland); inwonend
1882 - 1882 Herman de Groot, bakkersknecht ( * 2 oktober 1864 te Sneek); inwonend
1882 - 1884 Klaas de Boer, bakkersknecht ( * 3 februari 1869 te Oldenzaal); inwonend
1884 - 1887 Jan Floris Visser, bakkersknecht ( * 16 april 1862 te Jubbega); inwonend
1884 - 1885 Dirk Schaaf, bakkersknecht ( * 3 november 1853 te Makkum); inwonend
1885 - 1886 Harmen Rypkema, bakkersknecht ( * 9 augustus 1865 te Terkaple); inwonend
1886 - 1888 Meine van Dijk, bakkersknecht ( * 29 oktober 1864 te Joure); inwonend
1887 - 1888 Klaas de Boer, bakkersknecht ( * 8 februari 1869 te Oldemarkt); inwonend
1888 - 1890 Gosse Koopmans, bakkersknecht ( * 27 juli 1871 te Oosterzee); inwonend
1888 - 1889 Elske Kool, dienstbode ( * 8 februari 1868 te Oudega); inwonend
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 33; huisnummer Balk 35
1890 - 1900 Jans Hermans Steinhorst, brood en banketbakker ( * 11 november 1842 te Haren); hoofd
1890 - 1892 Eelke Wignand, bakkersknecht ( * 10 augustus 1872 te Balk); inwonend
1892 - 189? Grietje Samplonius, werkmeid ( * 30 december 1872 te Balk) ; inwonend
1892 - 1893 Siebe Kouwenhoven, bakkersknecht ( * 31 juli 1868 te Oudemirdum); inwonend
1893 - 1893 Sijtske Visser, dienstmeid ( * 15 mei 1874 te Irnsum); inwonend
1890 - 1896 Eelke Wignand, bakkersknecht ( * 18 augustus 1872 te Balk); inwonend
1896 - 1896 Siemen van der Linde, bakkersknecht ( * 27 september 1875 te Spanga); inwonend
1896 - 1898 Abraham Dokter, bakkerknecht ( * 20 december 1873 te Wirdum); inwonend
1898 - 1899 Yttje Visser, dienstbode ( * 9 juni 1869 te Midlum); inwonend
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 35; huisnummer Balk 35 / 41
1900 - 1902 Jans Hermans Steinhorst, bakker ( * 11 november 1842 te Haren); hoofd
1900 - 1900 Grietje Samplonius, dienstbode ( * 30 december 1872 te Balk); inwonend
1900 - 190? Heerkjen Bootsma, dienstbode ( * 17 november 1878 te Molkwerum); inwonend
1901 - 1902 Peeke Klijnsma, bakkersknecht ( * 2 oktober 1885 te Sloten); inwonend
1901 - 1902 Meintje Bouwma, dienstbode ( * 2 februari 1881 te Oudemirdum); inwonend
1902 - 1910 Durk de Boer, bakker ( * 26 oktober 1877 te Koudum); hoofd
1902 - 1903 Lolke de Jong, bakkersknecht ( * 26 juni 1880 te Bozum); inwonend
1903 - 1903 Rinze van der Heij, bakkersknecht ( * 14 juli 1897 te Sneek); inwonend
1903 - 190? Jan de Roest, bakkersknecht ( * 28 juni 1883 te Hemelum); inwonend
190? - 190? Nieze Wagenmakers, dienstbode ( * 5 april 1883 te Balk); inwonend
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 41
1910 - 1920 Durk de Boer
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 97; huisnummer Balk 41
1911 - 1920 Durk de Boer, bakker ( * 26 oktober 1877 te Koudum); hoofd
dienst- en werkbodenregister 1911 - 1920
1913 - 1914 82 Jan van der Schuit, bakkersknecht ( * 15 december 1894 te Wijckel); blad 75
1915 - 1916 124 Jelle Schotanus, bakkersknecht ( * 23 juli 1897 te Sloten); blad 77
1919 - 1920 191 Jelle Schotanus, bakker (o) ( * 23 juli 1897 te Sloten); blad 79
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 36; huisnummer Balk 39
1921 - 1930 Durk de Boer, bakker ( * 26 oktober 1877 te Koudum); hoofd
1921 - 1921 Jelle Schotanus, bakkersknecht ( * 13 juli 1897 te Sloten); inwonend
1921 - 1921 Etje Groenewoud, dienstbode ( * 9 september 188 te Balk); inwonend
1921 - 1924 Durk Mous, bakkersknecht ( * 10 oktober 1904 te Balk) ; inwonend
1924 - 1924 Dieuwke Brouwer, dienstbode ( * 22 april 1899 te Sondel); inwonend
1929 - 1929 Hielkje Kuiper, dienstbode ( * 30 maart 1905 te Mirns en Bakhuizen); inwonend
1929 - 1930 Lieuwe Buma, bakkersknecht ( * 22 februari 1911 te IJlst); inwonend
1930 - 1930 Douwe Sikkes, bakkersknecht ( * 18 maart 1913 te Harich); inwonend
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 35; huisnummer Balk 41
1931 - 1939 Durk de Boer, bakker ( * 26 oktober 1877 te Koudum); hoofd
1931 - 1938 Douwe Sikkes, bakkersknecht ( * 18 maart 1913 te Harich) ; inwonend
1934 - 1937 Getje de Vries, dienstbode ( * 17 maart 1912 te Oudemirdum); inwonend
1937 - 1938 Jantje Jongsma, dienstbode ( * 21 maart 1916 te Ruigahuizen); inwonend
1938 - 1939 Pieter de Boer, bakker ( * 14 januari 1912 te Balk); hoofd
1938 - 1938 Sijtze Visser, bakkersknecht ( * 30 september 1916 te Warns); inwonend
1939 - 1939 Tjerk Johan Dijkstra, bakkersknecht ( * 19 juni 1917 te Opmeer); inwonend
 
1939 - 1956 familie de Boer
op dit adres ondergedoken in de tweede wereldoorlog 1940 - 1945
  Louis Sanders, kunsthandelaar te Leeuwarden ( * 13 februari 1905 te Leeuwarden)
  Froukje Polak, in 1939 getrouwd met Louis Sanders ( * 30 mei 1907 te Leeuwarden)
 
1956 - 1984 Fetje en Piertje Steegenga
   
     
bakker Steinhorst
 
Steinhorst
bron: Leeuwarder Courant van 24 april 1882
 
Steinhorst Steinhorst
bron: Leeuwarder Courant van 20 juni 1884 bron: Leeuwarder Courant van 17 september 1884
 
Steinhorst de Jong
bron: Leeuwarder Courant van 26 maart 1886
 
bakker de Boer
 
Durk de Boer
bron: Leeuwarder Courant van 3 juni 1902
 
bakker de Boer bakker de Boer
bron: Balkster Courant van 4 november 1916 bron: Balkster Courant van 26 mei 1928
 
Durk de Boer
bron: programma zendingsdag te Rijs 17 juli 1929
 
bakkerij de Boer  
bakkerij de Boer
bron: Balkster Courant van 27 november 1948
 
 
<<< bron: Balkster Courant van 23 november 1929
 
dames Steegenga
 
Op 1 juli 1943 beginnen de zusters Piertje en Fetje Steegenga een modevakschool. Eerst vanuit de zaak van hun broer Benjamin Steegenga aan de Van Swinderenstraat 1 en 2. Vanaf 1956 op dit adres. Na verloop van tijd werd de verkoop van stoffen, lingerie, bollen wol, borduurgarnituren de voornaamste inkomstenbron. In december 1984 sluiten de zusters Steegenga de winkel.
 
dames Steegenga modeshow
foto 358-007 beschikbaar gesteld door Nel Kuiper
Modeshow van de dames Steegenga op 23 juli 1948, v.l.n.r.
Wiepk Steegenga, Piertje Steegenga, Teatske Pietersma, Froukje Steegenga, Nelly Kuiper, Rinske van der Lei
dames Steegenga
foto 361-001 beschikbaar gesteld door Rinske Hooisma-van der Leij
Waarschijnlijk van dezelfde modeshow van de dames Steegenga op 23 juli 1948, v.l.n.r.
Beeuw de Vries, Fokje Lyklema, Nelly Kuiper, Wiepk Steegenga, Froukje Steegenga, Lolkje de Vries, Rinske van der Leij, Ida de Jongh
modeshow dames Steegenga modeshow modeshow dames Steegenga
foto 358-006 beschikbaar gesteld door Nel Kuiper foto 360-003 beschikbaar gesteld door de familie Steegenga foto 360-004 beschikbaar gesteld door de familie Steegenga
Hiltje Kuiper, Froukje Steegenga, Antje Sloterdijk, Jo? Bonekamp Lolkje de Vries en Wiepk Steegenga Froukje Steegenga
     
dames Steegenga
bron: Balkster Courant van 4 september 1948
 
examenklas 1950
examen-leerlingen uit 19?? van de modevakschool van de dames Steegenga
staand v.l.n.r.
lerares Piertje Steegenga, Lykeltje ?, Lolkje de Vries, Klaske van der Wal
zittend v.l.n.r.
Hiltje Kuiper, Anna van der Goot, Hotske Veldman, Fokje Lyklema
 
examenklas 1951
examen-leerlingen uit 1951 van de modevakschool van de dames Steegenga
achterste rij v.l.n.r.
Saakje Meinsma, Balk; Wiepkje en Grietje Eppinga, Nijemirdum; Ittie de Jong, Wijckel; C. Smink, Harich; A. de Vries, Balk; H. Bremer, Balk
voorste rij v.l.n.r.
lerares Piertje Steegenga, Balk; Hotske Veltman, Nijemirdum; Akke Tromp, Nijemirdum, S. van der Wal, Balk
 
dames Steegenga dames Steegenga
bron: Balkster Courant van 26 februari 1949 bron: Balkster Courant van 14 maart 1953
 
dames Steegenga
bron: Balkster Courant van 28 augustus 1954
 
dames Steegenga
bron: Balkster Courant van 29 september 1956
 
dames Steegenga dames Steegenga
bron: Balkster Courant van 11 april 1959
 
 
 
 
bron: Balkster Courant van 31 oktober 1959 >>>
 
dames Steegenga dames Steegenga
bron: Balkster Courant van 12 november 1960
 
dames Steegenga
bron: Balkster Courant van 6 mei 1961 bron: Balkster Courant van 7 juli 1962
 
dames Steegenga
bron: Balkster Courant van 15 september 1962
 
dames Steegenga
bron: Balkster Courant van 4 juli 1964
 
dames Steegenga
bron: Balkster Courant van 13 december 1984
Van bovenstaande foto's zoek ik originele exemplaren om te kunnen scannen. Ook van de andere examenklassen zoek ik foto's.
Wilt u foto's beschikbaar stellen neem dan contact met op via email
 
dames Steegenga  
voorgevel
eigen foto
bron: Balkster Courant van 13 december 1984 Het pand in september 1984 vlak voor de sluiting van de winkel.
 
zie verder op van Swinderenstraat 2
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 3-09-2022