van Swinderenstraat 29
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 47, huis Rijksmonument
1812 / taxatie gebouwen, Balk 49 nummer 15920
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 260, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 29  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 29 hisgiscode: 1049
eigenaren
eigenaar in 1715: Jildouw Jans
eigenaar in 1721: Willem Arnoldus, wolkammer te Balk (1749)
eigenaar in 1758: Jan Sybrens
eigenaar in 1768: Jelle Hanses
eigenaar in 1786: Hans Jelles
eigenaar in 1799: Janke Jelles en Rigt Klazes,
bij boedelscheidng in 1812 aan: Tjeerd en Tjerk Pieters Wildeboer te Balk
eigenaar in 1832 OAT: Hans Halbes Drijfhout, goud- en zilversmid te Balk
verkoop in 1884 aan: Grietje Drijfhout te Balk, Willem Drijfhout goudsmid te Balk, Jan Drijfhout goudsmid te Balk
bij boedelscheiding in 1888 aan: Sybrigje Willems de Jong, weduwe van Halbe Hanses Drijfhout goudsmid te Wijckel
verkoop in 1896 aan: Pier Boorsma, onderwijzer te Balk
bij boedelscheiding in 1952 aan:  
verkoop in 1990 aan: Poortema & van Roosmalen accountants
   
van Swinderenstraat 29
2010
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

260 hernummerd rond 1845 naar nummer 345, 346
345 zie van Swinderenstraat 30
346 ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 260 rond 1920
rond 1930
 

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verkopen
 
verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 10 januari 1896
 
verbouwingen
 
schouderstuk voorgevel schouderstuk
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 49; 1859 - 1910 Balk 57; 1910 - 1920 Balk 64, 1921 - 1930 Balk 63; 1931 - 1953 Balk 65, 1953 - heden van Swinderenstraat 29
huisnummers: 1910 - 1920 Balk 64a, 1921 -1930 Balk 63a; 1931 - 1953 Balk 65a, 1953 - heden van Swinderenstraat 29
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1716 Jildouw Jans / zelfs; blad 75, nummer 47
1717 - 1718 Jildouw Jans / zelfs; blad 77, nummer 47
1721 - 1750 Willem Arnoldus / zelfs; blad 106, nummer 47
1758 - 1767 Jan Sybrens / zelfs; blad 106, nummer 47
1768 - 1774 Jelle Hanses / zelfs; blad 106, nummer 47
1775 - 1777 Jelle Hanses / zelfs; blad 159, nummer 47
1779 - 1785 Jelle Hanses weduwe / zelfs; blad 159, nummer 47
1786 - 1795 Hans Jelles / zelfs; blad 160, nummer 47
1797 - 1798 Hans Jelles Erven / Janke Jelles; ; blad 160, nummer 47
1799 - 1804 Janke Jelles en Jelle Hanzes weduwe / Janke Jelles; blad 160, nummer 47
  Rigt Klaazes = Jelle Hanzes weduwe = Jelle Hanzes getrouwd met Rigt Clasis op 26 april 1750 te Balk
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Janke Jelles; blad 49 / volgnummer 41
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 49
1812 weduwe Jelle Hanzes, Rentiere, volgummer 68
1812 Martinus Jans Westendorp en Jacobus Martinus Westendorp, 26 jaren, volgnummer 68
 
1812 Rigt Klaazes Visser, 85 jaar oud overleden op dit adres, Balk 49 op 24 februari 1812
1822 Jan Baukes Poppes
1828 Bregtje, dochter van Hans Halbes Drijfhout en Wietske Stoffels Tromp op dit adres geboren en overleden
1829 Bregtje, dochter van Hans Halbes Drijfhout en Grietje Alberts Stuurhaan op dit adres geboren en overleden
volkstelling 1829; blad 53, huisnummer Balk 49
1829 Hans Halbes Drijfhout, goud- en zilversmid
1829 Tjepkjen Gerrits Fellinga, weduwe Albertus Alberts Ekker, inwonend
volkstelling 1840; huisnummer Balk 49
1840 Hans Halbes Drijfhout, goud- en zilversmid
1840 Reinou Baukes Velzen, dienstmeid
woningregister 1849 - 1859 blad 64; huisnummer Balk 49 / 57
1849 - 1859 Halbe Hanzes Drijfhout, goud- en zilversmid ( * 19 oktober 1830 te Balk); hoofd
???? - 1859 Elisabeth van der Zee, dienstbode ( * 1806 te Warns); inwonend
  Dieuwke Johannes Dijkstra, dienstbode ( * 1826 te Bolsward); inwonend
  Gerryt Zandstra, notaris ( * 1813 te Sneek); kostganger
  Jan de Rochefort, rijkscommies ( * 1819 te Groningen); kostganger
  Wouter van der Meulen, ? ( * 1830 te ?)
  Maike Taconis, zonder beroep ( * 15 september 1832 te Joure);
woningregister 1859 - 1869 blad 20; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 346; huisnummer Balk 57
1859 - 1869 Halbe Hanzes Drijfhout, goud- en zilversmid ( * 19 oktober 1830 te Balk); hoofd
1859 - 1869 Dieuwke J. van Vught ( * 18 juni 1833 te Bakhuizen)
1861 - 1865 Murk Melles Dijkstra ( * 2 april 1842 te IJsbrechtum)
1868 - 1869 Eelkje Willems Wierda ( * 20 maart 1848 te Sloten)
woningregister 1869 - 1879 blad 51; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 346; volgnummer 240 / 227
1869 - 1879 Halbe Hanzes Drijfhout, , goud- en zilversmid ( * 19 oktober 1830 te Balk); hoofd
1869 - 187? Eelkje Willems Wierda, dienstmeid
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 74; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 346
1879 - 1881 Halbe Hanzes Drijfhout, goudsmid ( *
1879 - 1889 Siebrigje de Jong, weduwe Halbe Hanzes Drijfhout ( * ); hoofd vanaf 1881
1879 - 1882 Akke Jacobs Louwsma, dienstbode
1886 - 1889 Jantje Hoogeboom, dienstbode
1887 - 1888 Aaltje de Kroon, dienstbode
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 56; huisnummer Balk 57
1890 - 1895 Sijbrand Zwaal, goud en zilversmid ( * 19 september 1851 te ); hoofd
1890 - 1890 Petronella Waardenburg, onderwijzeres ( * 25 mei 1865 te Franeker); kostganger
1890 - 1890 Eeuw Frankena, werkmeid ( * 13 februari 1870 te Balk);
1890 - 1891 Ipine Neline Franx, onderwijzeres ( * 18 januair 1871 te Drogeham); kostganger
1891 - 189? Ike de Jager, onderwijzeres ( * 12 augustus 1865 te Murmerwoude); kostganger
1891 - 189? Aukje Hoekstra, werkmeid ( * 4 januari 1871 te Harich);
1893 - 189? Elisabeth Johanna Verhoop, apothekersbediende ( * 7 juli 1864 te 's Gravenhage); kostganger
1894 - 189? Anna de Jong, werkmeid ( * 10 september 1873);
1895 - 1900 Pier Boorsma, onderwijzer ( * 21 september 1859 te Franeker); hoofd
189? - 189? Willem den Broeder, rijksontvanger (16 september 1845 te Sint Annaland); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 58; huisnummer Balk 57 / vervallen
1900 - 190? Pier Boorsma, onderwijzer ( * 21 september 1859 te Franeker); hoofd
1900 - 1900 Gepke Visser, huishoudster ( * 24 april 1871 te Workum);
1900 - 1901 Elisabeth Volbeda, huishoudster ( * 18 april 1871 te Brongerga);
1901 - 190? Teije Klaas Jansma, rijksontvanger ( * 16 december 1875 te Joure); kostganger
1901 - 190? Eelke de Boer, ?? ( * 22 februari 1881 te Kolderwolde); kostganger
1901 - 190? Neeltje Volbeda, huishoudster ( * 26 januari 1880 te Terband);
1901 - 190? Henrica Wilhelmina Boelema. ? ( * 16 januari 1873 te Nijega);
1902 - 190? Pietje Schram, dienstbode ( * 13 juni 1873 te Balk);
190? - 190? Jan Dölle, fabrikant ( * 2 november 1876 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 59; huisnummer Balk 57 / 64
1900 - 1900 Willem den Broeder, rijksontvanger (16 september 1845 te Sint Annaland); hoofd
1900 - 190? Jelle Schaafsma, hersteller van uurwerken ( * 30 maart 1833 te Joure); hoofd
1902 - 190? Jacob Hielkema, voerman ( * 12 mei 1876 te Legemeer); hoofd
190? - 190? Jan Dölle, bankwerker ( * 2 november 1876 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
190? - 1910 Pier Boorsma, onderwijzer ( * 21 september 1859 te Franeker); hoofd
1907 - 1909 Cornelis Roggeveen, rijksontvanger ( * 27 mei 1878 te Schagen); kostganger
1909 - 1910 Jakob Eise van Timmeren, rijksontvanger ( * 17 juni 1877 te Slochteren); kostganger
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 64
1910 - 1920 Tjeerdje de Jong
bevolkingsregister 1911 - 1920 A-B blad 132; huisnummer Balk 64
1910 - 1920 Tjeerdje de Jong, vrouw van Pier Boorsma, zonder beroep (* 26 november 1867 te Balk); hoofd
1912 - 1913 Gerrit Visser, onderwijzer ( * 10 augustus 1893 te Baarn); kostganger
1913 - 1914 Doeke Brouwer, boekhouder bij Koelstra & Dölle ( * 10 juni 1891 te Schettens); kostganger
1913 - 19?? Willem de Roest, onderwijzer ( * 18 januari 1889 te Hemelum); kostganger
1913 - 19?? Marten Visser, onderwijzer ( * 19 juli 1889 te Oosterend); kostganger
1913 - 1913 Jodocus de Mars, assistent directeur aan de zuivelfabriek ( * 12 juli 1889 te Oldeboorn); kostganger
1914 - 1917 Jolke Siderius, ambtenaar ter secretarie ( * 11 januari 1890 te Rauwerd); kostganger
1914 - 191? Adriaan Fahner, boekhouder ( * 15 maart 1892 te Blokzijl); kostganger
1914 - 1919 jhr. Julius Matthijs van Beijma thoe Kingma, ambtenaar ter secretarie ( * 16 juli 1890 te Zuidbroek); kostganger
1916 - 1917 Cornelis Posthumus, ? ( * 1 april 1895 te Wolsum); kostganger
1917 - 1920 Haije Baltjes, onderwijzer ( * 6 januari 1888 te Schingen); kostganger
1917 - 1919 Jacob Gras, ambtenaar ter secretarie ( * 23 november 1891 te Koudum); kostganger
1918 - 1918 Johannes Petrus Albertus Smit, bouwkundig tekenaar ( * 10 juni 1895 te Haarlem); kostganger
  Bartele Peenstra, opzichter tekenaar ( * 19 maart 1894 te Akkrum); kostganger
1920 - 1920 Hendrik van der Wal, commies ter secretarie ( * 16 decmber 1896 te Bolsward); kostganger
1920 - 1920 Gatze Plantinga, ambtenaar ter secretarie ( * 7 december 1894 te Burgwerd); kostganger
1920 - 1920 Everdina Wolbers, onderwijzeres ( * 26 mei 1900 te Grand Rapids); kostganger
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 64a
1913 - 1914 Bouwe Faber
191? - 1920 Marten Visser
bevolkingsregister 1911 - 1920 C-G blad 132; huisnummer Balk 64a
1913 - 1914 Bouwe Faber. machinist ( * 9 november 1883 te Winsum); hoofd
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 211; huisnummer Balk 64a
191? - 1920 Marten Visser, onderwijzer ( * 19 juli 1889 te Oosterend); kostganger
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 57; huisnummer Balk 63
1920 - 1925 Tjeerdje de Jong, vrouw van Pier Boorsma, zonder beroep (* 26 november 1867 te Balk); hoofd
1925 - 1930 Pier Boorsma, zonder beroep ( * 21 september 1859 te Franeker); hoofd
1930 - 1930 Tjeerdje de Jong (vrouw van Pier Boorsma); hoofd
1920 - 1922 Hendrik van der Wal, commies ter secretarie ( * 16 december 1896 te Boslward); kostganger
1920 - 1922 Gatse Plantinga, ambtenaar ter secretarie ( * 7 december 1894 te Burgwerd); kostganger
1920 - 1921 Everdina Wolbers, onderwijzeres ( * 26 mei 1900 te Grand Rapids, VS); kostganger
1921 - 1923 Adrianus Antonie Kranenburg, onderwijzer ( * 10 februari 1899 te Koudekerk ZH); kostganger
1921 - 1925 Botte de Boer, onderwijzer ( * 4 januari 1903 te Oudega W); kostganger
1923 - 1924 Teije de Jong, notaris klerk ( * 27 februari 1895 te Sint Anna Parochie); kostganger
1924 - 1924 Sijbren Brouwer, ( * 8 mei 1904 te Nijland); kostganger
1924 - 1925 Teije de Jong, notaris klerk ( * 27 februari 1895 te Sint Anna Parochie); kostganger
1925 - 1930 Femmetje Gonggrijp, onderwijzeres ( * 6 oktober 1886 te Amsterdam); kostganger
1925 - 1926 Age Schrale, zwager, zonder beroep ( * 16 september 1855 te Warns); kostganger
1927 - 1927 Frans Haarsma, kleermaker ( * 15 december 1898 te Makkum); kostganger
1927 - 1930 Jan Haasnoot, onderwijzer ( * 21 december 1906 te Katwijk); kostganger
1929 - 1930 Jan Bijlsma, onderwijzer ( * 12 juli 1908 te Oudehaske); kostganger
1930 - 1930 Anna Klasina van der Brug, onderwijzeres ( * 22 januari 1909 te Sneek); kostganger
1930 - 1930 Dictus Sixma, onderwijzer ( * 25 april 1911 te Akmarijp); kostganger
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 58; huisnummer Balk 63a
1921 - 1921 Marten Visser, onderwijzer ( * 19 juli 1889 te Oosterend); kostganger
1923 - 1923 Klaas Douma, opzichter waterschap ( * 16 oktober 1887 te Oppenhuizen); kostganger
1923 - 1926 Hendrika Wilhelmina van der Meulen, weduwe F.D. Hoekstra ( * 14 juli 1858 te Zwolle); kostganger
1926 - 1929 Marten Lijklema, schipper ( * 6 mei 1899 te Balk); kostganger
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 56; huisnummer Balk 65
1931 - 1934 weduwe Pier Boorsma
1931 - 1934 Anna Klasina van der Brug, onderwijzeres ( * 22 januari 1909 te Sneek); kostganger
1931 - 1931 Dictus Sixma, onderwijzer ( * 25 april 1911 te Akmarijp); kostganger
1934 - 1939 Teatske Kazemier, onderwijzeres ( * 13 mei 1907 te Groningen) ; kostganger
1934 - 1939 Cornelis Jan van der Weg, inspecteur van politie ( * 6 december 1894 te Follega); kostganger
1935 - 1938 weduwe Pier Boorsma
1935 - 1937 Klaas Karstkarel, ambtenaar raad van de arbeid ( * 29 mei 1902 te Sneek); kostganger
1937 - 1938 Trijntje Ackerman, lerares landbouwhuishoudschool ( * 14 december 1912 te Aalten); kostganger
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 346; huisnummer Balk 65a
1931 - 1934 Pieter de Boer, bakker ( * 14 januari 1912 te Balk); kostganger
1934 - 1935 Johannes Hoekstra, kuiper ( * 20 mei 1907 te Wartena); kostganger
1936 - 1939 Jacob Mous, metaaldraaier ( * 7 mei 1903 te Balk); kostganger
 
1939 - 1986 Froukje en Johanna Boorsma
   
1990 - heden accountantskantoor Poortema & van Roosmalen
     
Drijfhout goud- en zilversmeden
 
Hans Drijfhout
Tekst van de eed voor goud- en zilversmeden ondertekend door Hans Halbes Drijfhout op 16 maart 1827 te Balk
 
Hans Halbes Drijfhout opende in 1827 op 23 jarige leeftijd een goudsmidzaak in Balk, toen een belangrijk juwelierscentrum. Waarschijnlijk woonde het gezin in het huis aan de van Swinderenstraat 29 met de fraaie halsgevel uit 1767. In het pand aan de linkerzijde, nu van Swinderenstraat 30, waren waarschijnlijk de winkel en de werkplaats gevestigd. Hans Halbes Drijfhout en zijn vrouw Grietje Alberts Stuurhaan stierven beide in de avond van 26 augustus 1849 aan de cholera, welke ziekte in Balk en omstreken in korte tijd 89 slachtoffers eiste. Zoon Halbe (1830-1881) nam de zaak over van zijn vader. Een kleinzoon, Willem Halbes Drijfhout (1857 - ?), stichtte in 1883 een kleine fabriek in Balk aan de Wikelerdyk. Op de plaats waar later de schoolmeesterwoning van christelijke lagerschool was.
 
Drijfhout
bron: Leeuwarder Courant van 2 augustus 1881
 
logo Drijfhout en Zonen
De vestiging aan de Wijckelerdijk in Balk.
 
Drijfhout
nota 063-036 beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete nota
 
Drijfhout
nota 063-036 beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete nota
 
Drijfhout
bron: Leeuwarder Courant van 15 januari 1884
 
Drijfhout
nota 063-034 beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete nota
 
Drijfhout
nota 063-037 beschikbaar gesteld door Bram Wijkhuijs
 
Drijfhout
bron: Leeuwarder Courant van 7 juni 1886
 
In 1886 werd de fabriek naar Amsterdam overgeplaatst onder de naam H. Drijfhout en Zoon. Inmiddels ging Drijfhout meer en meer over naar een mechanische productiewijze. Bewerkingen die vroeger handmatig werden uitgevoerd gebeuren nu machinaal. In 1913 wordt een pand in de Nes betrokken. In 1927 werd de zaak overgedaan aan een franse industriële groep in edele metalen; het Comptoir Lyon Alemand. De firma H. Drijfhout & Zoon's edelmetaalbedrijven komt onderleiding te staan van de heer O.H. Soulet. Daarnaast, geheel los en onafhankelijk, werd de fabricage van bijouterieën door de heer Willem Drijfhout voortgezet.
hal in de Nes
De hal van de vestiging in Amsterdam in de Nes
 
In 1935 wordt de firma omgezet in een naamloze vennootschap. In het eerste lid van artikel 2 van de stauten stond: "De vennootschap heeft ten doel: den handel in en de fabricatie, het smelten, het affineeren en het essaieeren, van goud- en zilvermateriaal en andere metalen, in alle vormen, zoomede den verkoop van alle dentalartikelen. In 1952 maakt de nv deel uit van de grote Franse groep van edel-0metaalbedrijven: Comptoir Lyon Alemand et Marret, Bonnin, Lebel et Guieu. Als commissarissen van de naamloze vennootschap treden op de heren L. Proos-Hoogendijk (president), F. de la Motte-Ango de Flers, J. Poncet en G.E. Marin. De vennootschap heeft filialen in Den Haag en Schoonhoven, een filiaal-vennootschap in Kopenhagen, en depots in Utrecht en Rotterdam.
 
vestiging aan het Rokin
De vestiging van H. Drijfhout & Zoon's aan het Rokin te Amsterdam
 
logo Drijfhout
In het embleem van H. Drijfhout & Zoon's in 1952 zitten onderdelen van het wapen van de gemeente Gaasterland.
 
bron: gedenkboek 125 jaar H. Drijfhout & Zoon's Edelmetaalbedrijven N.V. Amsterdam, geschreven door Peter van Campen
 
Drijfhout
bron: Leeuwarder Courant van 20 maart 1968
 
Het in 1827 opgerichte bedrijf bestaat nog steeds en is sinds 1995 onderdeel van Engelhard CLAL  http://www.drijfhout.nl/
 
goud- en zilversmid Zwaal
 
Zwaal
bron: Leeuwarder Courant van 29 januari 1887
 
Zwaal
bron: Leeuwarder Courant van 28 november 1888
 
Zwaal
bron: Leeuwarder Courant van 1 juni 1891
 
  Harichsterzijde
Zwaal
bron: Leeuwarder Courant van 29 mei 1895
 
De prentbriefkaart zal rond 1915 genomen zijn.
prentbriefkaart 003-121 beschikbaar gesteld door Berend Bakker >>>
 
familie Boorsma
 
Harichsterzijde
prentbriefkaart 003-119 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
De Harichsterzijde rond 1930.
 
moeke Boorsma
bron: fotoalbum beschikbaar gesteld door meester Haasnoot
Bij de foto. De familie Boorsma was het kosthuisadres in Balk van 1895 - circa 1970. Meester Haasnoot liet een prachtig fotoalbum achter over zijn periode in Balk. Het fotoalbum zit in het archief van De Bolster.
Op de foto moeke Boorsma, oftwel Tjeerdje Boorsma-de Jong ( * 1867-1952). Pier Boorsma trouwde in 1890 met Marijke Boonmstra. Zijn vrouw overleed in het kraambed van hun jongste dochter Boukje in 1899. Pier Boorsma hertrouwde in 1908 met Tjeerdje de Jong. Na haar overlijden in 1952 gingen haar ongehuwde "pleeg"dochters Froukje en Johanna Boorsma verder met het kosthuisadres..
 
Balk A 260 rond 1980 gezusters Boorsma
  foto 241-005 beschikbaar gesteld door Tineke Posthumus - Melchers
In het midden de gezuster Boorsma en rechts Thomas Posthumus die werkte op de secretarie van de gemeente Gaasterland in de Dubbelstraat. Wie is de man links op de foto?
 
AMRO-bank
 
Amro bank
bron: Balkster Courant van 13 januari 1968
AMRO-bank
 
 
 
 
 
voorgevel 1988 zijgevel
 
zijgevel achtergevel
 
gang voorkamer
 
tussengang keuken
 
voorkamer voorkamer
 
Poortema & van Roosmalen accountants
 
website Poortema van Roosmalen
Poortema & van Roosmalen accountants
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 18-01-2024