van Swinderenstraat 21
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 42, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 44  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 265, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 21  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 20, De Oper 1 hisgiscode: 1054
eigenaren
eigenaar in 1715: mr. Minne Bijlsma
eigenaar in 1725: weduwe mr. Minne Bijlsma
eigenaar in 1804 Trijntje Jelles Postma = weduwe Aent Minnes Bijlsma,
verkoop in ???? aan: Jacob Everts Dijkstra, Frederik Taekes Hoogendorff
eigenaar in 1812: Jacob Everts (Dijkstra)
verkoop in 1828 aan: Poppe Tjerks van der Feer, schipper en koopman te Balk
eigenaar in 1832: Poppe Tjerks van der Feer
bij boedelscheiding in 1898 aan: Poppe Tjerks van der Feer jr, schipper te Balk
verkoop in 1906 aan: Bernardus Nieuwenhuis
verkoop in 1924 aan: Frans Nieuwenhuis, koopman te Balk
verkoop in ???? aan: gezusters Nieuwenhuis, te Balk
verkoop in 1954 aan: firma Jongsma & Zonen
verkoop in 2017 aan: Sake Store
   
van Swinderenstraat 21
2007

 

kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

265 is ongewijzigd tot 1928
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 265 rond 1920
het pand rond 1920

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop Hogendorff
bron: Leeuwarder Courant 12 december 1828
 
van der Feer verkoop
bron: Leeuwarder Courant van 16 oktober 1906
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 44; 1859 - 1910 Balk 52; 1911 - 1920 Balk 58; 1921 - 1930 Balk 56; 1931 - 1953 Balk 58; 1953 - heden van Swinderenstraat 21
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1718 Mr.Minne Bijlsma / zelfs; blad 76, nummer 42
1721 - 1722 Mr.Minne Bijlsma / zelfs; blad 105, nummer 42
1725 - 1730 Mr.Minne Bijlsma, weduwe / zelfs; blad 105, nummer 42
1733 - 1769 Mr. Bijlsma, weduwe / zelfs; blad 105, nummer 42
1770 - 1774 Mr. Bijlsma, weduwe / zelfs; blad 105, nummer 42
1775 - 1785 Mr. Bijlsma, weduwe / zelfs; blad 158, nummer 42
1786 - 1804 Mr. Bijlsma, weduwe / zelfs; blad 159, nummer 42
  % weduwe Aent Minnes Bijlsma = Trijntje Jelles Postma
speciekohieren 1748 - 1806
1804 weduwe Aent Minnes Bijlsma; blad 48 / volgnummer 35
1805 Jacob Everts; blad 48 / volgnummer 35
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 44
1812 Jacob Everts, Marchand et Batallier = koopman en schipper, volgnummer 50
 
1812 Hans, zoon van Jacob Everts Dijkstra en Geertje Hanzes van der Werf geboren op Balk 44
1814 Hans Jacobs Dijkstra overleden op dit adres
1815 Hans, zoon van Jacob Everts Dijkstra en Geertje Hanzes van der Werf geboren op Balk 44
1826 Geertje Hanzes van der Werf overleden op Balk 44
1827 Jacob Everts Dijkstra overleden op Balk 44
volkstelling 1829; blad 45, huisnummer Balk 44
1829 Poppe Tjerks van der Feer, schipper en koopman
volkstelling 1829; blad 46, huisnummer Balk 44
1829 Johannes Hendriks de Jong, werkman
periode 1830 - 1839; huisnummer Balk 44
1831 Johannes, zoon van Hendrik Caspers Betz en Froukjen Koenraads Veenstra geboren op Balk 44
volkstelling 1840; huisnummer Balk 44
1840 Poppe Tjerks van der Feer, beurtschipper en koopman ( * 22 oktober 1797 te Balk)
1840 Antje Hendriks Plantinga, dienstmeid ( * Gersloot)
woningregister 1849 - 1859 blad 44; huisnummer Balk 44 / 52
1849 - 1859 Poppe Tjerks van der Feer, schipper ( * 22 oktober 1797 te Balk)
1852 - 1854 Jacob Cransberg, rijksveearts ( * 8 februari 1828 te Schoondijke)
woningregister 1859 - 1869 blad 17; huisnummer Balk 52
1859 - 1859 Poppe Tjerks van der Feer, schipper ( * 22 oktober 1797 te Balk)
1859 - 1861 Izaak Jacobs Cransberg, ? ( * 7 mei 1854 te Balk)
1868 - 1869 Hittje Pieters Thibaudier, ? ( *11 juli 1838 te Balk)
1859 - 1869 Geeske Fokkens, ? ( * 21 december 1841 te Lemmer)
1859 - 1869 Foekje Durks Bijlsma, ? ( * 10 februari 1843 te Woudsend)
woningregister 1869 - 1879 blad 52; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 265, volgnummer 247 / 235
1869 - 1877 Poppe Tjerks van der Feer, koopman ( * 15 december 1861 te Balk); hoofd
1869 - 187? Pieter Poppes van der Feer, winkelier ( * 1 september 1824 te Balk)
1869 - 1879 Pietje Poppes van der Feer, ( * 16 november 1826 te Balk)
1869 - 1872 Izaak Jacobs Cransberg ( * 7 mei 1854 te Balk)
1869 - 1871 Marijke Siegers Plantinga, dienstmeid ( * 22 augustus 1852 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 61; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 265
1879 - 1884 Pietje Poppes van der Feer, zonder beroep ( * 16 november 1826 te Balk)
1879 - 1890 Tjerk Poppes van der Feer, ( * 19 december 1822 te Balk)
1886 - 1887 Wilhelmus Marcelis Franciscus van Zadelhoff ( * 4 oktober 1862 te Grave)
1879 - 188? Jacob Cransberg, veearts ( * 8 februari 1828 te Schoondijke)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 49; huisnummer Balk 52
1890 - 189? Tjerk Poppes van der Feer, winkel in kruidenierswaren ( * 19 december 1822 te Balk); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 50; huisnummer Balk 52a
1890 - 1900 Poppe Tjerks van der Feer, schippersknecht ( * 15 december 1861 te Balk); hoofd
1896 - 1897 Ate de Jong, koopman ( * 2 december 1866 te Bolsward)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 52; huisnummer Balk 52 / 58
1900 - 1907 Poppe Tjerks van der Feer, veerschipper, winkelier ( * 15 december 1861 te Balk); hoofd
1900 - 1900 Jan de Groot, machinist ( * 7 april 1875 te Workum)
1900 - 190? Foekje Kampen, dienstbode ( * 8 maart 1881 te Balk)
1901 - 190? Sjoerd Breeuwsma, notarisklerk ( * 23 mei 1878 te Folsgare)
1902 - 1903 Kees Marinus de Haas, notarisklerk ( * 14 april 1880 te Onstwedde)
1906 - 1910 Bernardus Nieuwenhuis (Niehaus), manufacturier ( * 25 april 1845 te Balk); hoofd
register van huisnummering 1910- 1920 blad 4; huisnummer Balk 58
1910 - 1916 Bernardus Nieuwenhuis
1916 - 1920 Maria Elisabeth Fischer, weduwe Bernardus Nieuwenhuis,
bevolkingsregister 1911 - 1920 N-R blad 12, huisnummer Balk 58
1911 - 1916 Bernardus Nieuwenhuis (Niehaus), manufacturier ( * 25 april 1845 te Balk); hoofd
1911 - 1920 Maria Elisabeth Fischer, weduwe Bernardus Nieuwenhuis( * 22 mei 1840 te Heerenveen); hoofd vanaf 1916
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 51, huisnummer Balk 56
1921 - 1924 Maria Elisabeth Fischer, wed. Bernardus Nieuwenhuis, winkelierster ( * 22 mei 1840 te Heerenveen); hoofd
1921 - 1930 Frans Nieuwenhuis, , kleermaker ( * 14 oktober 1884 te Balk); hoofd
1921 - 1930 Engeltje Nieuwenhuis, zuster, modiste ( * 11 december 1876 te Balk)
1921 - 1930 Franciske Nieuwenhuis, zuster, modiste ( * 18 februari 1883 te Balk)
1927 - 1930 Hendrikje Nieuwenhuis, zuster, weduwe Evert Dooper, zonder beroep ( * 11 september 1874 te Balk)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 50; huisnummer Balk 58
1931 - 1939 Frans Nieuwenhuis, kleermaker ( * 14 oktober 1884 te Balk)
1931 - 1939 Hendrikje Nieuwenhuis, zuster, weduwe Evert Dooper, zonder beroep ( * 11 september 1874 te Balk)
1931 - 1939 Engeltje Nieuwenhuis, zuster ( * 11 december 1876 te Balk)
1931 - 1939 Franciske Nieuwenhuis, zuster ( * 18 februari 1883 te Balk)
 
1938 - ????  
     
Poppe Tjerks van der Feer
 
Poppe Tjerks van der Feer
bron: programmaboekje ter gelegenheid van de kroningsfeesten van Wilhelmina in 1898
boekje beschikbaar gesteld door Durk Wortman
 
Poppe Tjerks van der Feer  
Poppe Tjerks van der Feer
bron: Leeuwarder Courant van 19 september 1904
 
 
<<< bron: Balkster Courant van 6 augustus 1904
 
 
 
firma Nieuwenhuis
 
Harichsterzijde
De Harichsterzijde rond 1920 met nu (2015) uiterst links de Etos, en de twee gevels rechts daarvan van Swinderenstraat 20 en 21, nu (2015) Jongsma Wonen . In 2015 nog herkenbaar de vierde gevel van rechts van Swinderenstraat 19 waarin het atelier van de kunstenaar Durk Kerst Koopmans (1906-1998) Dit atelier is niet toegankelijk voor publiek.
 
Nieuwenhuis
bron: programmaboekje volksfeesten in Balk op 2 september 1930
 
Nieuwenhuis
bron: Balkster Courant van 1 april 1933
 
kleerhanger firma Nieuwenhuis
 
firma Nieuwenhuis
bron: programmaboekje muziek- en zangconcours te Wijckel op 6 september 1934
 
firma Nieuwenhuis
bron: programmaboekje Oranjefeesten te Balk op 6 september 1938
 
Nieuwenhuis
bron: programma winterseizoen 1949-1950 van de O(ntspannings en) O(ntwikkelings) C(entrale) Parochie Balk
 
firma H. Jongsma & Zonen woninginrichting
 
voorgevel
foto 111-032 beschikbaar gesteld door de firma Jongsma
De verlichting aan de gevels duidt op de lichtweek. Maar er ligt ook sneeuw op het dak. Waarschijnlijk bleef de feestverlichting het hele jaar door hangen.
 
opening toonzaal firma Jongsma
bron: Balkster Courant van 31 juli 1954
 
zie verder van Swinderenstraat 20
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-09-2022