van Swinderenstraat 2
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 28, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 28  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 284, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 2  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 2 hisgiscode: 1073
eigenaren
eigenaar in 1715: Hidde Rommerts
eigenaar in 1758: Sybolt Sibles
eigenaar in 1780: Hans Sybolts
eigenaar in 1799: Sybolt en Halbe Hanzes
eigenaar in 1832 OAT: Halbe Hanses Drijfhout, wagenmaker te Balk
  Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker te Balk
bij legaat in 1868 aan:  
verkoop in 1873 aan: Scholte Pieters Drijfhout, wagenmaker te Balk
eigenaar in 1887: Scholte Pieters Drijfhout te Balk
verkoop in 1899 aan: Tjitte de Haan kleermaker te Balk
verkoop in 1922 aan: Jan Wagenmakers, brievenbesteller te Balk; dames-, kinder- en oorijzerhoeden
verkoop in 1930 aan: Benjamin Steegenga, herenconfectie te Nijemirdum
   
van Swinderenstraat 2
2006
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

284 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
voorgevel rond 1900
de voorgevel rond 1900

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verbouwingen
 
Kleermaker Tjitte de Haan laat in 1911 het bovenste deel van de voorgevel , 1e verdieping en dak, vernieuwen door timmerman Lukas Bouwman & Co. Tekening voorgevel
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 28 juni 1911
 
Op 3 februari 1930 wordt bouwvergunning verleend aan Benjamin Steegenga, toen nog woonachtig in Nijemirdum, voor het vernieuwen van het dak van de woning bewoond door Jan Wagenmakers.
Vlak na de aankoop van het pand laat Benjamin Steegenga de ingang van de winkel wijzigen door aannemer Thijs Johannes van Hout. De traditionele gevelindeling maakt plaats voor een ondiepe portiek
titel
tekeningen: voorgevel en plattegrond
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 10 februari 1930
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 28; 1859 - 1910 Balk 34; 1910 - 1920 Balk 40, 1920 - 1930 Balk 38, 1930 - 1953 Balk 40; 1953 - heden van Swinderenstraat 2
     
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
  % Sybolt Sibles trouwde in 1727 te Balk met Marike Hanses
1715 Hidde Rommerts / ds. (Jacques) Arnout (Arnaud); blad ?, nummer 28
1716 - 1718 Hidde Rommerts / ds. (Jacques) Arnout (Arnaud); blad 74, nummer 28
1721 - 1722 Hidde Rommerts / Teeche Molenaar; blad 103, nummer 28
1725 Hidde Rommerts / Jan Jeltes en P Wilt; blad 103, nummer 28
1729 Hidde Rommerts / ?? ??; blad 103, nummer 28
1730 - 1733 Hidde Rommerts / Lykle ??; blad 103, nummer 28
1739 Hidde Rommerts / Hidde Sjoerds; blad 103, nummer 28
1742 Hidde Rommerts / Yge Lykles; blad 103, nummer 28
1745 - 1746 Hidde Rommerts / Sybolt Sibles; blad 103, nummer 28
  % Hidde Rommers van Balk trouwt 15 april 1691 met Pijtrick Dircks van Wirdum
  % Hidde Rommerts Krasburgh van Balk trouwt 1 okt 1696 metTrijn Annis Rookliff van Stavoren
  % Hidde Rommerts overleden op 20 april 1747 te Stavoren. beluijd en na Scharl gebragt
1748 - 1750 Hidde Rommerts erven / Sybolt Sibles; blad 103, nummer 28
1758 - 1766 Sybolt Sibles / zelf; blad 103, nummer 28
1767 - 1774 Sybolt Sibles weduwe / zelf; blad 103, nummer 28
1775 - 1777 Sybolt Sibles weduwe / zelf; blad 156, nummer 28
1779 Sybolt Sibles weduwe erven / zelf; blad 156, nummer 28
  % Hans Sybolts trouwde in 1778 te Balk / Harich met Tjeerdtje Halbes
1780 - 1785 Hans Sybolts / zelfs; blad 156, nummer 28
1786 - 1788 Hans Sybolts / zelfs; blad 157, nummer 28
  % Hans Sybolts ondertekende in 1785 de akte voor het planten van linden langs de Luts
1789 - 1793 Hans Sybolts weduwe / Tjeerd Pieters; blad 157, nummer 28
1794 - 1798 Hans Sybolts Erven / Tjeerd Pieters; blad 157, nummer 28
1799 - 1804 Sybolt en Halbe Hanzes / Tjeerd Pieters (Tjerk Pieters Wildeboer); blad 157, nummer 28
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Tjeerd Pieters; blad 46 / volgnummer 21
1805 Halbe Hanzes (2de post); blad 46 / volgnummer 21
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 28
1812 Halbe Hanzes (Drijfhout), volgnummer 67
 
1812 Johanna Halbes Drijfhout geboren op 13 oktober 1812 op dit adres
   
1829 Sipke Sytzes Hofstra geboren op dit adres
volkstelling 1829; blad 28, huisnummer Balk 28
1829 Halbe Hanzes Drijfhout, wagenmaker
volkstelling 1829; blad 25, huisnummer Balk 28
1829 Sytze Adams Hofstra, wever
 
1832 - 1834 familie Jan Hendriks Doele
1836 Kasper, zoon van Hartman Kaspers Betz en Lammigjen Geerts Meijer geboren op Balk nummer 28
volkstelling 1840; huisnummer Balk 28
1840 Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker ( * 13 augustus 1808 te Balk)
1840 Baukjen Lammerts de Jager, dienstmeid ( *
1840 Rommert Bokkes de Vries, wagenmakersleerling ( * 23 november 1823 te Wijckel)
woningregister 1849 - 1859 blad 36; huisnummer Balk 28 / 34
1849 - 1859 Pieter Halbes Drijfhout, wagenmaker ( * 13 augustus 1808 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 11; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 284; huisnummer Balk 34
1859 - 1868 Pieter Halbes Drijfhout, ( * 13 augustus 1808 te Balk)
1859 - 1869 Scholte Pieters Drijfhout, ( * 12 oktober 1833 te Balk)
1862 - 1862 Rienk Pieters van der Weide, ( * 1 februari 1839 te Ferwoude)
1867 - 1867 Simon Heyzenberg, ( * 13 augustus 1826 te Grijpskerk)
186? - 1868 Froukjen Simons, ( * 8 september 1868 te Balk)
1862 - 1863 Jantje J Trinks, ( * 24 augustus 1834 te Balk)
1859 - 186? kamer onbewoond
186? - 1869 Sjirk Gosses Haga, ( * 7 maart 1839 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 56; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 284, volgnummer 258
1869 - 1879 bergplaats
1869 - 1879 Sjirk Gosses Haga, koopman ( * 7 maart 1839 te Balk)
1869 - 1972 Jurjen Pieters Drijfhout, kuiper ( * 1 november 1841 te Balk)
1869 - 1875 Scholte Pieters Drijfhout, wagenmaker ( * 12 oktober 1833 te Balk)
186? - 187? Petrus Kuperus, ( * 3 mei 1843 te Wieuwerd)
1875 - 1876 Eelke Alberti van der Meer, ( * 1 maart 1857 te Leeuwarden)
1876 - 1877 Johannes Dijkstra,
1879 - Philippus Fonk, ( * 18 juni 1858 te 't Meer)
bevolkingsreregister 1880 - 1890 blad 66; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 284
1879 - 1890 Scholte Pieters Drijfhout, kuiper ( * 12 oktober 1833 te Balk)
1879 - 1880 Sjoerd Sjoerds, kuipersknecht ( * 12 februari 1853 te
1880 - 1881 Sjoerd Minkema, wagenmakersknecht ( * 10 juli 1858 te IJlst)
1880 - 1881 Joost Folkerts Faber, wagenmakersknecht ( * 4 mei 1857 te Nijland)
1881 - 188? Douwe Reitsma, wagenmakersknecht ( * 3 februari 1854 te Burgwerd)
1881 - 1882 Sijbren Bijlsma, wagenmakersknecht ( * 29 juli 1859 te Beetsterzwaag)
1882 - 188? Jan Tjepkes de Vries, wagenmakersknecht ( * 16 december 1857 te Kortezwaag)
1886 - 1887 Sijbren Bakker, kuipersknecht ( * 17 mei 1863 te Goënga)
1887 - 1887 Willem Wierda, wagenmakersknecht ( * 12 februari 1868 te Joure)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 32; huisnummer Balk 34
1890 - 1900 Scholte Pieters Drijfhout, kuiper ( * 12 oktober 1833 te Balk)
1895 - 1900 Pieter Scholtes Drijfhout, telegrafist ( * 20 november 1870 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 34; huisnummer Balk 34 / 40
1900 - 1910 Tjitte de Haan, kleermaker ( * 23 december 1874 te Hemelum)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 40
1910 - 1920 Tjitte de Haan, kleermaker ( * 23 december 1874 te Hemelum)
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 4; huisnummer Balk 40
1911 - 1920 Tjitte de Haan, kleermaker ( * 23 december 1874 te Hemelum); hoofd
1911 - 19?? Christina Elisabeth Wilhelmina Ketting, onderwijzeres CLS ( * 1890 te Groningen); kostganger
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad 35; huisnummer Balk 38
1920 - 1922 Tjitte de Haan, kleermaker ( * 23 december 1874 te Hemelum)
1922 - 1930 Jan Wagenmakers, brievenbesteller ( * 18 juli 1895 te Balk)
1924 - 1924 Rinske van der Meer, modiste ( * 23 oktober 1905 te Enschede)
1926 - 1927 Pieter Hiddema, onderwijzer ( * 29 februari 1896 te Holwerd)
1925 - 1926 Aaltje Poort, modiste ( * 23 april 1907 te 't Zandt, Zeerijp)
1929 - 1929 Johanna Boersma, onderwijzeres ( * 24 april 1909 te Oldeboorn)
1929 - 1929 Jitske Boersma, dienstbode ( * 24 april 1909 te Oosterbierum)
1929 - 1929 Jantje Wadman, onderwijzeres ( * 22 oktober 1909 te Makkinga)
1930 - 1930 Benjamin Steegenga, manufacturier ( * 18 juni 1905 te Nijemirdum)
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 34; huisnummer Balk 40
1930 - 1938 Benjamin Steegenga, manufacturier ( * 18 juni 1905 te Nijemirdum)
1934 - 1935 Ruurdje Veltman, dienstbode ( * 30 december 1914 te Sondel)
1934 - 1935 Wieger Steegenga, broer, onderwijzer, hoofd ener school ( * 23 augustus 1906 te Nijemirdum)
1935 - 1936 Eelkje Visser, schoonzuster, dienstbode ( * 8 augustus 1908 te Oudemirdum)
1935 - 1936 Bens Horjus, dienstbode ( * 17 oktober 1914 te Workum)
1937 - 1939 Piertje Stegenga, dienstbode ( * 26 mei 1920 te Wijckel)
1937 - 1939 Roelofje de Jong, dienstbode ( * 23 april 1919 te Oosterzee)
1937 - 1938 Freerk Pietersma, winkelbediende ( * 21 maart 1920 te Nijemirdum)
1939 - 1939 Fetje Steegenga, zuster, dienstbode ( * 20 november 1912 te Nijemirdum)
 
1939 - heden familie Steegenga
   
wagenmakerij Drijfhout
 
Pieter Halbes Drijfhout
bron: Leeuwarder Courant van 29 oktober 1861
 
Pieter Halbes Drijfhout
bron: Leeuwarder Courant van 22 januari 1864
 
Scholte Pieters Drijfhout
bron: Leeuwarder Courant van 17 februari 1871
 
Scholte Drijfhout
bron: Leeuwarder Courant van 12 februari 1875
 
Scholte Drijfhout
bron: Leeuwarder Courant van 27 februari 1882
 
kleermaker Tjitte de Haan
 
Tjitte de Haan
bron: Balkster Courant van 31 oktober 1903
 
voorgevel
T. de Haan kleeding
de voorgevel rond 1912
bron: Balkster Courant van 4 januari 1908
 
rijwiellantaarns
bron: Balkster Courant van 4 januari 1908
 
Wertheim naaimachines
Wertheim naaimachine
bron: Balkster Courant van 4 januari 1908
 
 
Jan Wagenmakers dames- en herenkleding
 
Jan Wagenmakers
bron: Balkster Courant van 13 maart 1926
 
Steegenga Heerenkleeding
 
Nijemirdum
Het woonhuis met winkel in Nijemirdum.
bron: 100 jaar Steegenga 1899-1999
 
Het begon allemaal in Nijemirdum met Wiepk Roelevink-Hospes. Vanwege de slechte gezondheid van haar man Wieger Roelevink was zij genoodzaakt om zelf de kost te gaan verdienen. Zij ging met een grote mand op stap, naar vrienden, bekenden en familie. Ze verkocht breigaren, hand- en vaatdoeken, werkkleding en daarnaast verkocht ze stoffen om zelf te naaien. Zoals bijvoorbeeld blauwe keper aan de meter, waar vrouwen dan broeken en kielen van maakten.
Zij betrok haar handel bij Nauta uit Sneek, Lunter en de Groot en Eerdmans in Bolsward.
Toen haar man op 26 mei 1901 overleed kon zij in haar eigen onderhoud en dat van haar kinderen voorzien, maar om alleen verder te gaan was zeer moeilijk.. Gelukkig kwam er een tweede man in haar leven, Herre Benjamins Steegenga. Herre was los arbeider en hij verdiende nog geen gulden per uur als hij werk had.
Omdat Wiepk de handel al wat op gang gebracht had, trok hij bij haar in. Met de goederen in een groot zeildoek op zijn rug, waar genoeg "negotie" in zat, liep hij door Gaasterland. Ja, zelfs in Warns en 't Heidenskip werd hij gezien. Dit verschafte hem al gauw de bijnaam "Herre-Pak".
 
BH Steegenga Nijemirdum
foto 094-008 beschikbaar gesteld door Piet Rienstra uit Nijemirdum
 
B.H. Steegenga Zoon Benjamin koos voor de confectie. Hij werkte eerst bij de boer, vervolgens bij de melkboer in Heerenveen. Het was in 1925 toen hij in Heerenveen in kontakt kwam met een kledingzaak. Hij wisselde van werkkring en ging met zijn nieuwe handel er op uit.
 
Steegenga
bron: Balkster Courant van 2 november 1929
 
 
 
<<< bron: Balkster Courant van 31 maart 1928
 
Jan Wagenmakers draagt in 1930 de afdeling herenkleding over aan Benjamin Herres Steegenga. Op 12 april 1930 wordt de winkel aan de Harichsterzijde in Balk tegenover de Raadhuisbrug geopend.
De beruchte dertiger jaren waren aangebroken. Elke keer wanneer er nieuwe goederen binnenkwamen moest de oude voorraad worden afgeprijsd (deflatie). Naast consumenten die weinig te besteden hadden, waren er ook nog collega's/concurrenten, zoals confectiehuis Franzen, Nieuwenhuis, Siemen de Jong en Kok, die met elkaar de spoeling dun maakten.
 
openingsadvertentie 1930 Balk A 285 rond 1950
De voorgevel van de vernieuwde winkel in 1930
foto: collectie Berend Bakker
 
 
Steegenga Steegenga
bron: Balkster Courant van 25 mei 1935
 
<<< bron: Balkster Courant van 17 mei 1930
 
Rondom 1937 begon men zakelijk wat meer vooruitgang te boeken en konden er medewerkers aangetrokken worden, zoals Johannes Groenewold. Hij kwam van de lagere school en moest een vak leren. Hij bleef uiteindelijk 49 jaar bij dezelfde baas.
Ook werd in deze periode het naburige pand aangekocht, nu van Swinderenstraat 1
 
voorgevel beide panden
foto beschikbaar gesteld door Berend Bakker
 
advertentie winkelzakje
advertentie uit 1939 in het AR partijblad afdeling Gaasterland beschikbaar gesteld door Gerard Tijsma
  winkelzakje
 
Toen volgden de oorlogsjaren. gaandeweg werden de goederen schaarser. Toch zag men Steegenga nog steeds met de koffer door Gaasterland fietsen. Maar onder de laatste broeken en petten bracht hij "Trouw" en bonkaarten bij speciale adressen.
Na de oorlog kwamen de jaren van wederopbouw "Herrijzend Nederland" Langzaam maar zeker groeide de winkel. Het assortiment werd uitgebreid maar ook de te bedienen regio werd steeds groter. Er werd met koffer gereisd van Echtenerbrug tot Stavoren en 't Heidenskip.
 
Steegenga Steegenga
bron: Balkster Courant van 4 september 1948 bron: Balkster Courant van 11 september 1948
 
Steegenga Steegenga
bron: Balkster Courant van 23 oktober 1948
 
Steegenga
bron: Balkster Courant van 14 mei 1949 bron: Balkster Courant van 22 januari 1949
 
Steegenga
de winkel vlak na de verbouwing van 1953
 
S Steegenga
bron: Balkster Courant van 2 juli 1955
 
<<< bron: Balkster Courant van 2 oktober 1954
 
  Steegenga
 
Steegenga
bron: Balkster Courant van 4 mei 1957
 
 
 
 
bron: Balkster Courant van 15 juni 1957 >>>
 
 
 
Steegenga Steegenga
bron: Balkster Courant van 5 maart 1960
 
Steegenga
bron: Balkster Courant van 20 augustus 1966 bron: Balkster Courant van 19 oktober 1963
 
bron: Balkster Courant van 8 maart 1869
 
complete advertentie bron: Balkster Courant van 15 maart 1969
bron: Balkster Courant van 15 maart 1969 deel 1 / deel 2
 
Steegenga Balk
bron: Balkster Courant van 27 maart 1980
 
bron: Sneeker Nieuwsblad van ?? 1985?? foto: studio Ger Dijs
 
opheffing afdeling kinderkleding
bron: Balkster Courant van 17 december 1987
 
opening dames afdeling
bron: Balkster Courant van 18 augustus 1988
 
Steegenga damesmode
bron: Balkster Courant van 1 september 1988
Steegenga damesmode
 
bron: 100 jaar Steegenga 1899-1999
 
Steegenga
bron: Balkster Courant van 4 maart 2010
 
Steegenga
bron: Balkster Courant van 31 maart 2011
 
Marten Steegenga
bron: Balkster Courant van 27 juni 2013
 
koolmoxide
bron: Leeuwarder Courant van 30 december 2014
 
de winkel in oktober 2016
 

Sanne Weevers opent Steegenga mode

bron: Friesch Dagblad van 16 maart 2017, foto: Simon Bleeker

Steegenga mode
bron: Balkster Courant van 23 maart 2017
Steegenga mode
 
Steegenga mode
bron: Balkster Courant van 30 maart 2017
Steegenga mode
Turnster Sanne Wevers, olympisch kampioene op de venwichtsbalk, heeft met de afsprong van de balk de winkel van Steegenga mode in Balk gisteravond heropend. Het bedrijf heeft de winkel met honderd vierkante meter uitgebreid tot 1200 vierkante meter. Het interieur is volledig verbouwd in de afgelopen 4 maanden. Het bedrijf uit 1899 heeft veertig medewerkers.
 
Steegenga mode
bron: Balkster Courant van 30 maart 2017
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 10-01-2022