van Swinderenstraat 17 en 18
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 39, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 41  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 268, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 17 en 18  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 17 hisgiscode: 1057
eigenaren
eigenaar in 1715: Ype Ygrams
eigenaar in 1730: Brecht Ygrams
eigenaar in 1733: Sjoerd Edgers
eigenaar in 1758: Age Sjoerds
eigenaar in 1786 Tjerk Ages (van der Feer), koopman te Balk
eigenaar in 1832 OAT: IJmkje Tjerks van der Veer, winkelier te Balk
bij boedelscheiding in 1834 aan: Frederik Wilhelm Fokke te Balk, verhuurd aan Jan Thomas Rinkema, koopman en winkelier te Balk
verkoop in 1854 aan: Johannes Fokke, genees- heel- en vroedmeester te Balk
verkoop in 1865 aan: jonkheer Jan Hendrik Frans Karel van Swinderen te Rijs
verkoop in 1898 aan: Maatschappij Gaasterland te 's Gravenhage
verkoop in 1904 aan: Anna en Ittje Meinzes Bosma
verkoop in 1917 aan: Jeltje Jelles Asma te Nijega
   
verkoop in 1938 aan: Jacob Mous te Balk
verkoop in 2006 aan: Wijtze en Engelien Bouma te Balk
   
van swinderenstraat 17
2008
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

268 vernummerd in 1868 naar nummer 469
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
rond 1910
uit Fan Fryske Groun 14 oktober 1927

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

 
verkopen
 
verkoop van swinderenstraat 17
bron: Leeuwarder Courant van 28 juli 1865
 
verkoop van swinderenstraat 17
bron: Leeuwarder Courant van 22 juni 1917
 
verbouwingen
 
L. L. Buwalda heeft in 1934 grote plannen voor het veranderen van de voorgevel van zijn winkel. Tot uitvoer komt het niet. In 1938 wordt weer een plan bij de gemeente Gaasterlan ingediend. Dit plan omvat het maken van een portiek en het vergroten van de winkel. Ook dit plan wordt niet uitgevoerd door Buwalda. Waarschijnlijk laat Jacob Mous, die inmiddels het pand heeft gekocht, de voorgevel wijzigen volgens de tekening uit 1934.
titel
tekeningen van de geplande verbouwing in 1934: bestaande voorgevel, nieuwe voorgevel
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 7 mei 1934
 
In 1936 wordt een verbouwing van het achterhuis uitgevoerd door timmerman Thijs Johannes van Hout in opdracht van schilder Jouke Haringsma. Tot dan toe werd het huis bewoond door L. Buwalda die tevens het voorhuis bewoonde. Later woonde in het voorste deel de familie Jacob Mous
titel
tekeningen van de verbouwing: plattegrond en achtergevel
bron: bouwvergunning verstrekt door de gemeente Gaasterland op 25 mei 1936
 
Het deel op de begane grond achter de schoorsteenmantel van de woonkamer was de keuken van de familie Mous. De zolderverdieping van het achterste deel was wel boven deze keuken gemaakt. De schoorsteenpijp liep dwars door de slaapkamer. De regenbak werd gezamenlijk gebruikt met de familie Mous. In de erker was een onzichtbare constructie gemaakt die in oorlogstijd in geval van nood kon worden gebruikt om van de ene naar de andere woning te komen.
Tegelijkertijd werd een privaatton gekocht bij de gemeente Gaasterland waar in die tijd f 5,- voor betaald moest worden.
De verf voor het schilderen van de woning koopt Jouke Haringsma bij zijn baas J.W. Boersma die een schildersbedrijf heeft even verderop in de van Swinderenstraat. Dit bedrijf neemt Jouke Haringsma in 1950 over.
bron: Johannes Haringsma
 
verbouwing 2007
 
van Swinderenstraat 17 Balk A 268 februari 2007
voor de restauratie in 2006 tijdens de restauratie in januari 2007
 
MH de Vries
Vondst tijdens de verbouwing van 2007 waar M.H. de Vries ons vertelt dat hij in 1866 de kamer heeft behangen waar deze plank is gevonden achter de betimmering.
 
handtekeningen gevonden op de verdiepingsbalklaag in het voorste deel van het pand
Feike Thees Hoogeterp J. Vermooten
handtekening van Feike Thees Hoogeterp, timmerman te Balk handtekening van Jacob Vermooten, timmerman te Balk
1864 9 mei 1934
 
resultaat van de restauratie in 2007
Balk A 268
 
De voorgevel van van Swinderenstraat 17 heeft opmerkelijke overeenkomsten met de voorgevel van Raadhuisstraat 9 aan de overzijde van de Luts. De versiering van het fries onder de goot is bijna hetzelfde. Het glas in de wang van de dakkapel van van Swinderenstraat was vroeger ook aanwezig in de dakkapel van Raadhuisstraat 9 getuige de foto genomen in 1980. De gevels zijn waarschijnlijk door dezelfde timmerman gebouwd en ook in dezelfde periode. Beide panden hebben rond 1865 een nieuwe eigenaar gekregen. Balk A 268 dakkapel
 
fries Raadhuisstraat 9
het fries van Raadhuisstraat 9
 
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 41; 1859 - 1911 Balk 49; 1911 -1920 Balk 55; 1920 - 1930 Balk 53; 1930 - 1953 Balk 55; 1953 - heden van Swinderenstraat 17
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1717 Ype Ygrams / zelfs; blad 75, nummer 39
1718 Ype Ygrams / Jacob Franses; blad 75, nummer 39
1721 - 1722 Ype Ygrams / Marten Doijttes; blad 105, nummer 39
1725 Ype Ygrams / Gerrijt Herres; blad 105, nummer 39
1729 Ype Ygrams / Lykle Sickes ; blad 105, nummer 39
1730 Bregt Ygrams / Abram Clasema?? ; blad 105, nummer 39
1733 Sjoerd Edgers / Edges Sjoerds; blad 105, nummer 39
1739 Sjoerd Edgers / Johannes de Jager; blad 105, nummer 39
1742 Sjoerd Edgers / mr. Rinia; blad 105, nummer 39
1745 - 1750 Sjoerd Edgers / Bonte Harmens; blad 105, nummer 39
1758 - 1774 Age Sjoerds / zelfs; blad 105, nummer 39
1775 - 1785 Age Sjoerds / zelfs; blad 158, nummer 39
  % Age Sjoerds trouwt 25 maart 1750 met Sijts Tjeerds uit Balk / Age Sjoerds overleden in 1786
1786 - 1804 Tjerk Ages (van der Feer) / zelfs; blad 159, nummer 39
speciekohieren 1748 - 1806
1805 Tjerk Ages; blad 47 / volgnummer 32
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 41
1812 Tjerk Ages, Marchand = koopman, volgnummer 1
 
1818 Tjerk Ages van der Feer, getuige bij geboorte van buurjongen Jacob Arends geboren op Balk 40
1828 Tjerk Ages van der Feer, overleden op 17 april 1828 op Balk 41
1828 Froukje Sjerps de Groen, overleden op 18 oktober 1828 op Balk 41
volkstelling 1829; blad 42, huisnummer Balk 41
1829 IJmkje Tjerks van der Feer, winkeliersche
 
1831 IJmkje Tjerks van der Feer overleden op Balk 41
volkstelling 1840, huisnummer Balk 41
1840 Jan Thomas Rinkema, koopman
1840 Harmke Canon, dienstmeid
woningregister 1849 - 1859 blad 52; huisnummer Balk 41 / 49
1848 - 185? Jacob Dirks, onderwijzer ( * 1 juli 1819 te Franeker)
1851 - 1851 Hendrika Klein, dienstmeid ( * 24 maart 1819 te Leiden)
1852 - 185? Maaike Lammerts de Graaf, dienstmeid ( * 23 mei 1830 te Balk)
185? _ 1857 Johannes Fokke, geneesheer ( *
1855 - 1856 Janke Jentjes Tromp, dienstbode ( * 13 maart 1826 te Sloten)
1856 - 1857 Trijntje de Jong, dienstmeid
woningregister 1859 - 1869 blad 16; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 268; huisnummer Balk 49
1859 - 1865 Wesselina Catharina Dorothea Nibbelink, weduwe Johannes Fokke ( *
  Tietje D Kogstra (*1 sep 1832 Holwerd)
  Baukje Obbes van Elselo ( * 8 april 1845 te Balk)
1861 - 1862 Neeltje Jans Zweering ( * 14 januari 1841 te Joure)
1862 - 186? Roelofje Lieuwes Meyer ( * 10 maart 1839 te Langweer)
1864 - 1866 Sybrig Aukes Doorenspleet ( * 12 maart 1839 te Balk)
186? - 1869 J.H.F.K. van Swinderen
1867 - 186? Geert Joh. Cath. Reisiger
1866 - 1869 Gezientje Harreveld ( * 27 oktober 1846 te Baarn)
1869 - 1869 Wietske Tienstra ( * 10 oktober 1841 te Bolsward)
woningregister 1869 - 1879 blad 53; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 469, volgnummer 251/238
  Philip Anthonij de Bruine, predikant
  Kroese, dienstbode ( * 14 april 1841 te Dieren)
  Klara Jansma ( * 21 januari 1845 te Balk)
1870 - 1872 Wiepkje Hanzes Dijkstra ( * 28 augustus 1849 te Balk)
1870 - 1879 Pieter Cornelis Lapidoth
1870 - 1879 Catharina Lapidoth
1871 - 1873 Age Tromp
1875 - 1880 Cornelis Tjebbes ( * 23 september 1861 te Workum)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 114; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 469
1880 - 1883 Pieter Cornelis Jan Lapidoth, onderwijzer ( * 5 november 1890 te Leiden) ; hoofd
1880 - 1883 Gezina C. H. Lapidoth, zuster ( * 19 september 1842 te Leiden)
1880 - 1880 Pieternella Cornelia Seegers, moeder ( * 7 mei 1811 te Amsterdam)
1880 - 1883 Grietje Teunis Bosma, dienstbode ( * 19 februari 1861)
1880 - 1882 Tettus Abbring Hingst, commencaal ( * 30 maart 1866 te Workum)
1880 - 1882 Luyke Broers Tjebbes, commencaal, predikant te Oudemridum (1897) ( * 11 juli 1867 te Koudum)
1880 - 1882 Barteld de Jong, commencaal (* 22 december 1868 te Koudum)
1880 - 1883 Jappe Nagtegaal, commencaal, rijksontvanger te Makkum en Groesbeek ( * 30 oktober 1869 te Hindeloopen)
1881 - 1883 Pieter van der Hey, commencaal ( * 3 december 1868 te Sneek)
1882 - 1883 Jan Rudolf Groenewold, commencaal ( * 13 okober 1872 te Molenaars??)
1883 - 1883 Johannes Schuiking, commencaal ( * 15 april 1872 te
1883 - 1888 Kornelis Groustra, onderwijzer ( * 14 november 1855 te Onderdendam); hoofd
  Yde van der Plaats, commencaal ( * 7 juli 1870 te Leeuwarden)
  Petronella Waardenburg, commencaal ( * 25 mei 1865 te Franeker)
1888 - 1889 Hendrik Thomas van Urk, onderwijzer ( * 7 mei 1860 te Zwolle); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 46; huisnummer Balk 49
1890 - 1900 Jacob Timmer, hoofd der school ( * 24 mei 1858 te Leek)
189? - 189? Hielkjen Visser, werkmeid ( * 16 februari 1865 te Balk)
189? - 189? Grietje Bosma, werkmeid ( * 2 februari 1862 te Balk)
189? - 189? Geeske Kuiper, werkmeid ( * 9 november 1850 te Balk)
189? - 189? Baukjen Hogendorff, werkmeid ( * 5 juli 1871 te Balk)
1894 - 189? Gerritje Wenning, werkmeid ( * 16 juli 1862 te Balk)
1893 - 189? Johan Herman van Santen, commencaal ( * 1 maart 1876 te Rotterdam)
1894 - 1898 Elisabeth Dijkstra, werkmeid ( * 7 december 1865 te Koudum)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 49; huisnummer Balk 49 / 55
1900 - ???? Jacob Timmer, hoofd der school, ( * 24 mei 1858 te Leek)
1900 - 1900 Dieuwkje van der Kooi, dienstbode ( * 4 mei 1878 te Koudum)
190? - 1902 Pieterik Damstra, dienstbode ( * 10 mei 1875 te Balk)
1902 - 1903 Cornelia Klijnsma, dienstbode ( * 17 april 1880 te Sloten)
190? - 190? Siebrigje van der Zwaag, dienstbode ( * 24 mei 1879 te Wijckel)
???? - 1910 Ymkje Zuiderveld ( * 3 december 1839 te Wijckel)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 55
???? - 1917 Ymkje Zuiderveld (wed. van Meinze Bosma)
???? - 1917 Anna Bosma
1918 - 1919 Antje Sierds de Vos, weduwe Anne Wiarda,
1919 - 1920 Jan Hessels Dölle
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 48; huisnummer Balk 53
1921 - 1924 Jan Hessels Dölle, fabrikant landbouwwerktuigen ( * 2 november 1876 te Mirns en Bakhuizen)
1922 - 1922 Johanna Josephina Ligthart, winkeljuffrouw ( * 8 juni 1904 te Joure)
1924 - 1927 Hendrik van der Wal, commies ter secretarie ( * 16 december 1896 te Bolsward)
1928 - 1930 Jan Reekers, barbier ( * 12 juli 1901 te Balk)
1930 - 1930 Steven Bernardus Damhuis, kappersbediende ( * 18 januari 1913 te Sneek)
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 47; huisnummer Balk 55
1931 - 1934 Jan Reekers, coiffeur ( * 12 juli 1901 te Balk)
1931 - 1932 Steven Bernardus Damhuis, coiffeursbediende ( * 18 januari 1913 te Sneek)
1933 - 1934 Hendrik de Boer, kappersbediende ( * 29 september 1914 te Stavoren)
1934 - 1938 Lijkle Buwalda ( De Kleine Winst), koopman ( * 28 februari 1907 te Burgwerd); hoofd
1936 - 1937 Pieter Hoitinga, winkelbediende ( * 1 augustus 1916 te Bozum); inwonend
1934 - 1937 Bauke Buwalda, broer, koopman ( * 9 december 1905 te Burgwerd); inwonend
1938 - 1939 Jacob Mous, metaaldraaier ( * 7 mei 1903 te Balk); hoofd
 
1939 - 2005 familie Jacob Mous later Yke Mous
2008 - 2017 Kicker kindermode
2018 - 2019 Cocoon
2019 - heden Lyjan Mode Balk
     
bewoners
huisnummering: 1936 - 1953 Balk 55a; 1953 - ???? van Swinderenstraat 18
     
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 353; huisnummer Balk 55a
1936 - 1939 Jouke Haringsma, schilder
     
kapsalon Jan Reekers
 
Harichsterzijde in 1927
bron: Fan Fryske Groun 14 oktober 1927
Uiterst links de kapsalon van Jan Sibbeles Reekers
 
De Kleine Winst, gebroeders Lykle en Bauke Buwalda
 
Buwalda
bron: programmaboekje classicale zendingsdag te Rijs op 26 juli 1933
 
Buwalda
bron: Balkster Courant van 10 augustus 1935
 
In december 1938 betrekt het gezin Lykle Buwalda hun pas verbouwde pand even verderop in de van Swinderenstraat.
In 1937 gaat Bauke Buwalda bij zijn schoonouders wonen, de familie Minze Wagenaar, aan de Wijckelerdijk
 
Jacob Mous
 
Mous
bron: programmaboekje Oranjefeesten in Balk september 1938
boekje beschikbaar gesteld door Dick de Jong
Onduidelijk is of dit een advertentie van Jacob Mous is of van zijn vader Jozef Jacobs Mous die een werkplaats had aan de Harichsterstikke, nu Wilhelminastraat.
 
Jacob Mous Jacob Mous
bron: Balkster Courant van 10 juli 1948
 
 
bron: Balkster Courant van 28 augustus 1948 >>>
 
 
Jacob Mous
bron: Balkster Courant van 20 november 1948
 
Jacob Mous
bron: Balkster Courant van 22 januari 1949
 
Jacob Mous
bron: Balkster Courant van 22 februari 1958
 
Jacob Mous Jacob Mous
bron: Balkster Courant van 12 november 1960 bron: Balkster Courant van 30 november 1963
 
Jacob Mous
bron: Balkster Courant van 8 augustus 1965
 
van swinderenstraat
bron: foto 201-96.451 beeldbank cultureel erfgoed
klik op bovenstaande afbeelding voor de winkelpui van Jacob Mous in 1965
 
  Jacob Mous
Jacob Mous
bron: Balkster Courant van 9 oktober 1965
 
 
 
bron: Balkster Courant van 19 augustus 1967 >>>
 
 
Jacob Mous
bron: Balkster Courant van 9 september 1967
 
Jacob Mous
bron: Balkster Courant van 27 mei 1972
 
Mous
 
Yke Mous
bron: Balkster Courant van 8 juli 1972
klik op bovenstaande afbeelding voor de foto
 
Yke Mous
bron: Leeuwarder Courant van 19 oktober 1973
klik op bovenstaande afbeelding voor de complete lijst
 
Yke Mous
bron: jubileumboek WHI 1986
 
Yke Mous
bron: jubileumboek WHI 1986
 
Kicker Kindermode
 
Kicker Kindermode
bron: Balkster Courant van 31 januari 2008
klik op bovenstaande afbeedling voor het complete artikel
 
In februari 2006 begonnen Frouwkje Risselada en Miranda Schilperoort aan de Meerweg hun winkel in kinderkleding. Twee jaar later verhuisden ze naar de Van Swinderenstraat. Op 1 februari 2008 is de winkel heropend. De collectie is vergroot en uitgebreid met merken als It, Baby Face en badkleding van Nicky Nobel. Ook kan je hier terecht voor kraamcadeautjes.
Kicker Kindermode
 
van Swinderenstraat 17
foto: Johan Groenewoud, zaterdag 2 februari 2008
 
logo Kicker Kindermode
Op 17 december 2017 verhuist naar Hemelum.
 
Cocoon
 
Cocoon Balk
 
Geopend op vrijdag 12 januari 2018.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 7-06-2020