van Swinderenstraat 15
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, geen vermelding  
1812 / taxatie gebouwen, geen vermelding  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 270, schuur  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 271, reed als bouwland in 1832  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 15  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, geen vermelding hisgiscode: 1059 en 1060
eigenaren
eigenaar in 1832: Jan Meinderts, koopman te Balk (A 270)
eigenaar in 1832 OAT: Constantia Johanna Rengers te Rijs (A 271)
bij boedelscheiding in 1843 aan: Anne Annes Visser, koopman te Heeg
verkoop in 1849 aan: Cornelis Jan van Broekhuizen, geneesheer te Balk
verkoop in 1866 aan: jonkheer J.H.F.K. van Swinderen te Rijs
verkoop in 1898 aan: Maatschappij Gaasterland te 's Gravenhage
verkoop in 1901 aan: dr. Jan Cornelis Tromp arts te Balk (A 467,479)
verkoop in 1922 aan: Johannes Franzen, koopman te Balk (A 983)
verkoop in 1927 aan: dr. Jan Westra, dierenarts te Balk (A 984)
verkoop in 19?? aan: Douwe Sijtsma, te Balk
verkoop in 19?? aan E van der Veer te Sondel
  sloop
   
Balk A 270
2007
kadastrale gegevens

kadastrale kaart 1832

kadastrale kaart 1832

270 vernummerd in 1868 naar nummers 466, 467, 468, 469
271 vernummerd in 1868 naar nummer 466
466 komt uit A 270, A 271, H 325, H 326
466 vernummerd in 1869 naar nummer 479
467 komt uit A 270, A 454, H 326
467 ongewijzigd tot 1928, is de woning in het koetshuis
468 komt uit A 270, A 454
468 vernummerd in 1869 naar nummer 479
479 vernummerd in 1922 naar nummer 983, 984
983 ongewijzigd tot 1928 zie van Swinderenstraat 14
984 ongewijzigd tot 1928
469 komt uit A 268, A 270, A 454, H 326
469 ongewijzigd tot 1928 zie verder van Swinderenstraat 17
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
 
 
In 1868 is de oude schuur te zien op de kaart van 1832 geheel vervangen door een nieuw koetshuis met woning.
 
 

kadastrale kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1849 - 1859 Balk 40; 1859 - 1910 Balk 47; 1910 - 1920 Balk 53; 1920 - 1930 Balk 51 ; 1930 - 1953 Balk 53; 1953 - ???? van Swinderentraat 15
   
woningregister 1849 -1859 blad 50; huisnummer Balk 40 / 47
1849 - 1850 Jochem Porte, werkman ( * 25 maart 1820 te Britsum)
  Jolle Veldman, werkman ( * 1811 te Oosterzee)
1850? - 185? Roelof Hendriks van den Akker, werkman ( * 23 juli 1785 te Rotstergaast, gedoopt te Oudeschoot)
185? - 185? Wouter Jonkman, werkman ( * 6 april 1817 te Wolvega); hoofd
  Arend de Vries, werkman ( * 1820 te Harich); hoofd
  ?? Hylkema, werkman ( * 19 februari 1819 te Oudeschoot)
  Kornelis Foekes Visser, werkman ( * 19 mei 1818 te Balk)
  Pier Krijns Mulder, schoenmaker ( * 5 mei 1785 te Sint Jacobiparochie)
woningregister 1859 - 1869 blad 16; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 270; huisnummer Balk 47
1859 - 1869 stalling
1859 - 1859 Kornelis Foekes Visser, zonder beroep ( * 19 mei 1818 te Balk)
1859 - 1863 Hendrikje Piers Mulder, weduwe Kornelis Visser, ( * 4 maart 1823 te Balk)
1863 - 1866 Pieter Hoekstra, ( * 25 oktober 1834 te Terband)
1866 - 1869 Hendrik de Jong, ( * 21 augustus 1833 te Weesp)
woningregister 1869 - 1879 blad 53; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 467; volgnummer 252 / 239
1869 - 1880 Dirk Alberts Duif, landarbeider ( * 18 mei 1840 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 53; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 419; volgnummer 253 / 240
1869 - 1880 wagenhuis en stal
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 113; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 467
1880 - 188? Durk Alberts Duif, arbeider ( * 18 mei 1840 te Balk); hoofd
188? - 1890 Eize Jans Kok, arbeider ( * 24 april 1844 te Workum); hoofd
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 44; huisnummer Balk 47
1890 - 1892 Eize Jans Kok, arbeider ( * 24 april 1844 te Workum); hoofd
1892 - 1900 Sipke Watses Schilstra, werkman ( * 29 oktober 1841 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 47; huisnummer Balk 47 / 53
1900 - 1901 Sipke Watses Schilstra, werkman ( * 29 oktober 1841 te Wijckel); hoofd
1901 - 1910 Kerst Hendriks Huisman, koetsier familie Tromp ( * 18 juni 1869 te Balk)
register van huisnummering 1911 - 1920 blad 4; huisnummer Balk 53
1911 - 1920 Kerst Hendriks Huisman, koetsier familie Tromp ( * 18 juni 1869 te Balk)
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 46; huisnummer Balk 51
1921 - 1929 Kerst Hendriks Huisman, tuinknecht ( * 18 juni 1869 te Balk)
1929 - 1930 Hendrik Pieters de Jong, koperslager ( * 22 augustus 1878 te Wijckel); hoofd
bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 5 huisnummer Balk 53
1931 - 1939 Hendrik Pieters de Jong, koperslager ( * 22 augustus 1878 te Wijckel); hoofd
 
1939 - 1940 familie de Jong
1940 - 1953 familie Hendrik Durks Wortman
   
 
 
koetshuis rond 1930
bron: archief de Bolster
Meester J. Haasnoot van de Christelijke Lagere School was in de kost bij de dames Boorsma aan de Harichsterzijde. Hier staat hij op de foto genomen rond 1930 in het weiland achter de huidige winkelstraat. Links op de achtergrond het koetshuis.
 
achtergevel koetshuis
foto 077-093 beschikbaar gesteld door Cornelis de Vries
Een voetbalwedstrijd tegen de Canadezen in 1945 op het weiland achter het koetshuis op de achtergrond herkenbaar aan de bewerkte gootlijst
Links op de foto naast het koetshuis staat een grote boom. Volgens de verhalen de grootste boom van Gaasterland. Vlak na de oorlog, waarschijnlijk in 1946, is de boom gerooid. Het was de bedoeling dat de boom bij het omhakken in het land achter het koetshuis zou vallen . Dat mislukte. Hij viel precies over de binge met de kruin tot aan de tuin van schilder Boersma die woonde een paar huizen verderop, nu van Swinderenstraat 10.
De boom was hol van binnen en was in de oorlogstijd vermoedelijk de schuilplaats van Siemen de Jong, hoofd van de ondergrondse. De familie de Jong woonde vlak bij het koetshuis, nu van Swinderenstraat 12.
De Duitsers zochten regelmatig naar de Jong, waarbij ze de hele omgeving van de tuin van de Jong afzetten. De soldaten stonden dan bij ons voor de ramen of zaten op het stek met het geweer in de aanslag.
aldus Johannes Haringsma. De familie Haringsma woonde in die tijd in een woning achter juwelier ten Brink (later horlogerie Jongstra)
 
familie Wortman onbekend
foto 024-024 beschikbaar gesteld door Durk Wortman foto 165-013 beschikbaar gesteld door Mieke de Jong-Deden
de familie Wortman woonde een aantal jaren in het koetshuis Arnoldina Deden - de Winter met ? Op de achtergrond het koetshuis
 
koetshuis
foto 006-002
Het koetshuis in mei 1978 gezien vanaf pas aangelegde Oper. Rechts is de werkplaats van Yke Mous. De twee rechter vensters in het koetshuis zijn van de woonkamer. Hier had je een mooi uitzicht op landerijen richting Lorbuoren.
 
koetshuis Komend vanaf de van Swinderenstraat via de steeg tussen nummer 14 en 16 loop je op het koetshuis af. Dit is de ingang vanuit de steeg in mei 1978 toen het in gebruik was als garage en opslagplaats. De vloer bestond uit Friese geeltjes.
<<< foto 006-001
 
De foto's zijn beschikbaar gesteld door Henk de Jong uit Enkhuizen.
Zijn grootouders Hendrik Pieters de Jong (1878 - 1938) en Jeltje Jans Dijkstra (1879 - 1973) hebben hier gewoond van 1928 tot 1940. Hendrik Pieters de Jong werkte als koperslager bij smederij Hettinga. Ook zijn broer Sybren werkte daar. Deze is later naar Hoorn verhuisd.
 

koetshuis

foto 006-003
 
koetshuis  
Het koetshuis is nadat de laatse bewoner in ? vertrokken was door verschillende Balkster ondernemers gebruikt geweest als opslagplaats, werkplaats enz.
 
Bouwbedrijf van der Veer uit Sondel is hier begonnen totdat ze een nieuw bedrijfspand aan de Tjalke de Boerstraat in gebruik namen.
 
 
 
 
< foto 146-001 beschikbaar gesteld door de familie Jongstra
 
afbraak koetshuis afbraak koetshuis
foto 146-010 foto 146-011
Juwelier Jongstra was eigenaar van het pand. Rond 1980 is het pand eigenhandig afgebroken.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 9-11-2023