van Swinderenstraat 12
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 35, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 37  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 274, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 12  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 12 hisgiscode: 1063
eigenaren
eigenaar in 1715: D.P. Gaasma
eigenaar in 1729: bijzitter Hendrik Clunder
eigenaar in 1766: Jan Sijbrens
eigenaar in 1768: Jelle Hanses
eigenaar in 1786: Janke Jelles
verkoop in 1816 aan: Hyltje Idzes van der Wey, mr. zilversmid
verkoop in 1817 aan:  
eigenaar in 1832 OAT: Grietje Meines Smit, winkelierster
eigenaar in 1887: Rink Haitjes Haitzema te Balk
  Tjiets Haitjema
  Gerrit van der Sluis, rentenier te Balk
verkoop in 1939 aan: Siemen de Jong, manufacturier
   
verkoop in 2002 aan: Wytze en Engelien Bouma
   
voorgevel
2009
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

274 ongewijzigd tot 1928
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 274
De foto is genomen omstreeks 1904. Het pand is gebouwd in 1899 in opdracht van Gerrit van der Sluis.

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 37; 1859 - 1910 Balk 44; 1910 - 1920 Balk 50; 1920 - 1930 Balk 48; 1930 - 1953 Balk 50; 1953 - heden van Swinderenstraat 12
   
reëelkohieren 1715 - 1805
1715 - 1718 D.P.? Gaasma / zelfs; blad 75, nummer 35
1721 - 1725 de fiscaal ?Gaafsma? erven / zelfs; blad 104, nummer 35
1729 - 1730 Hendrik Clunder / zelfs; blad 104, nummer 35
1733 - 1742 executeur Clunder / zelfs; blad 104, nummer 35
1745 - 1765 bijzitter Clunder / zelfs; blad 104, nummer 35
1766 Jan Sijbrens / Cornelis Klunder; blad 104, nummer 35
1767 Jan Sijbrens / Wyntzen Teekes; blad 104, nummer 35
  % Wijntie Teekes trouwt in 1724 te Balk met An Jacobs
  % Wijntie Teekes trouwt in 1731 te Balk met Joukje Eekes
  % Jan Sijbrens begraven in 1767 te Balk
1768 - 1774 Jelle Hanses / Fedde Rinia; blad 104, nummer 35
1775 Jelle Hanses / Fedde Rinia; blad 157, nummer 35
1777 - 1780 Jelle Hanses weduwe / Pijter Sikkes; blad 157, nummer 35
1782 - 1785 Jelle Hanses weduwe / executeur Pieter Elsinga; blad 157, nummer 35
1786 Janke Jelles / executeur Pieter Elsinga; blad 158, nummer 35
1787 Janke Jelles / executeur Pieter Elsinga weduwe; blad 158, nummer 35
1788 - 1789 Janke Jelles / executeur B. Schultsz; blad 158, nummer 35
1790 Janke Jelles / ?? Wildeboer; blad 158, nummer 35
1791 Janke Jelles / Willem Tietjes; blad 158, nummer 35
1792 Janke Jelles / Tjipke Douwes weduwe; blad 158, nummer 35
1793 Janke Jelles / Hendrik Jans en Willem Ages; blad 158 / nummer 35
1794 - 1795 Janke Jelles / Hendrik Jans en Jurjen Allerts; blad 158 / nummer 35
1797 - 1798 Janke Jelles / Hendrik Jans en Sipke Symens; blad 158 / nummer 35
1799 - 1804 Janke Jelles / Hendrik Jans; blad 158 / nummer 35
  % Janke Jelles (overleden 1806) * 1754 van Jelle Hanses en Rigt Klazes
speciekohieren 1748 - 1806
1799 Sint Wessels vertrekt naar Sloten / Sipke Symens op nr 9 / Willemke Tjallings; blad 47 / volgnummer 28
1799 - 1805 Hendrik Jans; blad 47 / volgnummer 28
   
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 37
1812 Hendrik Jans Harkes, volgnummer 71
   
 
1816-1817 Hyltje Idzes van der Wey, mr. zilversmid
(1817) Jan Haitjes Visser
(1827) Gerard Willems R(e)inking, goud en zilversmid
volkstelling 1829, blad 38, huisnummer Balk 37
1829 Gerard Willems Reinking, goud- en zildersmid
 
1844 Obe Meines Smid, 79 jaar oud. overleden op dit adres (Balk 37)
volkstelling 1840, huisnummer Balk 37
1840 Grietje Meinesz Smid, winkeliersche
1840 Meine Obbes Smid, zonder beroep
1840 Haitje Tjeerds Haitjema, visser
woningregister 1849 - 1859 blad 47; huisnummer Balk 37 / 44
1849 - 1859 Haitje Tjeerds Haitjema, visser ( * 20 april 1799 te Balk)
woningregister 1859 - 1869 blad 14; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 274; huisnummer Balk 44
1859 - 1869 Haitje Tjeerds Haitjema, ( * 20 april 1799 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 54; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 274; volgnummer 259 / 246
1869 - 1879 Haitje Tjeerds Haitjema, visser ( * 20 april 1799 te Balk)
bevolkingsregister 1879 - 1890 blad 63; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 274
1879 - 1882 Haitje Tjeerds Haitjema, zonder beroep ( * 20 april 1799 te Balk)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 41; huisnummer Balk 44
1890 - 1891 Siemen de Jong, winkelier in manufacturen ( * 22 april 1825 te Balk); hoofd
1893 - 1895 Gerrit Heins Bos, gemeenteveldwachter ( * 27 augustus 1858 te Rotserhaule); hoofd
1895 - 1900 Tjitte Fongers de Haan, kleermaker ( * 23 december 1874 te Hemelum); hoofd
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 44; huisnummer Balk 44 / 50
1900 - 1910 Gerrit van der Sluis, zonder beroep ( * 12 augustus 1850 te Warns); hoofd
190? - 190? Durkje Huisman, dienstbode ( * 16 april 1880 te Langweer)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 50
1911 - 1917 Gerrit van der Sluis
1911 - 1920 Tjiets Haitjema, weduwe Gerrit van der Sluis
bevolkingsregister 1911 - 1920 S blad 103; huisnummer Balk 50
1911 - 1917 Gerrit van der Sluis, zonder beroep ( * 12 augustus 1850 te Warns); hoofd
1911 - 1920 Tjiets Haitjema, weduwe Gerrit van der Sluis ( * 28 februari 1851 te Mirns en Bakhuizen); hoofd vanaf 1917
bevolkingsregister 1911 - 1920 H-J blad 39; huisnummer Balk 50
1920 - 1920 Tjiets Haitjema, weduwe Gerrit van der Sluis ( * 28 februari 1851 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 43; huisnummer Balk 48
1921 - 1930 Tjiets Haitjema, weduwe Gerrit van der Sluis ( * 28 februari 1851 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
bevolkingsregister 1931-1939 blad 42; huisnummer Balk 50
1931 - 1939 Tjiets Haitjema, weduwe Gerrit van der Sluis ( * 28 februari 1851 te Mirns en Bakhuizen); hoofd
1933 - 1936 Mieke de Graaf, dienstbode ( * 15 mei 1915 te Ruigahuizen); inwonend
1938 - 1939 Hendrikje Doorenspleet, dienstbode ( * 1 september 1915 te Ruigahuizen); inwonend
1939 - 1939 Siemen de Jong, manufacturier ( * 23 juni 1898 te Balk); hoofd
 
1939 - 2002 familie de Jong
2002 - heden familie Bouma
     
 
 
Kleermaker Tjitte de Haan vestigt zich in 1895 in Balk. Hij huurt dit pand van Tjiets Rinkes Haitjema In 1899 koopt hij het pand van wagenmaker Drijfhout aan de Harichsterzijde (nu van Swinderenstraat 2).
 
Douwe van der Meer
bron: Leeuwarder Courant van 26 december 1898
In 1894 trouwt Gerrit van der Sluis met Tjiets Rinkes Haitjema. Ze wonen eerst in het huis van haar vader Rinke Haitjema aan de Lytse Side in Balk. Na het vertrek van Tjitte de Haan in 1899 ontwerpt architect Douwe van der Meer een nieuwe woning voor het echtpaar van der Sluis. Het oude pand wordt gesloopt.
Architect Douwe van der Meer uit Balk heeft meerdere ontwerpen in Gaasterland op zijn naam staan.
 
Balk A 274 rond 1980 van swinderenstraat 12
foto 012-030076 Tresoar; R. Terpstra  
Het pand rond 1980. Het ijzeren hekwerk van de stoep is geheel verdwenen. Ook de schoorsteenkap staat niet op de schoorsteen. De kap is inmiddels (2005) door de huidige eigenaar in ere hersteld.
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 8-09-2022