van Swinderenstraat 11
1715 / reëelcohier Gaasterland, Balk, nummer 35, huis  
1812 / taxatie gebouwen, Balk 36  
1832 / kadastrale gemeente Balk, sectie A nummer 275, huis en erf  
1953 / invoering straatnamen, van Swinderenstraat 11  
huidig adres (2019) / basis administratie gebouwen, van Swinderenstraat 11 hisgiscode: 1064
eigenaren
eigenaar in 1700: Eelco van Glinstra bron: floreencohier
eigenaar in 1715: D.P. Gaasma
eigenaar in 1729: bijzitter Hendrik Clunder
eigenaar in 1766: Jan Sijbrens
eigenaar in 1768: Jelle Hanses
eigenaar in 1786: Janke Jelles
eigenaar in 1832 OAT: Jan Meinderts, koopman te Balk (A 275 en 276)
bij boedelscheiding in 1843 aan: Jan Annes Visser, koopman te Heeg
1/2 bij boedelscheiding in 1864 aan: Eelkjen Annes Visser, echtgenote van Cornelis Poppes, koopman te Balk
  dr Solko Tromp Jzn, te Balk
eigenaar in 1887: Minke Poppes te Balk
bij boedelscheiding in 1895 aan: dr. Jan Cornelis Tromp arts te Balk
verkoop in 1927 aan: dr. Jan Westra, dierenarts te Balk
verkoop in 19?? aan: Gosse Jensma, dierenarts te Balk
  familie Betsema
  familie Pols Paardekoper
voorgevel van swinderenstraat 11
2011
kadastrale gegevens

kaart 1832

kadastrale kaart 1832

275 vernummerd in 1870 naar nummer 483
483 vernummerd in 1908 naar nummer 844
 
minuutplan 1832 / netteplan 1887
bron: Tresoar
 
Balk A 275 rond 1980
foto 012-030075 Tresoar; R. Terpstra
Het pand rond 1980. De serre is gebouwd in 1905

kaart 1913

kadastrale kaart 1913

verbouwingen
 
Harichsterzijde rond 1920
prentbriefkaart: eigen collectie
De woning is gebouwd in 1868 in opdracht van Dr. Solko Jans Tromp. Tuinarchitekt Gerrit Vlaskamp uit Hardegarijp richte in 1869 de tuin in. In 1905 ontwerpt Hendrik Hendriks Kramer de serre aan de zijgevel van de woning. Hiervoor is de woning van buurman Harmen Jans de Jong rond 1905 gesloopt.
 
gevelsteen van Swinderenstraat 11
 
plank 1868 Enkele timmerlieden hebben bij de bouw / verbouw van de woning op 20 juli 1868 hun sporen achtergelaten.
 
<<< Rauke Andries Riemersma, timmerman uit Lemmer, is later rechercheur bij de politie in Amsterdam.
Geboren op 20 november 1849 te Lemmer, trouwt op 17 november 1872 te Lemmer met Lamkje Kerstes de Jong
 
<<< Siebe Martens Visser, timmerman uit Balk
Geboren op 25 februari 1848 te Balk, trouwt 4 augustus 1875 te Amsterdam met Rigtje Eelkes Jager
 
plank 1868
 
beschikbaar gesteld door Pieter Pols Paardekoper
 
 
uit het kas- en aantekenboekje van Hendrik Hendriks Kramer:

Op de Lemmer gearriveerd 29 Junij 1868 Vracht Makkum naar Workum 0.70 Idem Workum Lemmer 1.00
In Lemmer in pension a 4,50 per week (30 Junij – 29 Augustus [1868])

Genoteerde kosten: schootvel, zaagvel, schrijfhaakje, boor schaaf beitel
Vracht koffer van Woudsend

1 1/2 uur aan het nieuwe huis te Balk. (welk huis was dit???? misschien dit huis aan de Van Swinderenstraat 11 dat in 1868 verbouwd of gebouwd is????)
Door den baas nog niet betaald 30 junij -  4 julij 63,5

Kramer was tot 1 november 1868 als timmerleerling in dienst van timmerbaas Hillebrandt Lourens van Noord uit Lemmer.
gegevens beschikbaar gesteld door Dolf van Weezel Errens
 
timmerknechten gevraagd
bron: Leeuwarder Courant van 10 juli 1868
Zijn de zes timmerknechten nodig voor het afwerken van Van Swinderenstraat 11 in Balk?????
Hillebrandt Lourens van Noord was ook de aannemer van het door de Lemster architect Hendrik Luiking in 1865 ontworpen en gebouwde pand aan de huidige Nieuwburen 30 in Lemmer.
Heeft Hendrik Luiking ook dit pand aan de Van Swinderenstraat 11 in Balk ontworpen???
 
Tuinarchitect Gerrit Vlaskamp ontwerpt de tuin bij de nieuwe woning en besteld 10 perebomen bij kwekerij Bosgra in Burgum
bestellijst 19 november 1869
beschikbaar gesteld door Aly van der Mark
 
 
  Tot voor kort wisten we weinig van Gerrit Vlaskamp. Wel dat hij leefde van 1834 tot 1906 en het Wilhelminapark in Grou en Sneek had ontworpen. En ook dat hij verantwoordelijk is voor het oudste deel van het Leeuwarder Westerpark (Vossepark). Maar daar bleef het ongeveer bij. Tot een aantal jaar geleden. Toen Aly van der Mark, wier man Ids Westra verre familie is van Vlaskamp, werd getipt door Philippus Breuker. Gerrit Vlaskamp  
Breuker is oud-hoogleraar Friese taal en letterkunde, maar bovenal kenner van de Friese historie. Hij vertelde Van der Mark over de administratie van Boomkwekerij Bosgra. Ten tijde van Vlaskamp gevestigd in Burgum, nu in Twijzel. In de boeken van Bosgra vond Van der Mark bestellingen van Vlaskamp. Planten, bomen, noem maar op. Voornamelijk voor tuinen van notabelenwoningen.
Lees verder op: www.gerrit-vlaskamp.nl
en op: alyvandermark.blogspot.nl
 
Gerrit Vlaskamp >>>
 
Gerrit Vlaskamp
bron: Leeuwarder Courant van 27 juni 2009
andere publicaties in de Leeuwarder Courant: 25 september 2010, 3 juli 2012, 7 november 2013
 
 
serre
Architect Hendrik Hendriks Kramer uit Leeuwarden ontwerpt een serre tegen de zijgevel van de woning van dr. Jan Cornelis Tromp. Het pand van de buurman is hiervoor aangekocht en gesloopt.
Tekeningen volgens bouwvergunning van 21 juni 1905: plattegrond met tuin, voorgevel, zijgevel met hek.
bron: archief gemeente Gaasterlân-Sleat
 
bewoners
huisnummers: 1812 - 1859 Balk 36; 1859 - 1910 Balk 43; 1910 - 1920 Balk 49; 1920 - 1930 Balk 47; 1930 - 1953 Balk 49; 1953 - heden van Swinderenstraat 11
   
reëelkohieren 1715 - 1805
  eigenaar / bruiker
1715 - 1718 D.P.? Gaasma / zelfs; blad 75, nummer 35
1721 - 1725 de fiscaal ?Gaafsma? erven / zelfs; blad 104, nummer 35
1729 - 1730 Hendrik Clunder / zelfs; blad 104, nummer 35
1733 - 1742 executeur Clunder / zelfs; blad 104, nummer 35
1745 - 1765 bijzitter Clunder / zelf; blad 104, nummer 35
1766 Jan Sijbrens / Cornelis Klunder; blad 104, nummer 35
1767 Jan Sijbrens / Wyntzen Teekes; blad 104, nummer 35
1768 - 1774 Jelle Hanses / Fedde Rinia; blad 104, nummer 35
1775 Jelle Hanses / Fedde Rinia; blad 157, nummer 35
1777 - 1780 Jelle Hanses weduwe / Pijter Sikkes; blad 157, nummer 35
1782 - 1785 Jelle Hanses weduwe / executeur Pieter Elsinga; blad 157, nummer 35
1786 Janke Jelles / executeur Pieter Elsinga; blad 158, nummer 35
1787 Janke Jelles / executeur Pieter Elsinga weduwe; blad 158, nummer 35
1788 - 1789 Janke Jelles / executeur B. Schultsz; blad 158, nummer 35
1790 Janke Jelles / ?? Wildeboer; blad 158, nummer 35
1791 Janke Jelles / Willem Tietjes; blad 158, nummer 35
1792 Janke Jelles / Tjipke Douwes weduwe; blad 158, nummer 35
1793 Janke Jelles / Hendrik Jans en Willem Ages; blad 158 / nummer 35
1794 - 1795 Janke Jelles / Hendrik Jans en Jurjen Allerts; blad 158 / nummer 35
1797 - 1798 Janke Jelles / Hendrik Jans en Sipke Symens; blad 158 / nummer 35
1799 - 1804 Janke Jelles / Hendrik Jans; blad 158 / nummer 35
  % Janke Jelles (overleden 1806) * 1754 van Jelle Hanses en Rigt Klazes
speciekohieren 1748 - 1806
1805 pakhuis gebouwd in 1799 op een koud stee volgens specie cohier 1799
taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 36
1812 Albert Coopmans, volgnummer 27
1812 Jelle Meinesz, volgnummer 27
 
1814 Anne, dochter van Jelle Meinesz en Jolle Vening geboren op nummer 36
1817 Katarina, dochter van Jelle Meinesz en Jolle Vening geboren op nummer 36
1823 Kornelia Helena, dcohter van Johannes van der Velde en Johanna Stockmann geboren op nummer 36
1825 Hendrik Martin, zoon van Johannes van der Velde en Johanna Stockmann geboren op nummer 36
1827 Catharina Elisabeth, dochter van Willem Jan Hemsing en Anna Dorothea Schönfeld geboren op nummer 36
1827 Catharina Elisabeth, dochter van Willem Jan Hemsing en Anna Dorothea Schönfeld overleden op nummer 36
volkstelling 1829, blad huisnummer Balk 36
1829 ???
 
1836 Andreas Gottlieb Fokke, geboren op dit adres
1839 Gerardina Hendrika, geboren op dit adres
volkstelling 1840, huisnummer Balk 36
1840 Johannes Fokke, geneesheer ( * 1806 te Balk)
1840 Taeetske Lolkes Posthuma, dienstmeid ( * 25 oktober 1813 te Koudum)
woningregister 1849 -1859 blad 46; huisnummer Balk 36 / 43
1849 - 185? Johannes Fokke, geneesheer ( * 1806 te Balk)
1852 - 185? Janke Jentjes Tromp, dienstbode ( * 13 maart 1826 te Sloten)
1853 - 1855 Aaltje Ernstes Eppinga, dienstbode ( * 28 juni 1829 te Stavoren)
1855 - 1859 Solko Jans Tromp, medicinaal dokter ( * 29 januari 1823 te Woudsend)
185? - 1859 Grietje Schram, dienstbode ( *
woningregister 1859 - 1869 blad 14; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 275; huisnummer Balk 43
1851 - 1869 Solco Jans Tromp, medicinaal dokter ( * 29 januari 1823 te Woudsend)
1859 - 1869 Tjiets Jelles Sipma, dienstbode ( * 2 augustus 1835 te Woudsend)
1859 - 1869 Jantje Jurjens Stuurman, dienstbode ( * 5 februari 1843 te Balk)
woningregister 1869 - 1879 blad 54; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 483; volgnummer 260 / 247
1869 - 1870 Solco Jans Tromp, medicinaal dokter ( * 29 januari 1823 te Woudsend)
1869 - 1879 Hinke Kornelis Poppes, weduwe Solco Jans Tromp ( * 11 januari 1818 te Balk)
1869 - 1870 Foekje Jacobs Hofstra, dienstmeid ( * 29 oktober 1845 te Balk)
1869 - 1874 Trijntje Gerrits de Koe, dienstmeid ( * 17 juli 1854 te Koudum)
1870 - 1870 Murkjen Johannes Langeraap, dienstmeid ( * 22 januari 1843 te Sloten)
1870 - 1879 Wopkjen Tiemens Verwer, dienstmeid ( * 4 maart 1843 te Woudsend)
bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 119; kadastrale gemeente Balk sectie A nummer 483
1880 - 1890 Hinke Kornelis Poppes, weduwe Solco Jans Tromp ( * 11 januari 1818 te Balk); hoofd
1880 - 1890 Wopkjen Tiemens Verwer, dienstmeid ( * 4 maart 1843 te Woudsend)
1880 - 1890 Sjoukje Teunis Betzema, dienstmeid ( * 20 april 1860 te Balk)
1889 - 1890 Jan Boeijenga, postbode ( * 4 oktober 1867 te Sneek)
bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 40; huisnummer Balk 43
1890 - 1900 Jan Cornelis Tromp, arts ( * 2 juli 1855 te Balk); hoofd
1890 - 189? Eelkje Anna Tromp, zuster ( * 29 december 1856 te Balk)
1890 - 1893 Hinke Kornelis Poppes, weduwe Solco Jans Tromp ( * 11 januari 1818 te Balk)
1890 - 1891 Wopkjen Tiemens Verwer, werkmeid ( * 4 maart 1843 te Woudsend)
1890 - 1900 Cornelia Tjepkes Schoon, werkmeid ( * 28 december 1872 te Balk)
1891 - 1891 Hielkje Pieters de Haan, keukenmeid ( * 19 december 1854 te Joure)
1891 - 1900 Antje Hisses Lylkema, werkmeid ( * 11 januari 1874 te Balk)
1891 - 1900 mr Cornelis Jan Tromp; kandidaat notaris ( * 21 november 1858 te Balk)
1891 - 1893 Anna Hendriks Schram, werkmeid ( * 28 oktober 1864 te Balk)
1899 - 1900 Froukje Jans Simons, werkmeid ( * 8 september 1868 te Balk)
bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 43; huisnummer Balk 43 / 49
1899 - 1900 Elisabeth Johanna Verhoop, ( * 7 juli 1864 te 's Gravenhage); hoofd
1900 - 1909 Jan Cornelis Tromp, arts ( * 2 juli 1855 te Balk); hoofd
1900 - 1902 Froukje Jans Simons, dienstbode ( * 8 september 1868 te Balk)
1900 - 1910 Jantje Dooitjes Schram, dienstbode ( * 18 september 1884 te Balk)
1902 - 1910 Maaike Gosses van de Zee, dienstbode ( * 8 mei 1888 te Leeuwarden)
1909 - 1910 Elisabeth Johanna Verhoop, weduwe dr. Jan Cornelis Tromp ( * 7 juli 1864 te 's Gravenhage)
register van huisnummering 1910 - 1920 blad 3; huisnummer Balk 49
1910 - 1920 Elisabeth Johanna Verhoop
bevolkingsregister 1911 - 1920 T-V blad 77; huisnummer Balk 49
1911 - 1920 Elisabeth Johanna Verhoop, wed. dr. Jan Corn. Tromp, zonder beroep( * 7 juli 1864 te 's Gravenhage); hoofd
bevolkingsregister 1920 - 1930 blad ; huisnummer Balk 47
1920 - 1927 Elisabeth Johanna Verhoop, weduwe dr. Jan Cornelis Tromp ( * 7 juli 1864 te 's Gravenhage); hoofd
1920 - 1921 Dieuwke Brouwer , dienstbode ( * 22 april 1899 te Sondel)
1921 - 1924 Sara de Jong, dienstbode ( * 13 oktober 1902 te Sondel)
1924 - 1925 Jantje Smid, dienstbode ( * 23 april 1905 te Woudsend)
1925 - 1927 Jacoba Roos, dienstbode ( 29 augustus 1904 te Schveningen)
1927 - 1930 Jan Westra, dierenarts ( * 14 juli 1890 te Witmarsum)
1926 - 1928 Geziena Maria Feenstra, dienstbode ( * 22 mei 1905 te Wijckel)
1928 - 1929 Hiltje Poepjes, dienstbode ( * 30 september 1908 te Sloten Frl)
1930 - 1930 Antje Hoekstra, dienstbode ( * 29 juli 1907 te Idskenhuizen)
bevolkingsregister 1930 - 1939 blad 41; huisnummer Balk 49
1930 - 1939 Jan Westra, dierenarts ( * 14 juli 1890 te Witmarsum); hoofd
1930 - 1931 Antje Hoekstra, dienstbode ( * 29 juli 1907 te Idskenhuizen)
1932 - 1933 Ynskjen Buwalda, dienstbode ( * 19 maart 1908 te Piaam)
1934 - 1936 Jilke Anema, dienstbode ( * 2 september 1908 te Arum)
 
1939 - 1953 dr Westra, dierenarts
1953 - 1989 familie Jensma
1989 - 1 familie Akkerman
  familie Betsema
  familie Pols Paardekoper / Rozemeijer
     
dr. Jan Cornelis Tromp, huisarts
 
dr jan Cornelis Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 15 oktober 1884
 
Jan Cornelis Tromp
bron: De Prins van 8 december 1908
 
dr jan Cornelis Tromp
bron: Leeuwarder Courant van 17 december 1908
 
dr. Jan Westra, dierenarts
 
dr. Jan Westra
bron: Leeuwarder Courant van 21 januari 1929
 
dr. Westra
bron: Balkster Courant 2 november 1929
 
dr. J. Westra
nota dd 20 september 1945 beschikbaar gesteld door Dick de Jong
door te klikken op bovenstaande afbeelding komt de complete nota tevoorschijn
 
dr. Westra
bron: Balkster Courant 14 februari 1953
 
Gosse Jensma en Wiebe Wiersma, dierenarts
 
Gosse Jensma
bron: Balkster Courant 2 juli 1955
 
Gosse Jensma
Gosse Jensma
bron: Balkster Courant 29 juni 1957
bron: Balkster Courant 3 juli 1965
 
Gosse Jensma
bron: Balkster Courant van 22 december 1988
 
receptie Gosse Jensma
bron: Balkster Courant van 12 januari 1989
 
Algra, dierenarts
 
familie Betsema, metselbedrijf
 
 
 
Thuis in Huis
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 6-02-2024