hoofdelijk omslag gemeente Gaasterland
 
De hoofdelijke omslag is een gemeentelijke belasting ingesteld bij de gemeentewet van 1851.
De hoofdelijke omslag was een belasting die van 1851 tot 1922 werd geheven op basis van het geschatte inkomen. De richtlijnen waarop men het inkomen schatte verschilde per gemeente. Zo kon het zijn dat in een gemeente het aantal dienstboden als indicator gebruikt werd, terwijl er in een naburige gemeente naar de inkomsten van vaste eigendommen werd gekeken. Met de hoofdelijke omslag, feitelijk een gemeentelijke belasting, werd het plaatselijk bestuur bekostigd
 
 
hoofdelijke omslag 1898 / hoofdelijke omslag 1911
 

 

beginpagina langsdeluts laatste wijziging: 4-06-2019