Siemen Martens Zwanenburg register hypotheken 69: 37 / 97
Symon Martens Zwanenburg, geboren op 22 oktober 1819 te Holwerd, als zoon van Marten Baukes Zwanenburg, jeneverbrander te Holwerd (1819), huisschlder te Balk, en Klaaske Symons Rienks. Overleden op 16 maart 1873 te Balk, 53 jaar oud.
huisschilder te Balk (1852),
aangifte overlijden op 231 augustus 1872 aktenummer 63, getuigen:
Uilke Willems de Jong winkelier 49 jaar wonende te Balk
Rinze Hendriks Rinzema schipper 63 jaar wonende te Balk
Op 16 mei 1852 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Ruurdje Aukes Visser, geboren op 13 april 1818 te Balk, als dochter van Auke Hinnes Visser, visser te Balk, en Dutje Ruurds Symensma. Overleden op 30 augustus 1872 te Balk, 54 jaar oud.
naaister te Balk (1852, 1853, 1855),
aangifte overlijden op 31 augustus 1872 aktenummer 63, getuigen:
Uilke Willems de Jong winkelier 49 jaar wonende te Balk
Rinze Hendriks Rinzema schipper 63 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Marten, geboren op 17 maart 1853 te Balk. Huisschilder te Balk. Overleden op 3 november 1918 te Balk, 65 jaar oud. Op 22 oktober 1876 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Mare Duif, oud 20 jaar, geboren te Hindeloopen als dochter van Jacob Bartholomeus Duif en Iek Tones de Jong.
aangifte geboorte op 18 maart 1853 blad 16, getuigen:
Taeke Harmens Visser bakker 53 jaar wonende te Balk
Gerrit Jans Poppes uurwerkmaker 29 jaar wonende te Balk
2. Auke, geboren op 15 augustus 1855 te Balk. In 1871 naar Groningen. Overleden op 27 maart 1883 te Schiermonnikoog, 27 jaar oud. Op 5 januari 1882 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Gelfske Kuiken, oud 25 jaar, geboren te St. Jacobiparochie als dochter van Rein Gaukes Kuiken en Elisabeth Schuiling.
aangifte geboorte op 16 augustus 1855 blad 40, getuigen:
Taeke Harmens Visser bakker 55 jaar wonende te Balk
Gerrit Jans Poppes uurwerkmaker 31 jaar wonende te Balk
3. Hinne, geboren op 3 februari 1859 te Balk. Onderwijzer te Groningen (1889). Overleden op 2 mei 1934 te Hilversum, 75 jaar oud. Op 5 augustus 1889 getrouwd in de gemeente Groningen met Aaltje Jantina Witkop 20 jaar oud, geboren op 12 augustus 1868 te Groningen, als dochter van Harm Drewes Witkop, vleeschhouwer, en Egberta Gezina Bronneger.
aangifte geboorte op 5 februari 1859 aktenummer 14, getuigen:
Haitje Tjeerds Haijtjema visser 59 jaar wonende te Balk
Gerrit Jans Poppes uurwerkmaker 35 jaar wonende te Balk
 
 
 
Ruurdtje Aukes Visser Siemen Martens Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 3 september 1872 bron: Leeuwarder Courant van 18 maart 1873
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Marten Baukes Zwanenburg 1793-1849 Siemen M. Zwanenburg 1819-1873 Marten S. Zwanenburg 1853-1918
     
woonadressen familie Zwanenburg
periode adres bron
1852 - 1859 van Swinderenstraat 10 woningregister 1849 - 1859 blad 44; huisnummer Balk 34a / 41
1859 - 1869 van Swinderenstraat 10 woningregister 1859 - 1869 blad 13; kad. gem. Balk A nr. 277, huisnr. Balk 41
1869 - 1873 van Swinderenstraat 10 woningregister 1869 - 1879 blad 55; kad. gem. Balk sectie A nr. 437, volgnr. 250
     
eigendommen van Siemen Martens Zwanenburg
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk A 308   publ. verkoop 615,- 10 feb 1854 1200,- 22 mei 1855    
Balk
A
277
  publ. verkoop 1606,- 29 dec 1874        
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1042, folio 37, nummer 97
notariële acten
 
1873 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Inventaris
- Symon Martens Zwanenburg, in leven gehuwd met Ruurdje Aukes Visser, erflater
- Johannes Ages de Vries wonende te Wijckel, voogd over Marten, Auke en Hinne Symons Zwanenburg, vermeld
- Rein Gaukes Kuiken wonende te Balk, toeziend voogd, vermeld
- Janke Hantjes Visser, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7046 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 23 d.d. 7 april 1873
 
1876 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Boedelscheiding
- Symon Martens Zwanenburg, in leven gehuwd met Ruurdje Aukes Visser, erflater
- Marten Zwanenburg wonende te Balk, vermeld
- Johannes Ages de Vries wonende te Wijckel, voogd over Auke en Hinne Zwanenburg, vermeld
- Rein Gaukes Kuiken wonende te Balk, toeziend voogd, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7049 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 96 d.d. 15 juni 1876
 
1880 Balk, notaris Lieuwe Hielke Potma Provisionele en finale toewijzing
Een huis en erf te Balk, koopsom fl. 2720,-
- Jhr. Julius Matthijs van Beyma thoe Kingma wonende te Heerenveen, curator in het faillissement van Marten Siemens Zwanenburg, vermeld
- Marten Siemens Zwanenburg wonende te Balk, verkoper
- Rein Gaukes Kuiken wonende te Balk, toeziend voogd, vermeld
- Johannes Ages de Vries wonende te Wijckel, voogd over Hinne Zwanenburg, vermeld
- Auke Zwanenburg wonende te Voorschoten, verkoper
- Wiebe Hanzes Boersma wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7053 Repertoirenr.: 7071 Aktenr. 33 d.d. 24 maart 1880
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 16-11-2019