persoonlijke gegevens van Marten Baukes Zwanenburg
Marten Baukes Zwanenburg, geboren op 1 juli 1793 te Holwerd, gedoopt op 27 juni 1793 te Holwerd (Hervormd), als zoon van Bauke Baukes, kastelein te Holwerd (1817), en Sijke Martens. Overleden op 3 mei 1849 te Balk, 55 jaar oud.
meesterverver te Holwerd (1817, 1818), jenerverstoker te Holwerd (1819, 1822, 1823), huisschilder en glazenmaker te Balk (1840), huisschilder te Balk (1849)
aangifte overlijden op 4 mei 1849 blad 8, getuigen:
Taeke Harmens Visser bakker 49 jaar wonende te Balk
Gerrit Jans Poppes uurwerkmaker 25 jaar wonende te Balk
Op 16 augustus 1817 getrouwd in de gemeente Westdongeradeel met:
Klaaske Symons Rienks, geboren op ?circa 1787 te Westernijkerk, als dochter van Symon Riensk Rienks, landbouwer onder Hallum (1817), en Aaltje Hessels. Overleden op 8 juli 1830 op letter F nummer 85 te Tzummarum (wonende te Balk), 43 jaar oud.
zonder beroep onder Finkum (1817)
aangifte overlijden op 9 juli 1830 blad 20, getuigen:
Klaas Symens Rienks boer 26 jaar wonende te Tzummarum
Klaas Willems Boersma boer 32 jaar wonende te Tzummarum
Uit dit huwelijk:
1. Symon, geboren op 11 augustus 1818 te Holwerd. Overleden op 22 augustus 1818 te Holwerd, 11 dagen oud.
2. Symon, geboren op 20 oktober 1819 te Holwerd. Op 16 mei 1852 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Ruurdtje Aukes Visser geboren te als dochter van Auke Hinnes Visser, visser te Balk, en Dutje Ruurds Symensma.
3. Sijke, geboren op 1 februari 1822 te Holwerd. Dienstmeid te Harich bij predikant Wilhelm Lodewijk Ladanius (1852-1853), dienstmeid te Stiens bij ontvanger Jan Meinderts Kooistra (1853-1855). Op 6 januari 1856 getrouwd in de gemeente Avereest met Johannes Jacobus Dulfer, catechiseermeester te Avereest, 25 jaar oud, geboren te 's Gravenhage als zoon van Hendrik Carel Dulfer en Johanna Jacoba van Doorn. Uit dit huwelijk: Johanna Klasina Dulfer geboren op 21 oktober 1856 te Avereest.
Sijke Zwanenburg en Johannes Dulfer
bron: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage van 31 december 1855
4. Bauke, geboren op 25 november te Holwerd. Overleden op 16 december 1823 te Holwerd, 3 weken oud.
 
 
 
Marten Zwanenburg
bron: Opregte Haarlemsche Courant van 21 maart 1826
 
Marten Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 23 juni 1826
 
Marten Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 15 december 1826
 
Marten Baukes Zwanenburg
www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 34 - huisnummer Balk 34a
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Marten Baukes Zwanenburg
 
Marten Zwanenburg
bron: Leeuwarder Courant van 31 mei 1839
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Marten Baukes Zwanenburg 1793-1849 Siemen M. Zwanenburg 1819-1873
     
woonadressen familie
periode adres bron
1828 Balk 35 getuige bij aangifte overlijden Jan Baukes Poppes
1829 van Swinderenstraat 10 volkstelling 1829; blad 34, huisnummer Balk 34a
1840 van Swinderenstraat 10 volkstelling 1840; huisnummer Balk 34a
1849 van Swinderenstraat 10 Marten Baukes Zwanenburg, overleden op nummer Balk 34a
eigendommen van Marten Baukes Zwanenburg
 
notariële acten
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 28 oktober 2019 laatste wijziging: 15-05-2020