Siebren Hendriks Woudstra register hypotheken 69: 126 / 544
Siebren Hendriks Woudstra, geboren op 4 juli 1890 te Terband, als zoon van Hendrik Woudstra, veehouder te Rotstergaast (1912), en Hiltje Hospes. Overleden op 11 maart 1968
directeur zuivelfabriek te Scharmer-Harkstede (1912-1919), directeur coöp. veevoederfabriek te Balk (1923-1927) agent steenkoolhandel te Balk (1931), sigarenkoopman te Balk (1939), ?? te Heerenveen
Op 30 mei 1912 getrouwd in de gemeente Lemsterland met:
Fokje Kolk, geboren op 29 november 1888 te Idskenhuizen, als dochter van Jelle Kolk, kastelein te Idskenhuizen (1888), en Siebrigje Hoekstra, zonder beroep te Follega (1912). Overleden op 11 mei 1929 te Balk, 40 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik, geboren op 16 april 1913 te Harkstede. Bakker te ?. Op 1 september 1934 naar Brinkerweg 18 te Wageningen. Getrouwd met ? van der Ploeg.
Hendrik Woudstra
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 17 april 1913
2. Siebrigje, geboren op 8 november 1914 te Harkstede. Getrouwd met ? Dijk
Siebrigje Woudstra
bron: Nieuwsblad van Friesland van 11 november 1914
3. Hiltje, geboren op 23 mei 1919 te Rottum (Katlijk) Getrouwd met ? Stelwagen.
 
 
 
Siebren Woudstra
bron: Nieuwsblad van Friesland van 16 maart 1912
 
Siebren Woudstra Harkstede zuivelfabriek Scharmer Harkstede
bron: www.scharmer-harkstede.nl
Zuivelfabriek te Scharmer-Harkstede
<<< bron: Nieuwsblad van het Noorden van 17 april 1912
 
Siebren Woudstra en Fokje Kolk Siebren Woudstra en Fokje Kolk
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 25 mei 1912 bron: Nieuwsblad van Friesland van 5 juni 1912
 
  Siebren Woudstra
Siebren Woudstra
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 10 mei 1917
 
 
Siebren Woudstra Oosterwolde
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 31 december 1920
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 27 maart 1919 >>>
 
Siebren Woudstra Siebren Woudstra
bron: Leeuwarder Courant van 10 maart 1923
Benoeming tot directeur van de coöperatieve veevoederfabriek "De Volharding" aan de Lytse Side in Balk
<<< bron: Leeuwarder Courant van 12 januari 1923
 
Siebren Woudstra
bron: Balkster Courant van 23 juli 1927
 
Fokje Kolk Siebren Woudstra
bron: Leeuwarder Courant van 13 mei 1929
 
bron: Nieuwsblad van Friesland van 2 januari 1939 >>
 
  Siebren Woudstra
Siebren Woudstra
bron: Friese Koerier van 13 maart 1957
 
 
 
Siebren Woudstra was toto 1968 voorzitter van de begrafenisvereniging "Nijehaske", van dorpsbelang Nijehaske en bestuurslid van de visclub "De Greate Bears" in Nijehaske
 
 
bbron: Friese Koerier van 13 maart 1968
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Siebren Woudstra 1890-1968  
     
woonadressen familie Woudstra
periode adres bron
1913 - 1919 Harkstede  
1919 - 191? Rottum  
19?? - 1923 Oosterwolde 134  
1923 - 1927 Lytse Side 13 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 367; huisnummer Balk 423
1927 - 1930 Raadhuisstraat 68 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 259; huisnummer Balk 290
1930 - 1939 Raadhuisstraat 68 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 245; huisnummer Balk 288
1939 - 19?? Heerenveen Parallelweg 30
19?? - 1968 Heerenveen Parallelweg 40
eigendommen van Siebren Hendriks Woudstra
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
854 ged.
 
koopacte
2550,-
18 mrt 1924
       
Balk
A
989
 
1/2 koopacte
30000,-
13 sep 1926
       
Balk
A
990
         
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1131, folio 126, nummer 544
notariële acten
 
1923 Oosterwolde, notaris Jacobus Martinus Cammenga Decharge
- Franke Jans van Weperen senior wonende te Oosterwolde, vermeld
- Theunis Dijkstra wonende te Oosterwolde, vermeld
- Franke Zwaga wonende te Laag Duurswoude onder Makkinga, vermeld
- Sipke Hof wonende te Fochteloo, vermeld
- Henderikus Vochteloo wonende te Weper onder Oosterwolde, vermeld
- De vertegenwoordigende Coöp. Vereniging tot aankoop en bewerking van landbouwbenodigheden "Oosterwolde en Omstreken" wonende te Oosterwolde, vermeld
- Sybren Hendriks Woudstra wonende te Oosterwolde
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 111102, aktenr. 954 Repertoirenr.: 111108 d.d. 23 mei 1923
 
1924 Balk, notaris Johannes Hieronimus Noordenbos Koopakte
- Anne Rozenberg wonende te Balk, vermeld
- Siebren Hendriks Woudstra wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7106, aktenr. 21 Repertoirenr.: 7107 d.d. 5 mei 1924
 
1926 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Koopcontract
- de Coöp. Vereeniging tot aan- en verkoop en bereiding van veevoeder en den handel in landbouwbenodigdigsheden "de Volharding" wonende te Balk
- Gerrit Foekes van der Wal wonende te Sloten, directeur van de Vereeniging en koper 
- Siebren Hendriks Woudstra wonende te Balk, directeur van de Vereeniging en koper 
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7111, aktenr. 445 Repertoirenr.: 7121 d.d. 18 augustus 1926
 
1926 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Geldlening met hypotheekstelling
- Gerben Foekes van der Wal (koopman) wonende te Sloten, schuldenaar
-  Siebren Hendriks Woudstra (koopman) wonende te Balk, schuldenaar
- N.V. Friesch-Hollandsche Hypotheekbank gevestigd te Sneek wonende te Leeuwarden, schuldeiser
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7111, aktenr. 473 Repertoirenr.: 7121 d.d. 27 oktober 1926
 
1927 Balk, notaris Lambertus Klaas van Giffen Boedelscheiding
- Gerrit Foekes van der Wal (koopman) wonende te Sloten, vermeld
- Siebren Woudstra (koopman) wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7112, aktenr. 626 Repertoirenr.: 7121 d.d. 30 juni 1927
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 6-10-2019