persoonlijke gegevens van Geert Jans Wolda
Geert Jans Wolda, geboren op 15 juni 1786 te Giethoorn, als zoon van Jan Wassen Wolda, scheepstimmerman, en Claasjen Geerts Ruiter. Overleden op 7 augustus 1826 op nummer 173 te Balk, 40 jaar oud.
scheepstimmerknecht te Balk
aangifte overlijden op 7 augustus 1826 blad 19, getuigen:
Gerrit Tijssens Bosma logementhouder 63 jaar wonende te Balk op nummer 172
Klaas Sakes Haanstra schippersknecht 34 jaar wonende te Balk op nummer 174
Op 15 februari 1822 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Hylkjen Arents Wildeboer, geboren op 5 februari 1796 te Balk, gedoopt op 13 maart 1796 te Balk (Hervormd) als dochter van Arent Pieters Wildeboer en Anna Joostes Betz. Overleden op 8 december 1857 op nummer 87 te Balk, 60 jaar oud.
turfmeetster te Balk (1840)
aangifte overlijden op 9 december 1857 blad 32, getuigen:
Rein Hessels Jongsma kleermaker 69 jaar wonende te Balk
Jan Sibbeles Pietersma arbeider 50 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Anna, geboren op 6 mei 1821 op nummer 20 te Balk. Dienstbode bij in de pastorie te Harich. 1873 vertrokken naar Giethoorn. Op 16 augustus 1885 overleden te Giethoorn, 64 jaar oud. Op getrouwd 18 oktober 1873 in de gemeente Giethoorn met Jacob Broer, arbeider te Giethoor, leeftijd 38 jaar, geboren te Giethoorn als zoon van Harm Andries Broer, postbode, en Jacobje Jacobs Mol.
aangifte geboorte op 7 mei 1821 aktenummer 46, getuigen:
Berend Gerrits Wenning meester kuiper 63 jaar wonende te Balk op nummer 19
Jacobus Gerardus Eppinga wagenmakersknecht 26 jaar wonende te Balk op nummer 22
2. Jan, geboren op 22 juni 1822 op nummer 20 te Balk. Overleden op 27 augustus 1823 op nummer 47 te Harich, 1 jaar oud.
aangifte geboorte op 22 juni 1822 aktenummer 58, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 30 jaar wonende te Balk op nummer 120
Sjirk Jansz Haga brievenbode 43 jaar wonende te Balk op nummer 86
aangifte overlijden op 27 augustus 1823 blad 37, getuigen:
Sake Klazes Haanstra werkman 65 jaar wonende te Balk op nummer 1
Wouter Cornelsi van der Meer werkman 25 jaar wonende te Balk op nummer 2
3. Jan, geboren op 21 januari 1824 op nummer 47 te Harich
aangifte geboorte op 22 januari 1824 aktenummer 4, getuigen:
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 32 jaar wonende te Balk op nummer 154
Sjirk Jansz Haga brievenbode 45 jaar wonende te Balk op nummer 86
4. Arent, geboren op 25 mei 1826 op nummer 173 te Balk. Op 20 juni 1852 getrouwd in de gemeente Workum met Janke Eits van der Veen, leeftijd 30 jaar, geboren te Workum als dochter van Eit Ybs van der Veen en Ybeltje Sytses Molenaar.
aangifte geboorte op 25 mei 1826 aktenummer 43, getuigen:
Sjoerd Durks Pelsma grofsmidsknecht 36 jaar wonende te Balk op nummer 174
Klaas Sakes Haanstra schippersknecht 34 jaar wonende te Balk op nummer 174
 
 
 
www.genver.nl
volkstelling 1829, blad 146 - huisnummer Balk 104
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Hylkjen Wildeboer
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Geert Jans Wolda 1786-1826 Jan Geerts Wolda 1824-1863
     
woonadressen familie Wolda
periode adres bron
1821 Meerweg 7 huisnummer Balk 20
1822 Meerweg 7 huisnummer Balk 20
1823 Meerweg 27 huisnummer Balk 47
1824 Meerweg 27 huisnummer Balk 47
1826 Lytse Side 2 huisnummer Balk 173
1829 Raadhuisstraat 72 volkstelling 1829 blad; huisnummer Balk 104
1840 Dubbelstraat 38 volkstelling 1840; huisnummer Balk 160
1849 - 1857 Dubbelstraat 38 woningregister 1849 - 1859 blad 305; huisnummer Balk 160 / 217
     
notariële acten
 
1830 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Verkoping van roerende goederen. Opbrengst fl. 538,-
-  Jan Pieters Wildeboer (schoenmaker) wonende te Balk,, verkoper
-  Hans Halbes Drijfhout (goud en zilversmid), wonende te Balk, verkoper
-  Pieter Halbes Drijfhout (wagenmaker), wonende te Balk, verkoper
-  Halbe Hanzes Drijfhout (wagenmaker), weduwnaar van Bregtje Tjerks Wildeboer, voogd over Sybolt en Johanna Drijfhout, wonende te Balk, verkoper
-  Hylkjen Arends Wildeboer, weduwe van Geert Jans Wolda, wonende te Balk, verkoper
-  Pieter Arends Wildeboer (timmermansknecht), wonende te Balk, verkoper
- Iepkjen Sibbeles Wildeboer,  gehuwd met Johannes Harmens Visser, wonende te Balk, verkoper
-  Pieter Rinkes Wildeboer (schoenmaker), wonende te Balk, verkoper
-  Hylkjen Rinkes Wildeboer (winkelier), verkoper
-  Otte Rinkes Wildeboer (timmermansknecht), wonende te Balk, verkoper
-  Jan Ottes Schilstra (schipper), voogd over Tjeerd Rinkes Wildeboer, wonende te Oudemirdum, verkoper
-  Rinke Pieters Wildeboer, in leven gehuwd met Aaf Ottes Schilstra, erflaters, vermeld
-  Sytske Ottes Schilstra (boerin), weduwe van Sytze Feikes de Koe, wonende te Koudum 
-  Durk Ottes Schilstra (boerenknecht), wonende te Koudum, verkoper
-  Sjouke Ottes Schilstra (werkman), wonende te Hemelum, verkoper
-  Bauke Ottes Schilstra (werkman), wonende te Hemelum, verkoper
-  Wopke Tjeerds van der Heide (huisschilder en glazemaker), wonende te Balk, toeziend voogd, vermeld
-  Tjeerd Pieters Wildeboer, erflater
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: ? Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 87 en 93 d.d. 6 september 1830
 
1834 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Provisionele en finale toewijzing
Een huis en erf te Balk, koopsom fl. 1013,-
- Pieter Rinkes Wildeboer (schoenmaker) wonende te Balk, verkoper
- Hylkje Rinkes Wildeboer gehuwd met Gerben Pieters Theekens,wonende te Balk
-  Otte Rinkes Wildeboer (schoenmaker), wonende te Balk, verkoper
-  Grietje Rinkes Wildeboer, wonende te Balk, verkoper
-  Hans Halbes Drijfhout (goud en zilversmid), wonende te Balk, verkoper
-  Pieter Halbes Drijfhout (wagenmakersknecht), wonende te Balk, verkoper
-  Johanna Halbes Drijfhout, gehuwd met Jan Hendriks Doele,wonende te Balk, verkoper
-  Sybolt Halbes Drijfhout (bakkersknecht) wonende te Joure, verkoper
-  Hylkjen Arends Wildeboer (turfmaker),weduwe van Geert Jans Wolda, wonende te Balk, verkoper
-  Wiepkjen Cornelis voor de Wind, weduwe van Pieter Arends Wildeboer, moeder van en voogd over Cornelis en Arend Pieters Wildeboer, wonende te Balk, verkoper
-  Jan Siebes Bandstra (schoenmaker), gehuwd met Anna Pieters Wildeboer, toeziend voogd,wonende te IJlst, verkoper
-  Grietje Pieters Wildeboer (dienstmeid), wonende te Hommerts, verkoper
-  Johannes Harmens Visser (koopman), weduwnaar van Ypkjen Sibbeles Wildeboer, vader van en voogd over Sibble en Jan Johannes Visser,wonende te Balk, verkoper
-  Pieter Rinkes Wildeboer (schoenmaker), wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7007 Repertoirenr.: 7022 Aktenr. 87 en 93 d.d. 12 nov.1834
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 20 februari 2023 laatste wijziging: 26-02-2023