Hendrik de Winter inschrijving hypotheken 2 register 69: 115 / 185
Hendrik de Winter, geboren op 26 januari 1873 te Ruigahuizen, als zoon van Petrus Eelkes de Winter, slager te Ruigahuizen, en Marijke Hendriks Rekers. Overleden op 20 februari 1940 te Sneek, 67 jaar oud.
koopman te Balk (1902), logementhouder te Balk (1907-1911); paardenkoopman en veehouder te Balk (1911-1920)
aangifte geboorte op 27 januari 1873 aktenummer 18, werkman te Ruigahuizen, getuigen:
Eelke de Winter tapper 52 jaar wonende te Balk
Eibert Wierdes Stalma zwartverver 28 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 22 februari 1940 aktenummer 16, veehouder te Balk.
Op 8 mei 1902 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Anna Arends, geboren op 30 mei 1875 te Balk, als dochter van Bart Sietzes Arends, arbeider te Balk, en Baukjen Johannes Rekers. Overleden op 21 augustus 1951 te Balk, 76 jaar oud.
aangifte geboorte op 31 mei 1875 aktenummer 66, arbeider te Balk, getuigen:
Obbe Meinderts de Vries arbeider 49 jaar wonende te Balk
Jan Hendriks Doele aanspreker 67 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Maria, geboren op 23 maart 1903 te Harich. Overleden op 17 februari 1988 te ?, 84 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Klaas van der Weij geboren te Goïnga, als zoon van Johannes van der Wei, kastelein te Goïnga, en Wytske Dijkstra
2. Levenloos kind, geboren op 18 mei 1905 te Balk.
aangifte overlijden op 18 mei 1905 aktenummer 34, koopman te Balk, getuigen:
Siebe Visser timmerman 51 jaar wonende te Balk
Tijs Kuiper koopman 26 jaar wonende te Balk
3. Albertus, geboren op 27 oktober 1913 te Balk. Overleden op 30 december 1986 te Leeuwarden, 73 jaar oud. Op ? getrouwd in de gemeente ? met Grietje Buiteveld, geboren te Hindeloopen op 23 september 1923, als dochter van Geert Buitenveld en Teuntje Lulofs.

Albertus de Winter is onder andere werkzaam geweest bij de landbouwvoorlichtingsdienst. Na het behalen van diverse actes heeft hij les gegeven op de landbouwschool in Sneek, waar zij ook woonden. Daarna is de familie verhuisd naar Leeuwarden waar Albertus de Winter les heeft gegeven aan de hogere landbouwschool.

 
 
 
 
 
 
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon kinderen en aangetrouwd
Petrus Eelkes de Winter 1846-1904 Hendrik Petrus de Winter 1873-1940  
  broers / zusters / zwagers  
  Michaël Petrus de Winter 1875-1945  
  Johannes Petrus de Winter 1883-1963  
woonadressen familie de Winter
periode adres bron
190? - 1907 Raadhuisstraat 14 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 277; huisnummer 192a / 302a
1907 - 1910 van Swinderenstraat 69 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 104; huisnummer Balk 85 / 112
1911 - 1911 van Swinderenstraat 69 bevolkingsregister 1911- 1921 W-Z blad 66; huisnummer Balk 112
1911 - 1920 van Swinderenstraat 62 bevolkingsregister 1911- 1921 W-Z blad 66; huisnummer Balk 103
1921 - 1930 van Swinderenstraat 62 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 99; huisnummer Balk 103
1931 - 1939 van Swinderenstraat 62 bevolkingsregister 1931 - 1939 blad 94; huisnummer Balk 106
     
eigendommen van Hendrik de Winter
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
237
 
koopacte
500,-
15 sep 1911
       
Balk
I
660
 
toewijzing
1716,-
28 mrt 1916
       
Koudum
D
759ged
 
1/2 toewijzing
6072,-
5 dec 1922
       
Koudum
D
611ged
         
Koudum
D
759ged
 
scheiding
3248,32
29 dec 1922
       
Koudum
D
611ged
         
Balk
I
880
 
koopacte
2143,10
9 oct 1925
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1120, folio 115, nummer 185
notariële acten
 
1903 Balk, notaris J. H. Noordenbos Verhuring
- Jan Harings Nauta te Hommerts
- Eelke de Winter te Balk
- Machiel de Winter te Balk
- Hendrik de Winter te Harich
- Douwe Stellingwerf te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7078 Repertoirenr.: 55 d.d. 3 april 1903
 
1916 Balk, notaris J. H. Noordenbos Finale toewijzing
Betreft de verkoop van percelen hooi- en weiland te Sondel, Nijega, Ruigahuizen
- N.V. Maatschappij Gaasterland te `s Gravenhage, verkoper
- Meinze Douwes Feenstra te Wijckel, koper
- Femme Sjoukes van der Wal te Nijemirdum, koper
- Age Aukema te Nijemirdum, koper
- Eeltje Spoelstra te Wijckel, koper
- Johannes Wagenmakers te Balk, koper
- Roelof Jans Boersma te Wijckel, koper
- Doede Bleeker te Balk, koper
- Louw Baaima te Wijckel, koper
- Hendrik de Winter te Balk, koper
- Luitjen Siebrens Dooper te Ruigahuizen, koper
- Eelke de Winter te Wijckel, koper
- Harmen Kramer te Ruigahuizen, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7094 Repertoirenr.: 1 d.d. 3 januari 1916
 
1922 Balk, notaris J. H. Noordenbos Boedelscheiding
- Harmen Schram te Rijs
- Hendrik de Winter te Balk
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7103 Repertoirenr.: 148 d.d. 20 december 1922
 
1925 Balk, notaris L. K. van Giffen  Koopcontract
- Douwe Beuckens te Oudemirdum, verkoper
- Thea Ages Aukema te Nijemirdum, verkoper
- Hendrik de Winter te Balk, koper
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7109 Repertoirenr.: 232 d.d. 23 september 1925
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 november 2010 laatste wijziging: 21-01-2024