persoonlijke gegevens van Tjeerd Pieters Wildeboer
Tjeerd Pieters Wildeboer, geboren 1749 te Balk, gedoopt op 19 oktober 1749 te Balk (Hervormd), als zoon van Pieter Arends Wildeboer en Hijlkjen Tjeerds. Overleden op 24 november 1825 op nummer 52 te Balk, 76 jaar oud.
wagenmaker te Balk, rentenier te Balk (1825)
aangifte overlijden op 25 november 1825 blad 32, getuigen:
Fredrik Hendriks Os verver en glazenmaker 56 jaar wonende te Balk op nummer 51
Geert Jans Wolda scheepstimmerman 39 jaar wonende te Balk op nummer 53
Op 16 april 1775 getrouwd in de Hervormde kerk te Balk met:
Emmetje (Immertje) Schilstra, geboren 1748 te Nijega, gedoopt op 8 december 1748 te Nijega en Elahuizen, als dochter van Jan Douwes Schilstra, predikant te Nijega en Elahuizen van 1740-1757, en Gertie Sjoukes. Overleden op 23 mei 1830 op nummer 52 te Balk, 81 jaar oud.
rentenier te Balk (1825)
aangifte overlijden op 24 mei 1830 blad 9, getuigen:
Fredrik Hendriks Os verver 63 jaar wonende te Balk
Klaas Baukes Betzema kuipersknecht 39 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Hylkjen, geboren op 18 februari 1776 te Balk, gedoopt op 25 februari 1776 te Balk (Hervormd)
2. Jan, geboren op 24 december 1778 te Balk, 3 januari 1779 te Balk (Hervormd)
3. Gettje, geboren op 22 juni 1785 te Balk. gedoopt op10 juli 1785 te Balk (Hervormd)
 
 
 
Immertje Jans Schilstra
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 56 - huisnummer Balk 52
klik hier voor het volledige formulier ingevuld door Joeke Jans Sterkenburg en ondertekend namens Immertje Jans Schilstra
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Pieter Arends Wildeboer 1723-1815 Tjeerd Pieters Wildeboer 1749-1825  
  Jan Pieters Wildeboer 1756-1834  
  Rinke Pieters Wildeboer 1765-1819  
woonadressen familie Wildeboer
periode adres bron
1812 van Swinderenstraat 32 taxatie van de gebouwen in de gemeente van Balk 1812, huisnummer Balk 52
1825 van Swinderenstraat 32  
1829 van Swinderenstraat 32  
     
eigendommen van Tjeerd Pieters Wildeboer
periode adres bron
1804 van Swinderenstraat 32  
1812 van Swinderenstraat 32  
     
notariële acten
 
1812 Balk, notaris Marinus Westendorp Proces-verbaal.
- Tjeerd Pieters Wildeboer, wonende te Balk, vermeld
- Frederic Zacharias Reneman, wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 7003 aktenr 9 d.d. 16 februari 1812
 
1812 Balk, notaris Marinus Westendorp Verkoop van een huis etc te Balk
- Tjeerd Pieters Wildeboer, wonende te Balk, verkoper
- Arjen Pieters Kremer, gehuwd met Neltje Offerts de Jong, wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 7003 aktenr 12 d.d. 5 maart 1812
 
1812 Balk, notaris Marinus Westendorp Roerende goederen
- Tjeerd Pieters Wildeboer, wonende te Balk, verkoper
- Tjerk Pieters Wildeboer, wonende te Balk, verkoper
- Rigtje Klazes, wonende te Balk, vermeld
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 7003 aktenr 18 d.d. 28 april 1812
 
1812 Balk, notaris Marinus Westendorp Kwitantie
- Wypkjen Agricola, wonende te Balk, weduwe van Wytze de Jong, vermeld
- Tjeerd Pieters Wildeboer, wonende te Balk, begunstigde
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 7003 aktenr 21 d.d. 4 mei 1812
 
1812 Balk, notaris Marinus Westendorp Obligatie
- Tjeerd Pieters Wildeboer, wonende te Balk, crediteur
- Johannes Jacobs Bergstra, wonende te Oudega, debiteur
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 7003 aktenr 22 d.d. 5 mei 1812
 
1812 Balk, notaris Marinus Westendorp Benoeming
- Thomas Jans Rinkema, wonende te Balk, voogd, aansteller
- Tjeerd Pieters Wildeboer, wonende te Balk, aangestelde
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 7003 aktenr 33 d.d. 10 juli 1812
 
1823 Balk, notaris Marinus Westendorp Koopakte. Een huis en erf en tuin te Balk, koopsom fl 1500,-
- Tjeerd Pieters Wildeboer (rentenier), gehuwd met Immetje Jans Schilstra, wonende te Balk, verkoper
- Pieter Rinkes Wildeboer wonende te Balk, koper
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7001 Repertoirenr.: 7003 aktenr 316 d.d. 15 september 1823
 
1831 Balk, notaris Willem Jan Hemsing Inventaris
- Tjeerd Pieters Wildeboer, in leven gehuwd met Immertje Jans Schilstra, erflaters, vermeld
- Jan Pieters Wildeboer (schoenmaker) wonende te Balk
- Hans Halbes Drijfhout (goud en zilversmid) wonende te Balk
- Pieter Halbes Drijfhout (wagenmaker) wonende te Balk
- Sybolt Halbes Drijfhout (bakkersknecht) wonende te Joure
- Halbe Hanzes Drijfhout (wagenmaker) wonende te Balkweduwnaar van Brechtje Tjerks Wildeboer, vader van en voogd over Johanna Halbes Drijfhout
- Hylkjen Arends Wildeboer (werkvrouw) wonende te Balk, weduwe van Geert Jans Wolda
- Pieter Arends Wildeboer (timmermansknecht) wonende te Balk, toeziend voogd
- Johannes Martinus Visser (koopman) wonende te Balk, weduwnaar van Iepkjen Sibbeles Wildeboer, vader van en voogd over Sibbele, Harmen en Jan Johannes Visser
- Hylkjen Rinkes Wildeboer, wonende te Balk, gehuwd met Gerben Pieters Teekens
- Grietje Rinkes Wildeboer wonende te Balk
- Otte Rinkes Wildeboer (schoenmaker) wonende te Balk, toeziend voogd
- Sytske Ottes Schilstra (boerin), wonende te Koudum, weduwe van Sytze Foekes de Koe
- Jan Ottes Schilstra (schipper) wonende te Oudemirdum, voogd over Tjeerd Rinkes Wildeboer
- Rinke Pieters Wildeboer, in leven gehuwd met Aaf Ottes Schilstra, erflaters
- Durk Ottes Schilstra (boerenknecht) wonende te Koudum
- Sjouke Ottes Schilstra (werkman) wonende te Hemelum
- Bauke Ottes Schilstra (werkman) wonende te Hemelum
- Wopke Tjeerds van der Heide (huisschilder en glazemaker) wonende te Balk toeziend voogd
Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7006 Repertoirenr.: 7022 aktenr 82 d.d. 21 november 1831
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 12 februari 2021 laatste wijziging: 12-02-2021