Pieter Rinkes Wildeboer inschrijving register hypotheken 69: 19 / 142
Pieter Rinkes Wildeboer, geboren op 4 mei 1790 te Balk, gedoopt op 23 mei 1790 te Balk (Hervormd) als zoon van Rinke Pieters Wildeboer en Luetske Luijtjes. Overleden op 1 mei 1857 op nummer 158 te Balk, 67 jaar oud. Ongehuwd.
beroep: schoenmaker te Balk
aangifte overlijden op 11 mei 1857 blad 14, getuigen:
Jentje Jolles Wiarda schoolonderwijzer 70 jaar wonende te Balk
Hilbrand Hilbrands Kroon timmerknecht 25 jaar wonende te Balk

 

eigendommen van Pieter Rinkes Wildeboer
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
257
00 04 00
huis en erf
A 5
           
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 316 Pieter Rinkes Wildeboer, schoenmaker te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
1/3 Balk
A
159
 
koopbrief
75,-
17 oct 1845
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1024, folio 19, nummer 142

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 2 oktober 2009 laatste wijziging: 9-01-2024