persoonlijke gegevens van Gerrit Ate Wieringa
Gerrit Ate Wieringa, geboren op 10 januari 1842 te Leeuwarden, als zoon van Ulbe Wiegerius Wieringa, koopmansknecht te Leeuwarden (1842), en Aaltje Giesen. Overleden op 5 november 1918 te Balk, 76 jaar oud. Goudsmidsknecht te Balk (1872)
Op 11 augustus 1872 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Meintje Ages de Vries, geboren op 10 april 1833 te Ruigahuizen als dochter van Age Rommerts de Vries, boer te Ruigahuizen, en Geertje Meinses Bosma. Overleden op 12 januari 1918 te Balk, 84 jaar oud. Sinds 1863 weduwe van Sipke Sietzes Hofstra.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje, geboren op 23 februari 1873 te Balk. Op 14 november 1896 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Dooitje Jelles Koornstra, 27 jaar oud, geboren te Balk als zoon van Jelle Hiddes Koornstra en Elisabet Johannes Zeinstra.
2. Levenloos kind, geboren op 25 augustus 1877 te Balk.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Gerrit Ate Wieringa 1842-1918 Dooitje Jelles Koornstra 1869-1906
     
woonadressen familie Wieringa
periode adres bron
1872 - 1879 van Swinderenstraat 61 woningregister 1869 - 1879 blad 46; kad. gem. Balk A nr. 238, volgnr. 206 / 193
1880 - 1890 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 50; kad. gem. Balk sectie A nummer 238
1890 - 1900 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 84; huisnummer Balk 80a
1900 - 1910 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 94; huisnummer Balk 80a / 102
1911- 1920 van Swinderenstraat 61 bevolkingsregister 1911- 1920 W-Z blad 48; huisnummer Balk 102
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 27 maart 2019 laatste wijziging: 22-02-2020