persoonlijke gegevens van Gerrit Johannes Westendorp
Gerrit Johannes Westendorp, geboren circa 1796 te Balk, gedoopt op 27 november 1796 te Balk (Rooms Katholiek) als zoon van Johannes Jans Westendorp, bakker te Balk, en Neeltje Bokkes. Overleden op 20 april 1856 te Amsterdam, 59 jaar oud.
koopman te Balk
Op 11 mei 1828 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Atte Berends van der Hoff, geboren circa 1803 te Wijckel, gedoopt op 12 november 1803 te Balk (Rooms katholiek), als dochter van Berend Gerrits van der Hoff en Renske Ymes Haarsma. Overleden op 8 april 1829 op nummer 59 te Balk, 25 jaar oud.
aangifte overlijden op 9 april 1829 aktenummer 19, getuigen:
Hendrik Jans Kuiper wagenmakersknecht 23 jaar wonende op nummer 58 te Balk
Hidde Jacobs Koornstra bediende van politie 48 jaar wonende op nummer 60 te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Johannes, geboren op 20 maart 1829 op nummer 59 te Balk.
1. ) Op 9 februari 1857 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Riemke Pieters Hylkema, oud 23 jaar, geboren te Warns als dochter van Pieter Rinnerts Hylkema en Lijsbert Dirks van der Pol.
2. ) Op 12 mei 1867 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Rimke Siemens Bouwhuis, oud 24 jaar, geboren te Sint Nicolaasga als dochter van Siemen Egberts Bouwhuis en Marijke Pieters Rypkema.
aangifte geboorte op 20 maart 1829 aktenummer 27, getuigen:
Hendrik Jans Kuiper wagenmakersknecht 23 jaar wonende op nummer 58 te Balk
Hidde Jacobs Koornstra slagter 48 jaar wonende op nummer 60 te Balk
 
Johannes Gerrits Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 17 juli 1866
 
 
 
Gerrit Johannes Westendorp
bron: Leeuwarder Courant van 27 maart 1829
 
Ath Berends Hoff
bron: Leeuwarder Courant van 14 april 1829
 
Gerrit Johannes Westendorp
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 63 - huisnummer Balk 59
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Gerrit en Jan Johannes Westendorp
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Johannes J. Westendorp 1763-1826 Gerrit J.Westendorp 1796-1856  
     
woonadressen familie Westendorp
periode adres bron
1829 van Swinderenstraat 44 volkstelling 1829 blad 63; huisnummer Balk 59
     
     
eigendommen van Gerrit Johannes Westendorp
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
A
250
00 01 60
huis en erf
A 5
Balk
I
36
00 48 40
weiland
I 1
Balk
A
250a
00 01 40
grutterij
A 5
Balk
I
47
00 01 56
boomwal als bos
I 1
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 306 Gerrit Johannes Westendorp, koopman te Balk
eigendommen in 1832
kadastrale gemeente
sectie
nummer
opper- vlakte
soort eigendom

minuut-plan

 
kadastrale gemeente

sectie

nummer
opper- vlakte
soort eigendom
minuut- plan
Balk
B
118
00 10 90
hooiland
B 2
Balk
B
120
00 66 00
weiland
B 2
Balk
B
119
01 36 30
weiland
B 2
Balk
I
61
00 87 00
bos
I 1
bron: www.hisgis.nl; legger Balk 307 Gerrit Johannes Westendorp en medeëigenaren , koopman te Balk
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
I
                 
Balk
A
                 
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1, folio , nummer
notariële acten
 
1834 Balk, notaris W. J. Hemsing  Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van huis en erf en land te Balk en  Ruigahuizen, koopsom fl. 240
- Gerrit Johannes Westendorp, koopman te Balk, verkoper
- jonkheer Gerard Regnier Gerl van Swinderen te Rijs,   verkoper
- Lucas Ysbrandi, kleermaker te Lemmer, koper
- Bauke Wiebes Rijstra, boer te Ruigahuizen, koper
- Abel Willems Pot, schipper te Woudsend, borg
- Wiebe Obes Rijstra, boer te Tjerkgaast, borg
bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26  Inventarisnr.: 7007  Repertoirenr.: 108 en 111 d.d. 17 december 1834
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 11 september 2011 laatste wijziging: 4-04-2020