persoonlijke gegevens van Dominicus Jochums van der Werf
Dominicus Jochums van der Werf, geboren op 3 november 1832 te Sneek, als zoon van Jochum Douwes van der Werf, boendermakersknecht, en Goikje Obbes van der End. Overleden op 10 februari 1897 te Harich, 64 jaar oud. Scheepstimmerknecht te Joure (1859, 1861, 1864), schuitemaker te Balk (1865), schuitemaker te Harich (1869), scheepstimmerknecht te Harich (1871)
aangifte overlijden op 11 februari 1897 aktenummer 13, scheepstimmerman te Harich, getuigen:
Hielke Hielkema boer 53 jaar wonende te Harich
Sijbren Visser van boerenbedrijf 31 jaar wonende te Harich
Op 9 mei 1858 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Regina Piers Wheda, geboren op 13 februari 1836 te Joure, als dochter van Pier Ynzes Wheda en Fokeltje Joekes Zijlstra. Overleden op 30 juni 1900 te , , 64 jaar oud.
aangifte overlijden op 30 juni 1900 aktenummer 48, scheepstimmerman te Harich, getuigen:
Hielke Hielkema veehouder 56 jaar wonende te Harich
Boûke Lyklema van schipper 28 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Jochem, geboren op 29 augustus 1859 te Joure. Overleden op 1 september 1941 te Harlingen, 82 jaar oud. 1. ) Op 30 mei 1885 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met Sytske Jorna, oud 27 jaar, geboren te Irnsum als dochter van Jacob Floris Jorna en Petronella Johannes de Rijk. 2. ) Op 22 oktober 1892 getrouwd in de gemeente Wonseradeel met Willemke Heyma, oud 34 jaar, geboren te Witmarsum als dochter van Oepke Hessels Heyma en Dorathea Sjoerds Visser.
aangifte geboorte op 31 augustus 1859 aktenummer 126, scheepstimmerknecht te Joure, getuigen:
Jan Detmar beambte ter secretarie 31 jaar wonende te Joure
Hisse Brandenburg scheepstimmerknecht 29 jaar wonende te Joure
2. Fokeltje, geboren op 27 september 1861 te Joure. Overleden op 28 november 1929 te Weststellingwerf, 68 jaar oud.
aangifte geboorte op 28 september 1861 aktenummer 139, scheepstimmerknecht te Joure, getuigen:
Jan Detmar beambte ter secretarie 34 jaar wonende te Joure
Romke Vellinga scheepstimmerknecht 24 jaar wonende te Joure
3. Pier, geboren op 27 februari 1864 te Joure. Overleden op 9 januari 1914 te Gaasterland, 49 jaar oud. Op 21 mei 1898 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Froukje Visser, oud 28 jaar, geboren te Greonterp als dochter van Ypke Visser en Grietje van den Berg.
aangifte geboorte op 29 februari 1864 aktenummer 37, scheepstimmerknecht te Joure, getuigen:
Douwe Oenes de Boer barbier 51 jaar wonende te Joure
Johannes van der Veer logementhouder 24 jaar wonende te Joure
aangifte overlijden op 9 januari 1914 aktenummer 4, melkvaarder te Harich, getuigen:
Jan Rekers visser 72 jaar wonende te Harich
Sieger Hornstra veehouder 33 jaar wonende te Balk
4. Gooitsen, geboren op 24 december 1865 te Balk, aan boord. Overleden op 2 januari 1941 te Balk, 75 jaar oud. Op 9 mei 1891 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Riemke Haarsma, oud 25 jaar, geboren te Ruigahuizen als dochter van Durk Franzes Haarsma en Klaaske Pieters Hylkema.
aangifte geboorte op 27 december 1865 aktenummer 146, schuitmaker te Balk, getuigen:
Johannes Bernardus de Rooij veldwachter 36 jaar wonende te Balk
Jurjen Johannes ten Brink veldwachter 56 jaar wonende te Balk
aangifte overlijden op 3 januari 1941 aktenummer 1, veehouder te Balk, getuigen:
Klaas Bruinsma winkelier 57 jaar wonende te Balk
5. Joeke, geboren op 18 januari 1869 te Harich. Overleden op 22 december 1894 te Harich, 25 jaar oud.
aangifte geboorte op 19 januari 1869 aktenummer 13, schuitenmaker te Harich, getuigen:
Pieter Sybrens de Jong schipper 34 jaar wonende te Harich
Christiaan Willems Damstra arbeider 26 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 24 december 1894 aktenummer 66, zonder beroep te Harich, getuigen:
Hielke Hielkema veehouder 50 jaar wonende te Harich
Bauke Haringsma werkman 35 jaar wonende te Harich
 
Joeke van der Werf
bron: Leeuwarder Courant 25 december 1894
 
6. Ane, geboren op 2 juni 1871 te Harich. Op 22 mei 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Grietje de Vries, oud 25 jaar, geboren te Oudemirdum als dochter van Fimme Aukes de Vries en Korneliske Pieters van der Werf.
aangifte geboorte op 3 juni 1871 aktenummer 67, scheepstimmerknecht te Harich, getuigen:
Gerrit Tjerks de Koe timmerknecht 46 jaar wonende te Harich
Tjeerd Johannes Wagenaar zonder beroep 29 jaar wonende te Harich
7. Goikje, geboren op 12 juli 1874 te Harich. Overleden op 2 maart 1942 te Sloten, 67 jaar oud. Op 22 mei 1897 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sibbele Reekers, oud 26 jaar, geboren te Sloten als zoon van Jan Reekers en Geertje Vogelzang.
aangifte geboorte op 13 juli 1874 aktenummer 79, scheepstimmerknecht te Harich, getuigen:
Jakle Johannes Hulshoff scheepstimmerman 42 jaar wonende te Harich
Jan Tjibbeles van der Zee scheepstimmerknecht 66 jaar wonende te Harich
8. Sjoerdje, geboren op 28 april 1877 te Harich. Overleden op 31 mei 1901 te Harich, 24 jaar oud.
aangifte geboorte op 30 april 1877 aktenummer 64, scheepstimmerknecht te Harich, getuigen:
Hendrik Feenstra zilversmidsknecht 51 jaar wonende te Harich
Jelle Piers Piersma landbouwer 23 jaar wonende te Harich
aangifte overlijden op 31 mei 1901 aktenummer 45, zonder beroep te Harich, getuigen:
Hielke Hielkema veehouder 57 jaar wonende te Harich
Meine Visser werkman 39 jaar wonende te Harich
9. Maria, geboren op 19 augustus 1879 te Harich. Overleden op 12 februari 1942 te Bolsward, 62 jaar oud. Op 23 mei 1908 getrouwd in de gemeente Bolsward met Gatze Houben.
aangifte geboorte op 31 mei 1901 aktenummer 45, scheepstimmerknecht te Harich, getuigen:
Jakle Johannes Hulshof scheepstimmerman 47 jaar wonende te Harich
Johannes Bernardus de Rooij gemeente veldwachter 50 jaar wonende te Balk
 
 
 
De Helling
foto 161-012 beschikbaar gesteld door Piet van der Wal uit Bedum
De scheepswerf aan de Luts richting het Slotermeer. De Helling zoals de later het groepje woningen werd genoemd, Van dit alles is niet meer over. Eind jaren zestig van de vorige eeuw zijn de woningen gesloopt om plaats te maken voor de fabriekshallen van Spaans.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Dominicus van der Werf 1832-1897 Pier van der Werf 1864-1914
    Gooitsen van der Werf 1865-1941
    Ane van der Werf 1871-
woonadressen familie van der Werf
periode adres bron
1858 - 1865 Joure  
1865 - 186? Balk, aan boord woningregister 1859 - 1869 blad 28; Harich
1869 Harich  
1869 - 1879 Tsjamkedykje 1 woningregister 1869 - 1879 blad 191; kad. gem. Balk sectie H 303, volgnummer 946
1880 - 1890 Meerweg 27 bevolkingsregister 1880 - 1890 blad 620; kad. gem. Balk sectie H nummer 879
1890 - 1894 Meerweg 27 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 111; huisnummer Harich 94
1894 - 1900 Meerweg 27 bevolkingsregister 1890 - 1900 blad 115; huisnummer Harich 97
1900 - 1905 Meerweg 27 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 114; huisnummer Harich 97 / 91
     

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 17 april 2016 laatste wijziging: 22-11-2020