persoonlijke gegevens van Gerrit Berends Wenning
Gerrit Berends Wenning (Wenningh, Wennink, Wenneng), geboren circa 1794 te Balk, als zoon van Berend Gerrits Wenningh en Stijntje Lammerts Ottinga (Osinga). Overleden op 5 januari 1858 op nummer 138 te Balk, 63 jaar oud.
mr. kuiper te Balk, kuipersknecht te Balk (1858)
aangifte overlijden op 5 januari 1858 blad 1, getuigen:
Bart Sietzes Arends arbeider 27 jaar wonende te Balk
Willem Piers Piersma arbeider 30 jaar wonende te Balk
Op 28 april 1819 getrouwd in de gemeente Gaasterland met:
Cecilia Johannes Marijnen, geboren op te Woudsend, als dochter van Johannes Adrianus Marinus en Baukje Hielkes Polle. Overleden op 3 augustus 1863 te Balk, 65 jaar oud.
aangifte overlijden op 4 augustus 1863 aktenummer 69, getuigen:
Bart Sietzes Arends arbeider 27 jaar wonende te Balk
Willem Piers Piersma arbeider 30 jaar wonende te Balk
Uit dit huwelijk:
1. Stijntje, geboren op 14 januari 1820 op nummer 115 te Balk.
aangifte geboorte op 15 januari 1820 aktenummer 6, kuiper, getuigen:
Brant Hendriks van der Goot bijzitter van Gaasterland 73 jaar wonende op nummer 116 te Balk
Sybe Jans Bandstra meester schoenmaker 36 jaar wonende op nummer 113 te Balk
2. Baukje, geboren op 21 oktober 1821 op nummer 115 te Balk. Overleden op 5 april 1863, 41 jaar oud. Op 10 april 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Sjoerd Gerryts Ligthart, oud 34 jaar, geboren te Tjalhuizum als zoon van Gerryt Douwes Ligthart en Trientje Sjoerds.
aangifte geboorte op 22 oktober 1821 aktenummer 88, kuipersknecht, getuigen:
Brant Hendriks van der Goot bijzitter van Gaasterland 74 jaar wonende op nummer 116 te Balk
Harmen Jans Breemer boer 38 jaar wonende op nummer 116 te Balk
3. Berent, geboren op 15 juli 1823 op nummer 13 te Balk. Overleden op 6 oktober 1888, Hemelumer Oldeferd, 65 jaar oud. Op 21 april 1850 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacobjen Joukes Molenaar, oud 24 jaar, geboren te Koudum als dochter van Jouke Sjoerds Molenaar en Juk Sjoerds Bakker.
aangifte geboorte op 16 juli 1823 aktenummer 56, kuipersknecht, getuigen:
Sipke Siemens Kiep schoenmakersknecht 54 jaar wonende op nummer 12 te Balk
Johannes Harmens Visser koopman 27 jaar wonende op nummer 14 te Balk
4. Johanniske, geboren op 12 februari 1825 op nummer 19 te Balk. Op 21 mei 1848 getrouwd in de gemeente Sneek met Wepke Brouwer.
aangifte geboorte op 14 september 1825 aktenummer 19, kuiper, getuigen:
Aldert Lukas Jonker koopman 54 jaar wonende op nummer 17 te Balk
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 33 jaar wonende op nummer 154 te Balk
5. Johannes, Overleden op 8 maart 1827 te Balk, 1 maand oud.
aangifte overlijden op 8 maart 1827 blad 17, getuigen:
Aldert Lukas Jonker koopman 56 jaar wonende op nummer 17 te Balk
Joeke Jans Sterkenburg agent van politie 35 jaar wonende op nummer 23 te Balk
6. Riemke, geboren op 5 september 1828 op nummer 19 te Balk. Overleden op 12 oktober 1875 te Sneek, 47 jaar oud. Op 8 juni 1862 getrouwd in de gemeente Sneek met Petrus Dijkstra.
aangifte geboorte op 6 september 1828 aktenummer 62, kuiper, getuigen:
Aldert Lukas Jonker koopman 57 jaar wonende op nummer 17 te Balk
Sybren Aukes Dooper kastelein 32 jaar wonende op nummer 172 te Balk
7. Johannes, geboren op 4 januari 1831 op nummer 19 te Balk.
aangifte geboorte op 4 januari 1831 aktenummer 1, kuiper, getuigen:
Hidde Jacobs Koornstra agent van politie 50 jaar wonende te Balk
Jacob Bom Vermooten klerk ter secretarie 32 jaar wonende te Sloten
8. Akke, geboren op 10 april 1833 op nummer 19 te Balk. Overleden op 25 mei 1833 te Balk, 6 weken oud.
aangifte geboorte op 11 april 1833 aktenummer B18, kuiper, getuigen:
Sybren Aukes Dooper logementhouder 37 jaar wonende te Balk
Johan Frederik Christoffel Sluiter zadelmaker 34 jaar wonende te Balk
9. Ymkje, geboren op 22 mei 1834 op nummer 19 te Balk. Overleden op 18 januari 1864 te Sneek, 28 jaar oud.
aangifte geboorte op 23 mei 1834 aktenummer B24, kuiper, getuigen:
Tjeerd Haitjes Haitjema visser 58 jaar wonende te Balk
Johannes Harmens Visser koopman 38 jaar wonende te Balk
10. Jan, geboren op 6 februari 1837 op nummer 97 te Balk. Overleden op 14 september 1847 te Balk, 10 jaar oud.
aangifte geboorte op 7 februari 1837 aktenummer B9, kuipersknecht, getuigen:
Pieter Jans Rekers timmermansknecht 44 jaar wonende te Balk
Johan Frederik Christoffel Sluiter zadelmaker 38 jaar wonende te Balk
11. Akke, geboren op 23 februari 1840 op nummer 97 te Balk. Op 14 mei 1863 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Jacob Douwes Reekers, oud 29 jaar, geboren te Balk als zoon van Douwe Jans Reekers en Aukje Jacobs Damstra.
aangifte geboorte op 24 februari 1840 aktenummer B13, kuipersknecht, getuigen:
Harmen Obbes Bosma agent van politie 44 jaar wonende te Balk
Jacobus Hendriks van der Goot koopman 24 jaar wonende te Balk
 
 
 
Gerrit berends Wenning
bron: www.genver.nl
volkstelling 1829 blad 18 - huisnummer Balk 19
klik hier voor het complete formulier ingevuld door Gerrit Berends Wenning
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
Berend Gerrits Wenning 1756-1827 Gerrit Berends Wenning 1794-1858  
     
woonadressen familie Wenning
periode adres bron
1820, 1821 Raadhuisstraat 44 Balk 115
1823 Pypsterstikke 1 Balk 13
1829 Meerweg 8 volkstelling 1829; blad 18, huisnummer Balk 19
1837 Westein 10-13 Balk 97
1840 Westein 10-13 volkstelling 1840; huisnummer Balk 97
1849 - 1859 Westein 10-13 woningregister 1849 - 1859 blad 177; huisnummer Balk 97 / 138
1859 - 1863 Westein 10-13 woningregister 1859 - 1869 blad 61; kad. gem Balk sectie A 358; huisnr. Balk 138
notariële acten
 

1830 Balk, notaris W. J. Hemsing Koopakte en kwitantie
- Johannes Barteles Marines te Balk, verkoper
- Riemke Jentjes Groen, dienstmeid te Bolsward, verkoper
- Anneke Johannes Marines te Balk, gehuwd met Jouke Huberts Boertje, verkoper
- Secilia Johannes Marines, gehuwd met Gerrit Berends Wenning, verkoper
- Baukjen Johannes Marines te Balk, gehuwd met Siebren Aukes Dooper, verkoper
- Hylke Jans Tromp, leerlooier te Woudsend, koper
Betreft een kapitaal van fl. 500
- Riemke Jentjes Groen, dienstmeid te Bolsward, crediteur
- Titte Hylkes Tromp te Dedgum, crediteur
Bron: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 55 d.d. 5 juni 1830

Bron Tresoar: Toegangsnr.  : 26 Inventarisnr.: 7005 Repertoirenr.: 55 d.d. 5 juni 1830
 

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 19 april 2013 laatste wijziging: 3-05-2020