persoonlijke gegevens van Pieter Hendriks Weerman
Pieter Hendriks Weerman, geboren op 16 maart 1882 te Joure, als zoon van Hendrik Weerman en Fokje Boonstra. Overleden op 10 januari 1974 te Nieuw Leusen?, . Schoenmaker te Balk.
Op 24 november 1904 getrouwd in de gemeente Haskerland met:
Grietje van der Heide, geboren op 30 oktober 1876 te Joure, als dochter van Ruurd van der Heide en Jantje Ringnalda. Overleden op 22 april 1930 te Sneek, 53 jaar oud
Uit dit huwelijk:
1. Ruurd, geboren op 13 maart 1908 te Balk. Onderwijzer te Sondel, Balk?, Moddergat, Rijk (Haarlemmermeer), Gees (Drenthe), Rotterdam. Overleden op 3 februari 2000 te Nieuw Leusen, 91 jaar oud. Op 28 augustus 1929 getrouwd in de gemeente Gaasterland met Geziena Maria Feenstra, 24 jaar oud, geboren te Wijckel als dochter van Douwe Feenstra, wegwerker te Wijckel, en Leuntje la Rooy.
 
Ruurd Weerman  
Ruurd Weerman
bron: Nieuwsblad van het Noorden van 29 juni 1927
 
<<< bron: Leeuwarder Courant van 31 juli 1924
 
Ruurd Weerman Sondel
bron: Nieuwsblad van Friesland van 14 september 1928
  school Peasens Moddergat
Ruurd Weerman Moddergat
bron: Nieuwsblad van Friesland van 23 juli 1929
 
1929 Gereformeerde School met onderwijzerswoning aan de Seedyk 46 te Moddergat
bron: www.waddentour.nl >>>
 
Ruurd Weerman Ruurd Weerman
bron: Friesch Dagblad van 30 maart 1932 bron: Friesch Dagblad van 30 oktober 1933
 
Ruurd Weerman  
 
<<< bron: 't dorp Zwinderen
 
 
Ruurd Weerman
bron: Nieuwsblad van het Noorden 13 november 1956
 
 

 

 
Westein Balk
foto 003-027 beschikbaar gesteld door Berend Bakker
Het kleine huisje links was de woning / schoenmakerij van de familie Weerman tussen 1914 en 1917.
 
Pieter Weerman en Grietje van der Heide  
Raadhuisstraat Balk
bron: Nieuwsblad van Friesland van 24 januari 1930
 
<<< Balkster Courant 23 november 1929
 
Na het overlijden van zijn vrouw verkoopt Pieter Hendriks Weerman de schoenmakerij aan de Wijckelerzijde in Balk aan Teeuwes de Jong, schoenmaker uit Bakhuizen. Pieter gaat bij zijn zoon en schoondochter wonen in Peasens Moddergat.
 
van deze pagina zijn onderstaande personen te vinden in het overzicht bewoners en eigenaren
ouders / schoonouders hoofdpersoon / broers / zusters kinderen en aangetrouwd
  Pieter Hendriks Weerman 1882-1974  
     
woonadressen familie Weerman
periode adres bron
1904 - 190? van Swinderenstraat 45 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 76; huisnummer Balk 69 / 83
190? - 190? van Swinderenstraat 38 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 353; huisnummer Balk 61a / 73
190? - 1910 Raadhuisstraat 47 bevolkingsregister 1900 - 1910 blad 365; huisnummer Balk 162b / 254
1910 - 1914 Raadhuisstraat 47 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 20 nummer 254 / 284
1914 - 1917 Raadhuisstraat 77-80 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 18 nummer 213 / 247
1917 - 1919 Raadhuisstraat 20 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23 nummer 296 / 327
1919 - 1920 Raadhuisstraat 20 register van huisnummering 1910 - 1920 blad 23 nummer 298 / 329
1921 - 1930 Raadhuisstraat 20 bevolkingsregister 1921 - 1930 blad 311, huisnummer Balk 350
    Nes 368 Westdongeradeel
eigendommen van Pieter Hendriks Weerman
register van overschrijvingen periode 1832 - 1928
kadastrale gemeente
sectie
nummer

opper vlakte

aard van de titels
bedrag in guldens

dagtekening overschrijving titel

hypothecaire inschrijvingen
radatien
som inschrijving
dagtekening inschrijving
aflossing
som
Balk
A
185
 
koopacte
500,-
15 jan 1914
       
bron: Tresoar, toegang 35-03, inventaris 1121, folio 116, nummer 604

 

beginpagina langsdeluts pagina online: 1 december 2018 laatste wijziging: 15-11-2020